Social

Statele de personal ale unităţii şi obligaţiunile agajatorului

Imagine simbol. Sursa: joblist.md

 

Am auzit că în Codul muncii au fost operate nişte modificări privitor la aprobarea statelor de personal, obligaţiunile angajatorilor şi că acum aceştea sunt obligaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi. Puteţi să-mi oferiţi o informaţie concretă la acest capitol?

Elena Ciorna

 

Începând cu anul 2012 angajatorii au avut obligaţia de a aproba şi prezenta statele de personal aprobate în prima lună a anului, la inspecţiile teritoriale de muncă în raza cărora activau. După care prin Legea nr.123 din 07 iulie 2017 a fost modificat Codul muncii şi anume: la art. 10 al. (2), lit. c) a fost abrogată. Prevederile Legii date urmau să intre în vigoare la 01 ianuarie 2019, însă la 21 septembrie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.188 din 21 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial din 20 octombrie 2017, conform căreia din nou a fost modificat art.10 alin.(2) lit. „c) din Codul muncii, în corespundere cu care angajatorul trebuie să aprobe, în decurs de o lună de la începerea activităţii unităţii, iar ulterior – pe parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unității. Prin urmare pentru anul 2019 angajatorii au obligaţia de a aproba statele de personal ale unităţii, dar nu este necesar de a le prezenta la inspecţiile teritoriale de muncă.

La elaborarea statelor de personal trebuie de ţinut cont de faptul că denumirile ocupaţiilor, funcţiilor este necesar de indicat conform Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 22 din 03.03.2014 (art.5 alin.(5) al Legii nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, care a intrat în vigoare la 10 februarie 2019).

La etapa aprobării statelor de personal mai este necesar de ţinut cont de faptul în corespundere cu prevederile Legii nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, art.34 alin.(4), statul obligă angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care conform schemei de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, să creeze sau să rezerveze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi. La fel angajatorii informează obligatoriu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă despre locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate şi despre ocuparea de către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate.

Conform Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, care a intrat în vigoare la 10.02.2019, art.14 alin.(1) lit.b), informarea poate fi în scris, prin telefon/fax, prin poşta electronică (Direcţia Ocuparea Forţei de Muncă Rezina – rezinaaofm@anofm.md).

În contextul încadrării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi la art. 38 al Legii sus-menţionate sunt prevăzute subvenții din partea statului pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Tatiana Romanov, Inspecţia Teritorială

de Muncă

 

 

 

Arată mai mult

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close