EvenimenteExtern

România: Noul act electronic de identitate, valabil în sistemele tuturor autorităților publice

Noul act electronic de identitate, al cărui proiect a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne, va fi valabil oriunde în țară și în străinătate, în raport cu instituțiile publice și va conține multiple funcționalități, cum ar fi cea de card de sănătate.

Noile acte vor fi emise începând cu luna august a anului viitor, 2021 și se va elibera obligatoriu pentru persoane cu vârsta de 12 ani și, opțional, sub această vârstă, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali.

ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

Alineatele (1) și (3) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Cetățenilor români li se eliberează acte de identitate:

a) începând cu vârsta de 14 ani, până la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate;

b) începând cu vârsta de 12 ani, de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate.

Prin intermediul noului act de identitate, cetățenii români vor putea, indiferent de locul unde se află (în România sau în afara teritoriului național), să interacționeze online cu autoritățile administrației publice și să solicite prestarea de servicii publice: „Întrucât identitatea se certifică prin mecanisme similare semnăturii electronice, prezența fizică a cetățeanului la ghișeu nu va mai fi necesară, acesta putând accesa de la distanță servicii, precum: înmatricularea unui autovehicul, obținerea unui certificat de cazier judiciar, a unor avize, autorizații sau a altor documente de la autoritățile publice, depunerea unor declarații personale prevăzute de lege, ș.a”, menționează reprezentanții MAI.

Cartea electronică de identitate va conține:

a) datele din formatul tipărit;

b) un certificat digital pentru autentificare emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne;

c) un certificat digital pentru semnătură electronică emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislația în domeniu;

d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi impresiunile papilare a două degete.

(5) Sunt exceptate de la obligaţia furnizării impresiunilor papilare următoarele categorii de persoane:

a) minorii sub vârsta de 12 ani;

b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor de la oricare degete este fizic imposibilă.”

Articolul 171 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 171 – (1) Certificatele digitale prevăzute la art.17 alin.(4) se utilizează pentru autentificare și semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituții publice. În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul digital prevăzut la art.17 alin. (4) lit.c) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.

Valabilitatea actului este diferită, în funcție de vârstă.

La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(2) Cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 6 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani;

b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

c) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

(3) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

a) unei cărţi electronice de identitate;

b) unei cărţi de identitate simple, cu excepţia minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani.”

După alineatul (1) al articolului 16 se  introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

,,(11) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta se eliberează cu valabilitate de 3 ani, pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani.”

După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 121, cu următorul cuprins:

„Art.121 – Opțional, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 12 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.”

De asemenea, o funcționalitate a actului electronic de identitate este cea de card de sănătate, deoarece va putea fi folosit pentru autentificarea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate. O altă noutate este facilitate, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care vor putea obține actul electronic de identitate, fără a mai fi necesară stabilirea domiciliului în România. Cartea electonică de identitate va putea fi folosită și ca pașaport

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.13 – (1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului din România. Dovada reședinței se face cu documentul prevăzut la art.33 alin.(1).

(2) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta face și dovada că titularul are domiciliul în străinătate.

(3) Cartea electronică de identitate, precum şi cărţile de identitate emise până la data de 01 august 2021, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

(4) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii.

Persoanele care nu doresc, din orice motiv, o carte electronică de identitate, vor putea solicita eliberarea unei cărți de identitate simple, care nu va conține elemente sau date electronice, dar va prezenta un grad ridicat
de securitate, conform MAI.


Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker