Autorităţile publice locale: ce fac şi pentru cineProiecteSocial

Cum Primăria Rezina intenţionează să revitalizeze terasa a doua a oraşului

În anul 2019 Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) „Centru” a organizat pentru orașele din regiunea respectivă de dezvoltare un concurs pentru selectarea a două urbe care urmau să beneficieze de suport tehnic pentru elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană în cadrul proiectului „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”. Au depus dosarele de participare 6 orașe: Strășeni, Hâncești, Anenii Noi, Criuleni, Rezina și Nisporeni. În urma evaluării formularelor, câștigătoare au fost desemnate orașele Rezina și Strășeni. La întrebările redacției săptămânalului CUVÂNTUL astăzi răspunde Anisia Udrea, responsabilă de elaborarea și realizarea acestui proiect.

– Dna Anisia, mai întâi Vă rugăm să concretizați cine finanțează acest proiect.

 În imagine: După selectarea Zonei, cu participarea comisiei consultative în componența a 13 membri, a fost efectuată analiza aprofundată a situației și pașilor concreți de revitalizare a ei.

 – Programul de Revitalizare Urbană a orașului Rezina pentru anii 2020 – 2023 este parte a proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei pentru anii 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană” implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Poloniei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova și este cofinanțat în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

Programul de Revitali-zare Urbană a orașului Rezina a fost elaborat în baza principiilor de participare, transparență și parteneriat și a fost aprobat de către Consiliul Orășenesc Rezina prin Decizia nr. 11/2 din 28.12.2019.

În procesul de elaborare a Programului, echipa locală a orașului Rezina a fost sprijinită de experții consorțiului „Projekty Miejskie” din Polonia, specialiștii ADR „Centru” și facilitatorii Centrului de Urbanism din Republica Moldova.

– Descifrați, vă rog, esența și conceptul Programului dat.

– Revitalizarea Urbană este un proces de elimi-nare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile publice locale prin parteneriate locale, regionale și naționale eficiente în baza unui program concret de activități, ținându-se cont de identitatea specifică a fiecarui cartier, zonă sau oraș.

Programul de Revita-lizare Urbană a or. Rezina este un document strategic și operațional de bază pentru perioada 2020 – 2023, care stabilește obiectivele și proiectele de revitalizare, precum și mecanisme de coordonare, evaluare și monitorizare a Programului. Punerea în aplicare a acestuia va contribui la reabilitarea într-un mod cuprinzător și integrat a zonei de revitalizare selectate, ținând cont de nevoile și așteptările comunității locale. Un element important este procesul de participare în selectarea și realizarea obiectivelor a colectivelor de muncă, societății civile și cetățenilor. La elaborarea prezentului Program de Revitalizare Urbană au fost utilizate documentele strategice existente pentru a analiza situația și procesele lansate anterior.

– Apropo, vă rog să vă referiți mai detaliat la procesul de inițiere și elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a or. Rezina, practică care ar putea fi utilă pentru alte comunități.

– După o serie de discuții la temă, prin dispoziția primarului a fost desemnată persoana responsabilă de elabora-rea Programului și format Comitetul coordonator de activitățile respective. Conform Planului urba-nistic general al orașului, Comitetul coordonator a delimitat 8 zone posibil beneficiare, ținându-se cont de numărul străzilor, locuitorilor, starea economică-socială a populației și a mediului, numărul și categoriile de întreprinderi, inclusiv de comerț, instituții publice, de educație, cultură și agrement, sănătate etc.

După analiza situației în fiecare zonă în urma vizitelor în teren, a discuțiilor grupului de lucru implicat în elaborarea Programului de Revitalizare Urbană cu locuitorii, agenții economici, activiștii civici, a fost selectată drept Zonă de Revitalizare Urbană terasa a doua a orașului.

Zona selectată pentru revitalizare cuprinde străzile Păcii, Orhei, Tinereții, Neculce, Ion Aldea Teodorovici, teritoriul aferent scărilor (str. 27 August – str. Păcii – str. Lomonosov). S-a dovedit că aceasta este zona cea mai dezavantajată, cu cele mai multe fenomene economico-sociale negative, într-o stare avansată de degradare.

În procesul elaborării Programului s-a convenit că Asociaţia Obştească Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”, Întreprinderea Individuală „Evelina Răducan”, filiala Centrului Medical „Gala-xia”, săptămănalul regional CUVÂNTUL, Grădinița de copii nr. 1 „Leagănul Copilăriei” etc. vor deveni pe parcurs parteneri ai administrației orașului în procesele de revitalizare a zonei.

După selectarea zonei, cu participarea comisiei consultative în componența a 13 membri, a fost efectuată analiza aprofundată a situației și pașilor concreți de revitalizare a ei. S-a ajuns la concluzia că obiectivul general zonei date este îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor de pe terasa a doua, iar drept obiective au fost stabilite: asigurarea securității spațiilor publice, dezvoltarea urbanistică și protecția mediului; îmbunătățirea serviciilor educaționale; sporirea incluziunii sociale şi oportunităților de dezvoltare pentru toți membrii comunității locale, inclusiv a grupurilor dezavantajate, creșterea atractivității economice, valorificarea resurselor și crearea locurilor de muncă.

– Cum urmează să fie realizate aceste obiective?

– Prin inițierea și implementarea mai multor proiecte de bază și complementare.

Proiectele de bază ar fi: îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor menajere, modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea scuarului din preajma bisericii în construcție din str. Păcii, renovarea scării cu 424 de trepte, care leagă cele trei terase ale oraşului, moder-nizarea Grădiniței de copii nr. 1 „Leagănul Copilăriei” (izolarea termică a pereților exteriori şi a planșeului, lucrări de amenajare a teritoriului: renovarea peretelui de sprijin din partea str. Păcii, reparația gardului pe perimetrul terenului aferent grădiniței, renovarea accesului pentru transport spre grădiniță). Totodată, proiectul prevede construcția unui acces pentru copii cu dizabilități locomotorii, dotarea cu echipament a locurilor de joacă, spațiilor sportive, platformei pentru colectarea deșeurilor, precum și crearea unei zone verzi cu gazon natural, flori și arbuști și activități privind promovarea educației incluzive, dezvoltarea managementului instituției, dezvolta-rea ofertei educaționale, precum și dezvoltarea unor parteneriate și proiecte locale, naționale și internaționale, care să asi-gure implicarea instituției în viața comunității locale.

Proiectul mai prevede  construcția rețelelor de canalizare în cartierul locativ individual, restabilirea  îmbrăcămintei rutiere de pe str. M.Basarab, I. Neculce, Mioriţa, Orhei, M.Gorki, Lăutarilor, dar și crearea unui spațiu multifuncțional destinat activităților spor-tive în str. Păcii 34/1 (teren sportiv cu înveliș artificial, dotat cu inventar sportiv pentru fotbal, volei, baschet, 1 teren cu 5 echipamente-inventar pentru fitnes; amenajarea unui teren de joacă pentru copii cu montarea a 5 elemente de joacă și desfășurarea unei campanii de informare cu genericul „Pentru un mod de viață  sănătos”.

De asemenea, Programul mai include sesiuni de informare cu privire la dezvoltarea profesională a tinerilor, abilităților privind identificarea și realizarea intereselor, valorilor şi capacităților personale, planificarea viitoarei cariere, identificarea tipului de activitate, profesiei, posibilităților şi abilităţilor de căutare a unui loc de muncă profitabil, cunoașterea cadrului legal privind angajarea în câmpul muncii, a drepturilor şi responsabilităților angajaților şi angajatorilor.     

Alte compartimente ale Programului prevăd renovarea clădirii fostului gimnaziu din str. Păcii, pentru a deschide acolo un centru pentru tineret, dar și modernizarea iluminatului public în străzile de pe terasa a doua și în curțile blocurilor, amenajarea unei piețe agricole pe str. Păcii. 

– Acest Program mai include şi nişte proiecte complementare.

– Da, este vorba de construcția a două stații de așteptare a transportului public: una pe str. Păcii, în preajma filialei CM „Galaxia” și alta la intersecția str. Orhei cu str. Păcii;  izolarea termică a pereților exteriori ai blocurilor locative şi planşeelor, reparația acoperișurilor şi sistemelor de ventilare, sistemelor de scurgere a apelor de pe acoperișuri; amenajarea a patru terenuri de joacă pentru copii, dotate cu inventar performant, cu zone de protecție, cu bănci pentru părinţi și bunici şi coșuri pentru deșeuri; montarea unui panou publicitar pentru informarea populației din zonă, unde vor fi afişate toate informațiile publice, anunțurile, solicitările instituțiilor publice ş.a.         

– Cât va costa implementarea acestui program şi care vor fi sursele principale de acoperire a acestor cheltuieli?

– Programul a fost estimat la 29,505 milioane de lei. Investitorii principali vor fi Primăria şi Consiliul Raional Rezina, Bugetul de Stat, diverse fonduri externe. Pe parcursul perioadei de implementare, cu concursul cetăţenilor, prin intermediul dezbaterilor, consultărilor publice, sondajelor de opinie va fi elaborat un calendar al realizării celor preconizate.

Trebuie să concre-tizez, că pe parcursul elaborării Programului de Revitalizare am beneficiat de suport tehnic de la Reprezentanța „Fundacja Solidarnosci Miedzynarodowej în Republica Moldova”, consultații din partea reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională „Centru” și coordonatorilor de proiecte Solidarity Fund PL în Moldova.

Anul acesta Primăria or. Rezina deja a depus la Fondul Granturilor Mici 2020, ediția Revitalizare Urbană, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova un proiect care vizează crearea unui spațiu multifuncțional destinat activităților sportive din or. Rezina, str. Păcii, nr. 34/1 şi altul la Biroul Politici de Reintegrare a țării care prevede renovarea scărilor de la str. 27 August până la str. Lomonosov.

Astfel, graţie imple-mentării acestui Program, terasa a doua a oraşului nostru se va transforma într-o zonă atractivă, cu o infrastructură edilitară dezvoltată din punct de vedere social-economic. 

Pentru conformitate, Tudor Iaşcenco

„Acest  material este realizat în cadrul proiectului „Anticorupție și integritate” implementat de AO „Nufărul” în  parteneriat cu PP Cuvântul și Primăria or. Rezina. Proiectul dat este componenta proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos (programul de granturi mici al  Transparency International – Moldova). Opiniile exprimate în acest document nu coincid în mod neapărat cu cele ale TI-Moldova și ale donatorului.

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker