Politic

Administrarea ÎM „SCL” rămâne o durere de cap cruntă pentru autoritățile or. Rezina

Administrarea ÎM „SCL” rămâne o durere de cap cruntă pentru autoritățile or. Rezina.

Magistratul Gheorghe Popa de la Judecătoria Orhei, sediul Telenești, a anulat dispoziția primarului de Rezina Simion Tatarov din 07 mai 2019 de concediere a lui Ion Balan și l-a restabilit în funcția de administrator al Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal Locative” Rezina.

Totodată, instanța a declarat nulă Decizia Consiliului Orășenesc din 16 ianuarie 2020 în partea punctelor 12 și 13, obligând ÎM „SCL” să-i achite lui I. Balan salariul mediu pentru perioada 8 mai 2019 – 1 iulie 2020. De asemenea, în mod solidar, Primăria Rezina și Consiliul Orășenesc urmează să-i achite lui Ion Balan 14539 lei cu titlu de prejudiciu moral pentru suspendarea ilegală din funcție.

În dispozitivul hotărârii instanței se menționează că în partea reintegrării lui Ion Balan în funcția de administrator al ÎM „Servicii Comunal Locative” Rezina și încasarea din contul întreprinderii date în beneficiul lui I. Balan  a unui salariu mediu lunar în sumă de 14569 lei, decizia judecăţii se execută imediat. Totodată, instanţa a oferit părţilor în proces dreptul de a ataca hotărârea la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile.

Amintim că întrun interviu pentru CUVÂNTUL, publicat la 14 iunie 2019 (https://cuvintul.md/11520/inglodata-in-datorii-si-abuzuri/), primarul Simion Tatarov menţiona că Ion Balan a fost concediat în baza Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care obligă fondatorul întreprinderii municipale să selecteze prin concurs și să transmită atribuțiile de administrator al patrimoniului și de desfășurare a activității de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat.

“Astfel primarul a emis dispoziţia de încetare a rapoartelor de muncă cu managerii șefi ai întreprinderilor municipale din comună şi a anunţat concursuri de suplinire a funcţiilor de manageri şefi ai întreprinderilor municipale “Servicii Comunal Locativie” şi “Piaţa comercială a or. Rezina” în condiţiile Legii nominalizate mai sus. Foştilor manageri li s-a oferit dreptul să participe la noile concursuri pentru aceste funcţii, dar I. Balan n-a participat şi administrator a fost selectat şi numit Gheorghe Gâncu.

În acel interviu primarul pomenea și despre mai multe păcate ale lui I.Balan acumulate în funcția de administrator al ÎM “SCL”.

I.Balan a atacat dispoziţia primarului în judecată, motivând că a fost concediat în perioada când se afla în concediu de boală. S. Tatarov însă susţine că în ziua când a emis dispoziția de eliberare din funcţie Ion Balan era la serviciu, la sediul întreprinderii, dispoziția i-a înmânat-o sub semnătură, în prezența mai multor angajați.

”Ulterior, prin iulie, I.Balan a adus la Primărie certificatul medical în care era indicat că la 8 mai dânsul s-ar fi aflat  în concediu de boală”, afirmă primarul. Iniţial, instanţa ne-a oferit posibilitatea să soluţionăm problema în mod amiabil şi eu, înţelegând că legea este de partea dânsului, am emis dispoziţia de restabilire a lui Ion Balan în funcţia de administrator al ÎM ”SCL”.

La ședința Consiliului din 16 ianuarie c., convocată la cererea a 9 consilieri din fracțiunile PSRM și Blocul ACUM, Decizia nr. 5/6 a Consiliului, adoptată la 05 iulie 2019, “Cu privire la selectarea și numirea administratorului ÎM „SCL” (Gh. Gâncu) și aprobarea contractului individual de muncă” a fost declarată nulă, iar în această funcție a fost numit temporar Mihail Cuț. Astfel ÎM „SCL” s-a pomenit cu doi administratori – I.Balan și M.Cuț, iar Primăria – în litigiu judiciar cu Consiliul Orășenesc, litigiu care încă rămâne pe rol în instanța de fond.

Apropo, după destituirea lui Ion Balan din funcția de administrator, schimbarea componențelor Consiliului de administrare și Comisiei de cenzori ale ÎM „SCL”, noua comisie de cenzori a scos la iveală o mulțime de abuzuri și fărădelegi estimate la milioane de lei, mediatizate de CUVÂNTUL în numărul din 19 martie c., în ancheta jurnalistică  “Cum ÎM ”SCL” Rezina a devenit pentru băieţii şmecheri o fabrică de bani”. Textul integral al anchetei poate fi lecturat pe adresa: https://cuvintul.md/16838/foto-cum-im-scl-rezina-a-devenit-pentru-baietii-smecheri-o-fabrica-de-bani/

Aici vom reproduce doar câteva momente la care Ion Balan urmează să dea explicații organelor de drept care, din câte știm, anchetează situația de la această întreprindere și rolul administrației în dezvăluirile Comisiei de cenziori și mass-media. 

Abuzurile şi delapidările comise de factorii de decizie de la ÎM „Servicii Comunal Locative” au devenit în ultimul timp una dintre cele mai mari dureri de cap ale autorităţilor oraşului Rezina. Primăria şi majoritatea din Consiliul Orăşenesc s-ar afla parcă în stare de confruntare dură anume din cauza problemelor de la ÎM ”SCL”… Băieţii şmecheri, instalaţi acolo cu concursul guvernanţilor locali, au transformat întreprinderea într-o adevărată fabrică de  fraude financiare.

CUVÂNTUL în repetate rânduri a bătut alarma despre problemele serioase de la ÎM „Servicii Comunal Locative”, modul fraudulos al administraţiei acesteia de a gospodări, dar nici administraţia oraşului, nici cea a raionului Rezina, nici organele de drept nu au reacţionat în mod adecvat la acele publicaţii. Astfel, debandada de acolo a luat proporţii deosebit de grave.

În 3 ani pierderile la „SCL” Rezina s-au majorat de 6,7 ori.

Conform rapoartelor financiare pentru anii 2016-2019 (când întreprinderea a fost administrată de I.Balan), ÎM ”SCL” anual a înregistrat pierderi majore şi care au crescut vertiginos de la un an la altul. Astfel, dacă în anul 2016 pierderile din activitatea economică a întreprinderii au constituit 193,6  mii lei,  apoi  în anul următor acestea au crescut de circa 4 ori, iar în 2019 s-au majorat de 6,7 ori faţă de cele din 2016, constituind 1,3 mil. lei.

Din 2017, în gestiunea întreprinderii sunt 8 ascensoare din 4 blocuri locative. Pentru întreţinerea şi exploatarea lor, în perioada de referinţă ÎM “SCL” a cheltuit peste 1,5 mil. lei, înregistrând numai 220,7 mii lei venituri din plăţile încasate de la locatari…

Administraţia întreprinderii a fost foarte generoasă faţă de unii parteneri de afaceri. De exemplu, în a. 2016 ÎM “SCL” a plătit SRL “Reparaţii Echipamente Mecanice” (director Ghe-orghe Locoman) pentru diverse servicii 987,7 mii lei, inclusiv 355,6 mii – pentru tăierea arborilor, 42,7 mii lei – pentru montarea bradului de Anul Nou, alţi peste 148 mii lei (!?) fiind cheltuiţi pentru jucăriile utilizate la împodobirea bradului. În anii următori colaborarea a continuat pe aceleși principii…

O alta “operă” a adminis-traţiei Balan care a provocat la ÎM ”SCL” pierderi de mili-oane de lei a fost aşa numita “dezvoltare a sectorului agricol”, inclusiv construcţia şi exploatarea a patru sere. În anii 2017-2019, întreprinderea a cheltuit la acest sector circa trei milioane de lei, obţinând un venit de … 1,1  mil. lei. 

Un partener activ în “opera” agricolă a ÎM ”SCL” a fost GŢ “Alexei Balan” din Ignăţei, care aparține feciorului lui Ion Balan. În anii 2017-2018 acesta i-a vândut întreprinderii din Rezina răsad de roşii, harbuji, ardei şi a participat la lucrarea terenurilor ÎM “SCL”, câştigând în total 131,5 mii lei…

La ÎM “SCL” Ion Balan a desfăşurat o vastă activitate comercială. Conform unui proces-verbal din 16 martie 2016, grupul de lucru de la ÎM ”SCL” a decis să procure tractorul MTZ 82.1 cu nr. TAC 407, produs în 2003, de la Victor Lazari, maistru la sectorul reparaţie şi construcţie al „SCL”, contra sumei de 194 mii lei.

Banii însă ÎM ”SCL” i-a transferat executorului judecătoresc Nicolae Paşa pentru stingerea datoriei GT ”Balan Ion” către BC “Procreditbank” SA. Iar Victor Lazari a explicat că tractorul de marca MTZ 82.1 şi remorca tip 2-TS-4 (procurată de ÎM ”SCL” la preţul de 43 mii lei) au aparţinut de fapt  SC ”Nucarul Ignat”, gestionată de I.Balan şi au fost trecute formal în proprietatea sa pentru a nu fi sechestrate de către „Procreditbank”, care le putea vinde la preţuri mult mai mici. Potrivit angajatului „SCL” Alexandru Luchian, şi tractorul, şi remorca erau tocmai bune de dat la metal uzat.

După afacerera cu tractorul şi remorca,  ÎM ”SCL” a mai procurat de la I. Balan şi autoturismul Volkswagen T-4, anul fabricării 1993, la preţul de 70 mii lei. 

La 1 ianuarie 2019 mai muţi factori de decizie din administraţie aveau datorii solide faţă de întreprindere. Ion Balan, de exemplu, era dator 189,4 mii lei, Alexandru Movileanu, inginerul-şef – 47,8 mii lei; Lidia Staroşciuc, contabila-şefă – 16,7 mii lei etc., în total 293,5 mii lei. Respectivii stingeau datoriile faţă de întreprindere propunând contra sumelor luate din casă diferite mărfuri, procurate de la deţinători de patentă.

Conform actelor anexate la raportul Comisiei de cenzori, Ion Balan ar fi procurat de la întreprinzătorul Valeriu Burduja piese pentru autovehicole în sumă totală de aproape  89 mii lei; de la Iurie Botnari – piese pentru ascensoare în sumă de 32,8 mii lei; de la Ion Racu – două pompe în valoare de 41,6 mii lei; de la Liliana Vişnevschi – o piloramă în valoare de 62 mii lei etc.

Victor Lazari, maistru la întreprindere, însă a declarat că pilorama a fost adusă la întreprindere în anul 2017, iar conform actelor completate de Ion Balan aceasta ar fi fost procurată la 07 mai 2019, ziua când dânsul a fost demis din funcţie. Alexandru Vişnevschi a negat că soţia sa, Liliana, a vândut ÎM ”SCL” piloramă.

În primăvara lui 2019 controlorii de la Direcţia control financiar a Ministerului Finanţelor au constatat că contabilitatea IM “SCL” Rezina a trecut în ultimii trei ani neîntemeiat la pierderi combustibil şi lubrifianţi în valoare totală de peste 634 mii lei (!?)… 

La 01 ianuarie 2020 ÎM ”SCL” era datoare la bugetul de asigurări sociale 153.1 mii lei, la bugetul asigurărilor medicale obligatorii – 112.4 mii lei, la bugetul de stat – 274.8 mii lei, faţă de furnizori – 1875.5 mii lei. Însuși Ion Balan datora întreprinderii  93.0 mii lei etc.

În replica la ancheta jurnalistică “Cum ÎM ”SCL” Rezina a devenit pentru băieţii şmecheri o fabrică de bani”, Ion Balan nu se referea la cele mai serioase învinuiri, ci doar menţiona câte proiecte a realizat întreprinderea în cei trei ani când a condus-o,  că răsadul procurat de la gospodăria feciorului său a avut un preț modest, că în trei ani salariile angajaţilor au fost majorate cu 100%, fără a se recurge şi la majorarea tarifelor pentru serviciile prestate în folosul comunităţii locale etc.

Tudor Iașcenco

Acest  material este realizat în cadrul proiectului „Anticorupție și integritate” implementat de AO „NUFĂRUL” în  parteneriat cu PP „Cuvântul” și Primăria or. Rezina. Proiectul dat este componenta proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos (programul de granturi mici al  Transparency International – Moldova).  Opiniile exprimate în acest document nu coincid în mod neapărat cu cele ale TI-Moldova și ale donatorului.

Acest  material este realizat în cadrul proiectului „Anticorupție și integritate” implementat de AO „NUFĂRUL” în  parteneriat cu PP „Cuvântul” și Primăria or. Rezina

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker