EconomieRezina

Întreprinderile municipale – surse de probleme pentru administraţie şi rezineni

Ion Balan a ajuns manager-şef la ÎM SCL în aprilie 2016, fiind promovat în această funcţie de conducerea raionului.

Temele centrale din agenda şedinţei Consiliului orăşenesc din 5 iulie c. au vizat cele două întreprinderi municipale din Rezina: Servicii Comunal Locative (SCL) şi Piaţa comercială orăşenească (PCO). Mai întâi consilierii au examinat prescripţiile cu privire la rezultatele inspectării financiare a activităţii celor două întreprinderi în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2019, apoi şi propunerile comisiei de concurs privind selectarea recentă a noilor administratori ai acestor întreprinderi.

Criza de la ÎM SCL şi indicatorii ei

În ultimele luni Rezina vorbeşte mult despre situaţia dezastruoasă ce s-a creat la ÎM SCL şi cauzele acesteia, despre diverse acţiuni reprobabile ale administraţiei întreprinderii, inclusiv administratorului Ion Balan. Cei doi colaboratori ai Direcţiei inspectare financiară a finanţelor publice locale din cadrul Ministerului Finanţelor, care au efectuat controlul, au confirmat mai multe nereguli şi abuzuri.

În ultimii patru ani, când întreprinderea a fost gestionată de patru manageri – Vladimir Cocârlă, Iurie Ureche, Ion Balan, iar de la 08 mai c. manager interimar este Alexandru Movileanu, SCL a înregistrat un trend negativ al situaţiei economico-financiare, au crescut pierderile. Într-un interviu recent pentru săptămânalul CUVÂNTUL primarul oraşului Rezina, Simion Tatarov, preciza că la 1 aprilie 2019 ÎM Servicii Comunal Locative acumulase 850 de mii de lei datorii la salarizarea angajaţilor şi peste 2,5 milioane de lei către diferiţi agenţi economici. În luna aprilie o parte din datoriile faţă de salariaţi a fost stinsă, restanţele salariale, conform inspectorilor de la finanţe, reducându-se până la 338,8 mii lei.

La 01 ianuarie 2019, conform inspectorilor de la Chişinău, administratorul Ion Balan avea luaţi în avans ca salariu 163,4 mii lei. În afară de aceasta, Ion Balan avea în gestiune 102 mii lei luaţi pentru a procura mijloace fixe. În ansamblu pe întreprindere unor angajaţi le fusese eliberaţi în gestiune în 2017 – 125,9 mii lei, în 2018 – 455,7 mii, iar în patru luni ale anului curent – 136,2 mii lei.

Necătând la faptul că în 2016 ÎM SCL a înregistrat pierderi de 193,6 mii lei, în 2017 – 933,9 mii, iar în 2018 – 683,3 mii lei, administraţia a achitat în aceşti ani sub formă de premii, inclusiv conducătorilor, în baza propriilor ordine şi parţial în lipsa dispoziţiilor fondatorului (Consiliul Orăşenesc Rezina) – 575,9 mii lei, inclusiv în 2018 – 201,4 mii lei.

În primăvara lui 2016, în baza ofertelor de preţuri, ÎM SCL a achiziţionat un tractor şi o remorcă. Potrivit inspectorilor, grupul de lucru a efectuat licitaţia în baza a trei oferte, în care se propuneau tractoare la preţurile de 180 mii, 200 mii şi 176,2 mii lei. Câştigător a fost desemnat Victor Lazari, maistrul sectorului de reparaţii şi construcţii a întreprinderii, de la care a fost procurat tractorul MTZ 82.1 la preţul de 194 mii lei. Peste câteva zile, în acelaşi mod, de la aceeaşi persoană, ÎM SCL a procurat cu 43 mii lei şi o remorcă. În procesul controlului însă V.Lazari a explicat că tractorul şi remorca de fapt au aparţinut firmei lui Ion Balan SC Nucar Ignat SRL, dânsul fiind doar intermediar în acea tranzacţie.

Nereguli serioase au fost depistate în gestionarea patrimoniului. La sfârşitul anului 2016 la balanţa întreprinderii încă se afla Complexul nefinalizat de băi şi asanare în valoare de 2 mil. 8567 lei, vândut de Agenţia Proprietăţi Publice la 4 mai 2012 la un preţ de circa zece ori mai mic.

Conform evidenţei contabile, ÎM SCL nu dispune de terenuri. Şi asta necătând la faptul că, printr-o decizie a Consiliului orăşenesc din a. 2000, dar şi altor decizii ulterioare, acestui agent economic i-au fost transmise în gestiune terenuri cu suprafaţa totală de circa 90 ha proprietate publică, inclusiv 4,75 ha teren amenajat şi 85 ha terenuri agricole.

O debandadă întreagă au descoperit controlorii în evidenţa procurării, repartizării şi utilizării carburanţilor. În patru ani şi patru luni la ÎM SCL au fost utilizaţi carburanţi şi lubrifianţi în valoare de 7,8 milioane de lei. Analiza aleatorie a unor foi de parcurs a demonstrat că într-un caz neîntemeiat au fost trecuţi la pierderi 2831 litri de benzină A95, 2627 litri de benzină A92, 2078 litri de gaz şi lubrifianţi în valoare totală de aproape 80 de mii de lei.

În alt caz, la o autospecială, neîntemeiat au fost trecuţi la cheltuieli carburanţi şi lubrifianţi în sumă de peste 223 mii lei, iar la automobilul VAZ 21310 (Niva) nr. RZAF-943 aflat în gestiunea administraţiei – 5762 litri de benzină A95, 1047 litri de benzină A92 şi lubrifianţi în sumă totală de peste 93 mii lei.

În total, în perioada 2016-2019, conform actelor de casare, contabilitatea ÎM SCL a trecut neîntemeiat la cheltuieli carburanţi şi lubrifianţi în sumă totală de peste 634 mii lei.

Într-un fel, trezeşte nedumeriri şi lista impunătoare a genurilor de activitate înregistrate de ÎM SCL. Astfel, alături de cele tradiţionale (salubrizarea, captarea, epurarea şi distribuirea apelor, construcţii şi reparaţii etc., ÎM SCL şi-a mai asumat servicii de comerţ cu amănuntul a băuturilor, produselor din tutun şi celor alimentare în magazine şi baruri, cultivarea legumelor, a pepenilor, rădăcinoaselor şi altor plante, activităţi de alimentaţie pentru evenimente, lucrări de alimentare cu gaze etc.

Discuţiile în consiliu pe marginea acestui subiect au fost aprinse. ÎM SCL a fost reprezentată de managerul interimar A.Movileanu şi contabila-şefă Lilia Staroşciuc. Olesea Maximciuc, şefă de secţie la întreprindere şi consilieră orăşenească, chiar de la începutul dezbaterilor, aruncând un şir de învinuiri în adresa primarului S.Tatarov, a părăsit sala de şedinţe.

Ulterior Olesea Maximciuc a postat pe reţelele sociale un mesaj adresat președintei OT Rezina a PDM, deputata Eleonora Graur, ataşând şi cererea respectivă, prin care declară că părăseşte rândurile PDM pe motiv că E. Graur i-a permis vicepreședintelui OT Rezina a PDM, S.Tătarov să-şi bată joc de oamenii simpli și de unii din echipa ÎM SCL. Amintim, că la alegerile locale din 2015 O.Maximciuc a ajuns consilieră orăşenească de Rezina pe lista PL, dar apoi a trecut în fracţiunea PDM.

Ion Balan la şedinţa consiliului nu a fost invitat. Contactat de subsemnatul, dânsul a declarat că nu a luat cunoştinţă de raportul inspectorilor financiari, nu cunoaşte ce au descoperit ei şi nu ştie concret de ce este învinuit.

Ion Balan a ajuns manager-şef la ÎM SCL în aprilie 2016, fiind promovat în această funcţie de conducerea raionului. Anterior dânsul a exercitat trei mandate de primar al s. Ignăţei, ultimul ca reprezentant al Partidului Democrat. Anume în această perioadă Ion Balan a fost demis din funcţia de primar printr-o decizie a Comisiei Naţionale de Integritate (CNI), iar apoi şi prin decizii judecătoreşti pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Procesul judiciar a durat mai mult de un an, dar şi după ce decizia instanţei de fond a fost confirmată de următoarele două instanţe, dânsul, graţie susţinerii colegilor de partid din Consiliul local şi administraţia raionului, a mai rămas în funcţie însă aproape jumătate de an. La alegerile din 2015 a concurat iarăşi pentru mandatul de primar, dar nu a trecut.

Primarul Simion Tatarov, consilierii Ion Perciun, Sergiu Bagrin ş.a. au menţionat că „descoperirile” inspectorilor de la Chişinău, care, conform precizării făcute de dl primar, ar fi verificat întreprinderea în cadrul unui control ordinar, sunt de fapt nişte floricele comparativ cu problemele serioase existente la ÎM SCL. Primarul s-a referit la o parte din cele invocate de controlori, menţionând că altele urmează să fie verificate şi apreciate de procurori. Dumnealui nu a dorit să descifreze cu ce anume vor trebui să se ocupe organele de drept, menţionând doar că ÎM SCL avea patru carduri de eliberare a carburanţilor, dar întreprinderea, potrivit informaţiilor, se folosea doar de unul, celelalte fiind oferite în folosinţă unor persoane din autorităţile raionale.

În cele din urmă, consilierii au aprobat un plan de măsuri privind lichidarea lacunelor stabilite şi l-au obligat pe primarul S.Tatarov să sesizeze organele de drept privitor la încălcările şi acţiunile ilegale ale persoanelor vizate în actul de control, să scoată întreprinderea de sub presiunea politicului şi să informeze ulterior Consiliul despre măsurile întreprinse.

În continuare, examinând propunerea comisiei de concurs, consilierii, cu 9 din 17 voturi, l-au numit în funcţia de administrator al ÎM Servicii Comunal Locative pe Gheorghe Gâncu, eliberându-l din postul de viceprimar al oraşului Rezina. Apropo, Sergiu Guşilă, participant la acest concurs, l-a calificat pe reţelele sociale drept aranjat. Iar o parte din consilieri nu au susţinut decizia comisiei pe motiv că Gh.Gâncu, în calitatea sa de viceprimar, a fost responsabil de activitatea ÎM SCL şi astefl dânsul s-ar face vinovat de situaţia critică de acolo.

La Piaţa comercială mai puţine probleme

Neajunsurile şi încălcările depistate de inspecţia financiară la ÎM Piaţa comercială orăşenească Rezina au fost mult mai modeste comparativ cu cele de la ÎM SCL. De exemplu, inspectorii notează că cinci angajaţi şi beneficiari ai întreprinderii au beneficiat neîntemeiat de salarii duble (pentru orele lucrate în zilele de duminică), în sumă totală de 103,7 mii lei; un teren cu suprafaţa de 0,759 ha, aferent pieţei comerciale, transmis în gestiune economică de către fondator, n-a fost evaluat şi înregistrat în evidenţa contabilă; au fost casate bunuri materiale în valoare de 56,3 mii lei în baza unor acte întocmite necorespunzător; în evidenţa contabilă n-a fost reflectată arenda a patru încăperi cu suprafaţa totală de 129,3 m2.

Inspectorii solicită în prescripţia către administraţia Primăriei ca plăţile salariale, premiile şi indemnizaţiile de concedii plătite neîntemeiat, în sumă totală de 146 mii lei, să fie întoarse întreprinderii.

La propunerea comisiei de concurs, Consiliul Orăşenesc l-a numit administrator-şef al ÎM Piaţa comercială orăşenească Rezina pe Ale-xandru Vudvud, care până acum a fost contabil-şef la această întreprindere.

Actualul Consiliu are datorii în faţa alegătorilor

În şedinţa respectivă, Consiliul orăşenesc a examinat un şir de chestiuni de ordin financiar şi cadastral. Astfel, în baza unei decizii adoptate unanim, 60 de locuitori ai oraşului şi satelor din componenţa primăriei vor beneficia de ajutoare materiale în mărime de 1000 de lei fiecare, majoritatea fiind oferite pentru tratament medical sau acoperirea parţială a cheltuielilor pentru înmormântarea unor persoane apropiate.

În contextul discuţiilor privind ordinea publică din comună şi acţiunile poliţiei municipale consilierul Ion Perciun iarăşi a abordat problemele poluării fonice a oraşului şi lipsa unor parcări auto autorizate. Consilierul Mihai Grosu i-a replicat că pentru a soluţiona pozitiv aceste probleme mai întâi ar fi bine ca administraţia comunei să se consulte cu populaţia.

E adevărat, dar amintim Consiliului că, încă la începutul anului 2016, săptămânalul CUVÂNTUL, în parteneriat cu Primăria Rezina, au desfăşurat consultări publice cu cetăţenii comunei anume pe aceste probleme, în baza cărora Consiliul orăşenesc a adoptat şi o decizie, care obliga Primăria să găsească şi să amenajeze locuri speciale pentru parcarea autovehiculelor în toate cartierele oraşului, a fost formată şi o comisie împuternicită să ajute la soluţionarea problemei. Din păcate, decizia a rămas numai pe hârtie şi ar fi bine ca, înainte de a-şi depune mandatul, actualul Consiliu să-şi realizeze promisiunile pentru a nu lăsa în urma sa datorii faţă de cetăţeni.

Tudor Iaşcenco

Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker