Cere socoteală pentru banii publici

Campania „APL și drumurile locale”: rezultate și sarcini primordiale

Campania „APL și drumurile locale”, desfăşurată de redacţia săptămânalului CUVÂNTUL în perioada septembrie 2016 – septembrie 2017 în cadrul proiectului „Evaluarea transparenţei procesului bugetar şi utilizării mijloacelor publice destinate infrastructurii rutiere prin monitorizare şi investigaţii jurnalistice”, proiect gestionat în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente, s-a încheiat. Luni, în cadrul unei mese rotunde,la care au primari, consilieri locali, oameni de afaceri, reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi experţii Veaceslav Negruță, ex-ministru al Finanțelor și Vitalie Rapcea, ex-viceministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, s-a discutat despre rezultatele campaniei, experienţa acumulată, posibilităţile autorităţilor publice locale, sectorului asociativ, presei şi societăţii de a soluţiona problemele legate de utilizarea eficientă a banilor publici destinaţi pentru construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale, a infrastructurii rutiere.

Cu mare regret trebuie să constatăm că şi la această întrunire (care s-a desfăşurat în sediul Primăriei Rezina) au lipsit reprezentanţii administraţiei raionului şi ai Primăriei Rezina, ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor”, SA „Drumuri-Orhei”, pentru care, în cadrul campaniei, s-au acumulat multe întrebări şi sugestii interesante. Speram că măcar acum respectivii se vor reabilita în faţa populaţiei cu nişte răspunsuri argumentate, contribuind astfel la clarificarea mai multor probleme serioase ce vizează activitatea lor. Din păcate, asta nu s-a întâmplat.

Acțiuni și efecte

În cadrul Campaniei redacţia a organizat în raionul Rezina patru mese rotunde, două consultări și două runde de dezbateri publice, a publicat 36 de articole, inclusiv de investigaţie, privind situația în domeniul reparaţiei şi întreţinerii drumurilor din teritoriu, despre modalitățile de valorificare a mijloacelor publice în aceste scopuri, modificările în legislație privind repartizarea finanțelor din Fondul rutier național, responsabilităţile și sarcinile autorităților locale în acest domeniu, mersul lucrărilor rutiere în anii 2016 – 2017, etc.

La dezbateri au participat specialiști-drumari, primari și funcționari publici, reprezentanți ai ONG-urilor, consilieri raionali și locali, activiști comunitari.

Aceste teme au fost dezbătute cu participarea colaboratorilor CUVÂNTUL-ui şi la adunările cetățenilor și reprezentanţilor APL din comunele Rezina, Ghiduleni, Sârcova, satul Ignăței.

În prima etapă a Campaniei a fost organizat concursul de fotografii cu genericul “Drumurile noas-tre poate vor fi reparate vreodată”. Redacţia a primit de la cititori peste 30 de fotografii care reflectau starea diferitor drumuri și străzi din localitățile raionului, acțiunile unor autorități privind reparația și întreținerea acestora. Cele mai sugestive imagini au fost publicate în ziar, pe pagina web www.cuvintul.md şi pe pagina Facebook Ziarul Cuvântul, iar 6 autori au fost premiați cu diplome și abonamente anuale la ziarul CUVÂNTUL.

În etapa a doua redacția a anunțat concurs pentru cea mai activă implicare a APL în procesul de reparație și întreținere a drumurilor locale și infrastructurii rutiere cu implicarea efectivă a populației și a cititorilor în procesul de monitorizare a acestor activități.

Învingători ai concursului au fost declarate două administraţii publice locale şi 2 activişti civici.

Problemele abordate în cadrul campaniei au servit drept imbold pentru diverse dezbateri şi pe rețelele și grupurile locale de socializare (pagina CUVÂNTUL pe Facebook, „Rezina!!!Alerte!!!”).

În cadrul Campaniei „APL și drumurile locale” au apărut mai multe inițiative demne de laudă. Primăria și Consiliul Local Ignăței, cu implicarea comunității, a stabilit un șir de sarcini prioritare concrete pentru anul curent și le-au realizat cu succes.

Consiliul Orășenesc Rezina a anunțat Concursul „Cea mai salubră și amenajată stradă/bloc locativ”, Consiliul Comunal Ghiduleni – Campania de amenajare „Străzi și drumuri comunale”, scopul primordial al acestor activități fiind cointeresarea și implicarea locuitorilor în lucrările de amenajare și reparație a străzilor și drumurilor comunale, promovarea atitudinii grijulii față de aceste obiective, alte spații publice.

Aprecierile experților

Experţii Veaceslav Negruţă şi Vitalie Rapcea s-au referit în mod special la modificările operate de Guvern şi Parlament în legislaţia privind acumularea, repartizarea şi valorificarea mijloacelor din Fondul rutier naţional pentru construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor, dar şi sarcinile, responsabilităţile APL de nivelul I şi II în noile condiţii. Potrivit dumnea-lor, noile reglementări şi clasificări a drumurilor, dar şi a metodologiei de repartizare a mijloacelor din Fondul rutier exclud în mare parte factorul politic şi cel uman, care jucau un rol negativ până acum în acest domeniu şi vor conduce la aprofundarea autonomiei şi responsabilizarea APL de toate nivelurile.

„Resursele repartizate raioanelor şi APL de nivelul I pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor trecute în gestiunea lor deocamdată sunt modeste, dar e mai mult decât nimic. Pe de altă parte, toate teritoriile se află în condiţii egale”, a menţionat Veaceslav Negruţă.

În lipsa reprezentanţilor autorităţilor raionului şi ai ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor”, experţii au răspuns la unele întrebări abordate de cititorii ziarului în cadrul Campaniei, dar şi în procesul discuţiei la masa rotundă. Astfel, resursele din Fondul rutier alocate autorităţilor raionale şi locale în mod obligatoriu trebuie valorificate în anul respectiv, pentru că legea nu permite trecerea lor în anul următor.

„Cu cei circa 200 mii de lei alocaţi primăriei noastre în anul curent ne-am propus să reparăm o stradă după instalarea apeductului. Între timp lucrările la apeduct din anumite motive s-au stopat.

 

Ca să nu pierdem banii, am decis să procurăm de această sumă materialele necesare pentru reparaţia drumului, iar la anul viitor, după instalarea apeductului, vom efectua reparaţia străzii”, a menţionat în această ordine de idei Valeriu Palii, primarul comunei Solonceni.

Au răspuns experţii şi la întrebarea privind utilizarea finanţelor destinate pentru drumurile de însemnătate raională, la reparaţia celor care se află în gestiunea statului, o practică specifică administraţiei raionului Rezina, unde şi în anii trecuţi, şi în cel curent o bună parte din mijloacele Fondului rutier raional a fost cheltuită pentru drumurile ce se află în gestiunea ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

Răspunzând la această întrebare, Vitalie Rapcea a spus că în anii trecuţi, înainte de reglementările noi în legislaţia din domeniu, aşa ceva era posibil şi se practica în mai multe raioane. În noile condiţii este un caz de utilizare ilegală a mijloacelor publice cu destinaţie concretă şi vorbele despre restituirea acestor resurse de către cineva în Fondul rutier al raionului sunt nişte iluzii, a precizat expertul.

Cititorii CUVÂNTUL-ui, dar şi participanţii la masa rotundă ar fi vrut să audă nişte explicaţii concrete referitor la planificarea, proiectarea şi reparaţia pe banii raionului a tronsonului Saharna-Saharna Nouă al drumului regional Rezina – Saharna Nouă. Conform responsabilului tehnic de la SA „Drumuri-Orhei” Nicolae Severin, lucrările la acest drum se efectuiază conform unei decizii de proiect neexpertizate, cu încălcări serioase ale tehnologiei, pe un drum care nu se află în gestiunea administraţiei raionului şi proprietarul de facto al acestui tronson, afirmă că nu va admite exploatarea lui după aşa-numita reparaţie din motive de securitate. De ce Consiliul Raional Rezina a alocat 1,7 mln de lei pentru lucrări de reparaţie la un obiect care nu-i aparţine, fără o documentaţie de proiect avizată şi expertizată în modul prevăzut de lege? Cum s-a întâmplat că cineva a demarat lucrări de reparaţie pe un drum care îi aparţine ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor”, încălcând toare regulile şi tehnologiile în domeniu, iar proprietarul acestuia, adică ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor”, s-a trezit să constate toate acestea doar când o jumătate din lucrări erau deja executate şi problema, cu concursul presei, a intrat în vizorul opiniei publice? Cine şi ce răspundere va purta pentru repartizarea şi utilizarea improprie a unei sume solide de bani publici? Ce va fi cu acest drum în continuare: lucrările de „reparaţie” vor fi acceptate, vor fi refăcute sau drumul va fi închis? Din contul cui acest segment va fi adus în stare normală? Aceste şi alte întrebări legate de acest obiect, dar şi alte acţiuni ale autorităţilor centrale şi locale vizavi de reparaţia şi întreţinerea drumurilor raionale, străzilor şi drumurilor comunale speram să le clarificăm în cadrul mesei rotunde şi să informăm populaţia din teritoriu. Şi dacă nu s-a reuşit să le readresăm autorităţilor vizate prin intermediul ziarului, rămânem cu speranţa că, totuşi, responsabilii le vor lua în considerare şi vor oferi răspunsurile aşteptate de cetăţeni.  Or, clarificarea acestor probleme este întâi de toate în interesul autorităţilor, a imaginii lor în faţa alegătorilor.

 

Spicuiri din opiniile expuse de participanţii la întrunire

Victor Cibotari, om de afaceri: Din cauza tărăgănării construcţiei drumului de ocolire a s. Cior-na şi or. Rezina, străzile centrale din aceste localităţi, pe care circulă transportul greu, sunt deteriorate şi se cheltuie bani grei pentru întreţinerea lor. A fost planificată reparaţia bulevardului Şciusev şi reorganizarea circulaţiei rutiere în acest cartier, au fost alocate şi resursele respective, dar suntem deja în toamnă iar lucrările încă nu au început.

Valeriu Rusu, director ADR „Habitat”: Cetățeanul-contribuabil are tot dreptul să ceară de la autorităţi ca banul public să fie cheltuit cu socoteală, transparent şi cu o eficienţă maximă, lucrările de reparaţie şi întreţinere a drumurilor să fie calitative, lucruri deseori neglijate de autorităţile de la noi, iar societatea se împacă cu o atare situaţie.

Valeriu Palii, primarul com. Solonceni: La scurt timp după construirea pavilioanelor de aşteptare a transportului în comun acestea ajunseseră într-o stare jalnică. Atunci ne-am gândit să implicăm cetăţenii în amenajarea lor. S-a făcut curăţenie, pavilioanele au fost împodobite cu diferite desene. După asta atitudinea oamenilor faţă de aceste obiecte s-a schimbat radical.

Nicolae Proca, ex-deputat, pensionar: Autorităţile se laudă că a fost reparat drumul Rezina-Orhei, dar lucrările au fost efectuate numai până la intersecţia de lângă s. Ţareuca. Cine şi când va repara şi segmentul Ţareuca – or. Rezina? Cine şi de ce, reparând strada 27 August din Rezina, a aşternut asfalt doar prin mijlocul ei, iar câte aproape doi metri din ambele părţi au rămas cu gropi? Aşa a fost proiectul, ori executorii au făcut „economii”?

Vasile Grigor, medic: Starea carosabilului pe mai multe drumuri raionale, dar și a infrastructurii, a vegetației din preajma lor lasă de dorit, pe unele sectoare chiar s-a înrăutăţit în ultimul timp.

Valeriu Coșpormac, agent economic: Ar fi bine ca în raion şi în ţară să existe un plan bine gândit, pentru o anumită perioadă, de reparaţie a drumurilor din teritoriu, pentru ca banii publici să fie utilizaţi echitabil, nu în dependenţă de anumite interese.

(În răspuns V. Rapcea a menţionat că, la nivel de republică, asemenea planuri există, dar nu se prea  respectă. La fel, dl Rapcea s-a arătat îngrijorat de faptul că în R.Moldova pe an ce trece tot mai multe drumuri pierd calificativul „bun” și „foarte bun”, trecând în categoriile „rău” și „foarte rău”).

Efim Mardari, primarul satului Meșeni: Noi ne-am gândit să elaborăm cu banii din Fondul rutier mai întâi un studiu de fezabilitate a lucrărilor de reparaţie a străzilor din sat şi drumurilor comunale din intravilan, în baza căruia în anii următori să efectuăm lucrările, dar ni s-a spus că pentru aşa ceva banii din Fondul rutier nu pot fi cheltuiţi.

(Veaceslav Negruţă l-a sfătuit că mai potrivit ar fi, cu aceleaşi mijloace, să elaboreze un plan cadastral al localităţii, în care să fie inclusă şi componenta străzi şi drumuri comunale).

Nadejda Cioban, primara comunei Sârcova, a relatat des-pre experienţa de mobilizare a cetăţenilor la amenajarea străzilor şi a infrastructurii rutiere, menţionând că mijloacele financiare alocate în anul curent pentru întreținerea drumurilor vor fi valorificate integral.

Vasile Platon, inspector superior-auto de stat la Inspectoratul de Poliție Rezina, a atras atenţia la sarcinile autorităţilor în ce priveşte întreținerea în starea cuvenită a drumurilor, iluminarea străzilor, în deosebi pe timp de iarnă.

 

Priorități și sarcini primordiale

Participanții la masa rotundă „APL și drumurile locale” au aprobat un set de priorități și sarcini primordiale privitor la reparația și întreținerea drumurilor locale în perioada anilor 2018-2020 recomandate drept călăuză consiliilor locale de nivelul I și II din raionul Rezina.

Prioritățile și sarcinile primordiale ale autorităților publice din raionul Rezina în ce privește reparația și întreținerea drumurilor locale în perioada anilor 2018-2020, stabilite în cadrul Campaniei „APL și drumurile locale” desfășurată de săptămânalul CUVÂNTUL

1. Continuarea și perfecționarea bunelor practici de întreținere a drumurilor publice, acumulate în perioada septembrie 2016 – septembrie 2017.

2. Delimitarea, demarcarea și însemnarea drumurilor publice prin instalarea semnelor despărțitoare și a altor panouri informative.

3. Demararea procesului de înscriere în Registrul de Stat a drumurilor locale de însemnătate raională și a străzilor din localitățile rurale.

4. Reparaţia și instalarea semnelor rutiere necesare, altor inscripții informative (denumirea râurilor intersectate, a monumentelor naturale și istorice, etc.) pe drumurile locale de însemnătate raională.

5. Întreținerea curentă, reparaţia și renovarea vegetației în limitele de protecție ale drumurilor de însemnătate raională.

6. Implicarea populației în lucrările de întreținere a străzilor şi drumurilor comunale din extravilanul localităţilor și de amenajare a infrastructurii rutiere.

7. Continuarea conlucrării productive cu ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” și SA „Drumuri-Orhei” sub toate aspectele și în primul rând:

– continuarea construcției drumului de ocolire a localităților Rezina și Ciorna;

– renovarea coridorului regional ce unește drumurile republicane R14 și R20 pe tronsonul Meșeni – Ignăței – Peciște – Pripiceni-Răzeși – Pripiceni-Curchi – Trifești;

– construcția tronsonului Lalova-Izvoare al drumului regional G43 (5,25 km);

– întreținerea și reparația curentă a drumurilor regionale ce traversează teritoriul raionului Rezina.

8. Informarea și familiarizarea prin intermediul mass-media a publicului larg despre acumularea, repartizarea şi valorificarea resurselor publice destinate pentru construcţia, reparaţia şi întreținerea drumurilor locale indiferent de forma de proprietate și clasamentul acestora.

Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia ambasadei.

Tudor Iaşcenco, Ion Perciun

 

Urmează-ne pe pagina Facebook ziarul CUVÂNTUL, spune-ţi opinia, pune întrebări, dialoghează, distribuie să vadă şi prietenii tăi.

 

 

Source: cuvintul.md

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker