Învăţăm să evităm discriminarea

  • 22 Iulie 2016, 07:39
  • Vizualizări: 1115
Învăţăm să evităm discriminarea

O activitate de informare, educare şi stimulare a schimbului de opinii şi informaţii la tema drepturilor omului și diversității a avut loc recent în satul Cinişeuţi, raionul Rezina. La întrunirea organizată de Asociaţia Presei Independente (API) în parteneriat cu redacţia săptămânalului regional CUVÂNTUL au participat în special etnici de origine ucraineană și rromă din localitatea dată. Evenimentul a fost organizat cu suportul organizației suedeze "Civil Rights Defenders".

Informaţia prezentată de juristul şi avocatul Centrului Nediscriminare Dumitru Rusu privind diverse forme de discriminare existente în societatea noastră şi modalităţile de depăşire a acestora, legislaţia naţională şi internaţională din domeniu şi posibilităţile de aplicare a ei a fost ascultată cu interes de public.

Întrebările care au urmat către jurist şi organizatorii întrunirii reprezentaţi de Ion Mazur, şef Departament Advocacy, Publicații și Dezvoltare organizațională a Asociaţiei Presei Independente şi Tudor Iaşcenco, directorul săptămânalului CUVÂNTUL au generat o discuţie interactivă cointeresată, în cadrul căreia cinişeuţenii au primit răspunsuri concrete, bine argumentate privind problemele ce-i preocupă.

Un accent deosebit s-a pus pe elementele inacceptabile din relaţiile între cetăţeni şi posibilităţile de depăşire a acestora, modalităţile de soluţionare a litigiilor ce apar uneori pe motive de discriminare politică, rasială, de sex, etnică, etc.

Tudor Codreanu