Mass-media şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  • 15 Iulie 2016, 07:24
  • Vizualizări: 1294
Mass-media şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Legile în vigoare în Republica Moldova nu în toate cazurile asigură egali-tatea de şanse pentru femei şi bărbaţi nici în politică, nici în viaţa cotidiană, de aceea necesită un şir de modificări şi completări.

Legile în vigoare în Republica Moldova nu în toate cazurile asigură egali-tatea de şanse pentru femei şi bărbaţi nici în politică, nici în viaţa cotidiană, de aceea necesită un şir de modificări şi completări.

La întrunire, la care au fost prezentate rapoartele de autoevalure din perspectiva dimensiunii de gen şi rezultatele analizei calitative a conţinutului editorial al celor 30 de instituții mass-media beneficiare ale Programului de susţinere a mass-mediei în asigurarea egalităţii de gen, au participat peste 30 de reprezentanţi ai mass-media locală şi naţională, experţi în domeniu.

"Listele electorale pentru alegerile parlamentare şi locale care nu vor respecta cota de 40% de candidaţi de ambele sexe nu vor fi înregistrate de către organele electorale; taţii au dreptul la un concediu paternal cu o durată de 14 zile în primele 56 de zile de la naşterea copilului cu plata din fondul Casei Naționale de Asigurări Sociale; publicitatea sexistă (care prezintă femeia sau bărbatul drept obiect se-xual, în situaţii umilitoare sau degradante, violente şi care ofesează demnitatea umană) va fi sancționată, etc." Potrivit Dianei Doroș, sefă-adjunctă a Direcţiei Politici de Asigurare a Egalităţii între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, acestea sunt doar câteva prevederi din Legea nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Modificările în cauză au fost subiect de discuţii în cadrul mesei rotunde ”Noutăți legislative în domeniul asigurării egalității de șanse între femei și bărbați”, organizată la sfârşitul săptămânii trecute de Asociația Presei Independente.

Diana Doroș a vorbit şi despre alte aspecte ale Legii nr. 71.

”Deși avem o lege care prevede echilibrul de gen în produsele mass-media și publicitate, mai persistă stereotipurile și imaginile sexiste, inclusiv în publicitate. De multe ori, în materialele informative, femeile sunt reflectate tendențios și diferit, în raport cu bărbații”, a spus Diana Doroș, remarcând că în Codul audiovizualului au fost întroduse definiţiile de publicitate sexistă și stereotip se-xist, pentru încălcarea cărora în Codul Contravențional sunt prevăzute sancţiuni (amenzi între 30-150 unități convenționale pentru persoanele fizice, 200-400 unități convenționale pentru persoanele cu funcții de conducere și 400-500 unități convenționale pentru persoanele juridice).

Expertele Loretta Handrabura, Olga Nicolenco au salutat modificările în legislaţie făcute prin Legea nr. 71, menţionând că în domeniul de referinţă încă rămân destule probleme. De exemplu, cu aceeaşi cotă de 40% de reprezentare a persoanelor de ambele sexe în listele electorale. Şi până acum în listele mai multor formaţiuni politice femeile constituiau 40% şi chiar mai mult, numai că, fiind plasate în partea a doua a listelor, în organele de conducere ajungeau nu mai mult de 10-20 la sută, spune Olga Nicolenco.

Referindu-se la tematica ziarelor, posturilor TV şi site-urilor monitorizate în cadrul Programului de susţinere a mass-mediei în asigurarea egalităţii de gen, realizat de API, cu susţinerea Programului ONU "Femeile în Politică", implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare", cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei, expertele au remarcat, că deşi în ultimul timp, inclusiv graţie proiectului dat, s-au atestat mai multe schimbări pozitive, încă se menține o discrepanță evidentă în prezentarea genurilor în materialele jurnalistice. De exemplu, 55% din articolele şi reportajele publicate în aprilie 2016 au avut în calitate de protagonist unul sau mai mulţi bărbați şi doar 21% din materiale au fost despre femei în rolul principal. Femeile sunt în minoritate şi în calitate de eroine secundare, în imaginile publicate, fenomenul fiind caracteristic pentru majoritatea instituţiilor mass-media din R.Moldova.

Reporter ”C”