Funcţionarii nu se grăbesc să-şi declare cadourile

  • 1 August 2013, 19:01
  • Vizualizări: 1671

În luna martie curent, a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol. Potrivit documentului, autorităţile publice centrale şi locale trebuie să ducă evidenţa darurilor primite. Excepţie de la acest regulament fac medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi produsele perisabile (alterabile), primite în timpul exercitării funcţiei.

 

Comisii create „de nevoie”

Comisia Naţională de Integritate (CNI) a solicitat, la începutul lunii iulie curent, de la autorităţile publice centrale şi locale informaţia privind evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor primite de către persoanele publice cu funcţii de răspundere. Potrivit CNI, până în prezent au răspuns solicitării circa 20 de instituţii publice.

La patru luni de la intrarea în vigoare a acestui Regulament, preşedintele CNI, Anatolie Donciu, afirmă că funcţionarii şi demnitarii publici nu se prea grăbesc să-şi declare cadourile primite. Până la 22 iulie curent au răspuns solicitării CNI circa 20 de autorităţi. „Din răspunsurile primite până acum reiese că majoritatea autorităţilor au constituit comisiile de evaluare şi evidenţă a cadourilor după ce CNI a cerut această informaţie. Doar o singură autoritate a format această comisie în luna mai curent, iar restul au fost create în a doua jumătate a lunii iulie”, susţine Donciu.

 

Lista cadourilor – la vedere

Menţionăm că persoanele publice care trebuie să-şi declare cadourile sunt subiecţii Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese şi ai Legii nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public. Astfel că, în interiorul organizaţiilor publice în care activează aceste persoane trebuie să fie constituită, prin act administrativ al conducătorului, comisia de evidenţă şi evaluare a cadourilor. Aceasta va înregistra şi evalua cadourile, va propune conducătorului organizaţiei publice, după caz, păstrarea cadoului în gestiunea organizaţiei publice sau transmiterea cadoului cu titlu gratuit în scopuri de caritate. Anual, Comisia este obligată să publice pe pagina web a organizaţiei lista cadourilor şi beneficiarilor acestora.

 

Ce cadou trebuie declarat?

La rândul lor, beneficiarii au obligaţia să declare cadourile şi să le prezinte în starea iniţială Comisiei în termen de 7 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care cadoul este primit în timpul aflării beneficiarului în deplasare, acesta urmează a fi declarat în termen de 7 zile lucrătoare de la data revenirii la locul de muncă.

După evaluarea cadoului, comisia îl returnează beneficiarului în cazul în care valoarea acestuia nu depăşeşte suma de o mie de lei. Dacă valoarea darului depăşeşte această sumă, acesta va fi răscumpărat de către beneficiar sau va trece în gestiunea organizaţiei publice.

Comisia Naţională de Integritate este instituţia care va monitoriza dacă autorităţile publice centrale şi locale respectă prevederile acestui Regulament, stipulări care sunt reglementate şi în art. 23 al Legii cu privire la conflictul de interese.

Lilia Zaharia,

corespondent special