Numărul persoanelor care primesc ajutor social aproape că s-a dublat

19 Februarie 2015, 22:18

După modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, numărul beneficiarilor de ajutor social aproape că s-a dublat, de la 19888 de familii în luna octombrie 2014 până la 37791 familii în ianuarie 2015. Regulamentul modificat prevede că, la evaluarea bunăstării familiei când este stabilit ...

Magistraţi având condamnări la Curtea Europeană, evaluaţi "excelent"

16 Ianuarie 2014, 15:56

Toţi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie notaţi până în prezent de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor au fost „răsplătiţi” cu calificativul „excelent”, deşi majoritatea acestor magistraţi se fac vinovaţi de condamnările Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) în ultimii şase ani. Doar trei judecători de la ...

De ce funcţionarii necinstiţi scapă de pedepse

5 Decembrie 2013, 19:29

Experţii solicită eliminarea lacunelor din legislaţie şi simplificarea procedurilor juridice privind tragerea la răspundere a demnitarilor şi funcţionarilor care nu-şi declară sau declară eronat veniturile, proprietăţile şi interesele personale. Centrul Naţional Anti-corupţie (CNA) şi instanţele de judecată aplică sancţiuni contravenţionale minime pentru nedeclararea veniturilor şi proprietăţii, dar şi a conflictelor ...

Funcţionarii nu se grăbesc să-şi declare cadourile

1 August 2013, 19:01

În luna martie curent, a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol. Potrivit documentului, autorităţile publice centrale şi locale trebuie să ducă evidenţa darurilor primite. Excepţie de la acest regulament ...

Justiţia pârâtă din Republica Moldova

20 Iunie 2013, 17:17

Cetăţenii moldoveni sunt în continuare nemulţumiţi de felul cum are loc actul justiţiei în ţară. Acest lucru o dovedeşte numărul mare de sesizări înregistrate în anul 2012 şi în primele 5 luni ale anului curent la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).   2466 de sesizări în 2012 De la începutul ...

La fiecare două luni, un copil moare într-un incendiu

22 Martie 2013, 00:27

Anul trecut, în Moldova au decedat în incendii şase copii, iar în anul curent situaţia continuă să fie alarmantă. Potrivit Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE), în doar două luni ale anului 2013 au murit în incendii trei copii cu vârsta de până la cinci ani. Specialiştii SPCSE susţin ...

Lege imperfectă şi funcţii incompatibile

13 Iulie 2012, 00:18

Deşi Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică permite unui ales local să deţină o funcţie de conducere în cadrul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, unii preşedinţii de raioane invocă o incompatibilitate între aceste două funcţii. Pentru a exclude astfel de situaţii ...