Social

Obligațiile proprietarilor de apartamente. Pentru ce vor fi aplicate amenzi

Proprietarii de apartamente vor trebui să se comporte cu bună-credință și să respecte interesele legitime ale celorlalți proprietari în raporturile dintre ei și în raporturile cu Asociația/Comunitatea. La fel, proprietarii de apartamente vor fi obligați să mențină, din cont propriu, în stare bună și să repare la timp locuința ce le aparține, în condițiile și cu respectarea legislației privind calitatea în construcții. În cazul în care apartamentul va fi dat în chirie, atunci proprietarul va trebui să înștiințeze, în mod obligatoriu, Asociația. Prevederile sunt incluse în proiectul legii cu privire la condominiu, care a fost aprobat de către Guvern, scrie bizlaw.md

Potrivit documentului, locatarii care dețin drept de proprietate în privința apartamentului vor trebui să utilizeze locuința asi-gurând buna vecinătate în raport cu ceilalți proprietari în condominiu, inclusiv în sensul respectării normelor de exploatare a unității (apartamentului). Proprietarul trebuie să tolereze folosința de către ceilalți proprietari a unităților lor cu aceiași atitudine de bună vecinătate.

În baza unui preaviz de trei zile calendaristice, proprietarul este obligat:

* să accepte accesul în apartamentul său a reprezentanților Asociației/Comunității, furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, furnizorilor de servicii comunale și necomunale, atunci când este necesar să inspecteze, să repare sau să înlocuiască elementele din bunurile proprietate comună sau ele-mentele de infrastructură asociată rețelelor publice de comunicații electronice la care se poate avea acces numai din respectiva unitate. Pentru prevenirea sau înlăturarea imediată a consecințelor unei calamități naturale sau avarii, preavizul nu este necesar;

* să accepte accesul în unitate a reprezentanților furnizorilor de servicii comunale pentru verificarea corectitudinii montării și funcționării echipamentelor de măsurare a volumului de apă potabilă și apă caldă menajeră, gaze naturale, energie termică, pentru citirea indicilor;

* să accepte accesul în unitate a reprezentanților furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor calamităților naturale ori înlăturarea unor deranjamente apărute în rețea, în scopul asigurării continuității furnizării rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice.

Persoanele care vor locui în apartamente vor avea interdicția de a desfășura atât în locuință, cât și în spațiile comune, a activităților interzise de Regulamentul condominiului, activități care dăunează bunurilor sau care sunt antisanitare, dăunătoare sănătății, periculoase sau ili-cite. În asemenea cazuri, Re-gulamentul condominiului poate să prevadă penalități, de o mărime proporțională și rezonabilă, pentru încălcările grave sau sistematice ale dispozițiilor sale de către proprietarul în condominiu.

În cazul în care proprietarul sau locatarul în condominiu a cauzat prejudicii altor proprietari, acesta este obligat să compenseze prejudiciul în conformitate cu legislația.Proprietarul este obligat să achite toate contribuțiile/plățile obligatorii stabilite la adunarea generală, să achite alte cheltuieli comune stabilite conform prezentei legi, inclusiv cele aferente serviciilor de administrare ale Administratorului, precum și plata pentru serviciile comunale și necomunale ce țin de folosirea unității și cota de contribuție. În cazul în care clădirea va fi în pericol de avariere, proprietarii vor fi obligați să ia măsuri pentru a reduce riscul de prăbușire.

 

Arată mai mult

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close