Inspecția Financiară a invitat autorităţile din Şoldăneşti să discute despre încălcările tipice constatate în cadrul inspectărilor

e data de 25 octombrie curent, la iniţiativa Inspecţiei financiare, la Şoldăneşti a fost organizată o ședință lucrativă cu prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale de nivelul I cu tematica „Încălcările tipice constatate în cadrul inspectărilor efectuate la APL de nivelul I şi II”, scrie soldanesti.md.

La Şoldăneşti s-au deplasat Ion Bortă, director adjunct al Inspecției Financiare, Valeriu Ivanțoc, șeful Direcției de Inspectare a Finanțelor publice locale, Ludmila Magnetiuc, șefa Direcției Teritoriale inspectare Bălți.

Invitați la seminar au fost reprezentanta Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat în teritoriu, Lora Grosu, președinta raionului Șoldănești,  Svetlana Rotundu, primarii, contabilii-șefi și secretarii din cadrul autorităților publice locale de nivelul I, funcționari din cadrul Direcției generale finanțe și contabilul șef al Consiliului raional Șoldănești.

La seminar a fost prezentată informația privind rezultatele inspectărilor efectuate la entitățile din raionul Șoldănești în perioada anului 2017. S-a discutat despre procesul de elaborare şi executare bugetară, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, gestionarea patrimoniului public, calcularea şi achitarea plăţilor salariale, managementul financiar-contabil, obligațiile susceptibile de a fi respectate la realizarea operațiunilor din domeniul  procesului bugetar, pentru a preveni încălcările și neconformitățile depistate la acest capitol.

Distribuie

Lasă un răspuns