CUVINTUL.MD

Acţiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră” şi eficienţa ei

Anul trecut, pe malul râuleţului ce curge între satele Horodişte şi Ţâpova au fost plantaţi o mie de butaşi de salcie, dar toţi au fost distruşi de oameni şi animale.

 

Acțiunea națională „Un arbore pentru dăinuirea noastră” a fost lansată în anul 1995 prin decretul președintelui de atunci, Mircea Snegur. Astfel anual, la sfârşitul lunii octombrie, se desfăşoară lucrări de plantare şi înverzire a terenurilor şi totodată de salubrizare a parcurilor, scuarurilor, zonelor de protecţie a bazinelor acvatice.

Această campanie, la care participă mii de entuziaşti, continuă şi primăvara. În 23 de ani au fost plantaţi milioane de puieţi de arbori şi arbuşti. Care e eficienţa acestor cheltuieli de timp, forţe şi bani?

Sâmbăta trecută, în Ocolul silvic Ivancea, colaboratorii autorităților de mediu au semănat pe locuri virane și în poienițe ghindă de stejar pusă la dispoziție de pepinierele Agenției ,,Moldsilva” din teritoriul raionului Orhei.

În raionul Rezina, potrivit lui Grigore Carpov , șef interimar al Inspecției Ecologice raionale, angajaţii autorităţilor publice locale, dar şi ai unor instituţii au plantat pomi pe diverse terenuri din teritoriile primăriilor Rezina, Pripiceni-Răzeşi. Sursa citată a concretizat că lucrările urmează să continuie în sâmbetele următoare. Raionului i-au fost repartizaţi 26 mii de lei pentru procurarea materialului săditor, care încă urmează să fie ridicat de la gospodăria silvică din Teleneşti.

Întrebat ce se face pentru păstrarea noilor plantaţii, Grigore Carpov a răspuns că la moment nu deţine date concrete pentru că nu s-a făcut o evaluare a stării tuturor plantaţiilor sădite în anii precedenţi, dar unele date nu sunt deloc îmbucurătoare. Nefiind plantaţi şi îngrijiţi în modul corespunzător, mulţi pomi se usucă chiar în primul an (drept exemplu poate servi scuarul de pe str. A.Matrosov din or. Rezina, în faţa Palatului raional de cultură). Alte plantaţii pur şi simplu sunt distruse de oameni şi animale. Anul trecut, a menţionat dl Carpov, pe malul râuleţului ce curge între satele Horodişte şi Ţâpova au fost plantaţi o mie de butaşi de salcie. Cea mai mare parte s-au prins, dar astăzi acolo nu vezi nici urmă de salcie – toţi au fost distruşi de caprele locuitorilor din aceste sate. Am făcut câteva procese-verbale pe stăpânii animalelor, i-am atenţionat asupra încălcărilor comise, dar aceste măsuri din păcate n-au dat rezultatele dorite, a spus sursa citată.

Potrivit datelor oficiale, anual, toamna şi primăvara, în Republica Moldova se plantează cu pomi şi arbuşti mii de hectare. Dar vegetaţia forestieră şi fondul forestier continuă să rămână la nivelul de 13,2% din suprafaţa ţării, comparativ cu 40-45% în alte ţări din spaţiul european. Din cauza gradului insuficient de împădurire a teritoriului, Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase care conduc la schimbări climatice bruşte, secete, un grad înalt de eroziune a solurilor, degradarea resurselor acvatice, în special a râurilor mici, periclitarea diversităţii biologice, pierderi în producţia agricolă şi în economia naţională per ansamblu.

Tudor Iaşcenco

 

Exit mobile version