Social

Medicina contra Covid-19

Pandemia provocată de virusul de tip nou Covid-19 este egalată ade-sea cu o adevărată stare de război, un război mondial, de care omenirea nu a mai cunoscut. Un război care, se pare, doar a început și care va produce schimbări radicale în lume. Covid-19 este mai mult decât o criză de sănătate. Deja ne convingem că această pandemie are potențialul de a crea crize sociale, economice și politice devastatoare, care vor lăsa cicatrici profunde în istoria țărilor, inclusiv a Republicii Moldova. După trei luni de la anunțarea stării de urgență, republica noastră continuă să înregistreze zilnic sute de cazuri noi de infectare, un număr mare de pacienți în stare gravă și decese din cauza coronavirusului.

În ce privește răspândirea și combaterea Covid-19, raioanele Șoldănești, Telenești, Rezina rămân în zona cu cele mai puține infectări și zero decese.

CUVÂNTUL a solicitat șefii principalelor instituții de sănătate din aceste raioane să comenteze situația, să scoată în evidenţă factorii care au asigurat aceste rezultate.

 Ion Bolboceanu, şeful Direcţiei Centrul de Sănătate Publică Orhei: Supravegherea şi controlul infecţiei prin Covid-19, precum și managementul cazurilor posibile suspecte și confirmate în raioanele Orhei, Rezina, Telenești, Şoldănești se face în toate instituţiile medico-sanitare publice conform bazei legislative şi documentelor directive în vigoare, care sunt puse la dispoziția coordonatorilor.

Până la data de 15.06.2020 în fiecare dintre aceste raioane au fost înregistrate cazuri de îmbolnăvire. În raionul Orhei erau 310 cazuride infecție cu Covid-19, 12 dintre care s-au soldat cu deces. 

În raionul Rezina erau 58 de cazuri/1 deces; în raionul Telenești – 46 de cazuri, dintre care trei soldate cu deces și în raionul Șoldănești – 6 cazuri / 0 decese.

Gradul de răspândire a virusului depinde de mai mulți factori. Se observă că raioanele cu un număr de populaţie şi cu o densitate a populației mai mare au un număr sporit de persoane afectate.

Persoanele suspecte la infecţia cu Covid-19, conform regulamentelor, sunt internate şi investigate în spitalele raionale, cu tratamentul lor ulterior, la necesitate, în secțiile specializate de boli infecțioase. Persoanele revenite de peste hotare și cele contacte sunt supravegheate de către medicina primară.

Până la data de 8 iunie, spre exemplu, sub supravegherea medicilor în raioanele nominalizate s-au aflat 2534 de persoane. Această cifră se modifică zilnic în dependență de numărul de persoane venite în ţară.

Un factor foarte important în lupta cu Covid-ul este respectarea regulilor de către cetăţeni, pentru a reduce riscul infecţiei:

1. Spălarea cât mai frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau dezinfectarea lor cu o soluție pe bază de alcool.

 2. Evitarea contactului direct cu o persoană care are simptome de gripă sau răceală, a locurilor aglomerate și respectarea distanţei sociale de minim 1 metru de la alte persoane.

3. Acoperirea nasului şi a gurii în timpul tusei sau strănutului cu un şerveţel sau pliul cotului.

4. Purtarea măştii care acoperă gura şi nasul şi mănuşilor în spații publice şi închise.

5. Evitarea atingerii ochilor, gurii şi nasului cu mâinile.

 Nina Postu, directoarea Spitalului raional Rezina: Spitalul raional Rezina s-a aflat și se află în continuare sub o presiune extremă pentru a controla răspăndirea Covid-19, deoarece este frecventat de diferite persoane bolnave, care pot fi şi sursă de infecție, prezentând astfel un pericol real pentru sănătatea persoanelor internate. Din aceste considerente, în spi-tal se respectă cu strictețe toate recomandările specialiștilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Mi-nisterului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM, Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, se aplică mai multe proceduri operaționale pentru a preveni răspândirea infecției în spital și anume: efectuarea obligatorie a triajului pacienților pentru infecția Covid-19 la intrarea în spital, cu crearea zonelor de risc; acordarea serviciilor medicale programate în condiții de ambulator, cu respectarea tuturor măsurilor de precauție; informarea populației privind noile condiții în organizarea activității instituției; protecția personală a lucrătorilor medicali prin echipamente conform riscului.

Zilnic sunt desfăşurate  măsuri de control și combatere a infecției Covid-19 prin realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate: asigurarea accesului limitat al vizitatorilor în spital, efectuarea triajului zilnic al personalului medical la începutul turei de lucru, asigurarea cu echipament de protecție a personalului medical, monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție, asigurarea instituției cu produse dezinfectante, instruirea personalului la locul de muncă ș.a.

În această perioadă destul de complicată în plan epidemiologic, avem o conlucrare foarte eficientă cu toate structurile medicale din raion, autorităţile publice locale, agenți economici, mass-media. Eforturile comune au stabilizat situația epidemiologică din raion. Rolul lucrătorilor medicali în dirijarea situației epidemiologice legate de Covid-19 este unul decisiv. Ei au devenit o parte componentă a procesului de administrare a situației epidemiologice și am toată încrederea că această criză de sănătate publică va fi depășită, cu condiția că populația va deveni mai conștientă și mai responsabilă față de sănătatea proprie și a celor din jur. 

Vadim Grosu, medic, Centrul de Sănătate Publică, raionul Șol-dănești: De îndată ce a fost decla-rată starea de urgență, administrația raionului a convocat toate serviciile și instituțiile din teritoriu. La acea întrunire au fost create celulele sătești de combatere a pandemiei, în componența acestora în mod obligatoriu fiind incluși primarii, lucrătorii medicali și angajații inspectoratului de poliție. Pe tot parcursul pandemiei, comisia raională și serviciile corespunzătoare au conlucrat nemijlocit cu acele celule sătești.

Sarcina prioritară a tuturor structurilor de datoria cărora este combaterea Covid-19 a fost familiarizarea populației cu restricțiile impuse. Populația a dat dovadă de înțelegere și, poate cu unele excepții, a respectat regulile impuse.

Chestiunea dată a fost în permanență la controlul conducerii raionului, devenind subiect de discuție și în cadrul ședinței Consiliului Raional. Absolut toate cazurile în care exista doar o bănuială de infectare cu coronavirus erau discutate la ședințele comisiei raionale pentru situații excepționale. Un factor care a favorizat minima-lizarea răspândirii în raion a coronavirusului a fost și lipsa unei baze extinse de diverse infecții. Aici vreau să precizez că, din cele patru cazuri de infectare cu Covid-19, doar două au avut loc nemijlocit în raion. Alţi doi cetățeni s-au infectat aflându-se de mai mult timp în afara raionului Șoldănești. 

Trebuie să menţionez că s-au conformat restricțiilor impuse pentru perioada stării de urgență și angajații de la toate obiectivele de menire social-culturală, slujitorii cultelor. Aceste reguli sunt respectate și  după ridicarea unor anumite restricții prescrise de Comisia republicană pentru situații excepționale. Toate în ansamblu au contribuit la întreruperea lanțului de transmitere a virusului.

Înainte de Duminica Mare, când în unele localităţi s-a mers şi la cimitir,  membrii Comisiei extraordinare de sănătate publică Şoldăneşti s-au întrunit într-o şedinţă ad-hoc şi au decis formarea a 5 grupuri, fiecare având drept conducători pe preşedintele raionului şi, respectiv, al acestei comisii, Nicolae Mândru, vicepreşedintele  raionului Vasile Macovei,  secretarul comisiei Liuba Vidraşco, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Andrei Muţuţchi, şefa Secţiei Administraţie Publică Svetlana Zaiţev. În componenţa grupurilor au fost incluşi  subsemnatul, viceprimarul oraşului Şoldăneşti, Vadim Groza, şeful Inspectoratului de poliţie Şoldăneşti Veaceslav Dascăl, alţi reprezentanţi ai Inspectoratului.

Aceste grupuri au efectuat vizite inopinate în locurile publice, cele mai vizitate de cetăţenii oraşului Şoldăneşti (dar şi ai raionului), precum magazine, farmacii, frizerii, staţii de alimentare, instituţii ce prestează servicii publice şi altele.

Vizitele au avut drept scop monitorizarea modului de respectare a restricţiilor aprobate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică: purtarea obligatorie în locuri publice şi spaţii închise a măştilor de protecţie, mănuşilor, prezenţa dezinfectanţilor la intrarea în instituţii şi încăperile agenţilor economici, restricţionarea accesului în spaţii închise a numărului de persoane. În urma acestor acţiuni a fost constatat că majoritatea instituţiilor publice şi agenţilor economici respectă restricţiile enumerate. Acei care nu le respectă au fost informaţi că aceste măsuri sunt menite să protejeze viața și sănătatea cetățenilor, iar cei care nu se vor conforma, punând în pericol sănătatea publică, vor fi sancționați conform legislației în vigoare.

 Ștefan Gore, director adjunct al Spitalului raional Telenești: Un factor substanțial care a diminuat cumva numărul focarelor şi răspândirea virusului este că ne aflăm mai departe de Bălți și Chișinău. Al doilea factor ar fi colaborarea eficientă între medicina primară, spitalicească și de urgență. Al treilea factor a fost mobilizarea totală în această activitate a APL, de la președinta raionului și până la ultimul primar, a poliției raionului. Cei aproape 600 000 de lei alocaţi Spitalului raional de către Consiliul Raional ne-au permis să soluționăm operativ problemele legate de asigurarea lucrătorilor medicali cu echipamentul necesar.

Tot grație Consiliului Raional s-a construit o sistemă de aprovizionare cu oxigen în secțiile Chirurgie și Terapie intensivă. Adică nu mai umblăm cu butelii de oxigen prin secție, acestea se află afară, iar oxigenul este pompat sub presiune prin conducte speciale, care ajung la paturile pacienţilor. Am mai procurat două mașini de spălat cu capacităţi mai mari, astfel reușim s-o scoatem la capăt mai ușor cu spălatul lenjeriei de pat și de corp din secțiile respective.                              

Da, am avut două cazuri de infectare a lucrătorilor medicali, asta s-a întâmplat din motivul că un pacient adus la spital cu ictus cerebral avea statut necunoscut. Testul la Covid-19 s-a dovedit a fi pozitiv din care cauză medicul și asistenta medicală au nimerit în carantină.

Un rol important a jucat aflarea blocului de boli infecțioase într-un loc separat, cu respectarea strictă a regimului sanitaro-epidemiologic: porți închise cu pază lângă ele, anularea vizitelor etc.  Începând cu 10 aprilie avem în permanență  6-7 pacienți cu însănătoșire și externare și până acum nici un caz  letal. Dar cred că cea mai mare reușită a noastră este că echipa doctorului Sergiu Oală a lucrat  45 de zile în ture de 24 de ore la interval de 3 zile fără să plece acasă – cazare obligatorie în cămin, astfel până la finalizarea termenului nici un angajat nu a fost testat pozitiv. Și dacă este vorba de solidaritate umană –  timp de două luni agenții economici au organizat alimentarea gratuită a echipelor de la Spitalul raional și celor de la punctele de asistenţă medicală urgentă din Sărăteni, Căzănești și substaţia Telenești.    

 Nicolae Porcescu, directorul Centrului de Sănătate Sărătenii Vechi: Cel mai important lucru care ne-a reuşit este coalizarea responsabilităţii, profesionalismului lucrătorilor medicali din cele trei subdiviziuni și a angajaţilor APL. La care s-a mai adăugat şi spiritul de responsabilitate al cetățenilor din teritoriu. Adică majoritatea lumii de la noi nu a ieșit din cuvântul medicului sau a primarului, polițistului. Am avut doar două cazuri de infectare de la începutul pandemiei – o persoană a prins virusul fiind la fiică, la Chișinău, şi o asistentă medicală din secția Terapie Intensivă  de la Telenești, care acum sunt la tratament.

Rodica Barscov, directoarea Centrului de Sănătate Telenești: Ne-am asigurat din timp cu îmbră-căminte de protecție, măști, mănuși, dezinfectanți etc., am impus respectarea regimului de protecţie, astfel am avut doar o singură asistentă medicală infectată, dar cazul nu s-a întâmplat la serviciu. În fosta policlinică am făcut separări astfel ca potențialii pacienți care vin la secția Consultativă să nu se întâlnească cu cei de la  medicina primară. Astfel am reușit să evităm cazuri neplăcute şi dificultăţi atât pentru lucrătorii medicali, cât şi  pentru pacienți. 

 Alexandru Zară, felcer superior la Substația de Asistență Medicală Urgentă Telenești: Am impus niște rigori stricte de protecție în colectiv, astfel nu am avut nici un caz de infectare cu Covid-19 a perso-nalului în cele peste două luni de când lucrăm în regim de urgență, deși am avut peste 40 de pacienți confirmați pozitiv pe care i-am transportat la Chișinău sau Orhei. Am fost conștienți toți că dacă se infectează cineva, apoi toată unitatea devine neoperabilă, cu consecințe asupra activității urgenței medicale din raion. Precizăm că pacienții cu bănuieli la Covid-19, dar și cu pneumonii, răceli etc. au contactat numai Asistența Medicală de Urgență.  Am efectuat instruiri care au dat efectul scontat. Dar suntem recunoscători populației, majoritatea căreia, până la moment, a respectat regulile se profilaxie, lucru care a condus la prevenirea răspândirii infecţiei.                    

 

      Pentru conformitate, Tudor Iaşcenco, Ion Cernei, Victor Sofroni   

 

 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker