Politic

Consultări publice: Drumurile din raionul Rezina: cum vor fi reparate şi întreţinute în anul 2017

În cadrul proiectului “Evaluarea transparenţei procesului bugetar şi utilizării mijloacelor publice destinate infrastructurii rutiere prin monitorizare şi investigaţii jurnalistice” implementat de Asociaţia Presei Independente, săptămânalul CUVÂNTUL, în perioada septembrie 2016-septembrie 2017, monitorizează transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici destinaţi pentru reabilitarea şi întreţinerea drumurilor locale din raionul Rezina.

 

Conducerea raionului n-a dorit să participe la consultările publice

În acest context, redacţia a invitat luni, 21 noiembrie, conducerea raionului la consultări publice cu reprezentanţii sectorului asociativ şi a comunităţilor din raion ca să discutăm prevederile proiectului bugetului raionului pentru a. 2017 privitor la reparaţia şi întreţinerea drumurilor raionale/locale, modalităţile de repartizare şi valorificare a resurselor respective, iar propunerile să fie înaintate Consiliului Raional pentru a fi examinate în procesul aprobării bugetului raionului.

Au venit primari, consilieri raionali şi orăşeneşti, agenţi economici, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mai multor comunităţi din raion.

Conducerea raionului iniţial a acceptat invitaţia. Joi preşedinta Eleonora Graur a concretizat la telefon tema şi scopul consultărilor, precizând că nu ştie dacă va participa personal, dar numaidecât va veni cineva dintre adjuncţi, de la secţia de profil. Iar vineri, la ora 15.27, când colaboratorii noştri erau în teritoriu, la redacţie a venit un fax prin care eram anunţaţi că administraţia raionului intenţionează să organizeze în perioada 28 noiembrie – 04 decembrie c. audieri publice la tema “Elaborarea bugetului raional şi bugetelor locale pentru a. 2017”. Din acest considerent “participarea angajaţilor autorităţilor publice locale la consultările organizate de PP CUVÂNTUL nu este posibilă”, a motivat preşedinta raionului.

Nu vrem să comentăm poziţia administraţiei raionului, care în vorbe se dec-lară adeptă a democraţiei şi transparenţei, iar în realitate acceptă aceste noţiuni numai în limitele propriilor interese. Suntem siguri că cititorii şi aşa vor înţelege şi aprecia acest comportament or, consultările privind utilizarea mijloacelor publice pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale tocmai sunt menite să ajute la elaborarea bugetului. Apropo, după cum am fost informaţi de unii colaboratori ai aparatului preşedintei raionului Rezina, proiectul bugetului raionului a fost deja elaborat şi trimis la Ministerul Finanţelor, iar în decembrie, conform legislaţiei în vigoare, bugetul raionului pentru anul viitor deja trebuie aprobat.

 

Reparaţii pe unele şi aceleaşi drumuri

Dar să revenim la subiect. În anul 2015 pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale din raionul Rezina (168,6 km) au fost alocaţi aproape 13 mln de lei din Fondul Rutier Naţional şi 2,68 mln de lei din Fondul Rutier Raional. Potrivit datelor Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri a Consiliului Raional Rezina din Fondul Rutier Naţional raionul n-a primit niciun leu, pentru că Guvernul şi-a suspendat hotărârea privind alocarea acestor mijloace. Rezursele din Fondul Rutier Raional au fost cheltuite pentru reparaţia cu beton asfaltic a unui kilometru de drum prin s. Pripiceni-Răzeşi şi altui kilometru din s. Trifeşti (360 şi, respectiv, 393 mii de lei), a drumului de acces spre s. Cui-zăuca (983 mii de lei), a 400 metri din drumul Şoldăneşti-Ciorna (lângă podul de fier, s. Boşerniţa, 563 mii de lei). Alţi 240 mii de lei au fost cheltuiţi pentru plombarea gropilor pe drumul Stohnaia-Saharna Nouă şi cel ce trece prin s. Boşerniţa, iar 140,8 mii – pentru întreţinerea drumurilor locale în perioada rece a anului.

Potrivit aceleeaşi surse, în anul curent, cei 2,7 mln de lei din Fondul Rutier Local Consiliul Raional i-a repartizat pentru reparaţia aceloraşi drumuri: 1 mln pentru asfaltarea a 800 m din drumul central ce trece prin Boşerniţa, iar 1,46 mln – pentru 1000 de metri din drumul ce trece prin s. Pripiceni-Răzeşi. Încă 240 de mii au fost rezervate pentru întreţinerea drumurilor locale pe timp de iarnă.

Tenderul de selectare a antreprenorului pentru asfaltarea celor două segmente a avut loc la sfârşitul lunii septembrie c. şi l-a câştigat SA “Magistrala”, care s-a angajat să efectueze ambele lucrări cu 1,19 mln de lei.

“Lucrările la aceste sectoare încă continuă, a relatat pentru CUVÂNTUL Petru Bahnă, şeful sectorului Rezina al SA ”Drumuri-Orhei”. Dumnealui a mai menţionat că din resursele ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”, în 2016 în raionul Rezina au mai fost reparate cu beton asfaltic un sectoar de 2 km de drum în s. Ignăţei şi altul de 1,8 km – în s. Mateuţi, ambele lucrări fiind estimate la 6,4 mln de lei.

În 10 luni ale a.c. colectivul sectorului Rezina al SA ”Drumuri-Orhei” a îndeplinit în raion lucrări de întreţinere a drumurilor locale în valoare de 8,5 mln de lei, a mai adăugat sursa citată.

Surse de la Consiliul Raional Rezina ne-au înformat că potrivit datelor preliminare Fondul Rutier Raional pentru anul 2017 va fi de circa 3 mln de  lei, o sumă extrem de modestă comparativ cu necesităţile reale ale teritoriului.

 

Cum comentează lumea situaţia şi problemele din domeniu

După o informaţie despre prevederile Legii drumurilor, Legii Fondului Rutier vizavi de clasificarea drumurilor şi apartenenţa lor, modalităţile de formare şi distribuire a Fondului Rutier Naţional şi celui Raional, participanţii la consultări au procedat la dezbaterea chestiunilor din agendă:1.  Starea drumurilor locale: cine şi cum are grijă de ele; 2. Ce resurse sunt preconizate pentru 2017 în acest domeniu şi cum vor fi repartizate; 3. Care ar fi cele mai eficiente modalităţi de acumulare şi repartizare a mijloacelor băneşti pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale.  

În opinia Liubei Stavinschi, preşedinta AO “Nufărul”, problemele puse în discuţie sunt foarte actuale dacă ţinem cont de faptul că starea drumurilor locale din raion, dar şi modalităţile de repartizare a banilor publici, transparenţa activităţii administraţiei raionului lasă mult de dorit. Acest lucru îl confirmă şi absenţa conducerii raionului la consultări.

Dna Stavinschi a remarcat, că şi în domeniul reparării şi întreţinerii drumurilor din raion Consiliul Raional ar trebui să aibă un plan strategic pe un termen de cel puţin 5 ani, care să fie aprobat după consultări largi cu reprezentanţii comunităţilor şi ai societăţii civile şi care să includă modalităţile de acumulare, repartizare şi monitorizare a procesului de cheltuire a mijloacelor destinate pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale.

Astfel s-ar evita repartizarea banilor după culoarea politică a primarului sau alte interese ale conducerii, fel de fel de abuzuri, comunităţile s-ar implica activ în gestionarea eficientă a acestor resurse.

Potrivit lui Valeriu Rusu, director executiv al ADR „Habitat”, autorităţile din R.Moldova dispun de instrumente eficiente, verificate în practica ţărilor din UE de management bugetar în ce priveşte determinarea priorităţilor şi valorificarea investiţiilor capitale. Dar de cele mai multe ori evită să utilizeze în practică aceste instrumente, inclusiv şi pe domeniul transparenţei cheltuielilor mijloacelor publice.

Valeriu Rusu consideră că modul de gestiune a drumurilor proprietate de stat ar trebui revăzut la nivel naţional. „Nu cred că este normal ca una şi aceeaşi entitate în persoana ÎS “Administraţia de Stat a Drumurilor” să fie în rolul de comanditar, finanţator, executor şi supraveghetor al serviciilor rutiere. Practica europeană arată că este mult mai corect şi eficient ca deservirea şi întreţinerea drumurilor să fie efectuată de agenţi privaţi, iar întreprinderile de stat doar finanţează şi controlează calitatea lucrărilor şi respectarea garanţiilor contractuale”, susţine V.Rusu.

Primarul Comunei Solonceni Valeriu Palii a spus că localităţile Solonceni şi Tarasova sunt amplasate pe terenuri accidentate şi drumurile locale deseori sunt supuse spălărilor şi alunecărilor de teren, pe timp de iarnă o bună parte din ele devin aproape impracticabile, iar primăria nu are niciun fel de resurse pentru întreţinerea lor în stare normală. „Se vorbeşte că ar fi  bine ca primăriile să primească o anumită cotă din resursele alocate în Fondul Rutier, pentru întreţinerea drumurilor şi străzilor locale, dar mai departe de vorbe nu se merge”, a spus V.Palii. Referindu-se la drumurile naţionale din teritoriul raionului, dânsul a spus că acestea se deteriorează înainte de timp pentru că autocamioanele care transportă ciment încarcă cantităţi mai mari decât normele în vigoare, iar structurile de stat obligate să monitorizeze respectarea acestor reguli nu-şi fac datoria. Dumnealui a abordat şi problema drumului de ocolire a satului Ciorna şi oraşului Rezina pentru autocamioanele grele, o problemă veche pentru autorităţile locale, care, ca şi cele naţionale, preferă să hrănească lumea cu promisiun decât să construiască drumul. Mai mulţi participanţi la întrunire au fost de părerea că acest drum de ocolire va fi construit atunci când populaţia din teritoriu va impune autorităţile să-şi facă datoria.

În opinia fermierului şi consilierului raional Andrei Gârlea nu este echitabil că producătorii agricoli plătesc taxa anuală de utilizare a drumurilor pentru toate maşinile agricole în situaţia când o mare parte din ele (tractoare, combine, alte mecanisme) sunt folosite în procesul de producţie doar 1-2 luni pe an. “Mulţi fermieri sunt de părerea că taxa pentru folosirea drumurilor în genere trebuie exclusă, iar sumele respective să fie întroduse în costul carburanţilor. Or nu este normal ca un pensionar care iese cu automobilul din ogradă de 2-3 ori pe an şi parcurge câteva sute de kilometri să achite aceeaşi taxă anuală ca şi cel care utilizează automobilul zilnic”, crede A.Gârlea.

În procesul discuţiilor s-a menţionat că la ora actuală în primării nu există nişte registre ale drumurilor şi străzilor locale, cel puţin periodic nu se face o inventariere a stării acestora. În replică, Alexandru Călăraş, primarul s. Ignăţei, a remarcat că administraţia satului acum tocmai se ocupă de acest lucru, reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale fiind una din cele trei priorităţi stabilite de primărie şi Consiliul Local pentru perioada actualului mandat. “Potrivit primelor estimări, avem vreo 12 kilometri de drumuri şi străzi, majoritatea dintre care necesită reparaţii capitale şi curente, dar şi iluminare. Pentru întreţinerea lor, inclusiv şi pe timp de iarnă, primăria nu are niciun leu. Poate ar fi cazul ca mijloacele adunate în Fondul Rutier şi destinate pentru drumurile locale să fie repartizate autorităţilor publice locale pe cap de locuitor, ca în momentele dificile să putem reacţiona cu forţele proprii, dar nu să ne rugăm la autorităţile raionale?”, crede A.Calaraş. Dânsul a mai precizat că, datorită susţinerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în a.c. la Ignăţei a fost reparat capital, pe o distanţă de 2 km, drumul central din sat, se lucrează pentru reabilitarea drumului Ţânţăreni-Olişcani, care uneşte raioanele Şoldăneşti şi Teleneşti, mai multe localităţi aşezate de-a lungul acestui traseu.

Drumul de ocolire a satului Ciorna şi oraşului Rezina pentru transportul greu a fost şi problema principală abordată de medicul-pensionar Vasile Grigor. Din cauza atitudinii superficiale a autorităţilor locale şi naţionale, locuitorii s. Ciorna şi or. Rezina de câteva decenii se confruntă cu prejudicii serioase de ordin ecologic, sanitar şi material cauzate de traficul rutier respectiv, consideră Vasile Grigor, menţionând că autorităţile raionale sunt obligate să pună în discuţie publică proiectul bugetului raionului şi să ia în considerare propunerile, opiniile cetăţenilor la adoptarea lui.

 

În urma discuţiilor participanții la întrunire au ajuns la următoarele concluzii:

1. Înainte de a aproba bugetul raionului Rezina pentru anul 2017, Consiliul Raional trebuie numaidecât să consulte proiectul cu cetăţenii din teritoriu.

2. În proiectul bugetului raionului pentru a. 2017 să fie introdus un capitol privind starea actuală a sistemului rutier (drumuri naționale și locale; străzi și drumuri din interiorul localităților) din perimetrul raionului Rezina, cât și măsurile de redresare a situaţiei, fiind evidențiate următoarele obiective:

– construcţia drumului de ocolire a orașului Rezina pe parcursul anilor 2017-2018;

– reconstrucția străzii Gagarin din satul Ciorna, termen de executare – anii 2017-2018;

– intervenirea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu propunerea de a transfera tronsoanele Meșeni-Peciște (14 km) și Cogâlniceni-Țâpova (14 km) din categoria „drumuri locale” în categoria „drumuri naționale”, dar şi modificarea criteriilor de finanțare a lucrărilor de reparaţie şi întreținere a străzilor și drumurilor din intravilanul localităților.

3. Consiliile Locale de nivelul I, pe parcursul a. 2017, să desfășoare inventarierea şi înregistrarea străzilor și drumurilor din interiorul localităților (cu excepția drumurilor naționale și locale proprietate de stat), evidențiind lungimea, lățimea și starea tehnică a acestora.

 

P.S.: Apropo, la sfârşitul consultărilor participanţii au completat un chestionar. Toţi respondenţii au menţionat că APL trebuie să se consulte cu populaţia cum planifică să distribuie banii pentru drumuri, pentru că aceasta este o problemă care vizează fiecare locuitor, precizând totodată că nu cunosc nimic despre intenţiile autorităţilor şi sumele pe care acestea ar urma să le investească în acest domeniu în a. 2017.

 

  Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat  reflectă poziţia Ambasadei.

 

Ion Perciun

 

 

 

Source: cuvintul.md

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker