AdvertorialeAlegeri Locale 2019Electorala 2019Șoldănești

Suntem oameni ai faptelor concrete!

Ex-preşedinta raionului Şoldăneşti, deputata PDM Svetlana Rotundu povesteşte despre realizările administraţiei raionului în perioada 2015-2019

 

            Raionul Șoldănești este preponderant agrar. Pe timpuri, marea majoritate a locuitorilor din raion erau încadrare anume în acest domeniu. Care este situația în ramură actualmente?

 

În raionul Șoldănești, agricultura continuă să fie un sector important al economiei. Producătorii agricoli gestionează o suprafață totală de 30 mii ha terenuri agricole, dintre care aproximativ 27 mii ha este teren arabil. Peste 80 la sută din suprafețe sunt consolidate și sunt în gestiunea a 31 Societăți cu Răspundere Limitată (SRL) – 17650 ha, 3 Gospodării Țărănești Asociate cu 6200 ha. Circa 2,5 mii ha de teren arabil sunt lucrate de proprietari mici și fermieri.

O atenție sporită se acordă postrecoltării și procesării produselor agricole. În acest scop, în teritoriu, 8 agenți economici din 7 localități au construit frigidere. Este vorba de Șoldănești, Pohoarna, Cotiujenii Mari, Parcani, Alcedar, Chipeșca și Curături. Capacitatea acestora este de aproximativ 8 mii tone.

5 agenți economici au construit depozite pentru produse agricole cu capacitatea totală de peste 20000 tone. La fel, au fost construite uscătorii pentru fructe la Cotiujenii Mari şi Parcani.

În perioada respectivă, gospodarii din raion s-au focusat pe cultivarea culturilor care aduc o plus valoare mai mare.. Mă refer la plantarea livezilor intensive și superintensive. Spre exemplu, SRL “Lobi Logistic” din satul Chipeșca are o infrastructură variată şi o livada de tip superintensiv, care a fost înzestrată cu plasă antigrindină și frigider modern, sistem de irigare prin picurare. De asemenenea, au fost extinse suprafețele de teren protejat pentru cultivarea legumelor și a căpșunei.      În total, în raion au fost plantate livezi nucifere pe o suprafață de peste 250 ha. În conformitate cu rigorile existente, se dezvoltă după toate procesele tehnologice piscicultura în 11 bazine acvatice. Este în consolidare apicultura, o ramură de îndeletnicire străveche și care servește ca sursă de existență pentru populație.

Din 2 ferme de prăsilă testate în Republica Moldova, una este amplasată în raionul Șoldănești. Unica în raion fermă de prăsilă apicolă a SRL “Făguraș de Aur” din s. Șipca are peste 1500 familii. O mie de familii a produs 500 de roiuri în ramă cu tot cu femelă. Toate acestea sunt deja realizate.

 

            Raionul Șoldănești are un potențial redus de completare a bugetului. Cu toate acestea, în teritoriu s-a muncit la consolidarea bazei sociale. Pe ce surse ați efectuat aceste lucrări?

 

Vreau să precizez că numai în anul 2018, din diferite surse financiare, pentru reparația și întreținerea obiectelor de menire socială au fost valorificate peste 80 milioane lei. Pentru comparație: bugetul raionului se cifra la aproximativ 250 milioane lei. În acest context, vreau să menționez că în învățământ au fost valorificate aproximativ 6 milioane lei. Pentru reparația capitală a acoperișului blocului de studii A a gimanziului din satul Vadul-Rașcov au fost cheltuiţi 400 mii lei. Pentru reparația capitală a sălii de festivități a Liceului Teoretic ”Ștefan cel Mare” din Șoldănești au fost alocate peste 335 mii lei. Finalizarea lucrarilor de reparație a sălii de sport si reparatia sistemului de încălzire în sala de sport la Liceul Teoretic Răspopeni au fost cheltuite peste 200 mii lei. Circa 300 mii lei a costat reparația capitală a cantinei de la Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici”. Peste 2 milioane lei u fost valorificaţi la reparaţia fațadei blocului cu 3 etaje a gimnaziului din satul Olișcani. La modernizarea rețelei electrice interioare a gimnaziului satului Pohoarna au fost efectuate lucrări în sumă de aproximativ – 240 mii lei. Tot atâta s-a cheltuit la reparația grupului sanitar de la gimnaziul din satul Alcedar. Circa 200 mii lei a costat reprația cantinei de la gimnaziul din satul Sămășcani. Iar pentru finalizarea lucrărilor de reparație a sălii de sport de la gimnaziul Cobâlea au fost alocaţi peste 110 mii lei. Aproximativ un milion de lei a costat termoizolarea pereților la blocul de studii nr.2 de la liceul din satul Cotiujenii Mari. Circa 120 mii lei au fost alocaţi pentru schimbarea sistemului de încălzire a etajului 2 a gimnaziului-grădiniță din satul Glingeni. Iar construcția unei anexe la grădinița de copii din satul Cușmirca a costat 300mii lei. Și dacă reparația blocurilor sanitare la grădinița de copii din satul Parcani au fost cheltuite 20 mii lei, apoi construcția blocului sanitar la grădinița-creșă din satul Raspopeni a costat 250 mii lei.

Pentru reparaţia şi întreţinerea instituțiilor din învățământ, în perioada corespunzătoare, Consiliul Raional a alocat circa 23 mln. lei pentru reparaţii capitale a instituţiilor de învăţământ. Astfel, am reușit să construim 8 stadioane de minifotbal şi au fost reparate 6 săli de sport. Spre exemplu, la liceul ”Alexei Mateevici” din Șoldănești a fost implementat Proiect de renovare capitală a sălii de sport  „Oportunități comunitare pentru o viață activă șoldăniștenilor”

Proiectul dat valorează aproximativ 600 mii lei. Solidarity Fund Poland în Republica Moldova a venit cu 480 mii lei, iar Consiliul Raional Șoldănești – cu 120 mii lei.

Reparatia acoperisului blocului  B, galeria și schimbarea ușilor a costat 300. Acestea au fost alocate din componenta raională.

Este substanțial și sprijinul financiar acordat liceului din satul Cotiujenii Mari. Aici au fost implementate mai multe proiecte, între care Proiectul de renovare capitală a blocurilor sanitare, Proiectul de renovare capitală a cantinei școlare, Proiectul de renovare a cabinetului metodic Cotiujenii Mari, renovarea blocurilor sanitare și construcția apeductului și sistemul de canalizare (130 mii de dolari acordați de Ambasada SUA), amenajarea sălii de fitness (57 mii de lei de la Corpul Păcii)

O atenție sporită a fost acordată consolidării gimnaziului Olișcani. Între proiectele realizate sunt ”Bucătărie sigură – copii siguri” care cuprinde gazificarea cantinei și extinderea rețelei termice în sufrageria gimnaziului – 143633 lei, acordați de Corpul Păcii din Moldova -106 000 lei și gimnaziul Olișcani -37 633 lei; ”Acces la informație-pentru o viață sănătoasă” – reparația si dotarea sălii de calculatoare – 182593 lei, venite de la Corpul Păcii din Moldova – 63 mii lei, Consiliul Raional -7 mii lei, Consiliul local – 4 mii lei și gimnaziul Olișcani -112 593 lei; Reparația capitală a rețelei electrice – 740 mii lei, Consiliul Raional – 700 mii lei și gimnaziul Olișcani – 40 mii lei.

Cetățenii menționează că s-a schimbat și aspectul instituțiilor din ocrotirea sănătății.  

Sume importante au fost valorificate în domeniul ocrotirii sănătății. Mă refer la susținerea lucrărilor de reparație a secțiilor spitalului raional, contrubuția la proiectele inițiate de instituțiile medicale, reparția centrelor de sănătate și oficiilor medicilor de familie. În acest context mă voi referi la susținerea financiară a programelor de stat în domeniul sănătății populației: combaterea tuberculozei, diabetului zaharat, bolilor sexual transmilibile.

Exact, acest domeniu a fost unul prioritar pentru Consiliul raional. Dovadă și faptul că în acest scop au fost valorificate peste 3 milioane lei. Iar noi am reușit reparația interioară a încăperilor secției administrativ-militare, reparația azilului de bătrâni și a blocului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei. Jumătate de milion a costat reparația capitală a încăperilor secției reabilitare a spitalului raional. Alte 100 mii lei a necesitat reparația capitală a încăperilor secției boli contagioase a spitalului raional. A fost susținută financiar și reparația OMF Șestaci,Cobâlea, Glinjeni, finalizarea lucrărilor de termoizolare a pereților, schimbarea geamurilor și ușilor la Centrul de Sănătate Șoldănești. Apropo, aici am contribuit cu peste 1,5 milioane lei. Administrația raionului a susținut lucrările de conectare la apeduct si lucrările de sanitație la OMF Rogojeni şi Pohoarna, reparația capitală a încăperilor OMF Socola. Aproximativ jumătate de milion de lei a costat reparația acoperisului la blocul de la Centrul de sănătate Oliscani. Alte 150 mii lei am investit la reparația capitală a încăperilor Centrului de sănătate Cotiujenii- Mari.

 

            Ați vorbit mai mult despre instituțiile curative. Care este situația cu învățământul public la capitolul investiții?

 

            În acest aspec, am profitat din plin de Programului de reintegrare a țării. Cu suportul respectiv, în localitățile raionului Șoldănești au fost renovate mai multe obiecte. În mare parte, este vorba de schimbarea sistemelor de încălzire la instituțiile de învățământ. Am muncit și la aprovizionarea cu apă potabilă a unui sector din satul Poiana, iluminarea stradală din satele Alcedar, Curătura, Socola, Vadul-Rașcov, Climăuții de Jos, Salcia și Poiana, alimentarea cu apa și evacuarea apelor reziduale în saul Salcia. Din sursele acestui program a fost efectuată reparația acoperișului Casei–Muzeu “Dumitru Matcovschi” din Vadul Raşcov..

 

Am a preciza că surse importante au fost valorificate și pentru aducerea în ordine a instituțiilor de cultură. Mă refer la conectarea Casei de cultură din satul Cobâlea, la reţeaua de gaze natural unde am cheltuit 300 mii lei. Am susținut și reparația sistemului de încălzire a Casei de cultură din satul Climăuții de Jos, reparația scărilor la Casa de cultura din satul Cobâlea și reparația sălii de festivități din satul Mihuleni. Aproximativ jumătate de milion am alocat pentru reparația interioară a clădirii primăriei Dobrușa, conectarea la gaze naturale a clădirii primăriei Cotiujenii – Mari, construcția gardului pentru parcul din satul Poiana. Au fost sprijinite lucrările de proiectare a reparației acoperisului OMF Găuzeni, proiectarea rețelelor de canalizare, a stației de epurare și conectare la rețeaua de energie electrică din satul Poiana, lucrările de geodezie la blocul locativ de pe strada Jucov din orașul Șoldănești.

 

            În discuțiile cu cetățenii, aceștia spun că localitățile lor au devenit mai luminoase în perioada nopții. Cum de va reușit?

 

Într-adevăr, echipa noastră de consilieri și primari a depus eforturi esențiale pentru a scoate localitățile din întuneric. Pentru iluminarea stradală au fost valorificate peste 7 milioane de lei. Cea mai mare este suma valorificată pentru iluminarea centrului raional. Aici au fost cheltuiţi 6,5 milioane lei. 200 mii lei a costat iluminarea satului Samașcani. S-a muncit mult la acest capitol în satele Salcia, Chipeșca, Parcani și Șipca.

Aproximativ 4 milioane lei au fost investite în construcția apeductelor și sistemelor de canalizare a satelor noastre. Câte 150 mii lei au fost valorificate la efectuarea lucrărilor de extindere a apeductelor din satele Raspopeni, Salcia. Peste 3 milioane lei a costat aprovizionarea cu apă și reţeaua de canalizare a satului Pohoarna. Finalizarea construcției sistemului de canalizare pe str.31 August din orașul Șoldănești se estimează la 300 mii lei. Este înaintat pentru finanţare la Fondul Ecologic Naţional pachetul de documente pentru aprovizionarea cu apă și reţele de canalizare a localităților Chipeșca, Cușmirca și Cobâlea. Renovarea și punerea în valoare a casei muzeu “Dumitru Matcovschii” din satul Vadul Rașcov a necesitat aproximativ 200 mii lei.

 

            Foarte mediatizată a fost inițiativa guvernului ”Drumuri bune pentru Moldova”. Ce va reușit în acest domeniu?

 

Rețeaua de drumuri a raionului Șoldănești constituie 200 km. Pentru aducerea acestora în stare practicabilă, în cadrul programului la care v-ați referit, i au fost valorificate 56 milioane lei. Au fost utilizate surse din Fondul rutier raional, Fondul rutier local. În ansamblu, în ultimii patru ani, pentru renovarea și întreținerea drumurilor am alocat aproximativ 110 mln lei.

 

            Vorbeam mai devreme că raionul are un buget auster. Vă reușește să realizați diverse proiecte și încă să mai susțineți și cetățenii?

În perioada 2015-2019 oamenii din raion au beneficiat de 85 milioane lei, la peste 3 milioane cifrându-se ajutorul material. Țin să menționez că în ultimul timp am implementat și noi servicii sociale. Mă refer la Serviciul social de suport monetar. Acest serviciu a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 18 iulie 2018. În raionul Șoldănești Serviciul a fost instituit în baza Deciziei nr.4-6 a Consiliului raional din 27 septembrie 2018. Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs. Cuantumul nu depășește suma de 6 mii lei. De ajutor bănesc din cadrul Serviciului Social de suport monetar au beneficiat 100 familii. S-au alocat 250 mii lei. Alt serviciu este Serviciul sprijin familial, care a alocat de la fondare ajutor la 100 familli  cu  copii, în acest scop fiind valorificate  870  mii lei .

De către Serviciul de reabilitare acordat persoanelor în vârstă și cu dizabilități anual,  au fost acordate câte 45 de bilete sanitoriale la Centrul Republican de Reabilitare „Victoria” din orașul Sergheevca, regiunea Odesa. Alte 45 de bilete sanitoriale au fost acordate anual la Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor și Pensionarilor „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă. 25 de persoane au beneficiat de serviciile prestate de Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități.

 

            În ce măsură v-a reușit să asigurați și odihna cetățenilor?

 

Perioada anilor 2015-2019 a fost una activă de promovare a valorilor culturale. De rând cu sărbătorile, acţiunile, activităţile înrădăcinate,s-au desfăşurat alte evenimente culturale, c-a lărgit spectrul tematic şi raza de influenţă a acestora. În premieră, pentru întreaga țară, dar și pentru raionul Șoldănești, a fost organizat de către Guvernul Republicii Moldova Târgul Național de Crăciun – cel mai important eveniment al iernii, la care au participat cete de urători și colindători și din raionul Șoldănești. În premieră, la Vadul-Rașcov, s-a desfășurat Proiectul cultural ”Comorile stâncilor nistrene” cu genericul ”Paromul cultural Rașcov-Vadul-Rașcov”, având ca participanți colective artistice de pe ambele maluri ale râului Nistru. Acest festival are toate prioritățile de a deveni o acțiune care să apropie oamenii de pe malurile Nistrului, prioritate de conciliere, lucru ce demult îl dorim. A devenit tradițional și Festivalul național de poezie și cântec ”Dumitru Matcovschi” ce se desfășoară în satul de baștină al poetului, Vadul-Rașcov. La Cușelăuca, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltprteasfințitul Mitropolit Vladimir, a liturghisit canonizarea Sfintei Fericitei Agafia, mijlocitoare către Preasfânta Treime pentru tot sufletul necăjit și întristat, la Sfânta Mănăstire cu Hramul ”Adormirea Maicii Domnului”. Festivalul republican de muzică și dans popular ”La umbra stejarului”, edițiile din perioada respectivă s-au bucurat de oaspeți mult așteptați din raioanele Sîngerei, Telenești, Florești, Rezina, Orhei, Soroca, Fălești, Strășeni, Chișinău și din Ucraina. O altă sărbătoare de amploare a fost ”Ziua Daciei” (s.Rogojeni), în cadrul căreia se desfășoară Festivalul raional al cântecului și dansului folcloric De la lume   adunate”. 

 

În perioada de referință, în raionul Şoldăneşti, au fost organizate şi desfăşurate diverse acţiuni şi activităţi sportive. Între acestea sunt: Cupa raionului Şoldăneşti la Dame, juniori, seniori; Cupa raionului Şoldăneşti la şah, feminin, masculine; Cupa Preşedintelui raionului Şoldăneşti la fotbal, Campionatul raional la fotbal. Sunt susținute de șoldăneșteni Turneul Republican pentru copii „Guguţă” (fotbal), etapa raională şi zonală; turneul republican pentru copii „Speranţa” (fotbal), etapa raională şi zonală; turneul republican pentru juniori „Cupa Guvernului” (fotbal), etapa raioanală şi zonală; turneul raional la minifotbal. Mulți sportivi și suporteri adună Campionatul deschis al raionului la judo, campionatul raionului Şoldăneşti la tenis de masă, Cupa în numele lui Nicolae Micu la volei, campionatul raional la volei feminin, campionatul raional la volei masculin și cupa raionului Şoldăneşti la baschet.

 

Acestea sunt unele din realizările din perioada 2015-2019, organizatori și participanți la care au fost colegii mei din cadrul Consiliului raional Soldănesti, primarii satelor şi comunelor, reprezentanţii societătii civile şi cetăţenii din raion. Cu siguranţă, au mai rămas multe activități neelucidate, dar şi probleme care urmează a fi rezolvate. Pentru noul mandat 2019-2023 ne-am stabilit obiective concrete, prioretizate în cadrul audierelor cetățenilor. Realizarea acestora depinde de susţinerea Dumneavoastră, stimaţi cetățeni. Noi mizăm pe susținerea Dumneavoastră și Vă solicităm să ne acordaţi votul Dvs. în ziua alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Vă îndemn să votaţi candidaţii Partidului Democrat din Moldova, care au dovedit că sunt oameni ai faptelor concrete!

 

A înregistrat Vitalie Rusu

Achitat din fondul electoral al concurentului

LISTA

 

candidaţilor la funcţia de PRIMAR in raionul Șoldănești

pentru alegerile locale din 20 octombrie 2019  din partea Partidului Democrat din Moldova

 

 

Nrd/o 

Localitatea

Numele, PrenumeleAnul

naşterii

 Domiciliul Profesia FuncţiaLocul de
muncă
1ALCEDARCepraga  FIODOR1960s.AlcedarenergeticianprimarPrimăria Alcedar
2CHIPEŞCAMuştuc  ION1970s.Chipeşcafelcerneangajat
3CLIMĂUŢII DE JOSCopacinschi ANA1961s.Climăuţii de Joscontabilcontabil-şefSRL Soclav GPI
4COBÂLEAAbabei ANGELA1975s.CobâleapedagogprimarPrimăria Cobâlea
5COTIUJENII MARIDorogan NICOLAE1962s.Cotiujenii MarijuristpreşedinteConsiliul Raional Şoldăneşti
6CUŞMIRCACoadă ALEXEI1964s.CuşmircamerceologprimarPrimăria Cuşmirca
7DOBRUŞAGrosu VICTOR1956s.DobruşainginerprimarPrimăria Dobruşa
8GĂUZENIIanco GHEORGHE1963s.Găuzenitehnic-tehnologprimarPrimăria Găuzeni
9GLINGENIBârca VASILE1963s.GlingeniinginerprimarPrimăria Glingeni
10MIHULENIParascovei VASILE1953s.MihuleniinginerprimarPrimăria Mihuleni
11OLIŞCANIPopa VIOLETA1977s.OlişcanipedagogdirectorGimnaziul Olişcani
12PARCANILopaci VALERIU1966s.ParcanipedagogprimarPrimăria Parcani
13POHOARNABulat ANDREI1967or.ŞoldăneştifinansistprimarPrimăria Pohoarna
14POIANANegruța NADEJDA1963s.Poianaasistent socialprimarPrimăria Poiana
15RĂSPOPENIGonța NICOLAE1969s.RăspopeniinginerprimarPrimăria Răspopeni
16ROGOJENIBurlacu ALEXEI1963s.RogojeniinginerprimarPrimăria Rogojeni
17SALCIANamolovan OLGA1968s.Salciamerceologasistent socialPrimăria Salcia
18SĂMĂŞCANIBeschier ALEXANDRA1971s.Sămăşcanipedagogasistent socialPrimăria Sămăşcani
19ȘESTACIPalii VALENTINA1969s.ŞestacipedagogdirectorGimnaziul Şestaci
20ȘIPCABulat ION1984or.Şoldăneşti
inginerprimarPrimăria Şipca
21ȘOLDĂNEŞTICuculescu ION1972or.ŞoldăneştijuristprimarPrimăria Şoldăneşti
22VADUL-RAŞCOVSofroni ANGELA1970s.Vadul-Raşcovcontabilneangajată

LISTA candidaţilor la funcţia de consilier al consiliului raional Șoldănești

pentru alegerile locale din 20 octombrie 2019  din partea Partidului Democrat din Moldova

 

 

Nr d/o 

Numele

PrenumeleAnul

naşterii

 Domiciliul ProfesiaFuncţiaLocul de muncă
1.RotunduSvetlana1963s.Climăuții de JosPedagogDeputatParlamentul RM
2Ababei Angela 1975s.CobâleaPedagogPrimar Primăria s Cobâlea
3AntoconencoMaria1954s.PoianaPedagogProfesoarăGimnaziul Poiana
4StrătilăMaia1986s.RăspopeniMedicŞefCentrul Sănătate Răspopeni
5BulatIon 1984 or.ȘoldăneștiInginerPrimarPrimăria Șipca
6BulatAndrei1967 Șoldănești str Ștefan Neaga 41Economist finansistPrimarPrimăria s.Pohoarna
7BurezIon 1967 s.ZahornaPedagogFermier GȚ individuală
8CamilaViorica 1970s.Cotiujenii MariPedagogDirectorCreşa s.Cotiujeni
9CemârtanIurie 1970s.CobâleaJuristPaznicARGOS
10CuculescuIon 1972or.Șoldănești JuristPrimarPrimăria Șoldănești
11DoroganNicolae1962s.Cotiujenii MariInginerPreşedinteConsiliul Raional Şoldăneşti
12GrosuLora1959Or.ȘoldăneștiBibliografPensionară
13GrozaRuslan1978s.RogojeniPedagogDirectorGimnaziul Pohoarna
14IancoGheorghe 1963 s. Găuzeni Inginer PrimarPrimăria s.Găuzeni
15JoraEugenia1954s.RăspopeniPedagogDirector Liceul Teoretic  Raspopeni
16MicuNicolae 1939 s.Olișcani AgronomFermier GȚ
17MândruNicolae1966or.Șoldănești str.Păcii14/3Pedagogșef Direcția ÎTSConsiliul Raional Șoldănești
18MusteațăGheorghe1961Șoldănești  str.Viilor 19MerceologfermierGȚ individuală
19NamolovanOlga1968s.SalciaVânzătorAsistent

social

Directia Asistenţă Socială

Şoldăneşti

20NamolovanLucia 1990s.Climăuții de josPedagogPedagog Gimnaziul Climăuții de Jos
21PaliiValentina1969s.ȘestaciPedagogDirector Gimnaziul Șestaci
22PopaVioleta1977s.OlişcaniPedagogDirectorGimnaziul Olişcani
23PopuşoiSilvia1965s.Climăuţii de JosPedagogDirectorBiblioteca Climăuţi
24PozdircăAnton 1948 or.Șoldănești

 

 AgronomPensionar
25RudeiAlic 1975 s.Șestaci Conducător artisticDirectorCasa de cultură Şoldăneşti
26UrechiLiliana1978s.Climăuții de JosPedagogDirectorGimnaziul Climăuţii de Jos

 

*Lista în ordine alfabetică

 

 

 

Preşedintele Organizatiei Raionale  Şoldăneşti  a

 

Partidului Democrat sin Moldova                                                                                            Rotundu Svetlana

 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker