CUVINTUL.MD

Ședință extraordinară cu chestiuni ordinare

Sedinta extraordinara

Înainte de ședința extraordinară recentă a Consiliului raional Telenești în raion se vorbea despre nişte posibile remanieri de cadre din administraţia raionului. Dar pe agenda sesiunii din 16 mai c. au figurat doar chestiuni firești pentru această perioadă. o remaniere de personal totuşi a avut loc, dar s-a produs în raionul vecin Sângerei, unde președinte de raion a fost ales Grigore Corcodel, până nu demult consilier raional PDM, șef al Centrului multifuncțional Telenești. Dl Corcodel l-a înlocuit pe Vasile Marandiuc, 69 de ani, care în mod surprinzător și-a prezentat demisia.

Spre deosebire de aleșii din Consiliul Raional Orhei, care nu au dorit să încredinţeze conducerea raionului ”unui străin”, chiar dacă respectivul fusese propus de partidul de guvernământ,  Grigore Corcodel a fost primit  chiar cu entuziasm la Sângerei și, conform comunicatelor de pe site-ul Consiliului, manifestă în noua sa funcţie un activism demn de invidiat.

 

Prima la ordinea zilei – odihna de vară a copiilor

În nota informativă prezentată ședinței,  Alina Pascaru, șefa Direcţiei Generale Educaţie a remarcat că cele patru tabere vor asigura  odihna a 920 de copii, adică câte 230 de copii în 4 ture (taberele Mândreşti şi Crăsnăşeni – câte 360 de copii, tabăra Ordăşei – 200 de copii). 230 de bilete din total au fost rezervate pentru copii din familii social vulnerabile şi deţinătorii locurilor I la olimpiadele raionale ale elevilor din clasele a VII-a – a IX-a, care vor beneficia de odihnă gratuită. Totodată Consiliul Raional Teleneşti va achita în proporție de 82 % (1676,8 mii lei) costul biletului de odihnă pentru ceilalţi copii. Părinților li se oferă posibilitatea de a achita doar 18 % din costul unui bilet de odihnă, ceea ce constituie 380 lei per copil, fapt care ar facilita considerabil accesul copiilor în taberele de odihnă. Alimentaţia educatorilor va fi gratuită.

După cum a menționat în continuare dna Pascaru, atragerea în activităţi educaţionale a copiilor din familii dificile urmărește scopul de a-i proteja pe aceștea de efecte educaţionale negative. Mai există și motivarea elevilor dotaţi, premianţi ai concursurilor şcolare, competiţiilor sportive, pregătirea lor pentru noi performanțe.

Astfel, pentru odihna de vară a copiilor au fost alocaţi 1977,0 mii lei.

Biletele gratuite, cât şi cele contra cost vor fi repartizate pe instituţii de către Direcţia Generală Educaţie, raportat la numărul de elevi din instituţie, la propunerea Consiliului profesoral al instituţiei, în baza cererii părinţilor sau tutorelui. În cazul înregistrării unui număr mai mare de cereri din partea categoriilor sociale scutite de plată, se va aplica principiul „primul venit, primul servit” în perioada de colectare a cererilor pentru fiecare tură. Scutirea de plata biletului de odihnă se va face de către Comisia pentru organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019, în baza actelor confirmative.

 

Un Centru maternal la Verejeni creat prin acord de parteneriat

Consiliul a aprobat acordul de parteneriat dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească Femeia Contemporană, cu sediul în s. Verejeni, dar şi crearea Serviciului Social Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil. Centrul va activa în subordinea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Telenești și va avea sediul la Centrul Comunitar Multifuncțional Filantropie din satul Verejeni. După cum a menționat Angela Sârbu, șefa DASPF Telenești, Centrul Maternal este un serviciu social a cărui misiune este de a asigura formarea, menţinerea şi consolidarea legăturilor familiale ale femeilor gravide sau cu prunci de până la vârsta de 6 ani, aflate în dificultate. Centrul va găzdui concomitent  4 cupluri mamă-copil pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire a plasamentului pentru încă 6 luni în cazuri excepționale. Solicitanții de servicii în Centrul maternal sunt cuplurile mamă-copil/copii aflate în una din următoarele situaţii de risc social: mame cu copii nou-născuţi cu intenţie de abandon (mame solitare, mame minore, traficate, mame provenind din familii cu venituri mici, marginalizate; mame cu copii care nu au locuinţă și situația în care se află prezintă un risc major pentru siguranța și sănătatea copilului).

Pentru executarea acestei decizii vor fi utilizate mijloace financiare în mărime de 29 127 euro, bani oferiți de Uniunea Europeană în cadrul proiectului Servicii sociale durabile printr-un parteneriat durabil între Societatea Civilă și Guvern, proiect co-finanțat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova.

Conform Regulamentului, în continuare Serviciul va fi finanţat din bugetul raional al anului 2020.

 

Au fost desemnate candidaturile în cadrul CECE

Consiliul raional a aprobat candidaturile sale pentru a fi membri în Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Telenești (CECE)  pentru viitoarele alegeri locale generale: Sergiu Lazăr, secretarul Consiliului raional şi Valeriu Lazarenco, specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului președintei raionului.

 

s-au alocat mijloace financiare

Au fost examinate şi chestiuni de ordin financiar. Din soldul disponibil al Consiliului raional au fost alocaţi: 200 mii lei Consiliului comunal Ratuș, în calitate de contribuție la proiectul edificarea instituției preșcolare Grădinița din s. Mândra; 200 mii lei – Consiliului sătesc Verejeni, în calitate de contribuție pentru realizarea proiectului Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni;  130 mii lei – Consiliului comunal Brânzenii Noi, în calitate de contribuție pentru realizarea proiectului Reparația capitală a drumului central până la sfârșitul satului în direcția râului Răut; Aparatului președintei raionului – 24.3 mii lei pentru procurarea a 12 seturi de costume naționale care urmează a fi transmise cu titlu gratuit Colectivului de dansuri populare pentru copii de la Centrul de Cultură din or. Telenești; 40.0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare a sărbătorii naționale 01 iunie – Ziua ocrotirii copilului; 15 mii lei – Consiliului comunal Mândrești în calitate de contribuție pentru izolarea termică a blocului fostei grădinițe de copii, transmisă în comodat Inspectoratului de Poliție Telenești ca sediu al Sectorului de Poliție nr. 1; 100 mii lei – Consiliului orășenesc Telenești în calitate de contribuție la reparația capitală a unui bloc  al grădiniței Guguță; 80 mii lei – Consiliului sătesc Câșla pentru construcția estradei de vară.

Din componenta raională pentru instituţiile de educație au fost alocaţi 1.377.804 lei, de 74.706 lei va beneficia IMSP Spitalul raional Telenești pentru reparaţia acoperișului clădirii în care sunt amplasate administraţia Centrului de Sănătate Telenești și Secția Consultativă a Spitalului raional.

 

Exit mobile version