Politic

Binefaceri obscure la Orhei

PrimăriaOrhei a difuzatrecentuncomunicatprincare informa lumeacă “primarulIlanȘor a inaugurat 6 străzi, care au fostreconstruiteșimodernizate, cu forţeşiresurseproprii, dupămai bine de zeci de ani”. 

Este vorba de străzileJunimii, Maxim Gorki, Sportivilor, NicolaeStamati, AlexandrucelBunşistradela Maxim Gorki, cu o lungimetotală de peste 1500 metri, care se aflauîntr-ostaredeplorabilăşi nu au fostreparatedecenii la rândşicare au fostacoperite cu unstrat de asfaltbituminos de până la 10 cm, au fostschimbatebordurile, se maimenţioneazăînştire, concretizându-secă “înultimiidoi ani, odată cu venirea lui IlanȘorînfrunteaorașuluiOrhei, au fostreconstruițiaproximativ 30 de kilometri de drumșișasekilometri de trotuare, iarînunelesectoare ale orașului, undestrăzileeraupractic inexistente, ele au fostasfaltatepentru prima data”. 

SolicitaţisăcomentezecomunicatulPrimărieiOrhei, ungrup de demnitarişiconsilierine-au relatat:  

Valeriu Covaș, consilier raional PPEM, avocat: Închipuiţi-vă o situaţie ipotetică: soția, care are un salariu de 3500  de lei, începe să aducă în familie lunar câte 15 000 – 20 000 de lei. Bărbatul în asemenea caz nu poate să nu întrebe de unde şi pentru ce vin atâțea bani. Şi dacă nu primeşte un răspuns concret, mahalaua între timp se șușotește, iar nevasta-i chemată pe la procuratură și poliție, bărbatul, desigur, nu poate rămâne liniştit. Anume în această situație acum se află orheienii or, se știe că în bugetul municipiului nu sunt prevăzuţi bani pentru asemenea lucrări, dar nici pentru show-uri, care se organizează aici cu diferite ocazii. Iar dacă sursa de finanţare a acestora este ţinută în taină, înseamnă că ceva nu-i curat la mijloc.  

Şimaisuspect este faptulcăşiorganele de resort nu se grăbescsăspulberebănuielileorheienilorcăaceste „binefaceri” ar fi finanţatedin bani murdari, inclusivdinmiliardulfurat…   

Galina Colun, șefaDirecțieiRaionaleFinanțeOrhei: Administraţiaraionului nu are nimicîncomun cu acestelucrări.  

SergiuSolcean, consilierraional PP ”Partidulnostru”: Împreună cu Igor Chișlari, consilier municipal, amfăcutmai multe demersurișiinterpelăricătrePrimăriaOrheiprivitor la proveniențabanilorinvestiţi de primar înreconstrucțialacului, a străzilor, etc. Dar nu amprimitniciunrăspuns. Noiavem de cenenelinişti, pentrucă se poateîntâmpla ca „binefacerile” lui Șorsăneiasăpeochi. ŞefulCentruluiNaţionalAnticorupţie V. Chetrari declara într-oconferință de presăcă, dacăanchetava constata căbaniiinvestiți de Șorsunt bani furațiînurmadevalizăriibăncilor, autorităţiledinOrheivortrebuisă-iîntoarcă.  

Oleg Matei, consilier municipal PL Orhei:Pentrumine-inoutatecăIlanȘor a reparatconcomitentmai multe străzi! Dincâteștiu, se repară doar str. Vasile Mahu – cu mijloacedinFondulRutier. Înprivințacelorlalteresursecare, chipurile, provin de la Asociația ”Pro Orhei” ar trebuisă se interesezeorganele de urmărirepenalăşisăînformezelumea, mai ales dacăîncazuldatsuspiciunilesuntlegate de miliardulfurat, o crimăpecareorganelenoastre de drept, chipurile, o „anchetează” de vreodoi ani. 

RedacţiaamîncercatsăcontactezeşiconducereaoraşuluiOrhei, dar ni s-aspuscăuniifactori de deciziesuntplecaţiînconcediu, iaralţii nu au răspuns la telefon. Oricum, suntem gata oricândsăpublicămşi replica dumnealorvizavi de întrebărileşibănuielileexpusemai sus. 

Sursa foto: diez.md 

Ion Cernei 

 

Cu unclicînpartea de sus dreapta a acesteipaginiintrăpe pagina de facebook a CUVÂNTUL-ui şispune-ţiopinia, pune întrebări, dialoghează, distribuiesăvadăşiprieteniităi. 

 

 

Source: cuvintul.md

Arată mai mult

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close