EvenimenteSTOP FALS

STOP FALS! Locuitorii din autonomia găgăuză, speriați că UE și SUA sunt gata să ”dăruiască” 160 de miliarde de dolari pentru unirea Republicii Moldova cu România

La începutul lunii martie, pe site-ul Freejojo.com („Вольный Журналист”) a fost publicat un articol în care se spune că la Comrat se va desfăşura un miting împotriva „unirii forţate a Moldovei cu România, planificată pentru 27 martie 2018”. Autorul textului face trimitere la „unele zvonuri prin târgurile din Chişinău” cum că Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite ale Americii (SUA) au promis conducerii României și Republicii Moldova „să le dăruiască” 160 de miliarde de dolari în schimbul deciziei de unire a celor două țări. Această informaţie falsă a fost diseminată activ în reţelele sociale, iar mulţi locuitori din autonomia găgăuză au crezut-o.

 

La începutul articolului МИТИНГ В КОМРАТЕ назначен на 27 марта 2018 года. ПОВЕСТКА ДНЯ: 100 лет Оккупации или Освобождения Бессарабии Королевской Румынией” (în traducere: ”Mitingul la Comrat va avea loc la 27 martie 2018. Din agendă: 100 de ani de ocupație sau eliberare a Basarabiei de Regatul României”), autorul Viorel Brânzal dă mai multe detalii despre ora și locul desfășurării manifestației, acuzând totodată autorităţile locale că ar îndeplini „voinţa lui Vlad Plahotniuc de apropiere a unirii forţate a Moldovei cu România, planificată pentru 27 martie 2018” şi insinuează că UE și SUA ar forţa decizia de unire a celor două ţări. „Однако, как уже сообщалось раннее, НА КИШИНЕВСКИХ РЫНКАХ ходят упорные слухи, будто бы США и ЕС пообещали руководителям Румынии и Молдовы ”подарить” 160 млрд. долларов, если 27 марта, вопреки волеизъявлению народа Молдовы, а также ”назло вежливой России”, будет принято совместное решение двух Парламентов О БЕЗУСЛОВНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ЭТИХ СТРАН” (în traducere: „după cum s-a informat anterior, prin „târgurile din Chișinău” circulă zvonuri cum că SUA și UE au promis conducerii României și Republicii Moldova „să le dăruiască” 160 de miliarde de dolari, dacă la 27 martie, împotriva voinței poporului din Moldova, dar și „în ciuda Rusiei care încearcă să fie amabilă”, va fi luată o decizie de comun acord dintre Parlamentele României și Republicii Moldova în privința unirii necondiţionate a celor două țări”).

În a doua parte a articolului, autorul prezintă mai multe opinii ale președintelui Igor Dodon, preluate din alte surse media, că manifestațiile care promovează unirea celor două țări ar fi ilegale, iar Consiliul Suprem de Securitate este îngrijorat de acțiunile de destabilizare care ar putea avea loc în țară în perioada 24-27 martie 2018 și roagă organele competente să reacționeze.

Un zvon de 160 de miliarde

În articol se specifică că mitingul de la Comrat este organizat de Mișcarea „Arkalîk” din Găgăuzia. Liderul acestei mișcări, Leonid Dobrov, a confirmat pentru portalul Stopfals.md că la 27 martie curent va fi organizat un astfel de eveniment: „Noi vrem să organizăm o acțiune pașnică, unde poate participa oricine este interesat, de aceea am și specificat în agenda evenimentului că vom discuta despre „100 de ani de ocupare sau eliberare a Basarabiei de către Regatul României”. Dobrov a confirmat că în regiune se vehiculează că UE şi SUA ar fi promis această sumă de bani: ”Cât privește zvonul despre cele 160 de miliarde de dolari, eu sunt doar pentru acordarea acestor bani, în cazul în care este adevărat, dar am auzit informația doar la nivel de zvon”.

La rândul său, primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, a declarat pentru Stopfals.md că primăria a autorizat desfășurarea unui astfel de eveniment, însă el nu va participa.

Autorul articolului nu indică sursa informațiilor referitoare la ”cele 160 de miliarde de dolari” și nici nu a răspuns la întrebarea portalulului Stopfals.md, expediată la adresa de e-mail indicată pe site. Reprezentanţi ai Delegației UE în Republica Moldova și ai Parlamentul României au declarat că nu vor comenta asemenea afirmații, care nu sunt decât nişte zvonuri.

Experţi: Sursele media pro-ruse transmit mesaje anti-europene și anti-americane

În opinia lui Mihail Sirkeli, directorul executiv al Centrului de Tineret „Piligrim Demo” din autonomia găgăuză, deseori cetățenii din această regiune dau crezare unor astfel de dezinformări, deoarece ei se informează în mare parte din sursele media pro-ruse, care diseminează cu regularitate mesaje anti-europene și anti-americane.

Rosian Vasiloi, expert în politici de securitate la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, menționează că asemenea informații neverificate divizează locuitorii din autonomia găgăuză. „Cei din Găgăuzia sunt rupți, de facto, din cadrul legal al Republicii Moldova, fiind atrași în jocurile politice ale unor partide din Moldova, dar sunt influențați și de media pro-rusă. Mulţi dintre ei se împotrivesc viziunilor cetățenilor care simt românește, dar asta nu înseamnă că aceşti cetăţeni sunt împotriva Republicii Moldova”, a argumentat expertul. El a mai precizat că în ultimii ani autonomia găgăuză a beneficiat de ajutor financiar și tehnic masiv din partea partenerilor de dezvoltare: UE, SUA, dar și a României – părți care sunt blamate în acest articol. Rosian Vasiloi este convins că autoritățile trebuie să reacționeze atunci când sunt tirajate astfel de dezinformări: ”Întrebarea este de ce autorităţile nu intervin cu reacţii şi dezminţiri? Trebuie impuse sancțiuni drastice pentru cei care incită la ură şi distorsionează situația reală”.

Site-ul „Вольный Журналист” a apărut în anul 2011 ca o publicație online care îşi propune să adune „informaţii interesante și adevărate din toate colțurile lumii ruse”.

Rodica Malic

Stopfals.md

 

Жителей гагаузкой автономии пугают тем, что ЕС и США готовы «подарить» 160 миллиардов долларов за объединение Республики Молдова с Румынией

 

В начале марта на сайте Freejojo.comВольный Журналист») была опубликована статья, в которой говорится, что в Комрате состоится митинг против «насильственного объединения Молдовы и Румынии, намеченного на 27 марта 2018 года». Автор текста ссылается на «упорные слухи», муссируемые на кишиневских рынках, будто бы Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки (США) пообещали руководителям Румынии и Республики Молдовы «подарить» 160 миллиардов долларов взамен решения «о безусловном объединении этих двух стран». Эта ложная информация активно распространяется в социальных сетях и многие жители гагаузской автономии ей поверили.

В начале статьи «HYPERLINK „http://freejojo.com/politics/politics-world/6997-miting-v-komrate-naznachen-na-27-marta-2018-goda-povestka-dnya-100-let-okkupacii-ili-osvobozhdeniya-bessarabii-korolevskoy-rumyniey.html”МИТИНГ В КОМРАТЕ назначен на 27 марта 2018 года. ПОВЕСТКА ДНЯ: 100 лет Оккупации или Освобождения Бессарабии Королевской Румынией» автор Виорел Брынзал сообщает подробности о времени и месте проведения манифестации, одновременно обвиняя местные власти в том, что якобы они «выполняют ВОЛЮ Великого Царя и КОРМЧЕГО Влада Плахотнюка по приближению насильственного объединения Молдовы и Румынии, намеченного на 27 марта 2018 года», и внушает мысль, что ЕС и США будто бы принуждают принять решение об объединении этих двух стран. «Однако, как уже сообщалось раннее, НА КИШИНЕВСКИХ РЫНКАХ ходят упорные слухи, будто бы США и ЕС пообещали руководителям Румынии и Молдовы «подарить» 160 млрд. долларов, если 27 марта, вопреки волеизъявлению народа Молдовы, а также «назло вежливой России», будет принято совместное решение двух Парламентов О БЕЗУСЛОВНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ЭТИХ СТРАН».

Во второй части статьи, автор представляет ряд заявлений президента Игоря Додона, перепечатанных из других медиаисточников, о якобы противозаконности манифестаций, продвигающих объединение этих двух стран, а также о том, что  Высший совет безопасности встревожен возможными попытками дестабилизации ситуации в стране, которые могут иметь место в стране с 24 по 27 марта, и просит компетентные органы отреагировать.  

Слух ценой в 160 миллиардов

В статье отмечается, что митинг в Комрате организует гагаузское Общественное движение «Аркалык». Лидер этого движения Леонид Добров подтвердил для портала Stopfals.md, что 27 марта текущего года будет организовано такое мероприятие: «Мы хотим организовать мирную акцию, в которой может участвовать любой заинтересованный человек, поэтому мы и отметили в повестке дня манифестации, что будет обсуждаться вопрос «100 лет Оккупации или Освобождения Бессарабии Королевской Румынией». Добров подтвердил, что в регионе ходят слухи о том, что ЕС и США якобы обещали эту сумму денег: «Что касается слуха об означенных 160 миллиардах долларов, я только «за» предоставление этих денег, если это правда, но до меня эта информация дошла только на уровне слухов».

В свою очередь, примар города Комрата Сергей Анастасов заявил для Stopfals.md, что примэрия выдала разрешение на проведение данной манифестации, но он не будет в ней участвовать.

Автор статьи не указывает источник информации «о 160 миллиардах долларов», равно как не ответил на вопрос портала Stopfals.md, направленный по указанному на сайте электронному адресу. Представители Делегации ЕС в Республике Молдова и Парламента Румынии заявили, что не намерены комментировать подобные утверждения, которые являются не более чем слухами.

Эксперты: Пророссийские медиаисточники передают антиевропейские и антиамериканские посылы

По мнению исполнительного директора Молодежного центра «Piligrim Demo» из гагаузской автономии Михаила Сиркели, граждане этого региона часто верят подобной дезинформации, поскольку черпают информацию преимущественно из пророссийских медиаисточников, которые регулярно распространяют антиевропейские и антиамериканские посылы.

Эксперт в области политик безопасности Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Росиан Василой отмечает, что такого рода непроверенная информация раскалывает общественность гагаузской автономии. «Жители Гагаузии фактически оторваны от законного ареала Республики Молдова, по причине вовлечения в политические игры определенных молдавских партий, а также под воздействием пророссийских СМИ. Многие из них противятся прорумынским настроениям и взглядам, но это не значит, что эти граждане против Республики Молдова», – аргументировал эксперт. Помимо этого, он отметил, что в последние годы гагаузская автономия получила солидную финансовую и техническую помощь от партнеров по развитию: ЕС, США, а также Румынии – сторон, порицаемых в этой статье. Росиан Василой убежден, что власти должны реагировать на случаи распространения подобной дезинформации: «Вопрос в том, почему власти не реагируют и не опровергают такую дезинформацию? Следует ввести жесткие санкции для тех, кто подстрекает к ненависти и искажает реальную ситуацию».

Сайт «Вольный Журналист» появился в 2011 году как онлайновое издание с заявленной  целью «сбор интересной и достоверной информации из всех уголков русского мира».

Родика Малик

Stopfals.md

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker