Despre drepturile şi împuternicirile lui Stepan Ilici

  • 1 Iulie 2016, 21:02
  • Vizualizări: 1152
Despre drepturile şi împuternicirile lui Stepan Ilici

Nu demult, Ștefan Bârcă, primarul de Verejeni mi-a făcut prin telefon niște scene de isterică destoinice de un serial mexican. L-am anunțat că vreau să asist la ședința Consiliului Local, dar n-am dovedit să-i spun care-i motivul, că dânsul a spus ”nu” și a închis telefonul.

A încercat un alt primar să-l convingă pe Stepan Ilici (așa-i zic dlui Bârcă verejenenii) de ce trebuie să fiu prezent acolo, unde în afară de raportul asistentului social care ne interesa, pentru că ziarul este parte în proiectul ”Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice locale prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale”, care vizează prevenirea şi combaterea corupţiei în APL din raionul Telenești, mai aveam nevoie şi de alte informaţii de interes public, dar şi de data asta Stepan Ilici mi-a declarat categoric: ”Nu-mi trebuiești la Verejeni să-mi scrii nici de bine, nici de rău!”

Istoria relaţiilor noastre cu primarul de Verejeni se trage din vara lui 2011, când dumnealui a câștigat alegerile locale, iar peste câteva luni a fost organizată o adunare a cetățenilor. Ceea ce am văzut la adunarea respectivă m-a consternat – noul primar de Verejeni și-a citit pe silabe raportul în fața lumii! Şi habar nu avea ce citea! Textul era scris de altcineva, iar edilul nu se trudise cel puţin să ia cunoştinţă în prealabil de cele scrise, apărând în faţa consătenilor într-un mod extrem de jalnic.

Am scris despre Verejeni ca despre una din cele mai active comunități, cu tradiții și inițiative notorii, dar şi despre cele întâmplate la adunarea cu pricina și despre alte năzdrăvănii ale lui Stepan Ilici, inclusiv când, cu permisiunea dumnealui, au fost bătute în scânduri ușile gimnaziului în iarna aceluiaș an, pentru a bloca intrarea în instituţie a Olgăi Gherman, predecesoarea lui la primărie, care trebuia să revină, conform legii, în funcția de directoare a gimnaziului pe care o deținuse anterior. Atunci noul edil se făcu de râs, războindu-se cu Gherman, care în mandatele de primară îl promovase pe Stepan Ilici în echipa ei de consilieri. Nici decizia de a ”îngrădi satul şi primăria de mass-media" nu-i legitimă. Dumnealui nici nu vrea să audă de Legile privind accesul la informație şi privind libertatea de exprimare, alte acte legislative care asigură accesul neîngrădit al oricărui cetățean, inclusiv şi, în mod special, a jurnalistului la informația de interes public, legi care stipulează că întrunirile APL de toate nivelurile, cu excepţia unora prevăzute în mod expres de lege, sunt publice şi deschise pentru toţi cetăţenii, mai ales reprezentanţii mass-media, misiunea principală a cărora este să informeze societatea despre faptul cum îşi fac datoria ramurile puterii, angajate şi plătite din buzunarul cetăţenilor.

Apropo, insistam să mă întâlnesc cu consilierii de Verejeni şi pentru o chestiune care-i privea. Savantul Ștefan Topală, doctor habilitat în biologie, s-a adresat către comunitatea intelectuală de la Chișinău să se implice în campania de colectare a banilor pentru confecţionarea şi instalarea plăcilor comemorative dedicate celor 8 martiri - membri ai organizației clandestine ”Majadahonda” de la Liceul ”Vasile Lupu” din Orhei, omorâți de regimul stalinist la 29 iunie 1941. Unul din conducătorii acestei organizații a fost Vichentie Eprov, originar din Verejeni, care a fost arestat chiar în incinta școlii din satul natal, unde era angajat ca învățător. Din cauza ”caprițurilor” lui Stepan Ilici n-am putut discuta cu aleşii locali. Sper, totuși, că la Verejeni printre consilieri, intelectualitatea satului sunt destui oameni de bună credință, cu mintea trează, care țin la istoria satului și doresc să scoată din anonimat numele consăteanului-martir. Aceștea ar putea să-i lămurească dlui primar care sunt împuternicirile şi drepturile dumnealui, dacă singur nu vrea să se osândească să consulte legislaţia.

 

Ion Cernei