Util

Munca salariaților angajați la lucrări sezoniere

Atragerea la muncă a salariaților angajați la lucrări sezoniere adesea se desfășoară cu încălcarea prevederilor legale. Din aceste considerente ne-am propus să vă atragem atenția la următoarele particularități ale raporturilor juridice de muncă ale salariaților angajați la lucrări sezoniere reglementate de legislația în domeniul raporturilor de muncă, inclusiv cele prevăzute în Titlul X, Capitolul VII al Codului muncii, denumit – Particularitățile de reglementare a muncii unor categorii de salariați,  după cum urmează:

 1. Caracterul sezonier al lucrării.

Conform prevederilor art. 279 alin. (1) al Codului muncii “se consideră lucrări sezoniere lucrările care, în virtutea condițiilor climaterice și a altor condiții naturale, se efectuează într-o perioadă concretă a anului calendaristic, ce nu depășește 6 luni“. Prin urmare, lucrătorii care participă la efectuarea mai multor lucrări sezoniere, durata cărora depăşeşte 6 (şase) luni, la fel şi cei angajaţi pe o durată nedeterminată nu pot fi consideraţi angajaţi la lucrările sezoniere. Conform prevederilor art. 279 alin.(2) al Codului muncii – Nomenclatorul lucrărilor sezoniere se aprobă de către Guvern. Prin urmare, Legiuitorul a stabilit o listă expresă prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, care prevede categoria lucrărilor ce sunt considerate drept lucrări sezoniere (de exemplu, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de încălzire (cazangeriilor) – profesiile – fochist, ope-rator în sala de cazane, creşterea culturilor de câmp, recoltarea roadei culturilor de câmp, recoltarea legumelor, culesul strugurilor, cultivarea livezilor, culesul fructelor etc.).

 1. Condiţiile de încheiere a contractului individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere.

Contractul individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere se va încheia în formă scrisă, se va întocmi în două exemplare şi se va semna de ambele părți. El va produce efecte din ziua semnării, dacă clauzele contractului nu prevăd altfel. Angajarea poate fi legalizată prin ordinul angajatorului, emis în baza contractului individual de muncă şi se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului individual de muncă.

Pe lângă reglementările generale referitoare la încheierea contractului individual de muncă art.280 al Codului muncii stabilește pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere reguli suplimentare ce vizează domeniul menționat după cum urmează:

 • Conform prevederilor art.54 alin.(2) din Codul muncii – temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată se indică în contract. Prin urmare, în conținutul contractului individual de muncă pe durată determinată încheiat cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere este obligator de indicat temeiul legal al acestuia, care va fi – art.55 alin.(1) lit. b prim) din Codul muncii.
 • Caracterul sezonier al muncii trebuie să fie specificat expres în contractul individual de muncă . De reținut faptul că, dacă lucrarea pentru care vreți să angajați un salariat pe o perioadă determinată nu se include în lista din Nomenclatorul lucrărilor sezoniere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, atunci, nu puteți menționa în contractul individual de muncă faptul că persoa-na se angajează pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere, prin urmare nu îl puteți angaja pe o perioadă determinată în baza art. 55 alin. 1) lit. b prim) din Codul muncii.

Atragem atenția asupra faptului că, potrivit art. 54 alin. (5) din Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.

Astfel, dacă nu se va regăsi lucrarea pentru care angajați salariatul în lista stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, atunci organul abilitat de stat va putea constata încheierea contractului individual de muncă pe o perioadă nedeterminată și nu veți putea înceta respectivele relații de muncă în baza art. 82 lit. h) al Codului muncii, chiar dacă sezonul pentru îndeplinirea lucrării pentru care ați angajat salariatul s-a terminat.

 • La angajarea salariaţilor la lucrări sezoniere, termenul de probă nu poate fi mai mare de 2 săptămâni calendaristice.
 1. Condiţiile de încetare a contractului individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere.
 • Contractul individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere încetează în temeiul ordinului angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.).

Ordinul angajatorului cu privire la încetarea contractului individual de muncă trebuie să conţină referire la articolul, ali-neatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege. Deci, desfacerea unui asemenea contract de muncă va fi efectuată în baza art. 82 lit. h) din Codul muncii: „contrac-tul individual de muncă încetează în circumstanțe ce nu depind de voința părților în caz de: h) încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere”.

 • Angajatorul este obligat să-l preavizeze, sub semnătură, pe salariatul angajat la lucrări sezoniere despre încetarea contractului individual de muncă în legătură cu expirarea termenului cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte.
 • Salariatul angajat la lucrări sezoniere este obligat să prevină, în scris, angajatorul despre desfacerea contractului individual de muncă înainte de termen cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.
 1. Indemnizaţia de concediu.
 • Astfel, conform prevederilor art. 281 din Codul muncii, salariaților angajați la lucrări sezoniere, la încetarea contractului individual de muncă în legătură cu încheierea sezonului, li se plătește o indemnizație pentru zilele de concediu nefolosite. Indemnizaţia de concediu stabilită de acest articol se calculează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004, privind aprobarea modului de calculare a salariului mediu.Astfel, în pct. 5 al modului de calculare a salariului mediu pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite se utilizează ca perioadă de decontare durata sezonului (până la 6 luni).

Conform prevederilor punct.9 al modului de calculare a salariului mediu, salariul mediu pe o zi calendaristică pentru calculul indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere se determină prin împărţirea câştigului pentru timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului şi înmulţirea rezultatului căpătat cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul zilelor lucrătoare cuprinse în timpul lucrat în sezon şi numărul zilelor calendaristice din aceeaşi perioadă, excluzând zilele de sărbătoare nelucrătoare.

 • La desfacerea contractului individual de muncă cu salariatul angajat la lucrări sezoniere în legătură cu lichidarea unității, cu reducerea numărului sau a statelor de personal, salariatului i se plătește o indemnizație de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu pe 2 săptămâni.

 

 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker