RezinaSesizează o problemă

Intenţii frumoase şi posibilităţi mari, care riscă să rămână nevalorizate

Intenţii frumoase şi posibilităţi mari, care riscă să rămână nevalorizate

La începutul lui septembrie 2019, în comuna Lalova a avut loc un eveniment de anvergură pentru comunităţile din zona riverană respectivă a râului Nistru, dar mai ales pentru comuna-gazdă – lansarea mai multor proiecte investiţionale elaborate cu concursul „Asociaţiei băştinaşilor” şi autorităţilor publice locale şi susţinute de USAID, PNUD, IFAD şi alte organisme naţionale şi internaţionale.

Era vorba de proiecte de zeci de milioane de lei menite să impulsioneze vădit dezvoltarea economică, socială şi spirituală în primul rând a satelor Lalova şi Ţâpova, dar şi să deschidă ulterior cale pentru alte investiţii şi mai solide în beneficiul localităţilor din regiunea respectivă.

Importanţa acelui eveniment, dar şi interesul cititorilor privind impactul lui, ne impune să revenim la temă pentru a informa ce s-a întâmplat în continuare. Astăzi publicăm un interviu cu Valeriu Balaban, preşedintele „Asociaţiei băştinaşilor din c. Lalova”, unul din animatorii acelui eveniment (vezi şi “Eveniment-premieră de anvergură în comuna Lalova: intenţii, analize şi posibilităţi de dezvoltare”)

În imagine: Valeriu Balaban, preşedintele „Asociaţiei băştinaşilor din comuna Lalova”, în discuţie cu reprezentanţii instituţiilor finanţatoare Lilian Danilor şi Veaceslav Guţuţui (de la stânga).

– Dle Valeriu Balaban, care din proiectele lansate în cadrul acelui eveniment au fost realizate ori se implementează?

– Au fost lansate șapte proiecte: “Asistenţă pentru consolidarea capacităţilor în domeniul agriculturii”, finanțat și implementat de FAO în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) – a vizat dezvoltarea capacităților de pregătire și implementare a politicii de dezvoltare comunitara integrată a comunei Lalova; proiectele finanţate de PNUD-Moldova “Migraţie şi Dezvoltare Locala”; UE  “Primării pentru dezvoltarea economica”; USAID “Comunitatea mea”; IFAD “Reducerea sărăciei şi lansarea femeilor în afaceri”; „Reconstrucția drumului L-165” finanțat din FNDR și bugetul raio-nal; „Construcția sistemului de apă și canalizare” cofinanțat din mijloacele Fondului Ecologic și contribuția locuitorilor.

– Ce s-a reuşit din cele preconizate?

– Majoritatea proiectelor nominalizate sunt în stadiu de implementare și la această etapă este prematur de făcut totaluri. Doar proiectul implementat cu suportul FAO a fost finalizat. Astfel, comuna Lalova s-a ales cu un Plan de dezvoltare strategică pentru perioada 2020-2024 (supus unei revizuiri masive de noul Consiliu Comunal și aprobat recent într-o variantă simplificată substanțial) şi cu o donație – un tractor multifuncţional utilizat în prezent la lucrările de salubrizare și amenajare a comunei.

Proiectul de reconstrucţie a drumului L-165 (Minceni-Lalova) finanțat din Fondul Național Rutier cu contribuția Consiliului Raional Rezina, în valoare totală de circa 90 mln de lei, este pe ultima sută de metri și în scurt timp acest obiect de o importanță majoră pentru dezvoltarea întregii zone va fi dat în exploatare. Astfel, potențialul de dezvoltare a comunei Lalova pe toate dimensiunile va crește mult.

Proiectul de construcție a sistemului de apă și canalizare, în valoare de circa 17 mln de lei, este în desfășurare. Ritmul realizării lui însă lasă de dorit. 

Cu regret, au fost ratate mai multe posibilități de utilizare a experienței de atragere a finanțelor și din alte surse, experienţă acumulată în alte localități din țară.

Proiectele finanțate din fondurile IFAD, PNUD, USAID și UE în valoare de circa 30 mln de lei și care vizau reducerea sărăciei și a migrației, atragerea femeilor în afaceri, dezvoltarea infrastructurii și a economiei locale durabile, asigurarea transparenței în procesul decizional, consolidarea societății civile sunt la etape diferite de realizare.

Toate aceste acțiuni includ și măsuri de instruire, transfer de bune practici din țară și de peste hotare, implicarea diasporei în dezvoltarea baștinii, atragerea investițiilor din diverse surse, planificarea și coo-perarea eforturilor la nivel local și intercomunitar etc. 

Deja am reușit să constituim 2 asociații obștești: „Asociația băștinașilor din comuna Lalova”, care contribuie plenar la tot ce ţine de dezvoltarea şi prosperarea comunei, și „Asociația producatorilor de fructe din arealul Nistrului medial”. Suntem la o etapă avansată de constituire a unei Asociații în domeniul turismului pentru a impulsiona dezvoltarea acestuia în comuna noastră.

Am elaborat un nou proiect de Plan strategic de dezvoltare pentru anii 2020-2025 și un proiect complex de salubrizare a comunei. Am întocmit proiectul Hărții turistice a comunei Lalova. Între timp au fost  deschise 2 pensiuni agroturistice noi şi 4 case rurale, astfel fiind create mai multe locuri de muncă. În zonele turistice au fost instalate panouri informative, amenajate terenuri de agrement, construite și reconstruite fântâni, izvoare, restabilite monumente istorice. Se organizează activităţi sportive-culturale, inclusiv Ziua diasporei, vizite pentru schimb de experiență cu întreprinzători din alte localitati etc. 

– Ce nu s-a reuşit şi din care cauze?

– Cu regret, în cea mai mare parte nu am reușit să atingem obiectivele trasate şi să îndeplinim obligațiunile asumate în cadrul mai multor proiecte atrase pentru dezvoltarea comunei noastre.                           

Conform estimărilor prealabile, doar în anul curent suma investițiilor directe care au fost ratate în aceste proiecte depaşește 12 mln de lei, ceea ce constituie aproximativ 4 bugete anuale ale comunei Lalova.                                                                        

În general însă am ratat valorificarea unor investiţii din proiecte în sumă totală de circa 30 mln de lei. Cred că majoritatea celor care citesc aceste rânduri, indiferent sunt sau nu credincioşi, şi-au făcut semnul crucii, considerând informaţia incredibilă.

De fapt, nu asta este cel mai mare eşec. Comuna Lalova a demonstrat întregii ţări şi donatorilor externi, că acolo unde nu-i înţelegere, înţelepciune, cooperare, responsabilitate, competenţă şi dorinţa de a realiza proiecte valoroase întru binele comunităţii, unde interesele personale ale unor lideri de moment prevalează asupra intereselor cumunităţii,  nu are rost să pierzi timpul şi resursele materiale.

Despre acest lucru ni s-a dat de înţeles atunci când am prezentat spre finanţare partenerilor de dezvoltare încă un proiect cu privire la restabilirea, reconstrucţia, restaurarea Mănăstirii Ţâpova.

În lista celor mai mari esecuri pot fi incluse 3 proiecte care prevedeau co-finanţări asigurate. Proiectul finanţat din fondurile USAID în cadrul Programului “Comunitatea mea” şi care prevedea construcţia drumurilor intercomunitare Jora de Sus – Lalova şi Lalova – Izvoare pentru asigurea interconexiunii pe scurtatură a două zone turistice mari: Orheiul Vechi cu Lalova – Ţâpova – Saharna, constituind un claster turistic de importanţă şi valoare naţională deosebită.

Astfel devenea inevitabilă necesitatea creării unui Grup de Acţiune Locală – principala formă de organizare a implementării proiectelor economice şi de atragere a investiţiilor masive în viitorul apropiat. 

Proiectul finanţat din fondurile PNUD în cadrul componentei economice a Programului ”Migraţie şi Dezvoltare Locală” prevedea construcţia a 4 debarcadere pe malul Nistrului în preajma localităţilor Lalova, Ţâpova, Saharna şi Popenchi din stânga Nistrului. Realizarea acestuia urma să asigure nu doar un acces mai favorabil a tuturor către râu, dar şi  realizarea unui proiect de succes comun între localităţile de pe ambele maluri – lucru cu un impact inestimabil asupra restabilirii încrederii şi colaborării între cele două maluri ale Nistrului.                                                                                            

 Şi, în sfârşit, proiectul „Asociaţiei băştinaşilor din comuna Lalova”, susţinut de Programul “Migraţie şi dezvoltare Locală” privind  reconstrucţia stadionului de minifotbal de pe teritoriul Gimnaziului Lalova, cu transformarea acestuia în unul multifuncţional. La moment  stadionul este într-o stare deplorabilă. 

De fiecare dată obstacolul de netrecut a fost Administraţia Publică Locală a comunei Lalova, care are o înţelegere specifică a importanţei proiectelor iniţiate şi atrase de precedenţi, iar cât ţine de măsurile ce se impun de dezvoltare a turismului, opune o rezistenţă vehementă. Sub acest stil de tratare a cazut şi „Asociaţia băştinasilor din comuna Lalova”, cu care se refuză orice modalitate de conlucrare întru binele oamenilor şi comunităţii. Faptul că pe parcursul a 10 luni Acordul de colaborare între „Asociația băștinașilor din comuna Lalova” şi Administraţia Publică Locală, prezentat spre examinare şi semnare, nu se regăseşte în agenda de activitate, vine să confirme cele expuse şi constituie un precedent unical în toată ţara. 

La etapa actuală comunitatea este divizată în 2 tabere antagoniste, prevalează atmosfera de neîncredere şi suspiciuni, se operează cu manipulări şi dezinformări dintre cele mai primitive. Comuna s-a pomenit dominată de o luptă politică sterilă, care a lăsat în umbră problemele dezvoltării comunităţii, posibilităţile reale de transformare a comunei Lalova într-un exemplu de succes.  

Sincer vorbind, aş fi bucuros să nu am dreptate, dar spre marele meu regret, la fel apreciază realităţile actuale din comuna Lalova majoritatea investitorilor, partenerii de dezvoltare, colaboratorii organelor de drept, reprezentanţii mediului de afaceri, vecinii noştri ş.a. 

În pofida unei logici elementare, actuala administraţie a comunei, susţinătorii ei, nu conştientizează faptul că fără unirea eforturilor administraţiei publice, sectorului privat, societăţii civile şi cetăţenilor comuna nu se poate dezvolta, că dezbinarea aduce beneficii temporare doar promotorilor ei, iar comunităţii – numai prejudicii.

– În opinia Dvs., care-s perspectivele comunei Lalova în această situaţie?

– Dacă în cel mai scurt timp liderii şi consătenii noştri nu-şi schimbă atitudinea vizavi de rolul şi locul fiecărui subiect în promovarea intereselor publice, supremaţia acestora în raport cu interesele personale, perspectivele mi se par foarte sumbre.                  

Comuna va pierde şi în continuare investiţii  de milioane de lei pentru dezvoltarea, prosperarea localităţilor şi a sătenilor,  va fi compromisă în totalitate imaginea ei în faţa potenţialilor investitori, care-şi vot îndrepta atenţia spre alte adrese. Încetul cu încetul lumea va înţelege ce a avut şi ce a pierdut, din cauza cui, dar va fi târziu, trenul va fi deja plecat şi comuna Lalova va râmâne doar să constate eşecurile şi posibil nişte beneficii de moment ale promotorilor dezbinării.  

Şi totuşi, chiar şi în aceste circumstanţe, „Asociația băștinașilor din comuna Lalova”, alături de mediul de afaceri şi consăteni, partenerii de dezvoltare care ne susţin şi încă mai rămân alături, va acţiona responsabil şi metodic pentru a realiza toate planurile sale în beneficiul vetrei noastre stramoşeşti şi a oamenilor, în pofida obstacolelor care ni se creează. Identificăm noi forme de cooperare, inclusiv cu satele megieşe, adunăm în jurul nostru multă lume bună şi doritoare de fapte notorii în beneficiul localităţiilor natale, realizăm proiecte şi fără implicarea administraţiei publice locale, studiem şi promovăm experienţa pozitivă a altor localităţi din ţară, participăm alături de ele la evenimentele organizate în cadrul proiectelor în curs de implementare.

Pentru conformitate, Tudor Iaşcenco

P.S.: Deoarece în realizarea proiectelor nominalizate mai sus un rol important revine autorităţilor publice locale, redacţia a adresat un set de întrebări la temă şi primarului comunei Lalova, Veaceslav Iftodi. Deşi a trecut destul timp, încă nu am primit răspuns. Sperăm, totuşi, la o reacţie adecvată.

T.Ia.

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker