“Dragostea de ţară şi de valorile naţionale sunt înţelese şi apreciate cu adevărat numai când eşti departe de meleagurile natale

  • 15 Octombrie 2015, 22:07
  • Vizualizări: 1477
“Dragostea de ţară şi de valorile naţionale sunt înţelese şi apreciate cu adevărat numai când eşti departe de meleagurile natale

Valentina Romanciuc este originară din s. Jora-de-Jos, raionul Orhei. Mulţi ani a predat limba şi literatura română la şcoala din Jora-de-Mijloc, fiind apreciată de colegi şi elevi pentru creativitate, responsabilitate, cumsecădenie. La un moment însă, ca şi alţi moldoveni, s-a văzut impusă de situaţie să-şi caute rostul peste hotare. Împreună cu familia s-a stabilit în Portugalia, unde peste un timp a devenit una din liderii culturali ai diasporei moldoveneşti. Dumneaei, împreună cu Rodica Gherasim, originară din comuna Valea Mare, Ungheni şi alţi concetăţeni au fondat în oraşul Barreiro Asociaţia “Mioriţa” şi clubul literar-dramatic “Moştenitorii”, care desfăşoară o activitate culturală prodigioasă. Totodată, continuă să ţină legături strânse cu baştina, inclusiv şi prin intermediul săptămânalului CUVÂNTUL, informând periodic pământenii despre activităţile asociaţiei şi diasporei moldoveneşti în ansamblu.

Le-am solicitat să ne povestească mai detaliat despre viaţa basarabenilor din Portugalia, cum aceştea ţin la tradiţiile, obiceiurile naţionale, dacă au sau nu posibilităţi să-şi păstreze identitatea, credinţa, cultura şi care sunt relaţiile lor cu poporul băştinaş.

Rodica Gherasim: Asociaţia “Mioriţa” a fost fondată în anul 2003 de Valentina Romanciuc împre-ună cu subsemnata, cu Gabriela Romanciuc, familia Costin, familia Covalciuc şi alţii. Noi considerăm că valoarea şi frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor noastre naţionale trebuie cunoscută, simţită, preţuită, sarcină care revine într-o mare măsură pe seama şcolii şi dascălilor. Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat, iar cei implicaţi în educaţie au obligaţia de a transmite moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii. Întrucât aici, din păcate, nu avem multe şcoli în limba română, această sarcină şi-a asumat-o, alături de alte organizaţii similare, Asociaţia “Mioriţa”, care dispune de un bun potenţial pedagogic. Din 2006, anual, organizăm Festivalul Mărţişorului, dar şi “Sărbătoarea Teiului” (consacrată poetului-nepereche M.Eminescu), Ziua Independenţei Republicii Moldova, Ziua Limbii Române, “Toamna de Aur” şi, desigur, marcăm, conform datinilor strămoşeşti, Crăciunul, Paştele şi Duminica Mironosiţelor în parteneriat cu Parohia Bisericii "Sf. Apostol Andrei" din or. Setubal. La toate evenimentele participă între 150-400 de persoane, inclusiv şi români, reprezentanţi ai altor naţionalităţi: portughezi, brazilieni, ucraineni, colaboratori ai Ambasadei R.Moldova în Portugalia.

Asociaţia care întruneşte circa 120 de membri şi-a stabilit drept scop cultivarea patriotismului în rândurile imigranţilor moldoveni şi a descendenţilor lor, păstrarea şi promovarea tradiţiilor, obiceiurilor şi a valorilor noastre naţionale, acumulate timp de veacuri şi transmise din generaţie în generaţie.

În cadrul evenimentelor culturale facem trimitere şi la tradiţiile, obiceiurile portugheze, ale altor popoare. Spre exemplu, am încercat să apropiem numele şi operele celor 2 mari poeţi ai latinităţii, Luis de Camoes şi Mihai Eminescu şi să scoatem în evidenţă contribuţia acestora în literatura universală. Reportaje de la manifestaţii sunt publicate în presa locală, dar şi în cea din R.Moldova (CUVÂNTUL, “Literatura şi Arta”, “Timpul”).

Avem relaţii strânse cu autorităţile publice locale din Portugalia. Primăria oraşului Barreiro invită Asociaţia la diverse evenimente culturale organizate atât în localitate, cât şi în primăriile vecine. Drept exemplu pot servi Festivalul "Sunete, Culori, Arome şi Cunoaştere", expoziţia de artizanat şi gastronomie "Rădăcinile", la care prezenţa noastră a fost înalt apreciată de localnici.

Deja doi ani consecutiv grupul de dans al Asociaţiei “Mioriţa” participă la "Maratona de dans", organizat de către grupul DANЗUTIB al Universităţii Senior din or. Barreiro. Avem şi echipa noastră de fotbal "Dacii". O prietenie strânsă s-a stabilit între membrii Asociaţiei “Mioriţa" şi Centrul Cultural Moldav din Portugalia în frunte cu Oleg Boghenco, la fel colaborăm cu diverse alte asociaţii de imigranţi.

Valentina Romanciuc: Ultimii doi ani m-am aflat mai mult la copii în Canada şi activitatea Asoci-aţiei a fost dirijată de Rodica Gherasim. Dar vreau să menţionez că rolul “Mioriţei” în viaţa diasporei moldoveneşti din or. Barreiro şi împrejurimile lui este unul foarte important. Asociaţia are la activ peste 50 de activităţi cu un mesaj bine definit şi de fiecare dată înalt apreciat de participanţi şi comunitate. Toate aceste activităţi au fost realizate nu la comanda cuiva, ci din îndemnul inimii, dragoste de ţară, de casă şi de valorile noas-tre naţionale, lucruri înţelese şi apreciate cu adevărat numai când eşti departe de meleagurile natale. Succesul este asigurat şi de faptul, că toţi membrii asociaţiei participă cu plăcere la acţiunile organizate. În mod special aş vrea să mă refer la activitatea clubului literar-dramatic “Moştenitorii” lansat în decembrie 2014, din iniţiativa dnei Rodica Gherasim. Clubul şi-a propus să contribuie la crearea unei ambianţe favorabile pentru cultivarea limbii române în rândul copiilor, aprofundarea cunoştinţelor în domeniul literaturii române din ţară şi din Basarabia, descoperirea şi promovarea tinerelor talente, etc. Muzica pentru spectacolele puse în scenă este meritul dăscăliţei Silvia Bălăţel din comuna Drăguşeni, Străşeni. În premieră a fost prezentat spectacolul "Povestea Crăciunului", care a întrunit copii între 3 şi 10 ani. În cadrul sărbătorilor de Paşti şi Ziua Mironosiţelor copiii au prezentat scene din Biblie. Sărbătoarea "Sfântă ni-i casa" a fost dedicată venirii primăverii, Mărţişorului, Zilei Mamei. Cântecul "Sfântă ni-i casa", interpretat de toţi participanţii, a fost un moment de înaltă revelaţie sufletească, când nu era nevoie de traducere pentru cei ce nu vorbesc româna, ca să se simtă dorul de casă! Iar pe obrajii multora se putea vedea câte o lacrimă a neuitării, dar şi a fericirii că putem păstra în inimi Sfinţenia Casei părinteşti! A fost înalt apreciat în comunitate, dar şi în oraşul Benavente spectacolul dedicat prieteniei "Cât face să ai un prieten". Actualmente se pregăteşte un spectacol dedicat Zilei Culturii Republicii Moldova în Portugalia, preconizat pentru luna noiembrie cu genericul "Sfântă ţară şi frumoasă".

Pentru conformitate,

Tudor Iaşcenco

www.cuvintul.md

Moldova+ Materialele au fost realizate în cadrul proiectului "Consolidarea independenţei în mediile de comunicare din Moldova", implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews