CUVÂNTUL la 25 de aniSocial

Secretul fenomenului CUVÂNTUL (III). Acţiuni cu impact social

Secretul fenomenului CUVÂNTUL (III). Acţiuni cu impact social.

În acest sfert de secol, din iniţiativa şi cu susţinerea CUVÂNTUL-ui au fost desfăşurate zeci de acţiuni de caritate, în urma cărora mai multe familii şi persoane aflate în dificultate au beneficiat de ajutoare substanţiale din partea populaţiei pentru intervenţii chirurgicale, tratamentul unor boli grele, recuperarea pierderilor cauzate în urma diferitor calamităţi ş.a.m.d. 

Faptele noastre ne fac ceea ce suntem.

De exemplu, la apelul unei cititoare din Rezina, suma necesară pentru o intervenţie chirurgicală unei adolescente din satul Ignăţei a fost adunată în aproximativ o lună, graţie cărui fapt fata a fost salvată. Donaţii substanţiale în bani şi bunuri au fost adunate la apelul CUVÂNTUL-ui şi pentru familii din comuna Bieşti, raionul Orhei, Lipceni şi Ţâpova, raionul Rezina, casele şi averile cărora au fost mistuite de incendii. Şirul exemplelor poate fi continuat.

La rubricile “Faptele noastre ne fac ceea ce suntem” şi “Iniţiative civice”, de-a lungul anilor, CUVÂNTUL a publicat sute de articole despre iniţiativele civice realizate în regiunea Orhei, promotorii acestora şi impactul lor în societate. Graţie unor organizaţii obşteşti şi entuziaşti de bună credinţă, mai ales în ultimul deceniu, în localităţile din regiune au fost ridicate zeci de monumente în memoria deportaţilor, băştinaşilor căzuţi pe câmpul de luptă, răstigniri; se organizează festivaluri, concursuri de creaţie, competiţii sportive dotate cu premiul ziarului, fel de fel de acţiuni social-culturale.

Încă acum 9 ani la Tele-neşti, din iniţiativa Consiliului raional al tineretului, parcul din preajma clădirii administraţiei raionului a fost dotat cu internet gratuit, iar apoi şi demonstrarea filmelor în aer liber. Iar sub egida AO ”Centrul miltifuncţional Educaţie, Cultură, Informaţie“ ce activează pe lângă Biblioteca Publică Raională “V. Alexandri” s-au desfăşurat 12 ediţii ale festivalului-concurs de creaţie “Pe o ramură de grai”, iar mai nou şi proiectul “Două culturi, aceeaşi ţară”. 

O sumedenie de acţiuni civice de caritate au fost iniţiate şi realizate cu succes de colectivul Bibliotecii Publice Raionale “Mihai Eminescu” din Rezina în parteneriat cu asociaţii obşteşti din oraş.

În acelaşi timp, prin publicaţiile sale CUVÂNTUL a contribuit la soluţionarea unor probleme majore pentru populaţia din teritoriu. În continuare vă amintim, stimaţi cititori, doar de două cazuri, deosebit de semnificative.

Cum zona Rezina a fost salvată de o Hotărâre guvernamentală cu efecte dezastruoase.

În ajunul Anului Nou 2003, Guvernul R. Moldova le-a făcut locuitorilor or. Rezina și satelor Păpăuţi, Ciorna, Mateuți, oraşul Râbniţa o surpriză neplăcută: Monitorul Oficial al R. Moldova din 27 decembrie 2002 a pubilcat Hotărârea „Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise”. Documentul prevedea că deja în primul trimestru al anului 2003 toate aceste otrăvuri (conform unor calcule aproximative, circa 7 mii de tone) să fie colectate din republică şi stocate în fostul depozit pentru păstrarea materialelor explozibile, amplasat lângă satul Păpăuţi, pentru ca ulterior să fie incinerate (arse) în cuptorul „Lafarge Ciment Moldova” SA.

Inițiind o investigație la această temă, jurnaliștii de la CUVÂNTUL au stabilit: în ultimii şase ani Guvernul adoptase trei Hotărâri cu privire la colectarea, depozitarea şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise: în mai 1997, ianuarie 2001 şi decembrie 2002, acte calificate de ecologişti drept mostre crase de iresponsabilitate şi incompetenţă cinovniceascâ pentru că nu aveau o expertiză și argumentare plauzibilă. 

Cam tot aşa fusese “fabricată” și Hotărârea care prevedea stocarea chimicalelor în câteva depozite şi incinerarea lor ulterioară în cuptorul uzinei de ciment din Rezina. Jurnaliștii au stabilit că, în prealabil, nimeni nu s-a interesat dacă la uzina de ciment din Rezina chimicalele respective pot fi incinerate, nu a consultat autoritățile locale și populația din zonă vizavi de acest proiect.

Redacția a solicitat mai multe persoane avizate să comenteze intenția Guvernului.

Nicolae Opopol, vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, ne-a răspuns: “Ministerul Sănătăţii a coordonat proiectul Hotărârii Guvernului şi susţine măsurile prevăzute în acest document”, deoarece “starea de lucruri în republică ce ţine de pesticidele inutilizabile şi interzise în prezent aduce mai mari prejudicii decât incinerarea lor organizată şi controlată”. 

Ion Sava, directorul Agenţiei Ecologice Orhei a recunoscut că alegerea locului de stocare a acestor otrăvuri s-a făcut nu fără participarea şi acceptul Agenţiei Ecologice Orhei.

Tudor Lupaşcu, director adjunct al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova, (instituţie avizul căreia trebuia să fie decisiv pentru cei care au elaborat şi votat Hotărârea Guvernului nr. 30 din 15 ianuarie 2001), a remarcat: “Ideea folosirii cuptorului pentru producerea cimentului de la uzina din Rezina pentru incinerarea pesticidelor nu ne aparţine şi dacă ea există, răspunderea o poartă cei care au propus-o. În viziunea noastră, nici o tehnologie de incinerare a pesticidelor nu poate fi aplicată până nu vor fi stabilite condiţiile inofensive de nimicire”.

Directorul general al SA “Lafarge Ciment Moldova”, Leonid Nicorici susţinea că nimeni de la Ministerul Agriculturii sau de la Guvern n-a discutat la tema dată cu administraţia întreprinderii… Uzineie care practică incinerarea deşeurilor, inclusiv chimice, dispun de utilaj şi tehnologii speciale şi se ocupă numai cu acest lucru, dar noi trebuie să producem ciment”, a mai accentuat dl Nicorici.

La rândul ei, Maria Vrabie, şefa Secţiei boli contagioase de la Spitalul de sector Rezina, ne-a spus că, conform statisticii din a. 2001, judeţul Orhei ocupă primul loc în republică în ce priveşte bolile aparatului respirator, iar sectorul Rezina la capitolul respectiv se situează pe primul loc in judeţ. În acelaşi an 2001 numărul deceselor cu patologie oncologică în teritoriul sectorului Rezina s-a majorat de două ori comparativ cu anul precedent.

Alecu Reniţă, preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova, dar şi Nicolae Stratan, viceministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Amenajării Teritoriului, erau de părerea ca cea mai reuşită soluţie ar fi incinerarea acestor chimicale la uzina “HIRO-CLM” din Slovacia, dotată cu o tehnologie respectivă. 

După publicarea investigației, consiliile locale din or. Rezina, satele Păpăuţi, Mateuţi s-au convocat în şedinţe extraordinare pentru a lua atitudine faţă de Hotărârea Cuvernului R.Moldova cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise și au adoptat decizii aproape similare după conţinut.

“Consiliile consideră inadmisibilă concentrarea în depozitul de lângă s. Păpăuți a pesticidelor interzise și inutilizabile, dar și incinerarea lor în cuptorul uzinei de ciment din Rezina”. La aceeași concluzie au ajuns și circa 4600 de participanți la un sondaj organizat de redacția săptămânalului CUVÂNTUL, ADR ”Habitat”, Mișcarea Ecologistă din Moldova în primăriile nominalizate pentru a afla și opiniile populației în problema dată.

Guvernarea a întreprins mai multe tentative de a realiza totuşi prevederile Hotărârii nr. 1543. Dar toate s-au soldat cu eşec, rezinenii nu și-au schimbat decizia. Autorităţile centrale au înțeles că trebuie să caute alte căi de soluţionare a problemei și până la urmă le-au găsit: pesticidele au fost neutralizate la întreprinderi specializate de peste hotarele R.Moldova. Astfel zona Rezina a fost salvată de o hotărâre guvernamentală cu efecte dezastruoase. 

O afacere suspectă cu reacţii neaşteptate.

Trei ani firma „Sand&Gra-vel” controlată de familia șefului de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Anatolie Ghilaș şi persoane suspuse din administraţia raionului Rezina s-a zbătut să obţină aproba-rea autorităţilor comunei Solonceni, raionul Rezina, să deschidă o carieră de nisip şi prundiş pe un teren agricol de categorie superioară. Asta în situaţia când Codul funciar, prin art. 83, interzice retragerea din circuitul agricol şi utilizarea în alte scopuri decât cele agricole a unor asemenea terenuri.

La 19 septembrie 2016, Consiliul Comunal Solonceni, dominat de oameni fideli conducerii raionului, în baza unor acte falsificate de structurile Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, a adoptat totuşi decizia prin care permitea schimbarea destinaţiei terenului. Peste o săptămână firma a şi transferat primăriei 787.985 lei, cu 235 mii lei mai puţin decât se cuvenea, pentru compensarea pierderile legate de scoaterea a 3,5 ha de pământ din circuitul agricol. După ce afacerea a ajuns în vizorul opiniei publice graţie unei investigaţii jurnalistice publicate în săptămânalul CUVÂNTUL (www.cuvintul.md/article/7592/), Centrul Naţional Anticorupţie a intentat un dosar penal pe faptul “înscrierii în documentele oficiale a unor date vădit false, neglijență delictuală, soldată cu urmări grave”.               

Peste şapte luni administratorul SRL “Sand&Gravel”, Marcel Ciudin s-a adresat către Consiliul Comunal Solonceni cu cererea de a abroga decizia privind modificarea destinaţiei terenului pentru carieră şi restituirea sumei achitate primăriei. 

Solicitat să comenteze cererea administraţiei „Sand&Gravel” SRL la o afacere pe care atât de mult şi-a dorit-o, primarul comunei, Valeriu Palii, a spus că cel mai probabil aceasta ar fi motivată de dosarul intentat de CNA. 

Întrebată dacă acţiunea administraţiei SRL “Sand&Gravel” nu ar fi o încercare de a scăpa de dosarul penal, Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a CNA, a remarcat: „persoanele care ar fi întocmit setul de acte cu abateri sau încălcări, urmează să răspundă în faţa legii”. 

De fapt, dosarul a fost clasat şi nici un figurant din această afacere nu a fost tras la răspundere. În acelaşi timp, la iniţiativa preşedintei raionului, E. Graur, Consiliul Raional i-a acordat lui A. Ghilaş titlul „Cetăţean de onoare al raionului Rezina”. Între timp, cu concursul administrației raionului și organelor de drept, A. Nicolai, care s-a împotrivit tranzacţiei respective, a fost impus să depună cerere de demisie din funcția de secretar al Consiliului Comunal Solonceni. La 1 august 2019, în cadrul Guvernului Sandu, directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, și-a dat demisia. Dar la 03 iunie 2020 Guvernul Chicu iarăşi l-a numit pe Anatolie Ghilaș în funcția de director al Agenției Relații Funciare și Cadastru.

În schimb comuna Solonceni a rămas cu cele 3,5 ha de teren agricol de categorie superioară nedistruse.

În perioada 2010 -2014, Asociaţia Presei Independente, pentru a impulsiona implicarea ziarelor în mobilizarea cetăţenilor la acţiuni cu impact social, de caritate şi participarea nemijlocită a redacţiilor în asemenea activităţi, a desfăşurat concursul de creaţie “Acţiuni cu impact social”. În aceşti ani, activitatea redacţiei săptămânalului CUVÂNTUL în domeniul de referinţă a fost apreciată cu patru premii.

Secretul fenomenului CUVÂNTUL (III). Acţiuni cu impact social
În imagine: Până la urmă am obţinut ca pesticidele periculoase şi inutilizabile să fie transportate şi neutralizate la întreprinderi specializate de peste hotarele R.Moldova.

Tudor Iaşcenco, fondator şi director al săptămânalului CUVÂNTUL, laureat al Premiilor Uniunii Jurnaliştilor din Moldova (1976, 1980) şi din URSS (1982), Premiului “Jurnalistul Anului” (1999, 2003, 2006, 2012), a peste 40 de premii de creaţie în alte domnii,  autor şi coautor al 11 volume de publicistică, fondator şi Membru de onoare al Asociaţiei Presei Independente.

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker