Proiecte menite să apropie malurile Nistrului

  • 10 Decembrie 2015, 15:43
  • Vizualizări: 1675
Proiecte menite să   apropie malurile   Nistrului

Timp de 25 de ani în R. Moldova au fost elaborate şi implementate zeci de planuri, strategii, proiecte

care vizau concilierea, reintegrarea populației de pe cele două maluri ale Nistrului, dar care, de fapt, nu

au dus la schimbări esențiale a situației. De la un timp în acest proces s-au inclus şi diferite organisme

internaţionale, inclusiv Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii" (SCBM). Astăzi la

întrebările CUVÂNTUL-ui răspunde Victor Munteanu, coordonator al Programului „Susținerea

Măsurilor de Promovare a Încrederii”, unul din obiectivele PNUD-Moldova.

În imagini: Liviu Iațco din Criuleni este unul din cei 41 de tineri de pe ambele maluri care au beneficiat de

granturi pentru afaceri, iar Evghenii Reuțki din Ternovka, stânga Nistrului, și-a creat o afacere de

confecționare a ornamentelor din ipsos, datorită grantului obținut de la Programul UE-PNUD

- Dle Munteanu, cu ce se deosebește Programul SCBM de alte planuri şi strategii din acest domeniu?

- Din 2009, de când a fost lansat Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, cu sprijinul financiar

al UE au fost realizate 155 de proiecte concrete de dezvoltare socială şi economică a comunităţilor, care au

îmbunătățit condițiile de viață ale oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru și, mai mult decât atât, i-au apropiat.

Indiferent că e vorba de malul drept sau cel stâng, oamenii se confruntă cu probleme similare. Abordarea

Programului nostru este că acestea pot fi și sunt soluționate mai eficient, cu implicarea comună a cetățenilor de pe

ambele maluri. Am atras în activități comune autorități locale, societatea civilă, reprezentanți ai mediului de afaceri din

ambele regiuni. Toate acestea întru îmbunătățirea condițiilor de viață, modernizarea infrastructurii, crearea locurilor de

muncă, abilitarea tinerilor în afaceri, consolidarea societății civile și alte domenii. Prin implicare comună în aceste

activități, încrederea între oamenii de rând crește semnificativ.

Proiectele noastre și modalitatea în care sunt soluționate problemele cu care se confruntă locuitorii ambelor maluri

ale râului Nistru definesc Programul nostru și fac diferența.

- Ce s-a realizat deja în cadrul acestui Program?

- De la lansarea Programului, fiecare etapă a avut componente separate și obiective concrete de atins. Pe

parcursul celor 6 ani, au fost realizate proiecte ce țin de dezvoltarea afacerilor, renovarea infrastructurii sociale,

societatea civilă, mediu și sănătate.

Avem mai bine de 60 de obiecte de infrastructură socială renovate pe ambele maluri ale râului Nistru: centre

medicale, case de cultură, grădinițe, școli, complexe sportive, sisteme de iluminare stradală instalate, apeducte și

drumuri construite de la zero sau renovate, etc. Sunt obiecte de serviciile cărora beneficiază deopotrivă oamenii de pe

ambele maluri ale Nistrului.

În cadrul componentei de dezvoltare a businessului mic şi mijlociu, au fost susținute peste 60 de parteneriate între

companiile din ambele regiuni, au fost acordate granturi de 13.500 euro și suport în administrarea continuă a afacerilor

pentru 41 de tineri antreprenori de pe ambele maluri. Activitățile din cadrul întregului Program au permis crearea a

peste 800 de locuri de muncă. Au fost lansate și afaceri relativ noi pentru piața de desfacere din Moldova, cum ar fi,

spre exemplu, producerea fulgilor de cereale sau cultivarea roșiilor cherry. Ne bucură faptul că tinerii de pe ambele

maluri comunică, fac schimb de opinii și experiență. Unii au reușit chiar să stabilească parteneriate și și-au sporit cifra

de afaceri.

Ne mândrim cu toți cei 41 de tineri care au iniţiat cu ajutorul nostru diverse afaceri. Printre aceștia este şi Angela

Sobol din Floreşti, care a creat una din primele în Moldova afaceri de producere a fulgilor de cereale.

În stânga Nistrului, am acordat grant pentru dezvoltarea unei afaceri piscicole. Alexandr Postica a visat să-și creeze

o afacere în domeniul creșterii păstrăvului, dar nu avea bani pentru procurarea echipamentului. Cu grantul oferit de

Programul nostru, 11.460 de euro, și-a procurat echipamentul necesar și acum își dezvoltă afacerea.

La fel ne mândrim cu rezultatele obținute în cadrul componentei de dezvoltare a societății civile, care a fost

realizată în etapa a treia a Programului, în perioada 2012 – 2015. Am reușit să realizăm peste 40 de proiecte cu

implicarea organizațiilor neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectele au vizat instruirea

specialiștilor în domeniul protecției copilului și combaterii violenței domestice, îmbunătățirea accesului la serviciile

psiho-sociale, asistență medicală și consultații juridice gratuite. Mulți din beneficiarii proiectelor noastre sunt persoane

defavorizate care au fost sprijinite să se integreze în societate, precum și persoane cu deficiențe fizice și/sau mentale.

Bunăoară, s-a reușit prin intermediul parteneriatelor în cadrul proiectelor realizate, oferirea consultațiilor oftalmologice

pentru peste 2.500 de copii cu deficiențe de vedere. Este doar un singur exemplu din cele peste 40 menționate mai

sus.

Proiectele implementate de programul nostru alături de reprezentanții societății civile, ai comunităților de afaceri,

autorităților locale și comunităților de pe ambele maluri au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru mai

bine de 120 de mii de cetățeni.

- Care este impactul acestor activități vizavi de scopul principal al Programului?

- Grație proiectelor implementate avem obiecte de infrastructură socială de serviciile cărora se folosesc locuitorii

ambelor maluri. Astfel, la Varnița, spre exemplu, avem un Centru al medicilor de familie unde vin să se trateze și

localnicii, dar și locuitorii orașului Bender. În satul Coșnița din raionul Dubăsari, Centrul cultural modern reunește

oamenii talentați de pe ambele maluri ale Nistrului. Avem zeci de astfel de exemple ale instituțiilor cu menire socială în

care oamenii, indiferent de malul pe care locuiesc, își rezolvă problemele și interacționează.

Toate activitățile enumerate mai sus au contribuit la apropierea celor două maluri. S-au intensificat colaborările

între agenţii economici de pe ambele maluri. Comunitățile și actorii locali realizează împreună proiecte de

dezvoltare locală.

Până în 2018, aceștia vor munci alături pentru a obține un șir de rezultate cu eforturi comune. Ne-am propus să

susținem până în 2018 cel puțin 50 de parteneriate între reprezentanții mediului de afaceri, să implicăm în activități

comune circa 200 ÎMM-uri de pe ambele maluri. De asemenea, intenționăm să instruim și certificăm cel puţin 20 de

consultanți în domeniul afacerilor, ceea ce va îmbunătăți și consolida piața de consultanță. La fel ca și în etapa

precedentă a Programului, vom continua proiectul de abilitare a tinerilor în afaceri. Urmează să oferim 30 de granturi

pentru câte 15 tineri întreprinzători de pe ambele maluri. Potrivit prognozelor, aceste activități se vor solda cu 150 de

locuri noi de muncă şi vor îmbunătăți accesul la venituri adiționale pentru 5000 de femei şi bărbați de pe ambele

maluri ale Nistrului.

Sunt în derulare proiecte de consolidare a capacităților de dezvoltare locală durabilă și de asigurare a accesului la

servicii publice de calitate grupurilor vulnerabile. Cel puţin 30 de proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii sociale vor fi

realizate pe ambele maluri ale Nistrului. Au fost deja selectate 20 de proiecte de infrastructură socială, printre acestea

și renovarea secției boli contagioase a Spitalului Raional Rezina. Următoarele zece proiecte vor fi selectate la

începutul anului viitor.

Aproximativ 100.000 de femei şi bărbați vor beneficia direct de pe urma activităților Programului. Deși aria de

intervenție a Programului este regiunea transnistreană și malul drept, proiectele au impact benefic la nivel național.

Tudor Iaşcenco

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului "Consolidarea independenţei în mediile de comunicare din Moldova",

implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews.