Oleg Gaşper, unul din cei mai rezultativi lideri de APL în regiune

  • 24 Septembrie 2015, 19:25
  • Vizualizări: 4232
Oleg Gaşper, unul din cei mai rezultativi lideri de APL în regiune

Către redacția săptămânalului Cuvântul

Noi, un grup de locuitori ai comunei Ivancea, înaintăm candidatura dlui Oleg Gașper, primarul comunei, la concursul ”Cel mai activ primar”.

În perioada de când activează în această funcţie, dumnealui a realizat o mulţime de proiecte, în rezultatul cărora s-a schimbat mult aspectul localităţilor din comuna noastră, una din cele mai mari în raionul Orhei. În perioada de după 1991 Primăria Ivancea nu a avut un conducător de APL care să-și fi îndeplinit obligațiunile precum dl Gaşper.

Oleg Gașper a reuşit să convingă locuitorii comunei, că şi în condiţiile zilelor de astăzi, dacă doreşti - poţi găsi posibilităţi pentru a face multe lucruri bune şi frumoase. În cei patru ani de activitate din mandatul precedent dumnealui a implementat proiecte investiționale în valoare de circa 20 de milioane de lei, mai mult decât s-a valorificat în două decenii de până la dânsul.

Procopciuc Leonte, Apolonii Galina, Motruc Eugenia, Cornea Livia, Cazac Dimitrie, Gaşper Gheorghe, Rotari Constantin, Procop Mihail, Bunescu Mihail, Scaleţchi Valeriu, Rusu Mihail, Ţurcan Petru, Nour Ion,Pană Elena ş.a.

 

Conform condiţiilor concursului, reporterul "C" s-a deplasat la faţa locului, pentru a se documenta detaliat privitor la activitatea candidatului propus de cititori.

 

A cucerit încrederea sătenilor prin fapte concrete

Oleg Gaşper este la al doilea mandat de primar. De la 1991 încoace de o asemenea încredere nu s-a bucurat nici un primar din comuna Ivancea, printre care au fost destui oameni de treabă şi buni organizatori. Dânsul este considerat unul din cei mai rezultativi primari din regiunea Orhei. În perioada primului său mandat administraţia comunei Ivancea, cu peste 6000 de locuitori, a valorificat la reparaţia sau construcţia obiectivelor de menire economică şi socială în total peste 20 de milioane de lei în cadrul a 19 proiecte investiţionale.

Pentru a înțelege valoa-rea unui mandat de primar de Ivancea, trebuie de menţionat, că şi după o asemenea activitate, al doilea mandat Oleg Gașper l-a câștigat în turul II, cu o diferență mică de contracandidatul său. ”Cu regret, lumea noastră încă se lasă amăgită cu diferite pomeni electorale, concerte şi pro-misiuni. Probabil, trebuie să treacă ceva timp ca să ne deşteptăm, să învăţăm să facem diferenţă între realizări concrete şi demagogie”, constată dl Gaşper.

De profesie Oleg Gaşper este pedagog, dar are şi o experienţă bogată în mediul de afaceri. Trăieşte în sat şi spune că are o plăcere deosebită când reuşeşte să ajute pe cineva. Crede că în fruntea APL trebuie să vină oameni bine pregătiţi, cu experienţă multilaterală de viaţă, care să pună în prim plan interesele şi necesităţile comunităţii.

O componentă a succesului - structurarea priorităţilor

Când a ajuns în fruntea comunei, şi-a stabilit câteva priorităţi. Una din acestea a fost reparația oficiilor medicilor de familie din cele trei localități ale comunei, care se aflau într-o stare deplorabilă. Proiectul în valoare de trei milioane de lei l-a realizat în jumătate de an.

Eugenia Cucu, asistentă medică la OMF Ivancea spune: ”De 3 ani muncim în condiții ideale. Înainte nu aveam apă curgătoare, canalizare, riscam ca instituția noastră să nu fie acreditată. Oleg Gașper ne-a rezolvat problemele. Primarul nostru nu face diferenţă între satele comunei. Dacă se apucă de un domeniu, face ordine concomitent în toate satele”.

Potrivit altor săteni, Oleg Gașper a reuşit să facă mult pentru că a pus accentul pe o colaborare eficientă a primăriei cu agenţii economici, instituţiile sociale şi Consiliul Comunal.

 

Proiecte de durată pentru comună

Oleg Gaşper s-a născut la Furceni, însă ţine la fel de mult şi la celelalte două localităţi din comună: Ivan-cea și Brănești. Graţie multiplelor proiecte elaborate de administraţia comunei şi susţinute de diverse fundaţii și instituții financiare s-a reușit construcţia sau reparația mai multor obiective de menire socială, ceea ce s-a răsfrânt pozitiv asupra aspectului localităţilor, dar şi nivelului de trai al sătenilor.

După reparaţia oficiilor medicilor de familie şi-a concentrat eforturile asupra şcolilor şi grădiniţelor. La Gimnaziul Furceni, prin intermediul unui proiect, s-au efectuat reparațiile curente, au fost schimbate ușile și ferestrele, acoperișul. ”Pro-iectul a costat 2,7 milioane de lei, inclusiv și contribuția comunității, a Consiliului Raional. Iniţial am reparat staţia termică, lucrări care au costat 1,8 milioane de lei. În total numai în școala respectivă au fost investiţi circa 5 milioane de lei din proiecte investiționale. Am construit blocuri sanitare în interiorul clădirii. Am reușit să reducem aproape cu patruzeci la sută cheltuielile pentru încălzire. Copiii, părinții și profesorii sunt foarte mulţumiţi de noile condiţii.

Prin intermediul unui proiect finanţat de Guvernul Japoniei au fost reparate două grădinițe, două case de cultură, două școli au beneficiat de căldură de la noile staţii termice pe bază de biocombustibil”, spune primarul.

A urmat conectarea satului Ivancea la magistrala de gaze naturale.

În lista priorităților s-a aflat și aprovizionarea cu apă potabilă a celor trei localități, proiect prin care au fost valorificaţi 3,5 mili-oane de lei. Referitor la acesta primarul menţionează: ”A fost unul din proiectele la care am lucrat cel mai mult. Acum la Ivancea au apă la robinet 800 de gospodării, inclusiv instituţii social-culturale, agenţi economici. În măsura posibilităților am ajutat şi lăcașele de cult. S-a muncit și se muncește la iluminarea stradală a tuturor localităților, extinderea reţelei de evacuare a apelor reziduale. Am fondat pe lângă primărie o gospodarie comunală, care se ocupă și de salubrizare. Dintr-un grant obținut în cadrul proiectului 2KR am procurat un tractor MTZ-82 cu remorcă, utilizat pentru transportarea gunoiului. Pe loc am confecționat o lopată pentru curățirea zăpezii. Gospodăria comunală se ocupă şi de aprovizionarea sătenilor cu apă, evacuarea apelor reziduale, etc”.

În aceeaşi ordine de idei Rita Cuzuioc, doctoriţă și consilieră comunală a adăugat: “Astfel, după condiţiile de trai comuna noastră puţin se deosebeşte de oraș”.

În continuare, după cum ne-a informat primarul, dintr-un proiect comun cu raionul Criuleni vor fi procurate două autospeciale destinate pentru domeniul salubrizării.

 

Va fi construit un depozit special pentru stocarea şi sortarea deșeurilor solide. În sate vor fi instalate containere şi urne pentru adunarea deşeurilor menajere”.

În opinia profesoarei Claudia David, proiectul în cauză va contribui la lichidarea gunoiştilor neautorizate, îmbunătăţirea situaţiei sanitar-ecologice din teritoriu.

 

Cuvânt despre colegul de la Ivancea

Olga Gherman, expertă CALM, ex-primară de Verejeni, care a vizitat recent comuna Ivancea, ne-a declarat: ”Am văzut un afiș electoral, în care era descrisă activitatea primarului de Ivancea și a echipei lui pe parcursul mandatului precedent şi mi-am zic, că lumea din această comună știe să-și aleagă și să-și aprecieze liderii. După mine, unul din factorii succesului lui Oleg este faptul, că această comună, cu cei 6000 de locuitori şi multitudinea de agenţi economici, activează precum o comunitate sătească din UE. Oleg Gașper a știut să acceseze şi să gestioneze bine fondurile europene, dar şi propriile finanțe, fără a umbla mereu cu mâna întinsă la autoritățile raionale. Alt factor care influențează buna activitate a acestei comunități este pat-riotismul local. În timpul campaniei electorale aici se duc bătălii crunte, dar după alegeri primăria şi Consiliul Comunal şi-au concentrat eforturile exclusiv asupra problemelor comunității. În aceasta un rol deosebit îi revine primarului”.

 

Vladimir Cociorvă, primarul de Brăviceni, raionul Orhei a opinat: „Oleg Gașper este modelul primarului viitorului, care demonstrează că poate soluţiona efectiv problemele comunităţi. Eu nu cunosc o altă primărie din regiunea Orhei, cu trei localităţi solide şi unde concomitent ar fi realizate atâtea proiecte pe diverse domenii. Un asemenea primar este un mare noroc pentru comună".

 

Alexei Cojocaru, primarul de Mitoc a recunoscut: "Am aflat de la consătenii lui Oleg cum acesta, ajutat de Mihai Gașper, unchiul său, a mobilizat într-o zi de sâmbătă toți supușii militari din comună la o clacă la amenajarea cimitirului din Furceni. Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap o asemenea idee năstruşnică, dar ingenioasă. Oleg Gașper este un primar îndrăzneţ şi consecvent în acţiuni. În condiţiile când avem o mulţime de probleme ne-rezolvate cu anii, el a reuşit să le structureze pe etape şi le soluţionează pe rând, cu răbdarea şi sârguinţa care îl caracterizează.

 

Ion Ionașcu, primarul de Ciocâlteni spune:„Primarul de Ivancea este opţiunea cea mai reuşită a alegătorilor din cele trei sate. Aceştia au înţeles un lucru simplu, dar important: un bun gospodar la casa lui şi un om de afaceri de succes ar putea cel mai bine administra şi o comună. Oleg este unul din colegii cu care neapărat mă sfătui înainte de a lua o decizie importantă”.

 

Lilia Cornea, profesoară la Gimnaziul Furceni, consilieră comunală ne-a declarat: „Satele noastre se confruntau decenii la rând cu multe probleme social-economice. În ultimii ani au fost reparate sau construite multe ob-iective social-culturale: şcoli, grădiniţe, apeducte, drumuri ş.a.m.d. Dar cel mai important lucru care ne-a reuşit, după mine, este schimbarea mentalităţii multor consăteni privind atitudinea faţă de bunurile publice, implicarea în soluţionarea problemelor comunităţii. Lumea noastră nu mai este atât de indiferentă ca înainte, participă activ în acţiunile comunitare”.

Ion Cernei