Cere socoteală pentru banii publiciSocial

Banii – cheltuiți, eficiență energetică – nu prea

Banii – cheltuiți, eficiență energetică – nu prea

Lucrările de construcţie sau reparație  a obiectivelor de menire socială, pentru care se cheltuie bani publici, a devenit un domeniu dominat de abuzuri, fraude şi corupţie.

Rar contract, deja trecut peste pragul achiziţiilor publice, să fie îndeplinit integral şi în termen, fără acorduri adiţionale, cu respectarea întocmai a standardelor calităţii. Aşa s-a întâmplat şi în cazul eficientizării blocurilor Gimnaziului Ineşti, raionul Teleneşti, la care ne vom referi în continuare. 

Esența problemei.

Proiectul finanţat de Fondul pentru Eficienţă Energetică, cu contribuţia administraţiei publice locale, a demarat în a. 2014, lucrările fiind executate către SRL „Toplider” cu sediul în Chișinău.

Suma contractului constituia peste 3,7 mln lei, care trebuiau valorificaţi în jumătate de an. Toate bune, dar în 2017, în locul lui Vladimir Druță, care-și  finalizase mandatul de director al gimnaziului, a venit Dumitru Sârbu, care s-a apucat să studieze actele privind lucrările executate şi a dat de o solicitate a firmei SRL „Toplider”, care cerea resurse suplimentare (354 000 lei) pentru finali-zarea lucrărilor.  

Această solicitare, afirmă dumnealui, l-a făcut să analizeze mai detaliat lucrările executate în cadrul acelui proiect, dar și impactul lor asupra situației din școală. 

Astfel, noul director s-a convins că, dacă în clase regimul de temperatură se menține cât de cât la un nivel satisfăcător, atunci în holul și pe coridoarele blocului temperatura este sub nivel. La sugestia conducerii Direcției Generale Educație Telenești, dl Sârbu formează o comisie în care, în afară de dânsul, mai este inclus fostul director Vladimir Druță și Rodica Druță. Împreună au luat la puricat actul lucrărilor îndeplinite, ca în rezultat să constate că lucrările efectuate au soluționat problema eficientizării energetice a clădirii doar parţial și că o parte a clădirii a rămas neizolată – anume pentru executarea acestor lucrări ar mai fi nevoie de circa 354 000 lei…

De fapt, și antreprenorul ar fi constatat pe parcurs că, în afară de cele incluse în caietul de sarcini și finanțate, ar mai fi necesare niște lucrări suplimentare, care să asigure eficientizarea energetică deplină a clădirii. 

Fostul director Vladimir Druță, mulțumit că în sălile de clasă nu mai bate vântul ca înainte, nu a insistat asupra lucrărilor suplimentare. 

Dumitru Sârbu însă spune, că după ce a vizi-tat câteva gimnazii unde au fost realizate proiecte similare, dar cu executarea tuturor lucrărilor necesare, a ajuns la concluzia că eficientizarea energetică a clădirilor trebuie dusă la capăt.  

”Ce mă fac dacă iernile vor fi mai geroase? Or, o boală respiratorie o poți ușor prinde dacă diferența de temperatură din clase și coridoare este de 4-5 grade”, afirmă directorul.

Direcția Educație a căzut de acord cu directorul gimnaziului și a alocat instituției 400 de mii de lei pentru lucrările suplimentare. Dar Agenția pentru Achiziții Publice n-a acceptat ideea, menţionând că toate lucrările trebuiau incluse atunci în caietul de sarcini și trecute prin acea licitație. Directorul a fost nevoit să returneze Direcției Educaţie cei 400 000 de lei.   

Eugenia Roșca: E ca şi cum l-ai îmbrăca pe copil iarna în palton, pantaloni scurți și sandale  .        

Ex-primara și ex-consiliera de Inești Eugenia Roșca, în prezent lidera unei organizații neguvernamentale, este de părere că problema ar fi mai complicată și trage pentru un dosar penal:

”E ca și cum ai trimite în toiul iernii la școală un copil îmbrăcat într-un palton fără nasturi și în pantaloni scurți, încălțându-l în sandale pe piciorul gol. Cam așa arată clădirea Gimnaziului Inești după lucrările de eficientizare energetică”, susține dna Roșca, care de câțiva ani se străduie să-l ajute pe directorul instituției să soluționeze problema.

Dumneaei ne-a și prezentat copia unei notificări trimise Direcţiei Generale Educaţie încă la 18 decembrie 2017, în care menționa:                   

”În proiectul realizat de SRL „Toplider” au fost prevăzute lucrări de termoizolare a două blocuri de studii și sala pentru sport. De facto s-au realizat doar lucrările la blocul nr.1 al gimnaziului şi în proporție de 60 % cele de la blocul nr. 2, restul lucrărilor rămânând ne-executate.

Pretențiile pri-vind lucrările suplimentare sunt neargumentate, atâta timp cât lucrările de bază nu au fost realizate, mai ales că Fondul pentru Eficienţă Energetică urmărește în proiectele sale atingerea unui randament energetic prin  coeficientul termic U, atât de important”.

Plus la asta, s-a încălcat termenul de execuție a lucrărilor. La cererea Be-neficiarului, nu au fost prezentate și ataşate la dosarul achiziţiei respective calculele şi argumentele necesare pentru unele modificări efectuate de antreprenor în proiect, precum schimbarea materialelor de termoizolare (vată minerală cu parametrii termici  Y-0.044 W/mK, D- 75kg/m3 cu polistiren XPS cu parametrii termici Y- 0.035 W/mK, D- 26kg/m3) total 186.4 m2 la soclu în sumă de 86 137.54 lei; executarea unor lucrări neprevăzute în contract (izolarea conductelor termice și protecția termoizolației conductelor, în suma de 34 574,00 lei, a parapetului și copertinei, etc.), care puteau fi incluse în alte contracte și nu epuizate resursele destinate expres pentru termoizolarea nemijlocită a anvelopei clădirii. 

Deși contractul nu a fost executat pe deplin, suma prevăzută pentru supravegherea tehnica a fost achitată integral reprezentantului Fondului pentru Eficiență Energetică, lucru ce contravine prevederilor Legii 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii”, nota dna Roșca.

Dumneaei afirmă că notificarea respectivă, în care erau expuse și niște variante de soluționare a problemei, a fost trimisă la Direcția Educație a Consiliului Raional Telenești, dar n-a urmat nicio reacție. 

La Secția Construcții a Consiliului Raional ne-au spus că nu au nicio atribuție la acel proiect, pentru că de supravegherea lucrărilor s-a ocupat Fondul de Eficientizare Energetică (în prezent Agenția pentru Eficiență Energetică, AEE)”, susține dna Roșca.  

AEE: condițiile contractului de grant au fost îndeplinite.

Solicitat să comenteze situația de la Gimnaziul Inești, Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficență Energetică ne-a relatat: „Conform Contractului de Grant nr. 13 în valoare de 3 742 481 lei, cu asigurarea contribuției bebeficiarului de 748 496 lei, semnat la 5 iunie 2014 de administrația IP Gimnaziul Inești și Fondul pentru Eficiență Energetică, la obiectul dat s-au executat trei măsuri: înlocuirea ușilor și ferestrelor exterioare cu suprafața de  701  m.p., profil PVC nerecilat, cinci camere, sticlă dublă cu minim 16 mm; izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală pe o suprafață  de 2121 m2, grosimea 100 mm, densitatea 75 kg/mp; soclu cu SPS, grosimea 100 mm, densitatea – 26  kg/mp; instalarea a două cazane pe biomasă secționate-tip cu capacitate cumulativă de 278  kw. 

Pe parcursul implementării, beneficiarul de proiect a venit cu solicitarea de a schimba 186,4 m2 de vată minerală cu polistiren pe motiv că în conformitate cu cerințele Fondului, în locurile unde peretele este în contact cu solul se aplică anume acest material.

Tot benefiiciarul a cerut izolarea conductelor termice și protecției acestora și experții Fondului au acceptat modificarea și achitarea lor cu respectarea cerinţelor minime de calitate. Dar întreaga responsabilitate în ceea ce privește administrarea mijloacelor bănești acordate cu titlu de grant, respectarea prevederilor standardelor legale revine beneficiarului”, menționează dl Ciudin.

La contractul de bază au fost operate 4 modificări.

Ruslan Malai, director al Agenției pentru Achiziții Publice a comentat problema cu alte detalii, menționând, că la contractul de bază de achiziții publice a lucrărilor de eficiență energetică la Gimnaziul Inești din 20.02.2014 au fost operate patru modificări și încheiate acorduri adiționale respective de prelungire a termenului lucrărilor (până în decembrie 2017) și majorarea valorii contractului cu peste 230 mii lei (excluderea unor lucrări în valoare de peste 140 mii lei și includerea altora în valoare de 350 mii lei). 

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislaţiei şi clauzelor contractului de achiziții publice. 

În cazul în care pe parcursul executării contractului survine necesitatea operării unor modificări, acestea pot fi efectuate doar în perioada de valabilitate a acestuia și în strictă conformitate cu prevederile art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Pe de altă parte, conform Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2016, responsabilitatea privind monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice îi revine exclusiv autorității contractante, scrie dl Malai. 

Lucrările trebuie supravegheate de un responsabil angajat de APL.

Consilierul raional Alexei Mereuță, inginer-constructor de profesie, băștinaș din Inești, consideră că toate aceste nereguli nu s-ar fi întâmplat dacă implementarea proiectului era supravegheată de un responsabil angajat de autorităţile publice locale.

”Supravegherea lucrărilor de construcție necesită competențe specifice, pe care nu le are un pedagog. În perioada sovietică pentru asemenea situații responsabilii riscau să aibă probleme serioase”, este de părere dl Mereuță. 

Dumitru Sârbu: De fapt, scopurile proiectului au fost atinse…            

Dumitru Sârbu a devenit director al Gimnaziului Inești acum trei ani și este unul din cei mai tineri manageri de instituții de educație din raion. Clădirea gimnaziului a fost edificată în 1989 și peste trei decenii erau necesare mai multe lucrări de reparație.

Grație proiectului dat, a fost construită o centrală termică pe biomasă, au fost schimbate ușile și ferestrele, izolați o parte din pereți. Astfel s-au redus considerabil cheltuielile pentru căldură. Dar impactul putea fi și mai mare dacă ar fi fost duse la capăt lucrările de ermetizare exterioară a blocurilor, izolarea conductelor din subsol, spune directorul gimnaziului.

Ludmila Manole: Am obținut destul de greu acest proiect .

Ludmila Manole, actuala secretara a Consiliului Local Inești acum șase ani exercita mandatul de primară a localității. ”A fost nevoie de multe drumuri și kilograme de acte adunate pentru a câștiga acel proiect, grație căruia în gimnaziu sunt condiții mult mai bune pentru procesul de învățământ. Dar Dumitru Sârbu a căutat să se dumirească de ce n-au fost înfăptuite toate lucrările necesare.

La drept vorbind, banii publici nu s-au cheltuit în van, pur și simplu în caietul de sarcini nu au fost prevăzute toate lucrările necesare, considerându-se că odată cu schimbarea ușilor și ferestrelor și reprofilarea stației termice pe biomasă toate problemele vor fi soluționate. Dar noul director a înțeles că nu-i chiar așa și vrea să efectuieze și celelalte lucrări”, este de părere ex-primara.         

Adelina Moraru: Situații similar  mai avem.

Adelina Moraru, responsabilă pentru construcții la Direcția Educație Telenești spune că este la curent cu problema respectivă, desi pe atunci nu era în această funcție.  

Dar i-am spus dlui director că nu este problemă fără soluționare și că la moment trebuie de căutat finanțe pentru reparația sălii de sport și a cantinei, iar ulterior să se revină și asupra finalizării lucrărilor de eficientizare energetică”.

”Ar fi bine să organizăm o întrevedere cu reprezentanții Agenției pentru Eficienţă Energetică, Agenției pentru Achiziții Publice, SRL „Toplider” și autorităţilor publice locale și împreună să găsim o soluție de continuare a lucrărilor”, este de părere dna Moraru.               

Dumneaei spune că situații similare s-au mai întâmplat în raion. 

”La Gimnaziul Bogzești au început lucrări de eficientizare a consumului de energie fără să pună la curent Direcția Generală Educație. Gimnaziul de acolo riscă să fie supus optimizării. Pentru a păstra statutul instituției primăria transportă elevi din satul vecin Bahu, raionul Călărași.

Administrația instituției a obținut proiectul, l-au trecut prin procedura achizițiilor publice și au început lucrările. Dar pe parcurs au ajuns la concluzia că suma prevăzută iniţial trebuie suplimentată cu mai mult de 100 de mii de lei, resurse de care primăria Bogzeşti nu dispune. Iar Direcția Educație nu știe nimic de acest proiect. 

Liliana Zaharia: mai multe lucrări nu au fost prevăzute în contract.

Am ținut să aflăm și poziția antreprenorului. Liliana Zaharia, directoarea SRL ”Toplider” ne-a declarat:

”Noi am îndeplinit tot ceea ce ni s-a cerut conform contractului. Am solicitat surse să executăm și celelalte lucrări identificate pe parcurs și care nu erau prevăzute în contract. Nu era o sumă mare.

Am tot așteptat, dar banii n-au fost alocați. Direcția gimnaziului și primăria nu au prea insistat. Clădirea se încălzește bine, pierderile de energie s-au redus cu mult, se utilizează combustibil bio, ceea ce permite economii de mijloace financiare. Zău, ne pare rău de ceea ce se întâmplă”, a spus dna Zaharia, directoarea SRL ”Toplider”.

Ion Cernei

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului “Transparenţă şi responsabilitate la nivel local”, componentă a proiectului ”Consolidarea statului democratic de drept în Republica Moldova, contribuţia societăţii civile” cu suportul financiar al Ambasadei  Ţărilor de Jos (programul de granturi mici al  Transparency International – Moldova).

disc
Cere socoteală pentru banii publici semnul la sfârşitul materialelor 1

 

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker