E timpul sa fii activSesizează o problemăSocial

Intenţii și multe șanse de dezvoltare deosebite, care riscă să rămână doar la nivel de declarații

Pe 24 august 2019,la Lalova, raionul Rezina, a avut loc lansarea Asociaţiei băştinaşilor din comuna Lalova, prima organizație de acest tip din raion. La acest eveniment, catalogat de participanți drept unul de anvergură, alături de organizatori și băștinași au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi agenţilor economici din comunele Saharna Nouă, Echimăuți, raionul Rezina, Jora de Mijloc, raionul Orhei şi Cărpineni, raionul Hânceşti, dar şi ai proiectelor „Migrație și Dezvoltare Locală” al PNUD Moldova,   International Fund for Agricultural Development – Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (IFAD – AIPA). 

 Esența intențiilor și șansele

În reportajul de la eveniment, publicat în CUVÂNTUL, președintele Asociației, Valeriu Balaban menționa: “Urmând exemplul altor comunităţi, un grup de iniţiativă din peste 20 de persoane am decis să fondăm o Asociaţie a băştinaşilor din comuna Lalova. Scopul şi obiectivele asociaţiei prevăd conectarea şi utilizarea eficientă a potenţialului tuturor băştinaşilor şi autorităţilor publice locale în numele dezvoltării economice, sociale, culturale a comunităţii noastre, să lucrăm împreună pentru beneficiul localităților noastre, să avem un dialog permanent cu sătenii noştri plecaţi peste hotare, ca să-i convingem să se întoarcă acasă. În această misiune suntem asistaţi de patru proiecte, pe cale de a fi aprobat este şi al cincilea. Este vorba de un proiect care prevede elaborarea unui plan strategic de dezvoltare a comunei, al doilea proiect a fost elaborat în parteneriat cu primăriile comunelor Saharna Nouă, Rezina şi Popenchi, Râbniţa pentru Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală” (MiDL) ca să construim o reţea de debarcadere la Nistru din aceste localităţi pentru a facilita accesul locuitorilor din ambele regiuni spre perlele turistice ale regiunii noastre, mănăstirile Saharna şi Ţâpova. Alt proiect acceptat spre finanțare de USAID prevede construirea unui drum intercomunitar care ar uni comuna Lalova cu Orheiul Vechi. Unul din scopurile principale ale tuturor acestor proiecte este valorificarea potenţialului turistic excepţional de care dispune zona noastră”, a punctat preşedintele ales al Asociaţiei băştinaşilor din comuna Lalova, Valeriu Balaban.

La rândul său, Veaceslav Guţuţui, facilitator economic în cadrul Proiec-tului PNUD „Migrație și Dezvoltare Locală” pentru perioada 2019-2022, a informat participanţii la eveniment:

„Susţinerea noastră se axează pe mai multe componente, prima dintre care este dezvoltarea economică locală, adică facilitarea diferitor activităţi ale administraţiei publice locale, agenţilor economici şi sătenilor, care să conducă la dezvoltarea economică locală. În comunele Lalova şi Saharna Nouă am identificat şi vom susţine câteva activităţi prioritare: turismul rural, producerea şi prelucrarea cerealelor şi apicultura, ramură care, dacă ţinem cont de zona amplasării, ar putea deveni o componentă atractivă a turismului rural.

Un domeniu de perspec-tivă ar putea fi producerea şi prelucrarea pe loc a fructelor şi pomuşoarelor. Pentru început vom susţine activităţile preconizate cu un suport financiar în mărime de 60 de mii de dolari. În această toamnă va fi lansat primul proiect în aceste domenii, în cadrul căruia va fi selectat agentul economic care, împreună cu primăria, va beneficia de grantul nostru şi îşi va asuma 50 la sută din cheltuieli.

…Până în luna decembrie c. administraţia publică locală urmează să elaboreze un plan de dezvoltare locală, în baza căruia vor deveni eligibile pentru aplicarea şi implementarea unui proiect în mărime de peste 100 mii euro. Iar a treia posibilitate de dezvoltare a comunei ţine de suportul IFAD-ului, care vine cu o contribuţie de câte 5000 USD pentru afa-ceri singulare şi 8000 USD pentru afacerile în grup realizate de femei”, a remarcat Veaceslav Guţuţui.

Majoritatea proiectelor încă așteaptă să fie promovate

Am contactat reprezentanții Asociației băștinașilor, administrației publice locale, dar și ai finanțatorilor proiectelor anunțate să ne povestească ce au reușit deja din cele programate, dar ce nu și de ce.

Veaceslav Guțuțui, facilitator economic, proiectul PNUD ”Migrație și dezvoltare locală”ne-a relalat:

– Proiectul PNUD “Migraţie şi Dezvoltare Locală” (PNUD/MiDL), cu suportul Guvenului Elveţiei, activează în 35 de localităţi din ţară şi este orientat spre dezvoltarea economică și socială locală, cu implicarea băştinaşilor, prin intermediul asociaţiilor de băştinaşi, în acest proces. Comuna Lalova este unica localitate din raionul Rezina – parteneră a proiectului.

La acea adunare a oamenilor de afaceri din comuna Lalova, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale din mai multe localităţi şi a unor valoroşi experţi din diferite domenii, pe care am desfăşurat-o în august 2019, cu suportul proiectului PNUD/MiDL, după mai multe prezentări şi discuţii (inclusiv cu elucidarea experienţei altor localităţi din ţară), am aprobat „Foaia de parcurs de dezvoltare economică a c. Lalova”. Ulterior, am purces la implementarea acesteia.

Astfel, cu suportul mai multor experţi în turism şi economie, a fost elaborat „Conceptul strategic de dezvoltare a turismului în Lalova”, care include analiza minuţioasă şi evaluarea potenţialului existent, viziunea de dezvoltare şi planul de acţiuni.

Acest concept a fost elaborat în baza studierii experienţei avansate a altor localităţi din ţară şi de peste hotare, dar şi a chestionării diferitor persoane, agenţi economici şi instituţii, autorităţi publice care au tangenţă la domeniul cultură, istorie, turism, comerţ, servicii din comuna Lalova.

Conceptul a fost prezentat şi discutat public în cadrul unei mese rotunde din noiembrie 2019, la care au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale şi centrale, agenţilor economici din domeniu, experţilor în turism şi economie. De asemenea, s-au desfăşurat seminare de instruire, vizite de studiu şi ateliere de lucru în domeniul antreprenoriatului, accesului la resurse financiare, managementului deşeurilor, amenajării teritoriului, dezvoltării locale, turism şi apicultură.

A fost acordată asistenţă consultativă la elabora-rea tuturor documentelor pentru înregistrarea unei cooperative agricole şi iniţierea procedurii de creare a grupului de producători din domeniul cerealelor din Lalova.

A fost elaborat proiectul intercomunitar (cu participarea autorităţilor publice locale vecine – comunele Horodişte şi Mincenii de Jos privind managementul deşeurilor, în valoare de peste 60 mii de euro, pentru a soluţiona problemele de mediu ale microregiunii Minceni-Horodişte-Lalova. A fost elaborat „Conceptul de dezvoltare a zonei de agrement” (din preajma râului Nistru) şi schiţa de proiect, devizul de cheltuieli în valoare de 2 mln lei. S-a elaborat „Conceptul proiectului de dezvoltare economică locală în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor”, în valoare de cca 120 mii dolari. Au fost realizate şi alte activităţi pentru a susţine parteneriatul la nivel local, inclusiv cu implicarea tinerilor în dezvoltarea comunei. Aceste proiecte au fost elaborate în baza „Planului de dezvoltare a comunei Lalova”, aprobat de Consiliul Local la finele anului 2019.

Însă, din cauza unui parteneriat firav între principalele forţe ale dezvoltării la nivel local, majoritatea dintre aceste iniţiative, proiecte şi activităţi de dezvoltare economică locală mai așteaptă pentru a fi promovate şi puse în aplicare. Ținând cont de poziţionarea geografică de excepţie, potenţialul natural, istoric şi cultural unic, calitatea proiectelor elaborate, acestea au şanse foarte mari de a valorifica potențialul menţionat în viitor.

Având în vedere situaţia dată, asociaţia de băştinaşi își reorientează, în prezent, activităţile de atragere a persoanelor originare din comuna Lalova în identificarea de noi iniţiative. Băștinașii se regăsesc şi se pot implica în dezvoltarea localităţii lor de origine. În acest scop, recent au fost desfăşurate câteva şedinţe online, unde au fost discutate aceste idei şi iniţiative de dezvoltare, care stau la baza planului de acţiuni al asociaţiei de băştinaşi pentru anul 2020.

Proiectul PNUD/MiDL vine cu suportul tehnic şi financiar pentru a fortifica parteneriatul la nivel local, în vederea facilitării dezvoltării economice. Sper că odată cu creşterea numărului de susţinători şi al activităţilor, proiectelor realizate de asociaţia de băştinaşi, să fie iniţiat şi consolidat dialogul, parteneriatul local între autorităţile publice locale, instituţiile bugetare, agenţii economici, asociaţia de băştinaşi, diferite grupuri sociale. Un parteneriat absolut necesar dezvoltării durabile a comunei Lalova, a concluzionat Veaceslav Guţuţui, facilitator economic în cadrul Proiectului PNUD „Migrație și Dezvoltare Locală”.

Administrația publică a comunei și-a schimbat pozițiile?

Am discutat la temă și cu alți membri ai Asociației băștinașilor din Lalova. Din spusele lor am înțeles că stoparea proiectelor iniţiate anul trecut ar fi legată de noua administrație a comunei, aleasă la scrutinul local din 20 octombrie. În reali-zarea proiectelor inițiate cu concursul membrilor Asociației și susținute de investitorii nominalizați mai sus un rol important era atribuit Consiliului Local și Primăriei comunei. Noile componente ale acestor autorități însă ezită să susțină promovarea proiectelor în teritoriu.

Solicitat să comenteze situația, care este soarta proiectelor lansate toamna trecută, ce s-a reuşit şi ce nu, din care motive administrația comunei ezită să susțină realizarea lor, primarul Veaceslav Iftodi nu ne-a răspuns în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

În imagine: De aceste şanse şi perspective s-au arătat interesaţi şi oameni de afaceri din localităţile megieşe şi din oraşul Rezina, care au venit pe 24 august 2019 la lansarea Asociaţii băştinaşilor din comuna Lalova.

Inițiativa Asociației băștinașilor din c. Lalova, reacția organismelor internaționale din R. Moldova la inițiativele ei reprezintă o șansă deosebită de  impulsionare a dezvoltării economice, sociale, spirituale a  comunei Lalova, mai ales prin intermediul agrobusinessului local și exploatării eficiente a monumentelor istorice, culturale și naturale din zonă, despre ce autoritățile de toate nivelele din raionul Rezina și R. Moldova vorbesc cu mare patos de ani de zile. Dar mai departe de vorbe, din păcate, nu fac nimic pentru a mișca lucrurile. În opinia mea, explicația este simplă: autoritățile nu doresc DEZVOLTAREA economică, socială a comunităților care presupune și o INDEPENDENȚĂ mai accentuantă a alegătorilor. Lor le convine ca lumea să rămână cât mai mult timp săracă, înapoiată și astfel ușor de manipulat cu diferite promisiuni frumoase, dar deșarte și pomeni electorale. Promotorii acestora își fac interesele, inclusiv și cele materiale, iar lumea tradiţional rămâne săracă. Vorba moldoveanului: e sărac pentru că-i prost, dar e prost pentru că-i sărac…

P.P.S. Ziarul CUVÂNTUL rămâne deschis pentru diferite opinii despre situația neordinară care s-a creat în comuna Lalova și posibilitățile de depășire a acesteia. Or, să dai cu piciorul în atâtea șanse reale de prosperare a comunei este un lucru greu de înțeles…

Tudor Iașcenco


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker