Învățământ

Pedagogii au totalizat anul şcolar precedent şi au trasat sarcinile pentru cel care începe

În imagine: Tinerii specialişti, salutaţi cu căldură de participanţii la conferinţa pedagogică din raionul Teleneşti

 

Întrunirile raionale anuale ale cadrelor didactice în anul acesta s-au desfășurat sub genericul „Împreună, pentru educație de calitate”.

Alături de managerii instituțiilor preșcolare și preuniversitare, reprezentanți ai colectivelor pedagogice, tineri specialiști, lideri sindicali, la aceste conferințe au participat preşedinţi de raioane şi consilieri raionali, primari ai satelor/comunelor, colaboratori ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 

 Orhei

De rând cu analiza rezultatelor anului de studii precedent și trasarea priorităților pentru noul an școlar, drept teme de dezbateri au servit și subiectele „Educația astăzi:  între viziune și acțiune”, autoare Ana Pântea, directoarea gimnaziului Lucașeuca;  „Educația nonformală – dimensiune importantă a procesului de educație permanentă și parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții”, autoare Aurelia Obreja, specialistă la Centrul de Tineret Orhei; „Educația nonformală – spațiu de dezvoltare personală”, autoare Magdalena Marandiuc, directoare adjunctă la Liceul Teoretic ”I.L. Caragiale; „Concepte, metodologii, instrumente: exerciții de eficiență”, autoare Tatiana Cobăsnean, directoare adjunctă la Liceul Teoretic ”Alecu Russo”; „Rolul cadrului didactic în contextul reformelor curriculare”, autoare Marina Cerneac, directoarea grădinței de copii nr.1  din Orhei; „Tendințe actuale și orientări de perspectivă în învățământul primar”, autoare Ana Ceban, directoarea Gimnaziului ”Ion și Doina Aldea Teodorovici”; „Asigurarea calității incluziunii școlare a copiilor, elevilor cu dizabilități”, autoare Tatiana Croitor, directoarea SAP.

Despre rolul autorităților locale în crearea condițiilor normale pentru educarea noii generații a vorbit președintele raionului Orhei, Tudor Golub. „Crearea condițiilor normale de muncă pentru pedagogi și elevi în școli contribuie la creșterea performanțelor acestora, lucru demonstrat de numărul crescând de premianți la olimpiadele republicane și raionale”, a remarcat dl Golub.

Apropo, pe parcursul anului de învățământ 2017-2018, peste 30 de instituții de învățământ din raion au beneficiat de suportul financiar al Consiliului Raional Orhei, în valoare de peste 8 mln lei. Resursele au fost destinate pentru reparația capitală a acoperișurilor, sistemelor de încălzire și termoizolare, rețelelor electrice, sălilor pentru sport, a vestiarelor, grupurilor sanitare etc.

 

Şoldăneşti

În perioada 14-22 august în raionul Şoldăneşti au avut loc reuniuni metodice raionale, în cadrul cărora specialiștii Direcției Învățământ au pus în discuţie repere metodologice și unele concretizări referitoare la proiectarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional la disciplinele școlare, relatează www.soldanesti.educ.md

Reformele curriculare, inclusiv noua Arie curriculară „Consiliere și dezvoltare personală, Educația digitală, Robotica ca parte componentă a disciplinei școlare Educație tehnologică”, vor conduce la valorificarea potențialului intelectual al elevilor. Pentru punerea în aplicare a reformelor curriculare din 01 septembrie 2018, au fost instruiți 11 formatori locali, care au desfășurat în luna august c. sesiuni de formare a cadrelor didactice din raion. Au fost instruite 134 de cadre didactice care urmează să implementeze prevederile curriculare și să disemineze informația în cadrul Comisiilor metodice din instituțiile de învățământ.

Sursa citată menţionează că se va continua monitorizarea procesului de punere în aplicare a documentelor de debirocratizare și eficientizare a sistemului educațional. Toate schimbările sunt făcute în contextul sporirii calității învățământului și ajustarea lui la standardele educaționale naționale și internaționale, menţionează autoarea articolului, Diana Oprea, șefa Centrului Metodic de la Direcția Învățământ Șoldănești.

 

Teleneşti

În anul de studii 2017-2018 Direcţia Generală Educaţie Telenești, instituțiile școlare din raion au urmărit realizarea obiectivelor care să asigure un proces educațional continuu, de calitate, inclusiv asigurarea parteneriatului funcţional  între APL, şcoală, familie, societate în vederea modernizării educaţiei, racordării la standardele învăţământului european şi sporirea gradului de integrare școlară a elevilor care provin din medii/grupuri sociale dezavantajate, a subli-niat în raportul prezentat joia trecută la conferința din august a  pedagogilor dna Alina Pascaru, șefa DGE Telenești.

Dna Pascaru a menționat atenția sporită a administrației raionului și satelor/comunelor vizând instituţionalizarea copiilor. „Dacă în procesul de școlarizare a elevilor care au atins vârsta de 6-7 ani nu s-au înregistrat abateri de la Codul educației, atunci instituționalizarea copiilor cu vârsta de 3-5/6 ani este de 97,3 % (2800 copii instituționalizați din totalul de 2888), cauza fiind lipsa localului corespunzător în câteva localități mici.

În raion au fost înregistrate 3 cazuri de abandon școlar (gimnaziile Mândrești, Pistruieni, Liceul Teoretic ”A. Păunescu” din Căzănești). Necătând la efortul conjugat dintre școală, primărie, Inspectoratul de Poliție, s-a ajuns totuşi la situaţia că doi elevi din clasa a IX-a n-au putut fi admiși la examenele de absolvire a gimnaziului din cauza absențelor. Tot din cauza absenteismului, 10 elevi din clasele de gimnaziu și liceu au rămas corigenți și riscă repetarea anului școlar.

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 DGE Telenești a desfăşurat evaluarea frontală a unui șir de instituții (Școala Sportivă Raională, Gimnaziile Ciulucani, Târșiței, Văsieni, Bogzești, Telenești, Sărăteni, Vadul-Leca, Grădiniţele  Târșiței, Ciulucani, Văsieni, Sărătenii Vechi). Urmare a evaluărilor frontale, de revenire, parametrice, a inspecțiilor tematice și de specialitate, colaboratorii DGE Telenești au constatat că nu toți managerii școlari acordă aceeași importanță modului de dirijare a instituției. În instituții nu întotdeauna există colaborare și efort conjugat între toți membrii echipei manageriale, uneori aceștea fiind în relații tensionate, ce constituie un factor în detrimentul calității.

Dar putem afirma cu certitudine că managerii școlari, cadrele didactice și-au demonstrat eficiența în debirocratizarea și eficientizarea procesului educațional.

Și în acest an Direcţia Generală Educaţie Telenești a acordat atenție creării condițiilor pentru identificarea elevilor dotați și dezvoltarea capacităților lor pentru obținerea performanțelor școlare. Grație suportului moral și financiar al Consiliului Raional, al treilea an consecutiv elevii dotați, premianți ai diverselor concursuri, competiții, olimpiade raionale, republicane au fost omagiați în cadrul Galei Laureaților, care a fost nu doar un eveniment solemn de omagiere a elevilor și profesorilor lor, dar și o demonstrație a realizărilor artistice, sportive și de alt gen.

Pentru că performanța școlară e direct proporțională cu profesionalismul cadrelor didactice, DGE Telenești a pus accent pe formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale, în acest scop fiind organizate și desfășurate divesre activități de instruire și schimb de experiență de nivel zonal și raional.

Menționăm și impactul pozitiv privind perfecționarea profesională a cadrelor didactice și manageriale prin formare continuă în teritoriu, cu participarea persoanelor abilitate de la diverse instituții de profil din Chișinău și Bălți. Nu în ultimul rând menționăm rolul și importanța parteneriatului DGE cu APL de nivelul I, II, cu alți actori educaționali în realizarea cu succes a obiectivelor stabilite la începutul anului școlar precedent”, a menționat în raportul său dna Alina Pascaru.

Tradițional, DGE Telenești publică în prealabil raportul de activitate, ceea ce permite ca acesta să fie discutat minuțios și destul de exigent în cadrul întrunirii anuale. Astfel la conferință au avut posibilitate să se antreneze în discuție și oaspeţii Vladimir Hotineanu și Angel Agachi, deputat în Parlamentul RM; Corina Lungu, consultantă principală la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Diana Manoli şi Ecaterina Furculiță, preşedinta şi, respectiv, vicepreședinta raionului, Zinaida Șpac, președinta Consiliului raional al Federației Sindicatelor Educației și Științei, protoiereul Marian Boldescu, protopopul de Telenești, primari.


Ion Cernei

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker