Livadă a viitorului

  • 28 Noiembrie 2013, 16:32
  • Vizualizări: 2860
Livadă a viitorului

În ultimii ani condiţiile climaterice de la noi se schimbă esenţial. Tot mai des ne confruntăm ori cu secetă, ori cu ploi torenţiale, grindină, care reduc fertilitatea câmpurilor şi eforturile plugarilor. Această situaţie impune producătorii agricoli să se adapteze la noile condiţii şi să obţină în continuare rezultate dorite.

Una din activităţile de bază practicate tot mai frecvent în ultimii ani de cei care înfiinţează plantaţii pomicole intensive şi super-intensive prevede instalarea plaselor antigrindină, dar şi cu efect de umbrire, care protejează fructele şi de razele solare, ce e foarte important în condiţiile unei arşiţe de lungă durată.

Avantajele utilizării plasei antigrindină în plantaţiile horticole sunt: se evită deteriorarea culturilor şi pomilor; se diminuiază pagubele produse de grindină, dar şi efectele nocive ale luminii solare (în acest caz colorarea fructelor devine uniformă), se reduc pierderile cauzate de vânturile puternice; pomii sunt protejaţi de insecte şi păsări. Toate acestea, în ultima instanţă se răsfrâng în beneficii economice solide.

În prezent se produc plase din fibre de polietilenă ţesute, cu o grosime de 0,28-0-32 mm şi o densitate optimă, care pot fi instalate uşor în sistem de tutore şi ancoraj orizontal deasupra pomilor. În caz de grindină, particulele de gheaţă se adună pe plasă şi sunt direcţionate la mijlocul rândului. La o încărcătură mai mare plachetele de unire a plasei se deschid şi particulele de grindină cad la sol unde se topesc, asigurând plantaţia cu umezeală. Plus la aceasta, plasa asigură un regim optim de temperatură, cu până la 5-70 C mai mică, decât în afara ei, contribuie la menţinerea umezelei în sol, factori deosebit de importanţi pentru obţinerea fructelor de înaltă calitate.

De culoarea plasei depind foarte mult condiţiile optime de maturizare şi coacere a fructelor. Efectul de umbră al plasei albe este de 8%, celei gri - de 12% iar celei negre - de 16%. Culoarea plasei condiţionează nu numai sporul cantitativ al fructelor maturizate, ci şi durata coacerii lor. S-a constatat, că utilizarea acestor plase stimulează procesul de fotosinteză şi sporul de recoltă cu 10-14%. Se micşorează esenţial cheltuielile pentru irigarea plantaţiei şi cele de protecţie a pomilor de boli şi dăunători.

Printre primii în ţară au început să utilizeze plasele de protecţie a plantaţiilor pomicole în Societatea Comercială "Lobi-logistic" SRL din satul Chipeşca, raionul Şoldăneşti, afacerea fiind susţinută cu un suport parţial financiar şi asistenţă consultativă de către Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală în cadrul Proiectului "Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova", finanţat de Banca Mondială. Scopul de bază al proiectului constă în demonstrarea elementelor de diminuare a efectelor grindinei, temperaturilor înalte şi a secetei la producerea fructelor prin implementarea sistemului de plasă antigrindină şi cu efect de umbrire, dar şi a sistemului de irigare prin picurare, după exemplul companiilor mari de producere a fructelor din Italia. În acest scop a fost instalat un sistem de irigare prin picurare, un sistem de plasă antigrindină cu efect de umbrire cu tutore din piloni de beton precomprimaţi şi informarea timpurie prin intermediul abonamentului la sistemul Platformei de Avertizare şi Comunicare Timpurie (www.acsa.md), iar începând cu anul viitor - prin instalarea unei staţii automatizate autonome de culegere, procesare şi informare de date meteo.

Toate aceste activităţi vor avea pentru gospodărie un impact esenţial, deoarece plantaţia pomicolă este amplasată în zona de nord a ţării, unde există un risc înalt de secetă, grindină şi temperaturi toride. De exemplu, în ultimii 13 ani în regiunea dată au fost înregistraţi 5 ani cu alternare de grindină şi 4 - cu secetă.

Plantaţia pomicolă a gospodăriei date a fost întemeiată cu trei ani în urmă şi va fi una modernă, în stil european. Până în prezent au fost plantate 33 ha cu pomi de măr de soiurile „Golden Delicious”, „Red Delicious Camspur”, „Grannу Smith” şi păr de soiul ,,Abate Fetel”. Două din aceste soiuri de măr şi părul au fost omologate în ţara noastră în premieră. Pe fiecare hectar ocupat cu soiul „Grannу Smith” au fost plantaţi peste 4000 de pomi.

Până acum pe această suprafaţă au fost fixaţi pilonii, ancorele, suporturile de susţinere a ramurilor, suporturile de stabilizare a cablurilor pentru instalarea plasei şi a început montarea plasei. În rezultatul aplicării unui sistem combinat de irigare prin picurare şi plasă antigrindină şi de umbrire, plantaţia este expusă la un risc redus de capriciile naturii, iar graţie unei staţii autonome de culegere, procesare şi informare despre datele meteo va fi posibilă executarea irigărilor cu consum redus de apă, prognoza şi preîntâmpinarea afectării plantaţiei de boli şi dăunători prin tratamente fitosanitare profilactice, cu efecte negative minime asupra mediului.

În anul curent gospodăria a efectuat un volum mare de lucrări în vederea consolidării şi extinderii afacerii. A fost completamente soluţionată problema asigurării cu apă de calitate pentru irigarea a 65 ha de livadă, pe lângă câteva bazine de acumulare a apelor pluviale a fost construită şi o conductă de rezervă pentru aprovizio-nare cu apă din râul Răut cu o lungime de circa 6 kmi, dar şi o linie de asigurare cu energie electrică. De asemenea au fost înălţate câteva încăperi auxiliare şi Casa livădarului. În perspectiva apropiată se preconizează construcţia unor obiecte de infrastructură post-recoltare conform standardelor europene, iar specialiştii gospodăriei urmează cursuri de instruire profesională în cadrul companiilor de profil din Italia.

Petru Brădescu, coordonator de proiect ACSA, raionul Şoldăneşti