Social

Plaja Rezinei – subiect de litigii și speculații

Ceva timp în urmă, consiliera orășenească Olesea Maximciuc  a postat pe pagina online a grupului de socializare „Rezina!!! Alerte!!!” un text însoțit de câteva acte. Potrivit autoarei, organele de drept ar trebui să ia măsuri față de demnitarii şi funcţionarii implicaţi într-o tranzacţie cu 3 ha de pământ din rezerva Primăriei Rezina care a avut loc acum… 22 de ani. Printre cei vizaţi în acest text este şi săptămânalul CUVÂNTUL, care, potrivit autoarei, de obicei are un cuvânt de spus la subiectul vânzări de terenuri, dar despre această tranzacţie a tăcut. Imediat Olesea Maximciuc enunţă şi suspiciunea: „oare nu din motivul că fostul arhitector (corect: arhitect n.r.) Perciun I.B. e ziarist la redacția respectivă?”

 

Ce scrie Olesea Maximciuc

În sesizarea sa O.Maximciuc se referă la câteva documente: Decizia Primăriei Rezina nr. 4.3.2. din 17 aprilie 1996 „Cu privire la repartizarea ÎI „Marița-Pumnea” a lotului de pământ pentru amenajarea zonei de odihnă”; Hotărârea nr. 6.11 a Comitetului Executiv Raional Rezina din 25.04.1996 „Cu privire la transmiterea în folosință a pământului ocupat cu curți şi construcții „ÎI Marița Pumnea” (am păstrat ortografia originalului – n.r.); Certificatul de urbanism nr. 42 emis la 06.08.1999 de către Primăria Rezina pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a pământului proprietate publică dat în folosinţă permanentă ÎI „Mariţa Pumnea” și care, pe lângă factorii decizionali ai Primăriei Rezina, este semnat și de arhitectul-șef de atunci al raionului, Ion Perciun.

Din textul publicat de respectiva doamnă reiese că acea tranzacție cu pământul dintre Primăria Rezina şi Întreprinderea Individuală „Mariţa Pumnea” ar fi fost ilegală, pământul ar fi fost vândut la un preţ simbolic, oraşul a rămas fără plajă şi principalul vinovat de acea „afacere a secolului” ar fi arhitectul Ion Perciun.

Înţelegând că acest text a fost postat pe „Rezina!!! Alerte!!!” mai mult pentru a-l neutraliza, a-i închide gura jurnalistului Ion Perciun și „a-i arăta locul” redacției ziarului CUVÂNTUL, care nicidecum „nu se astâmpără”, după cum ne-a mai declarat deunăzi un „prieten” anonim, am decis să analizăm amănunţit acea tranzacţie.

Redacţia i-a propus lui Ion Perciun să comenteze aluziile şi suspiciunile din postarea Olesei Maximciuc.

 

Argumentele ex-arhitectului Ion Perciun

De fapt, aceste rânduri le aștern nu de dragul Olesei Maximciuc, ci pentru apărarea onoarei unor funcționari și demnitari publici, care la vremea respectivă au contribuit la prosperarea raionului, conform situației și legislației de atunci. Mă voi baza pe memorie și documentele  expuse de O.Maximciuc, pentru că la Primăria Rezina edilii mi-au spus că nu dispun de aceste acte.

 

Acțiunile Comitetului Executiv Raional Rezina și Primăriei Rezina privind alocarea terenului aferent pentru amenajarea zonei de odihnă:

1) La 17.04.1996 primarul oraşului Rezina, Ion Burciu a emis Decizia nr. 4.3.2.”Cu privire la repartizarea ÎI „Mariţa Pumnea” a lotului de pământ pentru amenajarea zonei de odihnă”. Adică este vorba de o destinație concretă. Punctul 2 al acestei decizii stipula: „A solicita CER (Comitetul Executiv Raional – n.n.) Rezina să accepte decizia în cauză a primăriei orașului.” La acel moment alocarea terenurilor pentru agenții economici era prerogativa Comitetului Executiv Raional.

2) La 25.04.1996 Comitetul Executiv Raional Rezina adoptă Hotărârea nr. 6.11 „Cu privire la transmiterea în folosință a pământului ocupat cu curți şi construcții „ÎI Mariţa Pumnea”, prin care se aprobă Planul de transmitere a pământului ocupat în folosință permanentă de către ÎI „Mariţa Pumnea” cu o suprafață totală de 3,0 ha din fondul de rezervă al Primăriei oraşului Rezina. Și aici voi evidenția DIN FONDUL DE REZERVĂ AL PRIMĂRIEI OR. REZINA.

În contextul deciziei nu este specificat, dar voi accentua, că proiectul de repartizare a terenului în cauză a fost elaborat și autorizat nu de arhitectul I.Perciun, ci de către Institutul de proiectări în domeniul organizării teritoriului din Chișinău, autorizat în asemenea lucrări. Punctul 4 al acestei decizii stipula: „A ruga Guvernul Republicii Moldova să aprobe această decizie”.

Proiectul deciziei a fost pregătit și monitorizat de către Serviciul Cadastru al Comitetului Executiv Raional, examinat în ședință colectivă de către 11 consilieri raionali și semnat de Anatolie Badan, președintele Comitetului Executiv Raional și regretatul Serghei Zastavnițchi, secretarul Comitetului Executiv Raional, fost procuror al raionului Rezina.

Astfel, după adoptarea și executarea acestei decizii Întreprinderea Individuală „Marița Pumnea” a devenit deținătoare a unui teren cu suprafața de 3,0 ha pentru amenajarea zonei de odihnă.

 Însă până la vânzarea-cumpărarea acestui teren a trebuit să mai treacă 2 ani. În acest răstimp Parlamentul a adoptat Legea nr. 835-XIII privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și Regulamentul nr. 360 privind certificatul de urbanism și autorizarea construirii și desființării construcțiilor și amenajărilor (din 17 aprilie 1997). Tot în acel an a fost adoptată și Legea nr. 1308 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, iar la 20.02.1998 Guvernul adoptă Hotărârea nr. 192 cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor.

Am prezentat sumar calea acelei afaceri pentru a demonstra că actorii implicați în ea nu au păcătuit și tranzacția a fost efectuată corect, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment.

Argumente:

1) Terenul era în folosința acestei întreprinderi din a.1996, deci despre expunerea lui la licitație sau concurs de vânzare-cumpărare nici nu putea fi vorba.

2) Terenul fusese dat în folosință până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1308, deci terenul era din categoria ”teren aferent”.

3)Terenul nu se mai afla în fondul de rezervă, deoarece fusese repartizat până la intrarea în vigoare a HG nr. 192 din 20.02.1998.

 

Despre Certificatul de urbanism nr. 42 din 06.08.199

Dna Maximciuc cu mare satisfacție anunță vizitatorii paginii „Rezina!!! Alerte!!!” că certificatul de urbanism vizat în acea tranzacţie a fost eliberat de fostul arhitector-șef (corect arhitect-șef n.r.), ulterior consilierul Ion Perciun.

Înainte de a face asemenea ”dezvăluiri” dânsa ar trebui să se informeze în niște chestiuni absolut elementare. Conform legislației în vigoare, certificatul de urbanism este produsul Primăriei (în cazul dat Rezina), elaborat și emis de către instituția dată. La întocmirea acestui act arhitecții poartă răspundere doar de respectarea Planului Urbanistic General (PUG). Astfel, deținătorul de teren, regretatul Boris Pumnea, la timpul respectiv, s-a adresat la Primăria Rezina  cu cererea de cumpărare a terenului, pe care îl deținea în folosință permanentă. Conform legii respective, nimeni nu-l putea obliga pe deținător să cumpere acest teren. În caz contrar deținătorul era obligat să accepte arenda. La fel, dânsul a insistat să i se elibereze și un certificat de urbanism. Cumpărarea unui teren înseamnă circuit de imobil, iar pentru aceasta eliberarea certificatului de urbanism fusese interzisă prin lege, deci nu era obligatorie. Dar deoarece deținătorul a depus cerere, i s-a eliberat respectivul certificat cu toate că documentul în cauză nu avea nicio putere juridică.

Și totuși acest Certificat de urbanism nr. 42 din 06.08.1999 a avut și are o putere informativă foarte esențială. Astfel, la regimul economic al certificatului, care indică utilizarea terenului (imobilului) la data perfectării certificatului, este clar stipulat, că terenul avea destinația ”Zonă de agrement (plajă). Schimbarea destinaţiei conform PUG nu se prevede”.

Această înscriere preîntâmpina cumpărătorul, că dânsul procură un teren destinat organizării și amenajării plajei orășenești și nu pentru construirea unor obiective de altă destinație, care de altfel erau interzise în zona riverană a Nistrului.

Ultima constatare a dnei Maximciuc este: „Prin urmare terenul este vândut la un preț simbolic… orașul rămâne fără plajă, iar cei ce au făcut afacerea secolului nepedepsiți.”

Cât privește „prețul simbolic” nu  cunosc cuantumul, dar pot spune că la acel moment terenurile aferente se vindeau utilizând coeficientul 0,25 (25%) de la prețul normativ. Și acea sumă nu era deloc simbolică. Apropo, ceva mai târziu acel coeficient a devenit 0,05 (5%).   

Nu are dreptate O.Maximciuc când afirmă că orașul a rămas fără plajă. Planul Urbanistic General al orașului Rezina, aprobat în anul 2008 a menținut exigențele celui anterior. Terenul destinat plajei orășenești a rămas intact. Autoritățile publice ale orașului trebuie să ceară agenților economici implicați în asemenea afaceri să-și exercite obligațiunile contractuale. Am în vedere nu numai ÎI ”Marița Pumnea”, dar și pe cei care au cumpărat baia publică în stadiu de construcţie, Centrala și punctele termice din Rezina, alte obiective similare, fără dreptul de a le schimba destinația.

Apropo, după cum m-au informat unii demnitari din Primăria Rezina, contractul de vânzare-cumpărare a terenului plajei orășenești de 10 ani se află în proces de judecată. Buni gospodari, n-ai ce zice!

Cât privește „afaceriștii secolului”, într-adevăr vinovații (în cazul când vinovăția le este stabilită) trebuie să fie pedepsiți. Și nu numai figuranții în afacerea cu plaja.

 

Cu bună seamă, toţi cei vinovaţi trebuie traşi la răspundere

Dintr-un punct de vedere O.Maximciuc are dreptate: cei vinovaţi de tranzacţii ilegale cu bunuri publice trebuie pedepsiţi. Mai ales că în Rezina, în special de pe la 2003 încoace, au avut loc o mulţime de asemenea tranzacţii. Majoritatea au fost reflectate în CUVÂNTUL, numai că organele de drept n-au găsit de cuviinţă până acum să aprecieze faptele celor implicaţi în ilegalităţi, unii dintre care au făcut averi solide pe contul patrimoniului şi a bugetului public. Dar suntem siguri că va veni şi rândul lor. Poate puţin mai târziu, dar va veni. Dumnezeu nu bate cu băţul, El vede şi apreciază toate faptele după merit.

În imagine: Aşa arăta plaja Rezinei în verile trecute. Foto din arhiva CUVÂNTUL-ui

 

Pentru conformitate: Tudor Iaşcenco

Urmaţi-ne pe Facebook Ziarul Cuvântul unde veţi găsi şi mai multe informaţii operative, comentarii, opinii.

 

 

 

Source: cuvintul.md

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker