Legea privind finanţele publice locale, prima etapă a procesului de descentralizare administrativă

  • 27 Februarie 2015, 10:00
  • Vizualizări: 1439
Legea privind finanţele publice locale,  prima etapă a procesului  de descentralizare administrativă

Materiale pregătite de colaboratorii Consiliului Raional Orhei şi achitate din bani publici

 

 

Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Orhei a convocat recent o şedinţă cu primarii la tema: Executarea bugetelor pentru anul 2014 – rezultate, lecţii învăţate şi aspecte privind exe-cutarea bugetelor pe anul bugetar 2015 prin prizma modificărilor operate în Legea privind finanţele publice locale.

 

Noi modalităţi de formare şi executare a bugetelor APL

Anul 2014 a fost pentru autorităţile publice din raionul Orhei într-un fel reuşit. La partea de venituri bugetul raionului a fost executat cu 101,5%, iar la cheltuieli – cu 93,3%. Cel mai înalt grad de executare a bugetului a fost înregistrat de primăriile Jora de Mijloc, Donici, Isacova, Trebujeni (102-133%). În 24 de primării aceşti indicatori au fost la nivel de 90-100%, iar în 4 primării - de 87-89%.

Modificările operate în Legea privind finanţele publice locale impun deja în anul curent noi modalităţi de formare şi executare a bugetelor APL. Din bugetul de stat vor fi acoperite cheltuielile APL de nivelul întâi pentru învăţământul preşcolar şi extraşcolar. Transferurile respective se calculează reieşind din numărul concret de beneficiari şi se fac direct către primării.

Celelalte cheltuieli (funcţii proprii) – aparatul primăriei, instituţiile de cultură, amenajarea teritoriului, întreţinerea şi iluminarea străzilor etc. urmează să fie acoperite din transferurile cu destinaţie generală, veniturile şi taxele proprii.

Noile condiţii impun angajaţii primăriilor şi consilierii să fie mai întreprinzători, mai creativi, să dea dovadă de mai multă exigenţă în colectarea impozitelor şi taxelor locale, să caute noi surse de venituri şi să le utilizeze eficient.

 

Descentralizarea şi autonomia primăriilor

Modificările făcute în Legea Finanţelor publice lărgesc considerabil autonomia APL, oferindu-le mai multe posibilităţi de manevrare cu resursele financiare. Până acum primăriilor nu le era convenabil să majoreze veniturile proprii, pentru că în asemenea caz respectiv se reduceau transferurile din bugetul de stat. Acum legea încurajează primăriile să sporească încasările, pentru că transferurile din bugetul de stat nu sunt legate de veniturile proprii care se vor acumula şi vor putea fi utilizate la discreţia autorităţilor locale.

Experienţa multor primării demonstrează, că în teritoriu există multe rezerve nefolosite de completare a bugetelor locale. Este vorba de utilizarea eficientă a patrimoniului public (terenuri, imobile, implicarea în diverse parteneriate public-private), prestarea diferitor servicii (domeniu aproape neexploatat în sectorul rural de la noi), etc.

O sursă solidă de majorare a veniturilor APL ar putea deveni impozitele pe proprietate. Până acum aceste impozite sunt calculate în baza preţurilor stabilite încă în perioada sovietică, fiind departe de preţurile lor actuale. Puţin probabil că aceste impozite se vor modifica în anul curent. Dar se prevede că în timpul apropiat serviciile teritoriale cadastrale vor reevalua proprietăţile cetăţenilor, după care se va aplica un impozit corelat cu valoarea reală de piaţă a imobilelor. De exemplu, astăzi impozitul pe bunuri imobiliare este, în medie pe gospodărie, de opt lei pe an şi încasările la acest capitol abea de ajung la 0.5% din buget. Se aşteaptă că acest impozit va creşte de aproximativ 10-15 ori, pentru că în toate statele europene această taxă reprezintă principala sursă de finanţare a bugetelor publice locale.

Descentralizarea finanţelor publice oferă mai multe posibilităţi primarilor, inclusiv în ce priveşte modificarea statelor de personal, stabilirea salariilor pentru angajaţi.

Galina Colun, şefa direcâiei Finanţe Orhei