Secerişul în raion e pe sfârşite

  • 24 Iulie 2015, 10:28
  • Vizualizări: 1161

Staff-ul a monitorizat buna desfăşurare a recoltării

Noua conducere a raionului Orhei a întreprins acţiuni de eficientizare a lucrului subdiviziunilor Consiliului Raional, în colaborare cu serviciile de stat desconcentrate în teritoriu. Astfel, prin dispoziţia preşedintelui raionului Tudor Golub a fost constituit staff-ul raio-nal pentru recoltarea culturilor agricole din prima grupă. La prima şedinţă a staff-ului din 7 iulie au participat reprezentanţii Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Direcţiei Situaţii Excepţionale, Direcţiei pentru Siguranţa Alimentelor, Inspecţiei Ecologice, Inspecţiei ”Intehagro”, Inspectoratului de Poliţie, sindicatului "Agroindsind".

În faţa membrilor staff-ului au fost puse sarcini concrete. Din rapoartele lor s-a constatat, că tehnica agricolă a fost pregătită conform cerinţelor şi rigorilor tehnice, fiind dotată cu tot inventarul antiincendiar necesar; pe la-nurile cu grâne au fost aduse cisterne cu apă şi pluguri grele, alte agregate pentru a asigura securitatea maximă a pâinii de eventuale incendii.

Totodată s-a menţionat, că lasă de dorit verificarea şi reparaţia cântarelor de la făţări, unde, de asemenea, în multe cazuri lipseşte inventarul antiincendiar.

 

În pofida anului secetos, avem rezultate bune

În anul curent plugarii din raionul Orhei au avut sarcina de a recolta cerealele din prima grupă de pe 15612 ha, din care 11155 ha cu grâu, 3900 ha cu orz şi 519 ha cu mazăre.

La 20 iulie mazărea şi orzul erau strânse de pe toată suprafaţa, roada medie constituind la mazăre 1,1 t, la orz – 2,2 t/ ha. Grâul era treierat pe 10 600 ha, roada medie constituind 2,6 t/ha.

La recoltare au participat 134 de combine, din care mai bine de jumătate sunt maşini de mărci performante. De asemenea 109 autocamioa-ne, peste 210 tractoare cu remorci, 32 de agregate pentru balotat paie, alt inventar agricol.

Consecinţele secetei au influenţat negativ asupra roadei, dar agenţii economici din agricultură care au res-pectat întocmai cerinţele tehnologice avansate, folosind soiuri de perspectivă, fertilizanţi, au obţinut rezultate mult mai frumoase decât media pe raion. GŢ ”Mihai Gaşper” de la Furceni, de exemplu, a recoltat câte 5,1 t de grâu/ha de pe o suprafaţă de 84 ha, 4,2 t de orz de pe 90 ha; SRL „Vindex-Agro” de la Mălăişeti, conducător Alexei Ivanov, a strâns în medie de pe 200 ha câte 4,2 t de grâu; SRL ”Tehnoinf-Agro” din Pohrebeni, conducător Ion Soltan, câte 2,1 t de mazăre de pe fiecare din cele 30 ha.

 

Preconizăm noi politici de susţinere a agricultorului

Conducerea Direcţiei Agricultură Orhei preconizează implementarea unor noi politici de susţinere a producătorului agricol. Vom sprijini orice iniţiativă a producătorilor în ce priveşte subvenţionarea de către stat a agriculturii în dependenţă de suprafeţele lucrate, de asemenea, vom contribui la adoptarea unor măsuri corespunzătoare privind contracte directe ale producătorilor cu procesatorii de materie primă, pentru a elimina din aceste procese firmele intermediare.

Sperăm că până la finele săptămânii curente secerişul 2015 va fi încheiat şi va demara pregătirea solului pentru semănatul culturilor de toamnă.

Pe 31 iulie c. preconizăm să facem totalurile secerişului - 2015, cu evidenţierea şi aprecierea celor mai buni agenţi economici şi mai activi participanţi la recoltarea spicoaselor şi leguminoaselor pentru boabe.

Ilie Rabii, vicepreşedintele raionului Orhei