Cere socoteală pentru banii publiciRezinaSocialTelenești

Ajutorul social: eficienţă şi integritate

Ajutorul social: eficienţă şi integritate

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), în parteneriat cu AO “Concordia” (Telenești); AO „Nufărul” (Rezina); Asociaţia pentru Drepturile Omului “Lex XXI” (Bălţi); AO „Clinica Juridică Comrat” (Comrat) monitorizează sistemul alocării ajutoarelor sociale și cele pentru perioada rece a anului de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova: Sud, Centru și Nord.

Săptămâna trecută Raportul preliminar pentru primele șase luni ”Acordarea ajutorului social în trei regiuni ale R. Moldova: eficienţă şi integritatea procesului” a fost prezentat şi discutat în cadrul unei mese rotunde la Pensiunea „Hanul lui Hanganu” din Lalova. Potrivit raportorilor, Lilia Ioniţă, expertă consultantă CAPC şi Aliona Chisari-Rurak, co-autoare ale Raportului, tabloul situaţiei în domeniul de referinţă este foarte pestriţ.

În raionul Teleneşti 49% dintre beneficiarii de ajutor social sunt persoane care au atins vârsta de pensionare, 25% – persoane cu grade de dizabilitate, 9% – şomeri, iar 10% – persoane care realizează venituri din activitatea de antreprenoriat sau folosirea terenurilor agricole.

 În raionul Rezina statistica e alta. Printre beneficiarii de ajutoare sociale 40 la sută sunt persoane care au atins vârsta de pensionare, 22% – persoane cu grade de dizabilitate, 18% – şomeri şi 9% – persoane cu venituri din activitatea de antreprenoriat sau utilizarea terenurilor agricole. 

Raportorii au menţionat că, potrivit datelor colectate de monitori, în raionul Teleneşti în majoritatea localităţilor există comisii funcţionale de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale, iar în raionul Rezina asemenea comisii funcţionează în 85% din localităţi.

Totodată, în perioada supusă monitorizării, în raionul Teleneşti au fost contestate 39 de decizii cu privire la acordarea ajutorului social, iar în raionul Rezina – numai una. În acelaşi timp, cuantumul ajutorului în raionul Teleneşti a fost modificat în 21 de cazuri, iar în raionul Rezina – în 72 de cazuri. Drept motive pentru sistarea ajutorului social, în ambele raioane, de cele mai multe ori au servit: familia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (peste 50%), persoana beneficiară a decedat (17-21%), familia şi-a schimbat locul de trai (13-12%) etc.

Monitorii au mai stabilit că mulţi beneficiari potenţiali de ajutor social nu cunosc condiţiile şi actele necesare pentru acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului. În raionul Teleneşti doar 36% dintre potenţialii beneficiari au fost informaţi despre posibilitatea obţinerii ajutorului, dintre care numai 10% – de către asistenţii sociali, iar circa jumătate au aflat de la vecini sau din mass-media. 

În raionul Teleneşti 86% dintre beneficiari utilizează ajutorul social pentru cheltuielile cu copiii, în raionul Rezina, 57% – pentru cheltielile cu copiii, iar 40% – pentru întreţinerea gospodăriei.

Conform Raportului, în procesul de monitorizare a domeniului în ansamblu pe republică s-a mai stabilit, că 25 la sută din reprezentanţii primăriilor cunosc doar parţial ce este ajutor social, 4% nu cunosc unde se înregistrează cererea pentru ajutor social, iar alte 4% nu cunosc cine şi cum stabileşte acest ajutor, 38 de intervievaţi consideră că stabilirea şi calcularea indicatorilor de bunăstare nu sunt corelate cu condiţiile reale de trai.

În debutul mesei rotunde, Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a motivat elaborarea acestui proiect, care a fost acceptat spre finanţare de  Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, prin faptul că foarte mulți bani sunt alocați pentru ajutoarele sociale și este foarte interesant să urmărești cum aceste resurse sunt distribuite.

La rândul ei, Lilia Ioniță a remarcat că, în multe localităţi, autoritățile nu au creat acele comisii de monitorizare, care trebuie să se deplaseze la fața locului, la beneficiari, să-i informeze despre condiţiile de acordare a ajutoarelor sociale şi cele pentru perioada rece a anului. 

Atât raportoarele, cât şi participanţii la întrunire au menţionat necesitatea revizuirii indicatorilor de bunăstare, care servesc drept bază la stabilirea ajutoarelor sociale. Lilia Ioniţă, de exemplu, s-a arătat contrariată de faptul că lista obiectelor existente în familie şi care nu permit alocarea ajutoruuil social conţine și casete DVD, casetofon cu DVD, alte obiecte indispensabile în orice familie la ora actuală. 

Tudor Iaşcenco

Ajutorul social: eficienţă şi integritate
Ajutorul social: eficienţă şi integritate
Ajutorul social: eficienţă şi integritate
Cere socoteală pentru banii publici semnul la sfârşitul materialelor 1

Taguri
Arată mai mult

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close