Politic

8 consilieri de Rezina au solicitat convocarea unei noi şedinţe extraordinare

Consilierii şi cetăţenii rămaşi în sală au discutat problemele care persistă în administraţia oraşului după alegerile din octombrie 2019.
Opt consilieri din fracţiunile PSRM şi PAS au solicitat convocarea unei noi şedinţe extraordinare a Consiliului Orăşenesc Rezina pentru 17 februarie, ora 10.00, cu o agendă de 9 chestiuni.
Primarul a calificat cererea celor opt drept neîntemeiată şi ilegală, lumea totuşi s-a adunat la ora stabilită, dar fracţiunile PSRM şi PAS au declarat că nu vor participa la sesiune.Sesiunea nu a avut loc.

Primarul Simion Tatarov a calificat cererea celor opt consilieri drept neîntemeiată şi ilegală pe motiv că chestiunile propuse sunt întocmite cu încălcarea legislaţiei, nu au fost făcute publice cu cel puţin 15 zile înainte pentru a fi consultate cu cetăţenii, nu sunt însoţite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului sau ale Primăriei, agenda sesiunii nu a fost făcută publică cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei. Alte chestiuni propuse nu pot fi examinate până nu va fi finalizat litigiul judiciar între Consiliu şi Primar cu privire la anularea deciziilor din 16 ianuarie 2020, se mai concretizează în nota de refuz a primarului.
Şi totuşi, luni, la ora stabilită, majoritatea consi-lierilor, dar şi un grup mare de orăşeni erau prezenţi în sala de şedinţe din Palatul de cultură „Nicolae Lupov”. Dar înainte de a începe şedinţa, consilierul Mihai Doni a dat citire declaraţiei fracţiunilor PSRM şi PAS prin care a anunţat că acestea nu vor participa la sesiune. Autorii declaraţiei şi-au motivat poziţia astfel: “Pe data de 13 februarie 2020, primarul Simion Tatarov a refuzat să emită dispoziția de convocare a ședinței Consiliului. Cererea a fost înaintată pe data de 10 februarie 2020, adică cu 7 zile înainte de ziua ședinței preconizate. Joi, 13 februarie, la sfârșitul zilei de muncă, consilierii care au înaintat cererea au fost informați despre refuzul oficial al primarului de a convoca ședința. În continuare, la insistența consilierilor, secretara Consiliului Orășenesc, Lilia Răileanu a acceptat a doua cerere, prin care repetat s-a cerut să multiplice materialele pentru consilieri și înștiințarea lor despre convocarea ședinței de azi, 17 februarie 2020.
În rezultatul acestor tergiversări și sabotări, organizate și dirijate de primarul Simion Tatarov, s-a creat situația că nu este posibilă desfăşurarea ședinței de azi, deoarece este riscul de neîncadrare în limitele normelor legale.
Totodată vă mai informăm că nu la toți consilierii li s-au înmânat materialele pentru examinare în ședința Consiliului. Nu au fost convocate toate comisiile de specialitate necesare pentru examinarea ordinei de zi.
Luând în considerare prevederile art. 16 din Legea privind administrația publică locală și faptul că din motive neclare materialele pentru ședința extraordinară nu au fost repartizate tuturor consilierilor de către secretara Consiliului Orășenesc Lilia Răileanu, în termenii prevăzuți de cadrul legal, iar la o parte din consilieri nu au fost înmânate deloc, noi, consilierii care am cerut convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Orășenesc Rezina, la o astfel de ședință nu vom participa”.
Alţi 10 consilieri din partea PPEM, PDM, PŞ şi independenţi au rămas în sală, acceptând propunerea cetăţenilor de a discuta problemele ce persistă în administraţia oraşului după alegerile din octombrie 2019. Consilierii A. Nacu, A. Vişnevschi, V.Cernega, I.Ciorbă au declarat că toţi colegii lor au primit proiectele de decizii propuse spre examinare, doar că aceste proiecte nu sunt întocmite conform rigorilor legii. Potrivit acestora, autorii cererii de convocare a şedinţei au bătut în retragere pentru că au văzut că nu vor avea numărul necesar de voturi pentru a-şi promova proiectele din agenda propusă.
Mărul discordiei – ÎM „Servicii Comunal-Locative”
Ca şi la ultimele două şedinţe extraordinare ale Consiliului Orăşenesc Rezina, agenda noii sesiuni viza, în fond, situaţia problematică care domneşte în ultimii ani la ÎM ”SCL”.
În 2019-2020 CUVÂNTUL a publicat câteva articole despre problemele serioase existente în activitatea ÎM „Servicii Comunal-Locative”, dar şi relaţiile scandaloase dintre Primărie, Consiliul Orăşenesc şi administraţia acestei întreprinderi. Amintim, că astă vară, în procesul reorganizării ÎM „SCL” în conformitate cu modificările în legislaţie şi în urma unui control efectuat de colaboratorii Ministerului Finanţelor au fost formate noile organe de conducere ale întreprinderii. Pe motiv că era în concediu de boală, ex-managerul întreprinderii, Ion Balan n-a participat la noul concurs de selectare a conducătorului ÎM ”SCL”. Din trei candidaţi la această funcţie, printr-o decizie din iulie 2019 a Consiliului Orăşenesc a fost selectat Gheorghe Gâncu, atunci viceprimar de Rezina.
Noua majoritate care s-a format în Consiliul Orăşenesc după alegerile din octombrie 2019 a găsit că decizia privind selectarea lui Gh. Gâncu pentru funcţia de administrator al ÎM ”SCL” ar fi ilegală pentru că ar fi fost votată de numai 9 din cei 19 consilieri prezenţi la şedinţă. Între timp Ion Balan a acţionat Primăria în judecată, pretinzând că a fost eliberat din funcţie nelegitim, în perioada cât se afla în concediu de boală.
În sesiunea extraordinară din 16 ianuarie c., aceeaşi majoritate din Consiliul Orăşenesc a decis să abroge decizia privind selectarea lui Gh.Gâncu în funcţia de administrator al ÎM „SCL”, numindu-l temporar în acest post pe Mihail Cuţ.
Consiliul a schimbat componenţele Consiliului de administrare şi Comisiei de cenzori ale ÎM ”SCL”, împuternicindu-le să efectueze un control detaliat a activităţii economico-financiare a întreprinderii din ultimii ani. Între timp, primarul, sub presiunea argumentelor înaintate de avocatul lui I. Balan, l-a restabilit pe acesta în funcţia de administrator al ÎM ”SCL”. Astfel, întreprinderea s-a pomenit cu doi administratori.
Conform unor informaţii care urmau să fie făcute publice în cadrul şedinţei din 17 februarie, agenda căreia prevedea şi adoptarea unei decizii la temă, controlorii au depistat la „SCL” abuzuri şi încălcări extrem de grave, o mare parte din vină fiind imputată Primăriei şi personal primarului Simion Tatarov. Acesta, la rândul său, consideră că actul de control şi proiectul de decizie respectiv au fost întocmite cu încălcarea procedurilor legale, lipsesc materialele de însoţire, rapoartele oficiale ale Comisiei de cenzori şi Consiliului de administrare etc. Mai mult, deciziile Consiliului Orăşenesc din 16 ianuarie privind reformarea organelor de conducere ale Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal-Locative” au fost contestate în judecată şi până la examinarea lor adoptarea unor acte administrative legate de activitatea acestora pot avea consecinţe grave, declară primarul Simion Tatarov.

Despre poziţiile celorlalţi
consilieri, a primarului şi cetăţenilor prezenţi la întrunire
În cadrul discuţiei care a avut loc în continuare între primarul S.Tatarov, consilierii şi cetăţenii prezenţi în sală au fost abordate mai multe probleme legate de activitatea Primăriei, Consiliului Orăşenesc, situaţia de la ÎM ”SCL”.
Simion Tatarov: La Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” ne confruntăm cu o tentativă de atac raider. La această întreprindere într-adevăr situaţia este problematică, administraţia din ultimii ani a comis multe abuzuri şi ilegalităţi, pentru care trebuie să răspundă. Dar instalarea lui Mihail Cuţ în funcţia de administrator al întreprinderii este ilegală. Pretenţia celor opt consilieri de a pune tot soldul disponibil al Consiliului Orăşenesc la dispoziţia lui M. Cuţ, care a demonstrat deja cum poate manipula cu banul public, este inadmisibil. Pentru că administraţia oraşului are o sumedenie de alte priorităţi. De exemplu, Guvernul României ne-a alocat un milion de lei pentru reparaţii la Grădiniţele nr.6 şi nr.2 şi noi trebuie să asigurăm contribuţia respectivă. Avem de achitat contribuţiile şi în alte proiecte investiţionale. Dacă dăm toţi banii ÎM ”SCL”, ce facem cu toate aceste proiecte?”, a punctat primarul de Rezina.
Apropo, proiectul de decizie privind repartizarea soldului disponibil conţine o listă din 14 obiective realizate de ÎM ”SCL” şi pentru care Consiliul Orăşenesc trebuie să aloce acesteia 2 mil. 621 mii lei. Solicitată să argumenteze aceste cheltuieli, secretara Consiliului, Lilia Răileanu a declarat că Primăria n-are nici în clin nici în mânecă cu aceste obiecte, nu există careva acte prin care Primăria şi-ar fi asumat aceste cheltuieli.
Petru Anghel, consilier independent: Atâta timp cât Primăria şi Consiliul Orăşenesc se vor afla în stare de război situaţia în oraş nu se va îmbunătăţi. Chem consilierii din fracţiunile PSRM şi blocul ACUM să lase la o parte interesele de grup sau personale, să vină cu nişte proiecte bine argumentate şi care să fie discutate deschis, în mod colegial, după ce să fie adoptate decizii benefice pentru oraş şi locuitorii lui.
Alexandru Sapaniuc, om de afaceri: Intenţia unor consilieri de a-l face administrator la ÎM ”SCL” pe Mihail Cuţ, cel care, aflându-se în funcţia de primar, a comis atâtea abuzuri şi fărădelegi, m-a şocat. Mai ales că despre ilegalităţile comise de Cuţ a scris în repetate rânduri presa, acestea sunt cunoscute de multă lume…(A.Sapaniuc a nominalizat o listă întreagă de ilegalităţi comise, potrivit lui, de M.Cuţ în perioada când a condus Primăria Rezina, la care nu ne referim aici pentru că acestea au fost subiectul mai multor investigaţii publicate deja în CUVÂNTUL şi presa naţională – n.r.).
Valeriu Rusu, directorul ADR „Habitat”: În opinia mea, organele de drept ar trebui să revină la actele de corupţie şi fărădelegile comise de unii demnitari în anii precedenţi. În perioada când Primăria a fost condusă de M.Cuţ, oraşul Rezina a suferit pierderi mari, care aşa şi n-au fost recuperate. Dar cel mai regretabil că prin faptele sale dânsul a omorât încrederea alegătorilor faţă de APL. Este foarte regretabil şi faptul că unii consilieri aşa şi n-au înţeles că au fost aleşi pentru a utiliza corect şi eficient banii şi patrimoniul public al oraşului, să contribuie la dezvoltarea comunităţii. Primăria, consilierii periodic trebuie să iasă în faţa alegătorilor cu rapoarte despre activităţile lor, despre soluţionarea problemelor comunităţii, să implice cetăţenii în procesul de elaborare şi executare a actelor administraţiei oraşului.
Margareta Burunsus, consilieră PŞ: Propun ca oraşul şi satele din subordine să fie divizate în sectoare, care să fie repartizate între consilieri. Fiecare dintre noi trebuie să cunoască în detalii situaţia şi problemele cetăţenilor, să informeze despre acestea Primăria şi Consiliul şi să contribuie la soluţionarea lor. Cât priveşte M.Cuţ, eu cred că dânsul nu merită să fie susţinut şi promovat de fracţiunile PSRM şi Blocul ACUM.

Deputaţii au rămas şocaţi
La întrunire au participat şi deputaţii Platformei DA Maria Ciobanu şi Chiril Moţpan, sosiţi la Rezina să se întâlnească cu alegătorii. Dânşii s-au arătat şocaţi de cele auzite şi după încheierea întrunirii au primit în audienţă mai mulţi rezineni.

Tudor Iaşcenco

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker