Investigații

Un șantier-monstru, tocmai bun pentru fraude de milioane

În săptămânalul CUVÂNTUL din 22 noiembrie 2019 și pe site-urile cuvintul.md, anticoruptie.md a fost publicată investigaţia „Un șantier-monstru, tocmai bun pentru fraude de milioane” despre istoria frauduloasă a proiectării şi construcţiei Complexului sportiv din Rezina, proiect prezentat în ultimii ani drept una dintre realizările de anvergură ale guvernării democrate în persoana ex-preşedintei raionului, Eleonora Graur, tot ea şi vicepreşedintă a Partidului Democrat din Moldova, iar în prezent deputată PDM.

 Cheltuieli umflate şi reale

Amintim că, iniţial, obiectul, potrivit afirmaţiilor specialiştilor Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri a Consiliului Raional Rezina, fusese estimat la 14 mil. de lei. Dar proiectul Complexului anunțat spre finanţare și aprobat de către Consiliul Raional în primăvara a. 2015 costa deja 72 mil. lei, inclusiv prima tranșă – 12,9 mil. lei.  Conform unei Hotărâri a Guvernului Filip din 22 iunie 2018, acest proiect, redenumit „Dezvoltarea durabilă și competitivă a orașului Rezina prin amenajarea structurilor turistice, aferente Complexului sportiv”, devine parte componentă a „Documentului unic de program pentru anii 2017-2020”, preţul acestuia săltând deja la circa 118 mil. lei.

Potrivit datelor Consiliului Raional Rezina, până în 2019, la şantierul acestui Complex au fost executate lucrări în valoare de 12 mil. 247 mii lei. Doi experţi independenţi în domeniul construcțiilor, luând ca bază cantităţile de coteleţi, beton şi volumul lucrărilor efectuate, au calculat că cheltuielile reale ar fi de 3,2 – maximum 4 mil. lei.

 Ce-au promis şi ce-au realizat

În iunie 2015, mai multe surse de informare afiliate PDM anunțau că în Rezina va fi construit un complex sportiv modern. Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Anatolie Zolotcov, declara atunci pentru prime.md: „Noi vom monitoriza lucrările de la prima piatră care a fost pusă şi până la finisarea lucrărilor. Este un complex contemporan, care include nu numai stadionul, dar şi piste de alegări, bazin, hotel şi palat al sporturilor”.

Iar antreprenorul obiectului, Liviu Jitari, administratorul firmei „Litarcom” SRL, afirma că, până la sfârşitul anului 2015, va fi construit stadionul, cabinele de schimb și cele de duș, iar Complexul în întregime va fi gata peste trei ani.

La începutul anului 2020 şantierul Complexului sportiv arăta ca în imaginea de mai sus. De fapt, de doi ani și ceva aici nu se mai lucrează.

 Manipularea opiniei publice cu proiecte inexistente

Conform lui Ion Ciorbă, până în 2015 șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului Raional Rezina, primul proiect al Complexului sportiv, elaborat încă pe când președinte al raionului era Valeriu Ciorci (în prezent Valeriu Ciorici este din nou preşedinte al raionului), coordonat și cu factori de decizie de la Guvern, putea fi realizat cu 14 mil. lei.

La începutul anului 2015 administraţia raionului Rezina în frunte cu Eleonora Graur a renunţat la acel proiect pe motiv că ar avea mai multe lacune şi a comandat firmei „Armonic-Urban” SRL, administrată de Valeriu Lupaşcu, verişorul preşedintei, alt proiect, mai modern. Peste puțin timp președinta a informat Consiliul că noua variantă a Complexului va costa 72 mil. lei, iar construcția acestuia a fost încredințată „Litarcon” SRL, o firmă cu o reputație foarte dubioasă atât în raion, cât și în republică, dar preferată de administraţia raionului.

 

Firmele „Litarcom” SRL, „Capillati” SRL și „Ave-Borș” SRL, la care Liviu Jitari era fondator, au câștigat în perioada 2013-2019 cele mai multe și mai mari contracte de investiții capitale în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor iniţiate în raionul Rezina, în  valoare de zeci de milioane de lei. Majoritatea tranzacţiilor cu aceste firme au fost secretizate din ambele părţi în ce privește încheierea şi realizarea lor, lucrările tărăgănându-se cu anii şi fiind de o calitate proastă. De exemplu, la apeductul şi reţeaua de evacuare a apelor reziduale din satul Sârcova, „Litarcom” s-a obligat să efectueze lucrările în 12 luni, dar au durat patru ani. Staţia de epurare a apelor reziduale din Rezina, construcţia căreia a fost încredinţată „Litarcom” la începutul anului 2014, pentru a fi dată în exploatare cel târziu în toamna lui 2015, nu funcţionează nici astăzi, deşi s-au cheltuit circa 13 mil. de lei din Fondul Ecologic Naţional şi bugetul local. Havuzul din Rezina, pentru care Consiliul Raional a plătit 647 mii lei, deşi specialiștii unei firme specializate în domeniu, solicitată de CUVÂNTUL, au estimat lucrările la circa 160 mii lei, a ieșit din funcțiune chiar în perioada de garanție și firma „Capillati” nu se grăbește să facă reparațiile de rigoare etc. Contractul cu „Litarcom” de reparaţie a birourilor Consiliului Raional din clădirea Primăriei Rezina a fost revizuit de două ori spre majorarea cheltuielilor.

 Cum se cheltuie banii publici la Rezina

În procesul anchetei am discutat cu diverși colaboratori ai Consiliului Raional Rezina, consilieri raionali, responsabilul tehnic de șantierul Complexului și toți ne-au spus că nu au văzut proiectele de 72 mil. şi 118 mil. lei și devizele respective de cheltuieli. Marcel Rusu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului Raional Rezina ne-a arătat doar actele respective pentru prima tranșă în valoare de 12,9 mil. lei. 

Consilierul raional Victor Lupaşcu ne-a declarat că, de fapt, majoritatea obiectivelor propuse Consiliului spre finanţare de aparatul președintei nu erau însoțite de proiecte și devize de cheltuieli concrete. “Am abordat această problemă de mai multe ori în cadrul comi-siei consultative finanțe și buget, dar de fiecare dată mi se răspundea că aceste acte există și consilierii din majoritatea de guvernare votau fără crâcnire”, ne-a declarat dl Lupașcu.

În luna februarie 2015, când pe agenda şedinţei Consiliului Raional au figurat câteva chestiuni privind alocarea resurselor pentru proiectul Complexului sportiv,  începerea lucrărilor, salarizarea res-ponsabilului tehnic, am declarat că aceasta este o aventură, că Rezina nu are nevoie de un Complex sportiv cu tribune pentru 2500 de locuri, o parte din obiectivele preconizate. Dar majoritatea consilierilor democrați și comuniști au votat proiectele de decizii înaintate de Aparatul preşedintei raionului”, a mai adăugat V.Lupaşcu.

Și consilierul raional Andrei Gârlea ne-a spus că cifra de 72 milioane de lei, costul preconizat al Complexului sportiv, a trezit discuţii în Consiliu, dar preşedinta raionului a dat asigurări că cea mai mare parte a cheltuielilor va fi acoperită din investiţii atrase din bugetul de stat, de la Federația Moldovenească de Fotbal, din diverse proiecte, și majoritatea consilierilor au votat.

 Ce regret preşedintele Asociaţiei raionale de fotbal

În 4,5 ani au fost construite doar tribunele pentru 2500 de locuri, sub care sunt mai multe încăperi destinate pentru viitoarea administraţie a Complexului şi vestiare pentru sportivi. Nici vorbă de teren de fotbal, alte terenuri pentru sport, de care Rezina ar fi avut nevoie în primul rând. De un an pe site-ul consiliul.rezina nu mai apar informații despre acest proiect. Promotoarea afacerii, Eleonora Graur, la începutul lui 2019 a devenit deputată din partea PDM, lăsând toate problemele acumulate în timpul mandatului său pe seama noii administrații.

Între timp noi am reușit să acumulăm noi informații la temă.

Administrația Minei de piatră din Lalova ne-a informat că a eliberat SRL “Litarcom” pentru Complexul sportiv din Rezina 324 m3 de coteleţi în valoare de 167,04 mii lei, iar firma “Covcor“ din Rezina – 787,5 m3 de beton de diverse mărci în valoare de 915 mii lei. Doi experţi independenţi în domeniul construcţiilor sociale, la solicitarea redacţiei săptămânalului CUVÂNTUL, în baza materialelor utilizate şi a volumului lucrărilor efectuate, au calculat că cheltuielile reale la acest obiectiv ar fi de 3,2 – maximul 4 mil. lei. 

Pe de altă parte, prin luna septembrie 2019 (precizăm că în ultimii doi ani acolo nu s-a mai lucrat) Vasile Gobjilă, în calitate de președinte al raionului și președinte al Asociației raionale de fotbal, informa redacția ziarului CUVÂNTUL:

“Până în prezent, au fost executate unele lucrări de terasament, au fost construite tribunele cu vestiare, birouri, încăperea pentru baie, toate în valoare de 12 mil. 247 mii lei, alocaţi din bugetul raional şi cel de stat. Este vorba de prima etapă a proiectului”.

Vasile Gobjilă mai menționa că nu poate vorbi despre termenii privind darea în exploatare a Complexului, întrucât pentru etapele următoare proiectele încă nu sunt şi nu-s stabilite sursele de finanţare a acestora”.

Mai recent, solicitat să comenteze cheltuielile suportate de bugetul raionului la acest obiectiv și cele estimate de experții independenți, dl Gobjilă, în prezent secretar al Consiliului Raional Rezina, ne-a răspuns:

“Nu am văzut calculele experţilor independenţi în domeniul construcţiilor ca să le pot compara cu procesele-verbale de executare a lucrărilor (din câte cunosc, verificate de specialişti şi semnate de persoane responsabile, care nu aveau cum să accepte, cred eu, decalajul despre care vorbiţi), pe care le deţine contabilitatea aparatului presedintelui şi Secţia Construcţii şi în baza cărora au fost făcute achitările. Eu personal regret că nu am putut să „influienţez” conducerea raionului să nu se meargă pe construcţia acestei „mahine” de complex, dar pe un proiect mai simplu, ca cel de la Vadul-lui-Voda şi azi poate pe acel teren se juca fotbal.

Referitor la soarta acestui obiectiv, ca amator al sportului şi cunoscând doleanţele sportivilor din raion, printre care mă aflu permanent, sunt încă optimist, doar că ar trebui simplificat proiectul, limi-tându-ne doar la terenul de fotbal şi tribune care la fel consider că pentru 2500 de locuri e prea mult. Pentru Rezina 1000 de locuri era suficient. Ca dovadă voi spune că, la finala Campionatului raional de fotbal 2019 –  cea mai importantă competiţie spotrivă raională, au fost prezenţi în jur de 700 – 750 de spectatori. Pot să vă mai spun că la moment am simţit că este voință politică pentru a continua construcţia acestui obiectiv, doar că nu din banii Consiliului Raional, deoarece se cunoaşte că soldul disponibil este mult mai mic comparativ cu anii precedenţi. Acordul cu Federația Moldovenească de Fotbal, care ne oferă învelișul terenului şi scaunele pentru tribune, este încă în vigoare”.

După ce i-am trimis și calculele experților, dl Gobjilă ne-a răspuns: “Dacă-i așa, apoi Doamne Dumnezeule!!! Chiar ar fi bine să le comenteze colaboratorii Secţiei Construcţii, dar eu acum nu mai pot da aşa indicații. Ar putea s-o facă președintele raionului sau vicepreședintele pe problemele dezvoltării raionale în calitate de curator pe acest domeniu”.

Marcel Rusu, şeful Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri a Consiliului Raional Rezina, solicitat să comenteze disproporţia vădită dintre suma achitată şi calculele exeprţilor independenţi, nu a găsit ce să răspundă.

 Dezvăluirile din presă, lăsate fără reacţii de către autorități și organele de drept

După publicarea în noiembrie 2019 a investigației “Un șantier-monstru, tocmai bun pentru fraude de milioane”, așteptam că noua administrație a raionului, organele de drept se vor autosesiza pe marginea dezvăluirilor respective și vor încerca să clarifice lucrurile, or este vorba de cheltuieli neargumentate de milioane din bani publici. Acestea, în afară de Vasile Gobjilă citat mai sus, dar nici administrațiile „Litarcom” SRL, „Armonic-Urban” SRL n-au reacționat în nici un fel, nici chiar fiind solicitate expres de redacție, astfel încurajând parcă factorii de decizie din teritoriu să continue abuzurile și fărădelegile.

Tudor Iașcenco

 


 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker