Drepturile omului: Garanţii vs RealităţiSocial

Un litigiu cu barbă, provocat cu concursul autorităților statului

Un litigiu cu barbă, provocat cu concursul autorităților statului.

       Litigiul dintre doi agenţi economici din s. Lalova, gospodăriile cărora sunt situate peste drum una de alta, nu ajungea la faza actuală, care în viitor poate deveni şi mai dezastruoasă, dacă autorităţile locale şi organele de drept din start tratau problema prin prisma legii, interesului public şi a regulilor nescrise privind convieţuirea paşnică. La această concluzie am ajuns analizând motivele şi procesul de derulare a disensiunilor, poziţiile părţilor implicate, dar şi acțiunile organelor menite să contribuie la remedierea unor asemenea situaţii.

De la o iniţiativă frumoasă – la un conflict de proporţii.

       Pensiunea „Hanul lui Hanganu” a devenit în ultimul deceniu un fel de carte de vizită a comunei Lalova, dar şi a raionului Rezina, în ce priveşte utilizarea resurselor istorice, culturale şi naturale din teritoriu şi posibilităţile turismului rural pentru dezvoltarea economică şi socială a localităţii. Sergiu Hanganu a fondat pensiunea în baza gospodăriei părinţilor, situată într-un loc pitoresc, dar între două râpi.  

Pentru ca şi teritoriul adiacent să corespundă rigorilor unei întreprinderi care prestează servicii de turism, în anul 2007, dânsul a obţinut permisiunea Consiliului Comunal ca pe propria cheltuială să amenajeze terenul public din faţa pensiunii și să creeze şi un sistem de epurare a apelor reziduale. Ulterior autorităţile comunei au examinat și alte variante de amenajare a teritoriului adiacent pensiunii, dar şi gospodăriilor vecine, variante propuse de fraţii Serghei şi Iurie Gârlea. 

De la o iniţiativă frumoasă – la un conflict de proporţii.

Sergiu Hanganu: Au acaparat ilegal terenul public.

Sergiu Hanganu s-a adresat cu o plângere la redacție după ce administrația publică a satului, mai multe organe de stat au neglijat problema semnalată de dumnealui. Adresarea la CUVÂNTUL dumnealui a însoţit-o copiile mai multor acte, scrisori, răspunsuri dar și o probă video filmată în timpul unei ploi din iunie c., când dânsul încerca, fără succes, să împiedice cumva puhoiul puternic de ape învolburate ce veneau din deal să pătrundă pe teritoriul pensiunii.  

„Dacă vecinul nu îngrădea cu un asemenea gard terenul public, ocupând parţial şi un sector din proprietatea pensiunii,  dar împreună amenajam teritoriul conform variantei aprobate de Primărie, construind de ambele părţi ale terenului canale de scurgere, asta nu se întâmpla”, menţiona S. Hanganu.

“Vecinii Serghei şi Iurie Gârlea, în mod samavolnic, fără consimțământul autorităților publice locale și organelor abilitate în domeniul construcțiilor și protecției mediului, încălcând toate normele de drept, au acaparat terenul public adiacent gospodăriei noastre și au edificat un gard din beton în calea apelor pluviale, direcționându-le spre curtea pensiunii. 

Am încercat să opresc această samavolnicie, sesizând administrația publică locală, Poliția, Procuratura, Inspecția de Stat în Construcții, Inspecția Teritorială de Mediu, dar degeaba. Și asta în situația când Legea supremă – Constituția prevede că dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, nemaivorbind de faptul că statul protejează în mod deosebit interesele societății, care în cazul dat de asemenea au fost încălcate flagrant prin ocuparea ilegală a unui bun public”, scrie la redacție Sergiu Hanganu.

Dumnealui mai menționează că a sesizat autoritățile locale și organele de îndată ce frații Gârlea au început să-și realizeze planul, adică când lucrările puteau oprite din start. “Au urmat niște răspunsuri formale. Între timp, frații Gârlea, nestingheriți de nimeni, dimpotrivă, găsind susţinere la administraţia publică locală, unele organe raionale, și-au realizat planul”, adaugă cu regret Sergiu Hanganu.

Sergiu Hanganu: Au acaparat ilegal terenul public.

       Serghei Gârlea: Actele pentru acest teren mi le-a eliberat fostul primar.

       Solicitat la telefon să comenteze situaţia şi să spună dacă deţine acte care i-ar permite ocuparea terenului public dintre gospodăria dumnealui şi pensiunea „Hanul lui Hanganu” şi construcţia efectuată acolo, Serghei Gârlea s-a arătat foarte nemulțumit de întrebarea noastră, dar până la urmă a declarat că are asemenea acte şi că acestea ar fi fost eliberate de ex-primarul Mihail Gotornicean.

Fratele său, Iurie Gârlea, drept răspuns la aceeași întrebare ne-a trimis o imagine în culori a proiectului amenajării spațiului dintre cele două gospodării, propus și Consiliului Local și care, într-adevăr, arată superb. Numai că ceea ce se face în realitate nici pe departe nu coincide cu proiectul.

o stradaFratele său, Iurie Gârlea, drept răspuns la aceeași întrebare ne-a trimis o imagine în culori a proiectului amenajării spațiului dintre cele două gospodării, propus și Consiliului Local și care, într-adevăr, arată superb. Numai că ceea ce se face în realitate nici pe departe nu coincide cu proiectul.
Un litigiu cu barbă, provocat cu concursul autorităților statului

După o avalanșă de învinuiri că am promova interesele lui Hanganu, pe care toată mahalaua nu-l are la inimă, dânsul ne-a mai scris că a revenit în satul natal nu să pască bobocii, dar să facă lucruri frumoase. În anul trecut a sponsorizat echipa de fotbal și reparația acoperișului bisericii din sat, dar se mândrește în mod deosebit cu faptul că a izbăvit comuna Lalova de un primar al PDM, precizând că asta este doar începutul și că va face tot posibilul ca toate pământurile acaparate ilegal de fostul primar și mulți alții vor fi întoarse înapoi… “ Eu sunt militar de la 18 ani și pe mine e imposibil să mă sperii. Le vine rândul la toți: Graur, Botea, Gotornicean, Hanganu…”, mai afirmă Iurie Gârlea 

Cât privește actele privind terenul în litigiu, dumnealui ne-a recomandat să ne adresăm la actualul primar. 

Primarul refuză să răspundă la scrisorile redacţiei.

Am încercat să aflăm poziţia actualului primar vizavi de acest litigiu, legalitatea utilizării terenului public îngrădit de fraţii Gârlea şi a construcţiei executate.

Veaceslav Iftodi nu a răspuns la scrisorile redacţiei, motivând că nu le-a primit, iar la telefon a afirmat că terenul r fim fost ocupat şi construcţiile efectuate cu consimţământul administraţii comunei. 

       Nu există acte în baza cărora ar fi fost dat în arendă sau înstrăinat terenul.

La rândul său, ex-primarul comunei, Mihail Gotornicean, a declarat vizavi de acest litigiu:

       „Încă prin 2015, Serghei Gârlea s-a adresat la Primărie cu solicitarea să i se permită amenajarea unui spațiu verde (plantarea de pomi) pe terenul public dintre gospodăria sa și Pensiunea ”Hanul lui Hanganu”.  Noi i-am permis acest lucru, dar dânsul, în loc de pomi și iarbă, a început construcția unui zid din beton pe partea opusă a drumului, sub gardul Pensiunii lui Hanganu I-am spus că asemenea construcții pe terenuri publice sunt ilegale și i-am cerut să demoleze zidul, ceea ce nu a făcut.

În iunie 2019, văzând că neînțelegerile dintre cei doi vecini degenerează într-un conflict serios, Primăria a încercat să remedieze situaţia şi le-a propus, sub supravegherea administrației satului, să încheie un acord de implicare comună în amenajarea teritoriului dintre cele două gospodării cu suprafaţa de 2,4 ari.

Deoarece terenul este în pantă, primul lucru prevăzut în acel acord era construcţia şi amenajarea de-a lungul gardurilor celor două gospodării a unor canale de scurgere a apelor pluviale, ca acestea să nu le afecteze gospodăriile. Urma construirea unui gard de protecţie conform schemei coordonate cu Primăria, pavarea drumului, iar pe ambele părţi – plantarea de pomi, arbuşti decorativi şi flori. Se părea că am ajuns la un numitor comun, dar când trebuia de confirmat înţelegerea, primarul şi Sergiu Hanganu au semnat Acordul, iar Iurie Gârlea a refuzat, insistând pe varianta sa, care, în fotografii color, arăta foarte frumoasă şi la o parte din consilieri le-a plăcut mult.

Numai că în realitate, varianta deja realizată de fraţii Gârlea arată complet altfel. Spaţiul public din partea pensiunii a fost înconjurat din trei părți cu un gard din beton şi metal, terenul – betonat şi transformat în loc de parcare pentru microbuzele dumnealor, alături de care, sub ferestrele pensiunii, stă o remorcă auto în care respectivii  adună gunoiul din gospodărie. Şi cel mai rău e că astfel apele pluviale care vin din deal sunt direcţionate în teritoriul pensiunii.

Precizez: terenul respectiv aparţine Primăriei şi a fost ocupat absolut ilegal, pentru că nu există careva acte în baza cărora ar fi fost format bun imobil cu număr cadastral şi că acesta ar fi fost dat în arendă sau înstrăinat”, a mai adăugat ex-primarul Mihail Gotornicean.

Vasile Caraman, agent economic şi consilier comunal, ne-a spus că la Consiliul Comunal, încă pe când primar era M.Gotornicean, s-ar fi vorbit despre terenul public dintre Pensiunea “Hanul lui Hanganu” şi gospodăria fraților Gârlea, dar din câte ţine minte o decizie concretă în ce privește înstrăinarea acestuia nu a fost adoptată.

Și Valeriu Iftodi, care de mai mulți ani este inginer cadastral în Primăria Lalova, a confirmat că terenul respectiv nu a putut fi înstrăinat pentru că nu are număr cadastral, construcția efectuată acolo de către frații Gârlea nu a fost autorizată în modul prevăzit de legislație și este ilegală.

       Serghei Gârlea: Actele pentru acest teren mi le-a eliberat fostul primar.

Problema-i cu barbă…

Problema dată este, de fapt, una cu barbă. În procesul examinării plângerii, din discuțiile cu mai multe persoane implicate în acest litigiu, probele acumulate, am înțeles că până în 2019 litigiul a mocnit, rămânând doar la faza de intenții, administrația comunei străduindu-se să-l remedieze. Au fost încheiate câteva acorduri amiabile privind amenajarea şi utilizarea terenului respectiv.

Despre unul din acestea am pomenit mai sus. Alt acord, din 2013, prevedea că Serghei Gârlea și Sergiu Hanganu se angajează să amenajeze teritoriul public adiacent gospodăriilor lor cu spații verzi și locuri de parcare (frații Gârlea au câteva microbuze și se ocupă de transportarea pasagerilor), care vor fi folosite de către ambele părți.

Frații Gârlea însă au preferat să-și facă interesul pe altă cale. În opinia câtorva lideri de opinie din Lalova, lor le-a ajutat să-și realizeze planul… campania electorală pentru alegerile locale din toamna a. 2019.

”Candidatul socialiștilor, Veaceslav Iftodi,  a câștigat funcția de primar în mare parte datorită susținerii fraților Gârlea, care au depus mari eforturi materiale și financiare pentru a convinge cât mai mulți laloveni să voteze anume această candidatură.

Și, ajungând la putere, împreună cu consilierii aleși pe aceeași listă, inclusiv Serghei Gârlea, primarul le întoarce fraților datoria, închizând ochii la ilegalitățile acestora“, afirmă Mihail Gotornicean, fostul primar și contracandidatul lui V.Iftodi, dar și alți laloveni solicitați să comenteze situația, dar care au preferat să nu-i nominalizăm, motivând că nu vor să aibă probleme cu actuala administrație a comunei.

Problema-i cu barbă…

Reacțiile organelor și autorităților oficiale.

Sergiu Hanganu s-a adresat cu plângeri pe acțiunile fraților Gârlea și ale administrației publice a comunei către mai multe instanțe. Inspectorul de stat în construcții, Artur Polihovici, a răspuns la plângerea lui S. Hanganu că ”Acapararea terenului cu îngrădire și construcții în zona proprietate publică… nu ține de competența Inspecției de Stat în Construcții. Autoritatea competentă să soluționeze cauza contavențională  sunt organele pentru protecția mediului… Lucrările de construcție care pot fi executate fără certificat de urbanism și autorizație de construcții ţin de competența administrației publice locale”.

Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Rezina, Ruslan Chitaica, informat despre comiterea unei fapte ilicite de către Serghei Gârlea, i-a răspuns lui S.Hanganu că ”materialele acumulate au fost transmise APL Lalova, după competență pentru a fi examinate și a fi primită o decizie definitivă”. 

Ulterior, în aprilie 2020, când S. Hanganu a încercat să oprească îngrădirea de către S. Gârlea a terenului respectiv, dar și a unui sector din proprietatea privată a sa, Poliția, sesizată de S.Gârlea, a întocmit proces verbal de contravenție pe numele lui… S. Hanganu și l-a expediat în judecată.

Grigore Carpov, șeful Inspecției de Mediu Rezina, ne-a informat că a examinat plângerea lui S.Hanganu la fața locului și a constatat că S. Gârlea a ocupat ilegal terenul public. Am întocmit un proces verbal de încălcare a articolului 116 (2) Cod Contravențional al RM “Ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor, pe care îl voi transmite în judecată. Această încălcare se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice. Eu propun și demolarea construcției neautorizate. Decizia finală o va lua instanța”, a concretizat Grigore Carpov. 

Litigiul a ajuns și în vizorul Procuraturii Rezina. Examinând plângerea lui S.Hanganu privind acțiunile lui S. Gârlea, procurorul  Stanislav Odagiu de la Procuratura Rezina, făcând trimitere și la rezultatele urmăririi penale efectuate de IP Rezina, constatând că terenul respectiv a fost ocupat ilegal, a emis ordonanța de… neîncepere a urmăririi penale pe motiv că Primăria nu a avut pe acest teren semne de hotar și deși Gârlea Serghei a ocupat ilegal terenul public, această ocupare nu a fost însoțită de distrugerea sau mutarea acestor semne“.

Tudor Iașcenco

Captură de ecran din 2020 08 25 la 19.10.56
Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker