Situaţia la capitolul energie regenerabilă în R.Moldova

  • 13 Februarie 2014, 18:59
  • Vizualizări: 1354

Proiectul "Energie şi Biomasă în Moldova", care se încheie în anul curent, îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special biomasă din deşeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituţiile publice şi gospodăriile casnice din comunităţile rurale. Acest lucru va conduce la crearea unor pieţe funcţionale a tehnologiilor de procesare a biomasei, viabile şi după încheierea proiectului.

Astfel, vor fi create locuri de muncă şi asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuţie a combustibilului din biomasă şi de asigurare cu tehnologii moderne, la nivel local şi regional.

Potrivit serviciului de presă al proiectului, în rezultatul implementării lui se vor obţine următoarele beneficii:

•în şcoli, grădiniţe, centre comunitare, centre medicale de la sate vor fi instalate 130 de sisteme termice pe bază de biomasă, cu o putere totală de 35 MWh;

•antreprenorii agricoli locali vor putea cumpăra echipament de procesare a biomasei şi de producere a combustibilului din biomasă prin leasing şi vor fi activ implicaţi în producerea, stocarea şi livrarea către beneficiari a combustibilului din biomasă;

•500 de gospodării casnice vor fi dotate cu cazane moderne de ardere a brichetelor şi peleţilor;

•va fi construită o staţie de cogenerare care va produce energie termică şi electricitate din deşeuri agricole, acoperind astfel nece-sarul de energie termică pentru consum propriu;

•populaţia, autorităţile publice locale, sectorul privat, societatea civilă vor fi bine informaţi despre oportunităţile şi beneficiile utilizării surselor regenerabile de producere a energiei;

•se va reduce de-pendenţa R.Moldova de sursele externe de energie, care pe an ce trece devin tot mai scumpe.

•va deveni posibilă reali-zarea angajamentului asumat de Guvernul Republicii Moldova de a asigura o creştere de până la 20%, către anul 2020, a ponderii energiei produse din surse regenerabile, la moment aproape neexploatate, în structura totală a consumului energetic pe ţară.

Tudor Iaşcenco