InvestigațiiRezina

Afaceri de milioane tăinuite. Cine şi când le va deconspira şi le va ancheta?

Scrisoare deschisă către CNA şi Procuratura Generală

La 16 februarie 2018, săptămânalul regional CUVÂNTUL şi site-ul cuvintul.md au publicat investigaţia Secrete comerciale sau Cum autorităţile din Rezina toacă milioane de bani publici. Ulterior ancheta a fost preluată de mai multe portaluri, inclusiv anticoruptie.md, moldovacurata.md ş.a., iar Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania) și Asociația Presei Independente (API) au apreciat-o cu premiul I la categoria Investigația anului 2018 în mass-media locală/regională.

Consiliul raional şi Aparatul preşedintei raionului Rezina însă au trecut sub tăcere dezvăluirile ziarului.

Un grup ce cititori, dar şi redacţia săptămânalului au sesizat atunci organele de drept să investigheze dezvăluirile jurnaliştilor, confirmate cu mai multe documente şi mărturii ataşate la varianta on-line a articolului, dar şi legalitatea deciziilor demnitarilor implicaţi în contractul de peste 18 milioane de lei publici şi să informeze opinia publică despre rezultatele anchetei şi măsurile întreprinse.

Procuratura Rezina a răspuns că nu există motive pentru a începe urmărire penală pentru că în acţiunile factorilor de decizie din cadrul Consiliului raional Rezina nu au fost stabilite elemente ale unor infracţiuni.

În opinia noastră, mărturiile şi actele pe care se bazează această investigaţie demonstrează că afacerea nu a fost deloc curată, iar procurorii superficial au analizat şi calificat dezvăluirile ziarului. Şi iată de ce:

  1. Proiectul Lucrări de eficientizare a energiei termice în şcolile de circumscripţie din raionul Rezina şi contractul de realizare a acestuia în valoare de 18 mil. 81 mii lei trece prin toate documentele ca încheiat de Consiliul Raional Rezina cu firma Altcom-Impex SRL în a. 2015. Mai mulţi consilieri, dar şi Vasile Gobjilă, în perioada 2014-2018 secretar al Consiliului Raional, ne-au confirmat că proiec-tul dat, foarte costisitor, nu a fost consultat cu cetăţenii, examinat în comisiile consultative ale Consiliului şi nici aprobat de legislativul raionului.
  2. În perioada 2014-2017, Consiliul Raional Rezina, prin diverse decizii, a alocat instituţiilor de educaţie din raion, pentru lucrări de conservare a energiei termice prin instalarea de uşi şi ferestre din tâmplărie PVC, peste 3,2 mil. lei, în calitate de contribuţii la proiectele finanţate de diferiţi investitori, inclusiv Fondul de Investiţii Sociale, primării. De exemplu, în aprilie 2014, Primăriei Echimăuţi, pentru implementarea proiectului Eficienţă energetică la LT, i-au fost alocaţi 480 mii lei. Grantul de 1,66 mil. lei câştigat de Gimnaziul Saharna Nouă a fost suplinit de Consiliul Raional Rezina cu 327 mii lei. Cu bani din bugetul raional – 344 mii lei, în anii 2014-2015 au fost schimbate o parte din uşile şi ferestrele de la Gimnaziul Mateuţi. În februarie 2016, din bugetul raional, cu destinaţia contribuţii la proiectele de eficienţă energetică, Liceului Teoretic Ioan Sârbu din Ignăţei i-au fost alocaţi 581 mii lei. Preşedinta raionului, Eleonora Graur, încredinţa printr-o scrisoare redacţia săptămânalului CUVÂNTUL că toate sumele alocate prin deciziile Consiliului Raional au fost transferate instituţiilor de educaţie respective şi utilizate conform destinaţiei.

Pe de altă parte, Iurie Frunză, primar interimar de Echimăuţi, informa redacţia vizavi de cele 480 de mii că „Primăria a solicitat şi primit doar 25 mii lei, care au fost folosiţi pentru consultanţă în energetică şi elaborarea Raportului de audit energetic al clădirii LT Echimăuţi de către Novaservice Mol SRL”.

Primara comunei Saharna Nouă, Maria Macrii, confirmând că a primit contribuţia din bugetul raionului, a concretizat că proiectul respectiv a fost încredinţat SRL Toplider, care a îndeplinit doar o parte din lucrări, după ce  contractul a fost reziliat din iniţiativa administraţiei gimnaziului.

La Mateuţi banii de la raion au ajuns, dar lucrările, după cum ne-a informat directoarea gimnaziului, Aurelia Ursachi, au fost efectuate de firmele Flux-Meşter V.A. şi Mobiport  Lux.

Galina Platon, directoarea LT Ioan Sârbu din Ignăţei, ne-a răspuns că nu a primit banii alocaţi de Consiliul Raional. „Tâmplăria la liceul nostru a fost schimbată prin anii 2010-2011, când era alt director. Iar în 2016, după cum ni s-a spus, din cauza condiţiilor financiare precare din republică, Guvernul n-a permis achiziţiile publice. Astfel, banii n-au fost valorificaţi şi au fost luaţi de consiliu”, scrie dna Platon.

În actul de recepţionare a lucrărilor efectuate de Altcom-Impex SRL în cadrul contractului de 18 mil. 81 mii lei gimnaziul Mateuţi figurează cu suma de 659,3 mii lei, LT Echimăuţi cu peste 958 mii, iar liceul din Ignăţei – cu suma de 860,9 mii lei. Toate trei directoare ne-au declarat că nici n-au auzit de Altcom-Impex SRL.

  1. Multe semne de întrebare trezeşte acelaşi act de recepţie a lucrărilor efectuate de Altcom-Impex SRL la şcoala din s. Tarasova, unde în a. 2015 ar fi fost demontate uşi şi ferestre din lemn şi în locul lor instalate altele noi, din mase plastice, în valoare totală de peste 118 mii lei. Însă Marcel Rusu, șeful Secției Construcții, Drumuri și Gospodărie Comunală a Consiliului Raional Rezina, dar şi vicepreşedintele raionului, Arcadie Muşinschi, ne încredinţau în răspunsuri oficiale la interpelările redacţiei, că Altcom-Impex SRL a efectuat la această instituție lucrări în valoare de 184,2 mii lei. În decizia Consiliului Raional din decembrie 2017 cu privire la transmiterea acestor cheltuieli de la bilanţul Consiliului Raional la cel al Primăriei Solonceni figurează deja a treia cifră – 5655 lei (!?).

În procesul investigaţiei noi am stabilit că în semestrul doi al a. 2016 Consiliul Raional Rezina a solicitat de la Guvern în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării, finanţarea a trei proiecte în sumă totală de 1,32 mln lei, care prevedeau tot schimbarea uşilor şi ferestrelor la trei școli, unul dintre care, în valoare de  510,6 mii lei, viza Şcoala primară–grădiniţă Tarasova. Ex-viceprim-ministrul Gheorghe Balan, dar şi președinta Eleonora Graur au confirmat că proiectul a fost acceptat, iar banii – transferaţi Consiliului Raional Rezina la sfârşitul anului 2016. Întrebată cum au fost cheltuiţi banii destinaţi pentru şcoala-grădiniţă Tarasova, preşedinta raionului ne-a sfătuit să ne adresăm la direcţia şcolii, care este o instituţie cu autonomie financiară.

Documentele prezentate de Primăria comunei Solonceni, din care face parte şi s. Tarasova, contrazic afirmaţiile dnei Graur. ”Începând cu a. 2015, Primăria Solonceni, proprietara clădirii școlii-grădiniță Tarasova, nu a contractat niciun fel de lucrări la această instituție pe motiv că a lipsit necesitatea acestora… Administrația școlii nu a sesizat Primăria despre necesitatea schimbării ușilor, ferestrelor, acoperișului. Uşile, ferestrele şi acoperişul la această şcoală au fost schimbate în cadrul unui proiect în valoare de 480,8 mii lei finanţat de FISM în anul 2011” ne-a informat primarul comunei, Valeriu Palii, prezentându-ne şi actele respective.

  1. Conform contractului, Altcom-Impex SRL urma să înfăptuiască lucrările prevăzute în proiect în 3 luni, iar comanditarul să le achite. Dar primele două sume, în valoare totală de 558 mii lei, au fost achitate de Consiliul Raional doar peste doi ani. Deşi afacerea pare extrem de neavantajoasă, administraţia Altcom-Impex SRL nu a făcut scandal. De câteva ori am încercat să luăm legătura cu conducerea firmei, ca să discutăm problema, dar la telefon nimeni nu ridica receptorul. fără răspuns au rămas şi demersurile noastre în scris.
  2. În octombrie 2017, președinta E. Graur, (tot dumneaei și vicepreședintă a PDM), se adresează cu un demers către colegul de partid, deputatul Sergiu Sârbu, în care îl informează despre contractul de 18,08 mil. lei încheiat cu Altcom-Impex SRL şi îl roagă să contribuie la alocarea din bugetul de stat, pentru acoperirea acestor cheltuieli, a sumei de 17,5 mln lei. S. Sârbu a reacționat ope-rativ la demers şi deja peste două săptămâni Comisia parlamentară economie, buget și finanțe avizează pozitiv cererea. Guvernul şi majoritatea parlamentară procedează la fel, atât doar că reduc suma până la 10 mln lei, care, la 27 decembrie 2017, sunt transferaţi la contul Consiliului Raional Rezina, iar peste puţin timp – Altcom Impex SRL.
  3. Din toată această istorie noi am ajuns la concluzia că autorul şi promotorul proiectului dat a fost nu Consiliul Raional Rezina, ci preşedinta Eleonora Graur, care a ţinut în mare taină derularea lui, fapt care, în opinia noastră, şi denotă că afacerea nu-i deloc curată. În ordonanţa procurorului G.Zgardan de neîncepere a urmăririi penale se menţionează că există un şir de procese verbale despre predarea-primirea lucrărilor. Directorii şcolilor vizate în proiect ne-au spus că nu ne pot oferi date despre cine şi ce lucrări anume a efectuat, volumul şi preţul acestora, pentru că nu au la mână nici un document, menţionând că acestea ar putea fi la Consiliul Raional. Preşedinta raionului a refuzat să ofere detalii vizavi de contractul cu Altcom-Impex SRL şi cheltuirea celor peste 18 mil. de lei publici prevăzuţi în contract, motivând că acestea constituie „secret comercial(!?)”.
  4. Dacă proiectul dat ar fi fost supus unor consultări publice ori discutat cel puţin în cadrul Consiliului Raio-nal, mai mult ca probabil că lista instituţiilor beneficiare, dar şi suma contractului, ar fi fost alta. Asta şi pentru că peste puţin timp după încheierea contractului cu Altcom-Impex SRL şcolile din Ţahnăuţi, Ciorna, Lipceni şi Gordineşti, vizate în acesta cu sume solide, au fost închise din cauza lipsei numărului necesar de elevi (vezi şi Milioane îngropate în școli care se închid, anticoruptie.md)
  5. Ar fi necesar ca procurorii să se clarifice şi cu actele finale privind lucrările efectuate şi sumele cheltuite pentru fiecare beneficiar. Pentru că în actul de recepţie semnat de ambele părţi în a. 2015 figurează unele cifre, iar în decizia Consiliului Raional Rezina din decembrie 2017 privind transmiterea acestor cheltuieli de la bilanţul Consiliului Raional la cel al primăriilor respective – altele. De exemplu, în primul document este indicat că la Gimnaziul Buşăuca s-au efectuat lucrări în valoare de 724,3 mii lei, iar în cel de-al doilea – de 1 mil. 446 mii. De la un document la altul practic s-au dublat şi sumele atribuite şcolilor din Ţahnăuţi, Gordineşti, Meşeni, liceul Olimp din Rezina, liceul Echimăuţi, iar cele care vizează gimnaziile Sârcova şi Pecişte chiar s-au triplat.

În baza celor menţionate mai sus, dar şi probelor ataşate la investigaţia Secrete comerciale sau Cum autorităţile din Rezina toacă milioane de bani publici, solicităm investigarea multilaterală şi obiectivă a legalităţii iniţierii acestui proiect, realizării lucrărilor de către Altcom-Impex SRL şi utilizării banilor publici alocaţi şi cheltuiţi de Consiliul Raional Rezina cu destinaţia sporirea eficienţei energetice a instituţiilor de educaţie din raionul Rezina;

Totodată solicităm şi investigarea veridicităţii sumelor achitate de aparatul preşedintei raionului pentru construcţia havuzului din faţa clădirii Primăriei Rezina.

Apropo: solicitată să comenteze faptele descrise în investigaţia Secrete comerciale sau Cum autorităţile din Rezina toacă milioane de bani publici, Olesea Stamati, preşedinta Asociaţiei pentru o Guvernare Eficientă şi Responsabilă (actuala ministră a Justiţiei) a remarcat: „Această investigaţie are şanse să scoată în vileag scheme serioase de spălare a banilor publici, deoarece nu mai este vorba doar de o trucare a licitaţiei, ci de „justificarea” sau „legalizarea” unor fonduri care, sub pretextul utilizării pentru necesităţile raionului, sunt utilizaţi pentru scopuri necunoscute, obscure. Este clar de competenţa CNA să investigheze acest caz şi să sancţioneze persoanele responsabile”.

Anul trecut procurorul Ghenadie Zgardan de la Procuratura Rezina n-a găsit motive pentru a intenta dosar penal pe faptele sau demnitarii cu funcţii înalte în partidul de la guvernare vizate în investigaţie. Unul din motivele invocate era: „la Gimnaziul Tarasova… au fost efectuate lucrări de schimbare a ferestrelor şi uşilor”.

Tudor Iașcenco

 

 

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker