E timpul sa fii activHarta victoriilor civice

Structuri menite să îmbunătăţească procesul decizional la nivel local

Structuri menite să îmbunătăţească procesul decizional la nivel local.

În comuna Pepeni din raionul Sângerei se implementează un proiect, în care îşi pun mari speranţe atât administraţia publică locală, cât şi cetăţenii – crearea Consiliilor de cartier (mahala).

Acest proiect a fost inițiat de Asociația băștinașilor din Pepeni, care au dorit ca locuitorii din fiecare mahala să se cunoască între ei, să se unească, să discute care sunt problemele principale din cartierul lor, să identifice soluții și să caute, împreună cu primăria și alte instituții, rezolvarea lor.

Pentru aceasta fiecare mahala îşi alege un consiliu din 15 cei mai activi şi cu iniţiativă trăitori, în frunte cu un preşedinte, care să-i reprezinte. 225 de activişti voluntari, plus consilierii locali, plus un număr de sufletişti din Asociaţia băştinaşilor şi iată o armată întreagă care caută să scoată localităţile din criză, să îmbunătăţească starea de lucruri, să educe activismul civic. 

Pentru aceasta fiecare mahala îşi alege un consiliu din 15 cei mai activi şi cu iniţiativă trăitori, în frunte cu un preşedinte, care să-i reprezinte.

Asociația băștinașilor din această localitate a inițiat pro-iectul ”Consolidarea spiritului civic și sporirea transparenței decizionale în comuna Pe-peni”, pe care îl finanțează Fundația Konrad Adenauer Stiftung și îl implementează cu susținerea „Expert-Grup”. În linii generale, proiectul își propune să contribuie la crearea a 15 consilii de cartier în mahalalele comunei, să-i instruiască pe localnici cum să prioritizeze problemele locale și să ia decizii de comun acord, să le explice oamenilor drepturile pe care le au și cum pot să influențeze de comun acord procesul decizional la nivel de APL. 

Deoarece în componenţa comunei intră 4 localităţi – Pepeni, Răzălăi, Pepenii Noi şi Romanovca, iar populaţia, conform recensământului din anul 2014, era de 5594 de locuitori, logistica, asigurarea transparenţei, comunicarea şi difuzarea la timp a informaţiei este o chestiune vitală, care se realizează atât pe reţelele sociale, cât şi nemijlocit prin intermediul consilierilor locali, responsabili de fiecare mahala în parte.

Cum concep iniţiatorii proiectului un consiliu de cartier

Asociația a elaborat Re-gulamentul consiliilor de cartier (mahala) și l-a plasat pe rețelele sociale în februarie 2020 pentru consultări publice, ca să-l poată studia oricine și să vină cu propuneri.

Asociația a elaborat Re-gulamentul consiliilor de cartier (mahala) și l-a plasat pe rețelele sociale în februarie 2020 pentru consultări publice, ca să-l poată studia oricine și să vină cu propuneri. 

Potrivit regulamentului, Consiliul consultativ de car-tier (CCC) este o organizaţie de cetăţeni, cu caracter de voluntariat, fără personalitate juridică, apolitică şi non-profit, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală, funcţionează ca partener social al Consiliului Comunal Pepeni în vederea identificării şi soluţionării problemelor comunităţii.

Asociația a elaborat Re-gulamentul consiliilor de cartier (mahala) și l-a plasat pe rețelele sociale în februarie 2020 pentru consultări publice, ca să-l poată studia oricine și să vină cu propuneri.

Regulamentul stipulează că scopul CCC este promovarea valorilor democratice, prin realizarea unui dialog permanent între administraţia publică locală şi locuitorii comunei, asigurând astfel implicarea cetăţenilor în rezolvarea problemelor colectivităţii din care fac parte. CCC constituie o formă de participare cetăţenească, pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală, realizarea în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii şi proiecte de interes public local.

Acesta colaborează cu Consiliul Comunal participă la elaborarea programelor autorităţilor publice locale privind dezvoltarea şi moderni-zarea teritoriului; încurajează şi promovează iniţiativele cetăţenilor comunităţii; iniţiază şi realizează, programe privind organizarea şi dezvoltarea comunitară; participă la elaborarea calen-darului activităţilor locale, împreună cu administraţia publică locală, asigură organizarea şi desfăşurarea acestora; participă la procesul de planificare strategică şi de planificare bugetară de nivel comunal, la monitorizarea şi evaluarea planurilor şi programelor de dezvoltare locală.

Poate fi membru al CCC oricare cetăţean cu domiciliul în comuna Pepeni, locuind în zona pentru care optează, cu vârsta minimă de 18 ani, care îşi exprimă dorinţa de a face parte, ca voluntar, dintr-un CCC. De asemenea pot fi membri ai consiliului băștinașii plecați din localitate, care au părinți în cartierul respectiv, au proprietăți ori sunt interesați de dezvoltarea mahalalei.

15 consilii a câte 15 membri, în frunte cu un președinte

Constituirea Consiliilor a fost întreruptă pentru un timp de pandemia de Covid-19, dar reluată la sfârșitul lunii mai și astfel, fiecare mahala va delega 15 persoane dintre cele mai active și cu inițiativă, pentru a le reprezenta interesele și a organiza viața comună a cartierului.  

Toate etapele procesului sunt reflectate pe pagina oficială a primăriei pe reţelele sociale: de la anunțul privind desfășurarea întrunirii, locul, ora, consilierii responsabili până la relatarea cum a avut loc adunarea cetățenilor, ce probleme s-au discutat, ce s-a hotărât. Responsabil de informarea populației este Ion Chișlea, pe relatările căruia și se bazează acest material. 

Ce probleme abordează sătenii

În ziua de 30 mai au avut loc ședințele de constituire a primelor două Consilii de cartier (mahala). Primul a fost creat în mahalaua nouă din Pepenii Noi. Sub egida Asociației băștinașilor din Pepeni, cu participarea consilierei locale Olesea Gherbovețchi și a primarului Oleg Rotaru, locuitorii cartierului au discutat despre problemele cu care se confruntă și ce ar putea întreprinde de comun acord pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai. Dat fiind faptul că în cartier locuiesc mai mulți tineri, aceștia au organizat și până acum mai multe acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de trai, în special încercând să paveze cu forțe proprii drumurile.

Totuși, odată cu constituirea Consiliului, cartierul va avea o colaborare mai strânsă cu primăria și Consiliul Local, își va alege prioritățile și va acționa mult mai coordonat, relatează Ion Chişlea.

Printre problemele stringente în cartier rămâne pe primul loc amenajarea drumurilor, iluminatul, dar şi a unui teren de joacă, dat fiind faptul că în cartier sunt mai mulți copii mici. O problemă aparte o reprezintă gunoiștea, care creează un disconfort enorm pentru cei ce locuiesc în preajmă.

La adunarea de constituire a Consiliului de cartier primarul Oleg Rotaru a promis că în curând va fi implementat un proiect ce prevede selectarea gunoiului, care va exclude această problemă. Potrivit primarului, deșeurile din plastic, sticlă și gunoiul biodegradabil vor fi colectate separat, primele două fiind destinate reciclării. Gunoiul menajer biodegradabil nu reprezintă o problemă în sine și chiar ar putea fi utilizat în calitate de îngrășământ.

În final, localnicii au făcut cunoștință cu regulile de funcționare a Consiliilor de cartier, care urmează a fi convocate cel puțin o dată în trimestru. De asemenea cartierul urmează a fi reprezentat la întrunirile APL unde se decid chestiuni importante pentru comună cum ar fi repartizarea bugetului, selectarea investițiilor primordiale în infrastructură etc.  

Asociația băștinașilor din Pepeni s-a arătat dispusă să susțină activitatea consiliilor nou create până când acestea vor intra în ritm”, se anunţă în raportul de la adunarea de cartier, publicat pe pagina de facebook a primăriei.

Cel de-al doilea Consiliu de cartier a fost creat tot în Pepenii Noi. Consilierele locale, responsabile de acest cartier, Nadejda Onceanu și Ecaterina Borș, au adunat circa 30 de persoane la ședință, în pofida timpului ploios de afară din seara zilei de 30 mai.

Oamenii au vrut să afle mai multe chestiuni privind gestionarea satului și au profitat de prezența primarului Oleg Rotaru, căruia i-au adresat întrebări privind taxele pentru apă, evacuarea gunoiului, reparația drumurilor și a podurilor, iluminatul stradal etc. 

Din problemele de ordin local, cele mai importante se referă la viteza exagerată cu care se circulă pe drumul asfaltat anul trecut, fiind pusă în pericol viața oamenilor, în special a copiilor.

De asemenea, a fost abordată chestiunea privind traseul cirezii de vaci, care circulă chiar pe strada centrală și se adună în mijlocul satului, lăsând murdărie în preajma gospodăriilor alăturate și pe drum.

Altă chestiune stringentă ține de iazul satului, despre care măhălenii au zis că în curând va seca dacă nu se vor lua măsuri de reabilitare și conservare. Or, în pofida secetei, cel mai mare agent economic local a pompat cantități foarte mari de apă din iaz pentru a-și iriga plantațiile. 

Alături de primar, la ședință a participat și consilierul local și raional Oleg Cernei, care a povestit ce decizii au fost adoptate la ședința Consiliului Local, care s-a desfășurat recent.

Interesant e faptul că întreg satul Pepenii Noi va fi reprezentat de doi fraţi – Gheorghe şi Mihai Manoilă, aleşi în funcțiile de președinţi ai Consiliilor de cartier.  

„Sperăm că sătenii vor începe să analizeze problemele localității, să identifice căi de soluționare a lor și să conlucreze mai activ cu autoritățile locale, dar și să fie mai exigenți față de activitatea acestora. Totodată, avem certitudinea că atunci când transmisiunile online ale ședințelor Consiliului Comunal vor deveni un lucru obișnuit, va spori gradul de încredere dintre populație și autorităţile publice locale, oamenii vor vedea cum se iau deciziile, că acestea nu contravin intereselor lor, că banul public este cheltuit rațional și în beneficiul comunității. Dacă toate aceste momente se vor produce și oamenii vor conștientiza rolul lor în localitate, vom putea spune că activitatea noastră este una de succes”, a reflectat evenimentul pe rețelele sociale dl Ion Chișlea. 

Cel de-al treilea Consiliu de cartier a fost creat în mahalaua Viișoara.

„Aceasta este o mahala model în ce privește organizarea acțiunilor de amenajare și modernizare a cartierului.  Locuitorii de aici și-au pietruit o parte din drumuri, au plantat arbori pe marginea lor, au amenajat un teren de volei și un teren de joacă. De asemenea, oamenii au strâns mână de la mână și au construit cu forțe proprii un apeduct. Acum, la sugestia primăriei, a consilierului local Oleg Cernei, responsabil de acest cartier, și a Asociației băștinașilor, ei au fost de acord să formeze o Asociație Obștească pentru a administra acest apeduct. Asociația le-ar putea fi de folos și în alte acțiuni de amenajare a cartierului, dat fiind faptul că există mai multe proiecte externe care susțin astfel de inițiative la nivel local. 

Președintele va reprezenta cartierul la adunările satului, la adunarea generală a Consiliilor de cartier sau la ședințele Consiliului Local, reflectă în continuare viața comunei Ion Chișlea.

Cel de-al patrulea Consiliu de cartier a fost creat în mahalaua din drumul vechi al Rediului. Și mahalaua respectivă este una bine organizată, care cu mult timp mai înainte decât celelalte cartiere din sat și-a construit apeduct. Dar o problemă distinctă a mahalalei din Redi (și din majoritatea cartierelor din Pepenii Vechi) o constituie relieful abrupt. Din această cauză drumurile locale, chiar dacă sunt pietruite, sunt serios deteriorate de apele pluviale. De aceea este necesar un sistem bine organizat de evacuare a acestor ape, acumulate în urma ploilor. Deși în ultimul timp s-au pietruit mai multe drumuri locale, o mare parte încă rămân nepietruite și de pe acestea glodul ajunge pe cele acoperite cu pietriș, deteriorându-le. De aceea se pretează o reparație a tuturor drumurilor din comună. Însă, bugetul este prea mic pentru aceasta. De aceea localnicii sunt chemați să suplimenteze resursele bugetare pentru a repara drumurile locale. Mahalaua care acumulează bani proprii este asigurată prioritar cu drum pietruit.

Cartierul din Redi este bine organizat în acest sens, fiind printre primele din comună, care și-a reabilitat drumul. Acum, urmează să acumuleze bani pentru a repara drumurile adiacente.   

 În funcția de președinte al Consiliului de cartier a fost ales Andrei Spânachi, care, în pofida vârstei, este unul din cei mai activi cetățeni din mahala, dar și din comună în general. El a vorbit și despre necesitatea respectării de către locuitorii cartierului a unor reguli pentru a menține cartierul curat și a-l amenaja pentru a-l face comod pentru trai. ”Mai înainte lumea se organiza în clăci, făceau case împreună, săpau fântâni. Acum chiar nu putem să ne organizăm să sădim niște copaci ori să cosim niște iarbă de pe marginea drumului?!”, puse întrebarea dl Spânachi. Aceste tradiții ar putea fi reanimate, potrivit mai multor localnici, iar constituirea Consiliilor de cartier ar putea stimula acest proces pentru a contribui la amenajarea localității de baștină și menținerea ei în curățenie”, relatează dl Chișlea. 

"Astăzi am fost anunţaţi de către Biroul Relații cu Diaspora privind aplicarea la Programul "Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”

Iar pe 9 iunie primarul Oleg Rotaru le-a comunicat cetățenilor încă o veste îmbucurătoare: „Astăzi am fost anunţaţi de către Biroul Relații cu Diaspora privind aplicarea la Programul „Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, că proiectul de dezvoltare locală propus de către Primăria Pepeni, „Securitate şi eficienţă sporită printr-un iluminat stradal calitativ” a fost selectat pentru a obține finanțare nerambursabilă din  bugetul de stat.

Costul total al proiectului este de 499227,70 lei, dintre care Cancelaria de Stat/Biroul relaţii cu Diaspora ne va oferi 249613,60, contrubuţia APL este de 49922,70 lei, contribuţia Diasporei – 149768,20 şi a partenerului de dezvoltare – 49922,70 lei. 

Prioritar vor fi iluminate străzile unde lumea va veni cu contribuția respectivă, sau unde au participat la reabilitarea drumurilor. Vin cu un îndemn către diasporă și toți locuitorii comunei, să nu fim indiferenți, să ne implicăm și să contribuim la acest proiect”, remarca primarul.

Transparenţa deciziilor şi dreptul la informare – primordiale

Acestei laturi a activității primăriei, Consiliului Comunal și Asociației băștinașilor din Pepeni de informare a populației, de dialog și posibilitate de a se expune fiecare i se acordă o atenție primordială. Mai mult, din anunţurile şi rapoartele regulate făcute pe facebook, sătenii află operativ ce se întâmplă în comună, unde, la ce oră, ce va avea loc, ce chestiuni vor fi puse în discuție, cine e res-ponsabil, cine va participa din partea autorităților, dar și despre problemele care îi preocupă pe consătenii din alte mahalale, cum aceștea se cooperează ca să le rezolve etc. 

La toate întrunirile participă și primarul Oleg Rotaru, care răspunde la întrebările sătenilor, le vorbește despre planurile și acțiunile primăriei și ale Consiliului Comunal. 

La toate întrunirile participă și primarul Oleg Rotaru, care răspunde la întrebările sătenilor, le vorbește despre planurile și acțiunile primăriei și ale Consiliului Comunal.

Pentru a asigura o transparență maximă a tuturor deciziilor și activităților de bază, Asociația băștinașilor a inițiat în proiect și instruirea populației, în special a tinerilor, cum să conceapă știri în media sau pe rețelele sociale privind problemele existente. În final, ei urmează să elaboreze o pagină web, unde vor fi postate articolele și materialele video ale celor instruiți. 

Pentru conformitate: Elena Roman, Ion Cernei 

Foto de pe Facebook

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker