CUVINTUL.MD

Economii care trezesc bănuieli

Economii care trezesc bănuieli

Graţie achiziţiilor publice a lucrărilor pentru patru obiecte finanţate din bugetul raionului Şoldăneşti, în anul curent au fost economisiţi peste 1 mil. de lei.

Pentru pavarea curţii LT „Ştefan cel Mare” din Şoldăneşti Consiliul Raional a alocat în marte curent 869.439 lei. Firma care a câştigat la licitaţie contractul s-a angajat şi a executat lucrările prevăzute în caietul de sarcini contra… 322.359 lei (economie 547.080 lei).

La aceeaşi sesiune Consiliul Raional a alocat Gimnaziului Pohoarna 509.000 lei pentru reparaţia capitală a blocului alimentar şi a pragurilor de la intrarea în instituţie. În realitate aceste lucrări au costat  307.676 lei (economie 201.324 lei).

Anterior, în ianuarie c., Consiliul Raional a alocat LT Răspopeni 177.704 lei pentru elaborarea proiectului şi schimbarea acoperişului blocurilor A şi B ale instituţiei. În urma licitaţiilor au rămas neutilizate surse în sumă 64.604 lei. 

Aceste date se conţin într-o notă informativă la un proiect de decizie examinat şi aprobat la şedinţa recentă a Consiliului Raional Şoldăneşti, prin care economiile respective au fost realocate pentru alte obiecte din domeniul Educaţiei.

Astfel, Gimnaziului „A. Grosu” din Dobruşa i-au fost alocaţi 467.390 lei pentru construcţia staţiei termice şi a sistemului de alimentare cu gaze naturale, 107.320 lei – Gimnaziului Climăuţii de Jos, 132863 – şcolii primare-grădiniţe din c. Rogojeni etc. În total, datorită economiilor de surse înregistrate la primele patru instituţii, alte nouă şcoli din raion au profitat de resurse financiare pentru acoperirea unor cheltuieli actuale. Şi acest lucru nu poate să nu bucure.

Altceva pune în gardă – veridicitatea devizelor de cheltuieli în baza cărora au fost alocate finanţele publice. Judecând după cazurile nominalizate la începutul acestui articol, calitatea devizelor de cheltuieli elaborate la Şoldăneşti lasă mult de dorit şi trezesc bănuieli evidente: ori autorii acestora sunt incompetenţi, ori scopul lor este să creeze posibilităţi de fraudare a resurselor publice în procesul executării contractelor.

În imagine: Tot în ianuarie c., Consiliul Raional a alocat Gimnaziului Alcedar 542.113 lei pentru reparaţia sălii de festivităţi. În urma licitaţiilor, au rămas neutilizate surse în sumă de 191.163 lei.

Tudor Iaşcenco

Exit mobile version