Reformele în educaţie: probleme şi căi de soluţionare a lor

  • 21 Mai 2015, 14:46
  • Vizualizări: 919
Reformele în educaţie: probleme şi căi de soluţionare a lor

În ultimii 3 ani în raionul Şoldăneşti au fost reorganizate 10 instituţii de educaţie cu un efectiv de peste 400 de copii. La Cobâlea şi Cotiujenii Mari gimnaziile au fost comasate cu liceele, gimnaziile din Cot, Receşti, Şipca au fost transformate în școli primare-grădinițe. Unele școli mici de la sate au fost închise, elevii fiind transferaţi la şcoli de circumscripţie. Şi dacă la început existau numeroase probleme legate de transportarea confortabilă şi în siguranţă a copiilor spre o şcoală mai bună, după ce raionul a primit două autobuze oferite de Guvernul României pentru şcolile din R.Moldova, situaţia s-a schimbat radical în bine.

 

Drumuri hopuroase către o şcoală mai bună

„La început a fost greu. Fetița mea era în clasa a șasea când s-a hotărât că elevii de la Șipca vor învăţa la Șoldănești. Trebuia să se trezească mai devreme ca de obicei, pentru că dacă întârzia la autobuz, trebuia să meargă pe joc vreo 6 kilometri”, spune Ludmila Bulai.

Ministerul Educaţiei repartizase raionului Şoldăneşti pentru transportarea elevilor doar trei autobuze. Pentru a soluţiona problema deplasării elevilor la şcolile de circumscripţie Direcţia Învăţământ a antrenat câteva autocare în baza unor contracte cu agenții economici din teritoriu. Dar problemele rămâneau şi părinţii, profesorii, copiii din Receşti, Şipca, de exemplu, continuau să bombardeze autorităţile şi redacţiile mass-media cu plângeri.

„Autobuzele sunt vechi, murdare, nu se încălzesc, deseori se defectează şi elevii sunt nevoiţi să parcurgă calea până la şcoală pe jos. Din această cauză întârzie la ore, ajung la şcoală obosiţi. Autocarele în loc de două curse fac câte una, copiii se înghesuie câte trei pe un scaun ori stau tot drumul în picioare”, scria într-un răvaş la CUVÂNTUL Cristian, elev la gimnaziul de circumscripție Dobrușa.

„În autobuzul cu care mergem la şcoala din Dobruşa nu ne simţim în siguranţă, mai ales pe timp de iarnă, cu gheţuş. Maşina este veche, murdară, e frig. Şoferul mai ia şi pasageri de ocazie, de atâta este mare înghesuială. Iar zilele trecute autobuzul în genere n-a fost, ni s-a spus că s-a defectat şi noi am mers pe joc”, scria Tudor, colegul lui Cristian.

La rândul său, șoferul autobuzului Valeriu Boțu de pe ruta dată nu se considera vinovat.

„În autobuz sunt 27 de locuri, dar elevi sunt aproape de două ori mai mulţi. La început făceam două ture, dar după ce s-au scumpit carburanții vin doar o dată. Copiii se așează câte trei pe un scaun, câţiva stau în picioare. Când am făcut contract litrul de motorină era 14 lei. Acum e cu trei lei mai scump. Eu nu pot să lucrez în dezavantajul meu”, a comentat pentru "C" Valeriu Boţu.

Consiliul Raional a alocat bani pentru reparaţia drumurilor respective. Gheorghe Dandara, șeful Direcției Raionale Învăţământ, tot insista faţă de minister că raionul are nevoie urgentă de încă câteva unităţi de transport. Din primele autobuze oferite de Guvernul României pentru şcolile din R.Moldova Ministerul Educației a repartizat două maşini raionului Şoldăneşti, dintre care una a fost pusă la dispoziţia elevilor din Receşti şi Zahorna, alta – oferită celor de la Şipca.

"Acum toată lumea nu mai are pretenţii nici faţă de transport, nici faţă de şcoală", spune Iulia Grosu, managera Gimnaziului de circumscripţie Dobrușa.

„Noile autobuze dispun de condiționere, sobe care încălzesc bine salonul, iar vara ventilatoarele menţin o temperatură confortabilă”, spune în aceeaşi ordine de idei Gheorghe Dandara, șeful Direcției Raionale Învățământ.

Mai mulţi elevi din Receşti, Zahorna, Şipca, la rândul lor, ne-au spus că după ce a fost soluţionată problema transportării s-a schimbat şi atitudinea lor față de şcoala de circumscripţie, de studii în general.

La şcolile de circumscripţie, copiii din instituţiile comasate, pentru prima oară au văzut cum arată şi se studiază într-un laborator de fizică sau chimie, cum se face educația fizică în săli cu echipamente speciale şi condiţii adecvate.

Acum nimeni nu se mai plânge pe reformele din învăţământ. Oamenii au înţeles că nu se poate face carte bună într-o şcoală cu câţiva elevi. Profesorii au conştientizat că, activând într-o instituţie cu un număr mai mare de elevi şi condiţii de studii adecvate, procesul didactic dă roade mai bune. Managerii școlari confirmă că elevii veniți din alte sate s-au acomodat deja la noile condiții, înregistrând succese la învăţătură, au devenit mai disciplinați şi mai activi, se prezintă bine la concursurile şi olimpiadele şcolare.

Elena Ciorici, directoare-adjunctă la LT ”Alexei Mateevici” din Şoldăneşti spune că elevii veniţi din satele megieşe s-au acomodat destul de repede în colectivul instituţiei, înregistrează rezultate bune la învăţătură, se implică în activităţile extrașcolare şi extracurriculare.” În clasa la care sunt dirigintă și predau româna sunt 9 elevi din Parcani. Două fete au media de 9-10, sunt foarte active. Şi ceilalți elevi nu se simt cu nimic discriminați. Părinții lor se interesează permanent de rezultatele la învăţătură, comportamentul copiilor, recunosc că liceul cu adevărat este o şcoală mai bună ca cea de la ei din sat “, spune Elena Ciorici.

 

Natalia Rotari,

Tatiana Vrăjitoru

Foto: Victor Sofroni

 

Moldova+ Materialele au fost realizate în cadrul proiectului "Consolidarea independenţei în mediile de comunicare din Moldova", implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews