"Merită oare să fie promovat un primar fără realizări?"

  • 31 Decembrie 2014, 11:07
  • Vizualizări: 962

V.Odobescu ne-a trimis de pe adresa odobescu_v@outlook.com o replică intitulată: “Merită oare să fie promovat un primar fără realizări?” la articolul “Primarul nostru are un spirit de gospodar deosebit”, publicat în CUVÂNTUL din 11 septembrie 2014. Autorul scrie (reproducem replica cu unele prescurtări): “Am rămas uimiţi de informaţia pe care am citit-o în articolul “Primarul nostru are un spirit de gospodar deosebit”, despre aşa-numitele merite deosebite ale primarului de Dobruşa, r-nul Şoldăneşti, Victor Grosu. Îi întrebăm pe autorii articolului sus-menţionat: aţi mai fost vreodată şi prin alte sate din Moldova, aveţi voi oare idee despre ceea ce înseamnă spirit gospodăresc, aţi mai văzut voi oare sate gestionate de primari gospodari?

Da, Banca Mondială a contribuit financiar cu 3,5 mil. de lei pentru construirea apeductului Zahorna-Receşti, dar ştie oare biata Bancă că banii ei au fost risipiţi pe vânt?... Apeductul nu a funcţionat nici o zi măcar…

Referitor la renovarea Oficiului Medicilor de Familie din Zahorna, bravo Ministerului Sănătăţii şi Băncii Mondiale că au contribuit cu 1,5 mil. de lei... Încăperile în care s-a investit, până în prezent stau închise şi neutilizate. Dacă primarul ar fi depus efort să deschidă în localul renovat vreun Centru de plasament pentru copii sau bătrâni, oferind şi locuri de muncă pentru locuitorii satului, atunci ar fi fost demn de laude. Nici măcar nu a avut capacitatea să folosească banii cu utilitate…

Meritul unei persoane pentru anumite realizări înseamnă să baţi pe la uşi, să ceri susţinere, să rogi, să îngenunchezi uneori. A făcut aşa ceva primarul nostru? Pur şi simplu a beneficiat de nişte bani europeni de care au beneficiat şi multe alte sate din republică…Vrem să ştim, în ce constă meritul lui?”

În continuare V.Odobescu îl invinuieşte pe primarul V.Grosu că ”elevii din satele Zahorna şi Receşti sunt transportaţi la gimnaziul din satul Dobruşa cu un “microbuz vechi (de peste 20 de ani), murdar, avariat, din care cade rugină, de către un şofer agresiv, pe un drum avariat şi necurăţat pe timp de iarnă, lucru care nu-l prea îngrijorează pe primar”.

Şi mai departe: “Tot îl lăudaţi pe primarul Grosu de faptul că a contribuit în mod personal la deschiderea Centrului Comunitar din Receşti. Suntem foarte curioşi să aflăm în ce constă meritul lui în deschiderea centrului şi dota-rea cu mobilier?... Lucrătorii din acest centru ştiu cum activează fiind persecutaţi de primar… Dar drumurile, nici cu 30-50 de ani în urmă pe meleagurile noastre nu au existat asemenea drumuri…Oare în atâţia ani de activitate la Primărie nu a fost posibil să se schimbe măcar ceva spre bine?...

Nu se face nimic măcar pe timp de primăvară, când în satele şi oraşele republicii are loc campania de salubrizare. Aici chiar nu e nevoie de mulţi bani, e nevoie de spirit gospodăresc şi de dorinţă. A lansat vreodată primăria o chemare către locuitorii comunei să ieşim cu toţii - de la mic la mare - să facem curăţenie la intrarea în sate, pe drumuri, să se planteze tufari, flori la intrarea în sate, să se cureţe copacii de pe marginea şoselei şi să se văruiască tulpinile, să se cosească iarba de sub garduri? … Mulţi oameni nici nu bănuiesc că trebuie să facă aşa ceva, doar majoritatea nici nu au prea ieşit în afară ca să vadă că în alte sate se trăieşte altfel…Cine dacă nu primarul trebuie să organizeze acest lucru?suntem siguri că oamenii l-ar susţine, iar asupra celor neascultători ar trebui aplicate pârghiile necesare.

Stimaţi autori ai articolului, de ce promovaţi un primar incompetent? Ştim cu siguranţă că şi voi nu sunteţi mulţumiţi de activitatea primarului, numai faptul că deţineţi un loc de muncă va face să minţiţi…", îşi încheie mesajul autorul V.Odobescu.  

Ce cred alţi consilieri şi săteni?

Reporterul CUVÂNTUL-ui a revenit cu această replică în comuna Dobruşa, propunând-o spre a o comenta consilierilor comunali, dar şi unor locuitori, care cunosc bine situaţia din comună. Opinia lor a fost exprimată în mesajul de mai jos.

În imagine: primarul Victor Grosu

 

L-am recunoscut pe autorul replicii după stilul său. Dânsul este rău supărat că în câteva campanii electorale a pierdut competiţia pentru funcţia de primar al comunei Dobruşa. La întrebările dumnealui vrem să-i răspundem următoarele:

Primarul Victor Grosu a activat în mai multe funcţii şi localităţi din raionul Şoldăneşti şi pretutindeni a fost respectat şi stimat pentru că a lăsat în urma sa realizări şi fapte bune. Deşi avem un buget local auster, primarul a reuşit să atragă în ultimii ani investiţii în valoare de aproximativ 20 mln lei. Alţi 20 mln lei urmează să mai fie alocaţi în cel mai apropiat timp.Vom nominaliza doar unele din aceste realizări. Apeductul Zahorna-Receşti, de 10 km, a fost dat în exploatare în noiembrie 2013, suma investiţiei constituind 3,5 mln lei. Construcţia lui a durat cinci ani, banii fiind acumulaţi din mai multe surse, lucru care a necesitat eforturi anume din partea primarului.

În aprilie-mai 2014, administraţia comunei a întreprins un şir de acţiuni pentru diagnosticarea şi restabilirea sondei construite pe teritoriul OMF Zahorna încă în a. 1991. Experţii, consiliul tehnic AGEOM şi conducerea Minis-terului Mediului au recomandat că e mai raţional de proiectat şi forat 2 sonde noi. Primarul a obţinut 115 mii lei pentru proiectarea a 2 sonde noi, a staţiei de pompare şi a conductei până la rezervoarele construite cu capacitatea de 100 m3. Dar în ansamblu pentru construcţia sondelor, extinderea apeductului în satul Dobruşa, construcţia reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare planificate pentru anul următor Fondul Ecologic Naţional urmează să aloce aproximativ 8,5 mln lei.

Trebuie să precizăm că apeductul în valoare de 3,5 mln lei a fost construit cu investiţii din Fondul Ecologic Naţional, fără nicio contribuţie din partea locuitorilor. Cele 100 de gospodării conectate achită lunar în rate doar costul serviciilor de conectare la apeduct. Plata o percepe o întreprindere specializată din oraşul Floreşti. Sperăm că până în primăvara lui 2015 apa va ajunge în toate gospodăriile individuale.

Alt subiect ţine de renovarea instituţiilor din domeniul medicinii. Primăria Dobruşa a participat la proiectul USAID ”Reforma APL”. De acolo a şi început atragerea investiţiilor. Primăria a solicitat şi un suport financiar de la ministerul de ramură, de la Guvernul RM. Ca urmare, OMF a primit automobil pentru medic. Au fost alocaţi şi bani pentru renovarea OMF Zahorna. Concomitent, a fost construit OS Dobruşa, aici fiind valorificaţi circa 3 mln lei.

În timpul apropiat, instituţiile medicale din comună vor fi dotate cu utilaj şi aparate medicale noi, mobilier. Este preconizată extinderea spectrului serviciilor medicale.

În transportarea elevilor este antrenată Baza Auto Şoldăneşti. În timpul apropiat, gimnaziul va primi autobuz nou şi calitatea serviciilor se va îmbunătăţi cardinal. Direcţia Învăţământ a verificat semnalul privind comportamentul şoferului şi a stabilit că autorul replicii nu are dreptate. De altfel, şi drumul Zahorna-Receşti, care este în grija sectorului Şoldăneşti al SA "Drumuri-Soroca" este în stare bună.

Da, centrul comunitar pentru copii din satul Receşti a fost deschis de primar, deoarece grădiniţa din satul Zahorna era închisă. Lucrul dat a fost posibil în urma obţinerii unui grant în valoare de 48 mii lei, acordat prin intermediul UNICEF, fără solicitare de contribuţie. Aici a fost construit apeductul şi sistemul de canalizare, au fost executate şi alte lucrări de re-novare. Centrul a fost asigurat cu jucării, cărţi, mobilier, apoi a fost reorganizat în grădiniţă de copii. În prezent, grădiniţa de copii Receşti are în dotare tot necesarul pentru activitate. A mai rămas de reparat gardul. Este posibilă deschiderea încă a unei grupe.

Apropo, până la deschiderea centrului comunitar din Receşti activa grădiniţa de copii din s. Zahorna. Din cauza frecvenţei joase, prin decizia consiliului, activitatea instituţiei a fost suspendată. Atunci primarul nu a fost de acord cu decizia consiliului şi s-a hotărât ca grupa pregătitoare din Zahorna şi Receşti să activeze în incinta Gimnaziului Receşti, unde era destul spaţiu. Alta e că directorul gimnaziului, consilierul comunal Valentin Odobescu s-a împotrivit acestei decizii. Doar după implicarea reprezentantului guvernului consiliul s-a conformat legislaţiei în vigoare şi a votat decizia respectivă.

Autorul scrisorii critică administraţia comunei pentru drumurile proaste. Doar în anul 2014 drumurile din Receşti şi Zahorna au fost profilate de 2 ori, iar 2 sectoare au fost reparate, în acest scop fiind cheltuiţi circa 200 mii lei.

Pentru amenajarea localităţilor şi menţinerea lor în ordine primăvara se desfăşoară două luni de curăţenie, se face ordine în sate, în cimitire, se lichidează gunoiştile neautorizate, se plantează copaci. Prin intermediul proiectului GIZ, în comună au fost construite 20 de platforme pentru depozitarea deşeurilor menajere.

Investiţiile aduse nu sunt destinate doar satului Dobruşa, ci şi localităţilor Receşti şi Zahorna. În afară de cele nominalizate mai sus, trebuie să menţionăm că s-a proiectat conectarea la gazoducte a satelor Receşti şi Zahorna, construcţia în aceste localităţi a unei reţele de canalizare şi a staţiei de epurare. De asemenea, au fost renovate reţelele electrice şi au fost instalate 50 de felinare cu conectare individuală, construite 2 opriri pentru călători".

Consilierii locali Petru Dandara, Valeriu Cojocaru, Gheorghe Galuşinschi, Nicolae Silivestru, Ecaterina Braga, Jorj Odobescu; cetăţenii Emilia Hristofor, Anatol Bulat, Nina Filipschi, Ion Odobescu, Ala Tincu, Ecaterina Răilean

"Victor Grosu este unul din cei mai buni primari"

Solicitat să comenteze replica lui V.Odobescu, preşedintele raionului Alexandru Reliţchi a declarat: „Consiliul Raional confirmă, că toate proiectele atrase şi implementate în comuna Dobruşa de către primarul Victor Grosu au fost coordonate şi susţinute de către administraţia publică, cu asistenţă informaţională, tehnică sau financiară.

Comuna Dobruşa are parte de unul dintre cei mai buni primari din raionul Şoldăneşti, cu experienţă în atragerea de fonduri. Prin multă străduinţă, aceste fonduri sunt asimilate cu succes. În perioada de exercitare a mandatelor de primar de către Victor Grosu, în comuna Dobruşa au fost valorificaţi peste 20 mln lei şi tot atâtea milioane sunt în proces de utilizare.

Astăzi bugetele primăriilor sunt foarte modeste, nu acoperă nici 2 % din cheltuielile necesare pentru soluţionarea problemelor comunităţii. Astfel un primar are nevoie de multă viziune, curaj şi abilităţi deosebite pentru a căuta, găsi şi convinge investitorii să dea bani anume pentru un proiect sau altul. Primarul de Dobruşa are aceste calităţi, de atâta şi a reşit să facă atâtea pentru comuna sa.