Egalitatea de gen în atenţia ziariştilor de la CUVÂNTUL

  • 28 Ianuarie 2016, 15:11
  • Vizualizări: 1678
Egalitatea de gen în atenţia ziariştilor de la   CUVÂNTUL

CUVÂNTUL îşi autoevaluiază activitatea prin prisma dimensiunii de gen. Pe înţelesul tuturor,

aceasta înseamnă că zi de zi, număr de număr, deja de patru luni ziariştii ţin în atenţia lor sarcina de

a prezenta în paginile ziarului în mod echitabil şi echilibrat atât bărbaţii, cât şi femeile.

Dat fiind faptul că trăim într-o societate patriarhală, unde domeniile politic, economic, mai puţin cel social

sunt dominate de bărbaţi, şi în virtutea unor stereotipuri care încă persistă în conştiinţa neamului nostru,

mass-media continuă şi în secolul XXI să oglindească preponderent activităţile bărbaţilor ca factori decizio-

nali, imaginea femeilor fiind adesea exploatată în scopuri de reclamă/cu tentă negativă. Asociaţia Presei

Independente, cu susţinerea Programului ONU "Femeile în Politică", implementat de Entitatea Naţiunilor

Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Programul Naţiunilor Unite pentru

Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", cu

sprijinul financiar al Guvernului Suediei, a iniţiat un program de susţinere a instituţiilor mass-media privind

asigurarea egalităţii de gen, facilitând autoevaluarea prin prisma dimensiunii de gen a 30 de instituţii mass-

media. Printre acestea este şi săptămânalul regional CUVÂNTUL.

Recent, colaboratorii redacţiei au analizat, împreună cu experta în probleme de gen Olga Nicolenco,

rezultatele comparative ale primelor trei luni de implementare a proiectului. Dezbaterile s-au axat pe

conţinutul publicaţiilor CUVÂNTUL-ui trecute prin prisma dimensiunii de gen. Vorbitorii au menționat, că

femeile încă insuficient sunt promovate ca participante în procesele politice, economice, alte domenii, deşi

în ultimele luni se observă schimbări pozitive vizibile. La fel, ziarul CUVÂNTUL foloseşte un limbaj adecvat

şi corect referitor la ambele genuri.

Experta Olga Nicolenco (în dreapta) s-a arătat încrezută că, graţie acestui proiect, jurnaliștii vor

trata mult mai adecvat viaţa societăţii noastre, respectând egalitatea de gen, iar cititorul va beneficia

de o informație mai calitativă şi echilibrată.

Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului, consideră că procesul de autoevaluare a conţinutului ziarului

prin prisma dimensiunii de gen, instruirile la care participă în cadrul proiectului respectiv colaboratorii

redacţiei vor contribui la lărgirea, aprofundarea şi sporirea calităţii publicaţiilor CUVÂNTUL-ui.

Tatiana Vrăjitoru