Investigații

FOTO// Cum ÎM ”SCL” Rezina a devenit pentru băieţii şmecheri o fabrică de bani

Situaţia economică-financiară deplorabilă de la ÎM „Servicii Comunal Locative” (SCL), abuzurile şi delapidările comise de factorii de decizie de la întreprinderea dată au devenit în ultimul timp una dintre cele mai mari dureri de cap ale autorităţilor oraşului Rezina. Primăria şi majoritatea din Consiliul orăşenesc s-ar afla parcă în stare de confruntare dură anume din cauza problemelor de la ÎM ”SCL”. Dar dezbaterile pe acest subiect la şedinţa recentă a Consiliului Orăşenesc, cu participarea unui grup mare de cetăţeni, într-un fel au demonstrat că de fapt poziţiile ambelor autorităţi aproape coincid. Adică, în timp ce ambele părţi se învinuiesc reciproc, băieţii şmecheri, instalaţi acolo cu concursul guvernanţilor locali, au transforma întreprinderea într-o adevărată fabrică de  fraude financiare.

PDM și cadrele lui

În ultimii ani săptămânalul CUVÂNTUL în repetate rânduri a bătut alarma despre  problemele serioase de la ÎM „Servicii Comunal Locative”, modului fraudulos al administraţiei acesteia de a gospodări, utilizarea acestei întreprinderi de unii factori de decizie locali drept platformă de fraudare a averii şi finanţelor publice. Nici administraţia oraşului, nici cea a raionului Rezina, dar nici organele de drept însă nu au reacţionat în mod adecvat la acele publicaţii, astfel încurajând într-un fel iresponsabilitatea şi abuzurile celor instalaţi pe principii de partid în fruntea acestei întreprinderi. Astfel, debandada de acolo a luat proporţii deosebit de grave.

Faptele şi datele din raportul Comisiei de cenzori de la întreprindere, prezentat Consiliului Orăşenesc de Stepanida Druţă, preşedinta acesteia, , au şocat asistenţa  chiar dacă dumneaei a menţionat că cenzorii, cel mai probabil, au reuşit să dezvălui nu mai mult de vre-o 30 la sută din abuzurile şi fărădelegile de la SCL.

Amintim că Ion Balan, cel care a gestionat în perioada  2016 -2019 ÎM „SCL”, anterior a fost eliberat din funcţia de primar al s. Ignăţei, în baza unei hotărâri de judecată, pentru încălcări serioase ale legislaţiei, incompatibile cu funcţia pe care o deţinea. Dar, OT a PDM, care a guvernat raionul Rezina în ultimii opt ani, nu şi-a lăsat colegul de partid la nevoie încredinţându-i în aprilie 2016 funcţia de manager-şef al  ÎM „SCL” din Rezina cu un salariu şi posibilităţi materiale mult mai mari ca la primărie.

În 3 ani pierderile la SCL Rezina s-au majorat de 6,7 ori

Conform rapoartelor financiare pentru anii 2016-2019, ÎM”SCL” anual a înregistrat pierderi majore şi care au crescut vertiginos de la un an la altul. Astfel, dacă în anul 2016 pierderile din activitatea economică a întreprinderii au constituit 193,6  mii lei,  apoi  în anul următor acestea au crescut de circa 4 ori, iar in 2019 au depăşit 1,3 mil. lei, adică s-au majorat de 6,7 ori faţă de cele din 2016(!?).

Potrivit cenzorilor, cauza principală a acestor pierderi enorme a fost iresponsabilitatea totală şi incapacitatea administraşţiei întreprinderii de a face faţă obligaţiunilor de serviciu. Drept confirmare a acestei concluzii S.Druţă a adus mai multe exemple, menţionând că toate sunt bazate pe documente concrete.

Astfel, de exemplu, din 2017, în gestiunea întreprinderii sunt 8 ascencoare din 4 blocuri locative. Pentru întreţinerea şi exploatarea lor, în perioada de referinţă ÎM “SCL” a cheltuit peste 1,5 mil. lei,( mai jos vom demonstra cum anume au fost adunate aceste cheltuieli),  înregistrînd numai 220,7 mii lei venituri din plăţile încasate de la locatari. Adică numai  la acest sector pierderile au constituit 1,29 mil lei. De fapt, o situație similară au depistat controlorii aproape la toate sectoarele întreprinderii.

 

10000-14000 mii lei pentru tăierea unui arbore

Aflându-se într-o situaţie economică extrem de precară, cu datorii aproape la toate sectoarele, administraţia întreprinderii a fost foarte generoasă faţă de unii parteneri de afaceri. De exemplu, în a. 2016 ÎM “SCL” a plătit SRL “Reparatii Echipamente Mecanice” (REM) (director Gheorghe Locoman) pentru diverse servicii 987,7 mii lei, inclusiv 355,6 mii – pentru taierea arborilor, 42,7 mii lei – pentru montarea bradului de Anul Nou, alte peste 148 mii lei (!?) fiind cheltuite pentru jucăriile utilizate la împodobirea bradului.

 

In anii următori relaţiile dintre cele două întreprinderi se consolidează. În 2017 SRL “REM” acorda ÎM “SCL” servicii de tăiere a arborilor în sumă de peste 209 mii lei, alte 804 mii lei le încasează pentru construcţia a patru sere, aproape 28 mii – pentru demontarea bradului şi încă 66,4  mii lei pentru servicii autospeciale, în total 1,32 mil. lei. În anul următor SRL “REM” mai câştigă din colaborarea cu ÎM ”SCL încă 1, 2 milioane lei.

  1. Druţă a concretizat că până la venirea în fruntea ÎM ”SCL” a lui I.Balan, întreprinderea singură defrişa arborii uscați din teritoriu. Conform documentelor, pentru aceste lucrări se cheltuia circa 380 lei/copac. Noua administraţie a decis să încredințeze aceste lucrări SRL “REM” şi să-I plătească pentru un arbore tăiat de la 10000 până la 14000 lei (!?). Toate facturile fiscale si procesele-verbale privind indeplinirea lucrarilor de catre SRL “REM” au fost semnate de Ion Balan.

 

Dezvoltarea sectorului agricol – o altă „operă” generatoare de pierdri de milioane de lei

 

        O alta “opereă”a administraţiei Balan care a provocat la ÎM ”SCL” pierderi de milioane de lei a fost aşa numita “dezvoltare a sectorului agricol”, inclusiv construcţia şi exploatarea a patru sere. În anii 2017-2019, potrivit rezultatelor controlului, întreprinderea a cheltuit la acest sector circa trei milioane lei, obţinând un venit de … 1,1  mil lei. Procesele verbale de primire-predare a lucrărilor şi facturile de prestare a serviciilor au fost semnate de Ion Balan, dar cenzorii afirmă că devizul de cheltuieli, contractul de îndeplinire a lucrărilor nu au fost găsite.

Semne de întrebare trezeşte şi trecerea la pierderi a 2268 m. de ţeava în valoare de 85792.20 lei procurată la 17 martie 2017 de la SRL Sematrus şi casată la construcţia serelor. Asta pentru că serele au fost construite în 2017, iar actul de trecere la pierderi a ţevii a fost întocmit la 02.01.2019 . Mai mult, conform unei facturi fiscale datate cu 09 februarie 2018 SRL “REM”  prestează ÎM “SCL”, la construcția serelor, cu diferite agregate mai multe servicii, inclusiv de scoatere a tulpinilor și rădăcinolor de copaci  în valoare totală de 132,9 mii lei. Şi asta s-a întâmplat când serele oficial fusese date în exploatare în 2017.

Alt partener activ în “opera” agricolă a ÎM”SCL” a fost GŢ  “Alexei Balan” din Ignăţei, a feciorului lui Ion Balan. În anii 2017-2018 acesta i-a vândut întreprinderii din Rezina răsad de roşii, harbuji, ardei şi a participat la lucrarea terenurilor ÎM “SCL” câştigând în total 131,5 mii lei. În acelaş timp, GT “Caraman Dumitru Simion” din Brăviceni, Orhei,  (conform unor informaţii D.S. Caraman ar fi cuscrul lui I.Balan), a contribuit la “opera” agricolă a ÎM”SCL” cu material saditor în valoare de 130,4 mii lei, iar

SRL “Adriva Prim”, din comuna Stauceni, Chişinău a prestart servicii de lucrare a pământului în valoare de 40 mii lei.

 

Cu banii de la ÎM ”SCL” I. Balan şi-a soluţionat problemele personale

            La ÎM “SCL” Ion Balan a desfăşurat o vastă activitate comercială. Conform unui process-verbal din 16 martie 2016, grupul de lucru de la ÎM”SCL”, examinând ofertele de preţuri, decide să procure tractorul MTZ 82.1 cu nr. TAC 407, produs în 2003, de la Victor Lazari, maistru la sectorul reparatie si constructie al SCL, contra sumei de 194 mii lei. Nu exista nici un document care ar confirma achitarea în avans a 30 de mii lei vânzătorului (precum era stipulat în contractual de vânzare-cumpărare). Cenzorii însă au găsit alt document care confirmă că în 2016, în mai multe tranșe, ÎM”SCL a transferat executorului judecatoresc Nicolae Paşa pentru stingerea datoriei GT” Balan Ion” catre BC “Procreditbank” SA 194 mii lei, costul tractorului MTZ 82.1 și a remorcii procurate de la Victor Lazari. Apropo, în primăvarea lui 2019, pentru controlorii de la Direcţia control financiar a Ministerului Finanţelor Victor Lazari a explicat ca tractorul de marca MTZ 82.1 si remorca tip 2-TS-4 (procurată de ÎM”SCL” la preşţul de 43 mii lei), au aparţinut de fapt  SC ”Nucarul Ignat” SR, gestionată de I.Balan şi au fost trecute formal în proprietatea lui V.Lazari pentru a nu fi sechestrate de către Procreditbank care le putea vinde la preţuri mult mai mici. Astfel, cu ajutorul ÎM”SCL” şi al lui V.Lazari, Ion Balan şi-a onorat obligaţiunile faţă de executorul judecătoresc Nicolae Paşa, transferându-i suma de 194 mii lei(!?). Potrivit angajatului SCL Alexandru Luchian, şi tractorul, şi remorca erau tocmai bune de dat la metal uzat, iar cu banii plătiţi lui I.Balan întreprinderea putea să procure un tractor de această marcă nou.

După afacerera cu tractorul şi remorca, I. Balan a mai propus grupului de lucru de la ÎM”SCL” să procure de la dânsul şi autoturismul VOLKSWAGEN T-4,  anul fabricarii 1993, la preţul de 70 mii lei. Grupul a acceptat propunerea.

 

Comerţ în stilul celor de SCL

Cenzorii au găsit la ÎM”SCL” un cimitir întreg de automobile şi tractoare, unele distruse, alte existente doat în documente, dar fiecare cu o valoare de bilanţ de zeci de mii de lei.

În martie 2017, în conformitate cu deciza Consiliului Orăşenesc, Primăria a transmis în gestiunea ÎM”SCL” 89,66 ha de pământ agricol. Acest bun însă n-a fost luat la evidenţă contabilă în modul prevăzut de lege. În trei ani, de la exploatarea terenurilor s-a înregistrat un venit de circa 63,1 mii lei. Conform calculelor cenzorilor însă venitul putea să fie de minimum 422 mii lei.

Controlorii au mai constatat că la 1 ianuarie 2019 mai muţi factori de decize din administraţie aveau datorii solide faţă de întreprindere. Ion Balan, de exemplu, era dator 189,4 mii lei, Alexandru Movileanu, inginerul-şef – 47,8 mii lei; Lidia Staroşciuc, contabila-şefă – 16,7 mii lei etc, în total 293,5 mii lei. Potrivit cenzorilor, I.Balan a găsit o cale avantajoasă de stingere a datoriilor faţă de întreprindere, propunând contra sumelor luate din casă diferite mărfuri, procurate de la deţinători de patentă.

Conform actelor anexate la raportul Comisiei de cenzori, Ion Balan ar fi procurat de la întreprinzătorul Valeriu Burduja piese pentru autovehicole în sumă totală de aproape  89 mii lei; de la Iurie Botnari – piese pentru ascensoare în sumă de 32,8 mii lei; de la Ion Racu – două pompe în valoare de 41,6 mii lei; de la Liliana Visinevschi – o pilorama în valoare de 62 mii lei etc.

Din spusele lui Victor Lazari pilorama a fost adusa la întreprindere în anul 2017, iar conform actelor completate de Ion Balan aceasta ar fi fost procurată la 07 mai 2019, ziua când dânsul a fost demis din funcţie. În şedinţa Consiliului Orăşenesc, după ce Stepanida Druţă a povestit despre rezultatele controlului, consilierul orășenesc Alexaandru Vişnevschi a replicat că soţia sa, Liliana, nu a vândut ÎM”SCL” nicio piloramă (!?).

Un comerţ similar era practicat şi de alţi factori de decizie de la întreprindere. Inginerul-șef, Alexandru Movileanu, pe parcursul anilor 2018-2019, a deţinut în gestiune 213.5 mii lei cu care ar fi  procurat diferite bunuri materiale pentru necesitatile intreprinderii. De la acelaşi Valeriu Burduja dânsul a cumpărat prin act de achiziţii piese de schimb pentru ascensoare în valoare de 75,7 lei şi alte piese în sumă de 15 mii lei, iar de la Iurie Botnari  – un panou de dirijare a ascenorului şi un motor electric pentru ascensor în suma totala de 40,3 mii lei; de la Rodica Lupan – două robinete cu bilă în valoare de 10,8 mii lei şi un coş metalic pentru împrăştuierea nsipului de 12,6 mii lei. Lista pantetarilor parteneri de afaceri ale celor de la ÎM”SCL” este mult mai mare, tranzacţiile cu fiecare fiind de zeci şi chiar sute de mii de lei.

 

 

O dezordine totală au constatat cenzorii în domeniul procurării şi utilizării carburanţilor

       Încă în primăvarea lui 2019 controlorii de la Direcţia control financiar a Ministerului Finantelor au constatat ca contabilitatea IM “SCL” Rezina a trecut în ultimii trei ani neintemeiat la pierderi combustibil si lubrifianti in valoare totala de peste 634 mii lei (!?). Practica aceasta a continuat lu după. In timpul efectuarii controlului de Comisia de cenzori ( februarie 2020) s-a depistat o factura fiscala din 30.11.2019 de procurare a 668 l de motorină, 200 l de benzină A-92 şi 190 l de benzina A-95 cu valoarea totală de 16934 lei care nu era luata la evidenta, deoarece nimeni nu-si asuma responsabilitatea de cantitatea respectivă de combustibil.

 

Pentru datorii şi delapidări – premii

În cheltuielile totale ale ÎM”SCL” din ultimii trei ani cele pentru remunerarea muncii constituie circa 40%. La 01 ianuarie 2019 întreprinderea era datoare salariaţilor 338.8 mii lei, iar salariaţii datorau întreprinderii 192.7 mii lei, din care 163,4 mii lei aparţineau managerului-sef Ion Balan.

În pofida tuturor deficienţelor şi lacunelor nominalizate mai sus, în anii 2016-2018 la ÎM”SCL” au fost calculate şi achitate premii în suma totala de 575.9 mii lei. Premii solide “pentru dinamica pozitivă a indicatorilor principali, venituri şi lipsă a datoriilor” a încasat şi managerul-şef Ion Balan. Pentru anul 2016, bunăoară, prin dispoziţia primarului, dânsul a fost premiat cu doua salarii de functie (19950 lei), în 2017 – cu un salariu de funcţie, iar cu 2 mii lei managerul şef s-a premiat sungur ,“cu prilejul zilei profesionale”.

Apropo, S. Druţă a accentuat că în toţi aceşti ani dinamica indicatorilor economici principali ai întreprinderii a fost una critică. În afară de  datele  nominalizate déjà, Comisia de cenzori a constat că la 01 ianuarie 2020 ÎM”SCL” era datoare la bugetul de asigurari sociale – 153.1 mii lei, la bugetul asigurăriilor medicale obligatorii – 112.4.mii lei, la bugetul de stat – 274.8 mii lei, faţă de furnizori – 1875.5 mii lei, însăși Ion Balan datora întreprinderii  93.0 mii lei.

Situaţia economică-financiară deplorabilă de la ÎM „Servicii Comunal Locative” (SCL), abuzurile şi delapidările comise de factorii de decizie de la întreprinderea dată au devenit în ultimul timp una dintre cele mai mari dureri de cap ale autorităţilor oraşului Rezina. Primăria şi majoritatea din Consiliul orăşenesc s-ar afla parcă în stare de confruntare dură anume din cauza problemelor de la ÎM ”SCL”. Dar dezbaterile pe acest subiect la şedinţa recentă a Consiliului Orăşenesc, cu participarea unui grup mare de cetăţeni, într-un fel au demonstrat că de fapt poziţiile ambelor autorităţi aproape coincid. Adică, în timp ce ambele părţi se învinuiesc reciproc, băieţii şmecheri, instalaţi acolo cu concursul guvernanţilor locali, au transforma întreprinderea într-o adevărată fabrică de  fraude financiare.

 

Ion Balan susţine că este supus presiunilor din partea unor consilieri

 

      Ion Balan a fost prezent la şedinţa respectivă a Consiliulu Orăşensc, dar la discuţiile pe marginea raportului Comisiei de cenzori n-a participat. Ca de altfel, și inginerul-șef Alexandru Novileanu, în prezent consilier orășenesc. În apărarea intersesele celor de la “SCL” s-au ridicat Olesea Maximciuc, şefă de secţie şi Mihail Cuţ, actualul manager-şef interimar, care au încercat să convingă consilierii și cetățenii prezenți în sală că administraţia oraşului ar trebui să poarte o grijă mai mare de ÎM”SCL” şi să-i ofere o susţinere financiară mai solidă; că la moment Primăria ar avea datorii de peste 2 mil de lei faţă de întreprindere pentru mai multe lucrări efectuate anul trecut “la indicaţia primarului”.

 

Contactat de autorul acestui articol, Ion Balan a spus  că nu doreşte să comenteze raportul Comisiei de cenzori, deşi ar putea da explicaţii la fiecare acuzaţie. Dânsul a mai spus că este supus unor presiuni serioase din partea unui grup de consilieri orăşeneşti ca să-l declare vinovat de cele întâmplate la SCL pe primarul Simion Tatarov lucru ce nu este adevărat.

 

Primarul neagă acuzațiile și caută dreptatea în judecată

Simion Tatarov, la rândul său, ne-a oferit un comentariu pe trei pagini de computer vizavi de relațiile Primăriei și a sa în raport cu ÎM SCL, istoria eliberării și  restabilirii în funcție a lui Ion Balan, implicarea majorității de guvernare din noul Consiliu Orășenesc în acțiunile primarului, schimbarea cadrelor la Primărie și ÎM SCL etc.

Dânsul afirmă că lucrările la care se referă administrația ÎM SCL cerând să fie achitate din bugetul orașului de fapt au fost efctuate din iniţiativa administraţiei întreprinderii, în baza unor contracte proprii, iar Primăria nu are nicio atribuţie la ele şi nu le va achita. Cât priveşte obligaţiunile tradiţionale faţă de ÎM”SCL” administraţiei oraşului le va onora ca și în anii trecuți. În replică la acuzaţiile că o mare parte din vina de cele întâmplate la ÎM”SCL” ar purta-o Primăria şi personal primarul, Simion Tatarov a menţionat că anume dânsul anul trecut s-a adresat cu un denuţ la Centrul Naţional Anticorupţie, solicitând investigarea abuzurilor și delapidărilor de la ÎM SCL, dar i s-a răspuns că acolo nu există motive pentru implicarea organelor de drept.

Cât privește relațiile tensionate cu majoritatea din Consiliul Orășenesc Simion Tararov a accentuat:  @De la data constituirii noului Consiliu Orpșenesc, o parte din acesta, formând majoritatea, comit abuzuri și adoptă decizii ilegale. Pe rol în instanța de judecată sunt 3 dosare de examinare a legalității deciziilor nConsiliului Orășenesc din 16 ianuarie 2020 și 5 notificări al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

 

După dezbateri controversate, pe alocuri cu scântei, Consiliul Orășenesc a decis să expedieze rapoartele colaboratorilor Direcţiei control financiar din a. 2019 şi al Comisie de cenzori din 2020 spre examinare şi luare de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare la Ministreul Finanţelor şi Procuratura Generală.

 

Tudor Iașcenco

P.S. Redacţia este gata să ofere spaţiu pentru replici şi opinii vizavi de situaţia de la ÎM”SCL” tuturor persoanelor vizate în acest articol, dar şi cititorilor care au ce spune.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest  material este realizat în cadrul proiectului „Anticorupție și integritate” implementat de AO „NUFĂRUL” în  parteneriat cu PP „Cuvântul” și Primăria or. Rezina. Proiectul dat este componenta proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos (programul de granturi mici al  Transparency International – Moldova).  Opiniile exprimate în acest document nu coincid în mod neapărat cu cele ale TI-Moldova și ale donatorului

 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker