Iarna trecută a înghiţit circa 420 de mii de lei din bugetul raionului Rezina

Iarna trecută a înghiţit circa 420 de mii de lei din bugetul raionului Rezina

Pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare neprevăzute suportate la lucrările de deszăpezire şi tratare a drumurilor cu material antiderapant, în iarna 2017-2018, din fondul de rezervă al Consiliului raional Rezina au fost alocaţi 418995 lei. Potrivit cu Decizia nr.1/5 din 28 martie a CR, prin care a fost legiferată cheltuirea acestor mijloace, 262 de mii de lei din această sumă au ajuns la ÎM ”Servicii Comunal-Locative”, iar aproape 120 de mii de lei – la Districtul Rezina…

Mai mult