Concursul raional „Cea mai salubră şi amenajată localitate”

  • 24 Martie 2016, 14:26
  • Vizualizări: 1766
Concursul raional „Cea mai salubră şi amenajată localitate”

În scopul mobilizării actorilor comunitari şi cetăţenilor la salubrizarea şi amenajarea localităţilor, Fondul Ecologic local Rezina, în parteneriat cu Executivul Raional Rezina, săptămânalul CUVÂNTUL, postul TV ELITA şi AO „Nufărul”, în perioada 25 martie – 25 mai 2016 organizează concursul „Cea mai salubră şi amenajată localitate”.

La concurs pot participa toate localităţile raionului Rezina, care se vor înscrie până la 01 mai 2016 la adresa: or. Rezina, str. Voluntarilor, 5A, persoana de contact Ruslan Roșca, tel.: 0254-2-23-43; 0606000772.

Activităţile propriu-zise se vor desfășura în perioada 25 martie - 25 mai 2016 sub egida autorităţilor publice locale, reprezentanţii cărora vor monitoriza lucrările şi vor pregăti materialele justificative (inclusiv poze) pentru a le prezenta comisiei raionale de evaluare.

Conform regulamentului concursului, la desemnarea învingătorilor se va ţine cont de gradul de implicare a tuturor actorilor comunitari în salubrizarea, amenajarea localității, inclusiv a intrărilor în localitate și a însemnelor informative; lichidarea gunoiștilor stihiinice și consolidarea gunoiștii autorizate, amenajarea zonelor de protecție a fântânilor, izvoarelor și a cursurilor de apă; dezvoltarea și starea spațiilor publice (drumuri, parcuri, scuare, terenuri ale instituțiilor publice, cimitire, etc.); utilizarea terenurilor proprietate publică conform destinației.

Învingătorii vor fi desemnaţi de o comisie din 9 membri, formată din reprezentanţi ai Inspecţiei Ecologice Rezina, APL de nivelul II, ONG-urilor, mass-media, medicina preventivă. Membrii comisiei vor examina materialele prezentate de APL-uri cu deplasarea în  teritoriu.

Pentru primăriile învingătoare sunt stabilite 3 premii:

locul I - 25 mii lei;

 locul II - 20 mii lei;

locul III - 15 mii lei.

Premiile vor fi decernate la 05 iunie, Ziua Mondială a protecţiei mediului.

Premiile vor fi utilizate pentru realizarea unor proiecte de mediu în comuniăţile respective, pe parcursul anului 2016, cu contribuția câştigătorului nu mai mică de 20% din suma câștigată.

Reporter "C"

          

* Notă: Rezultatele concursului vor fi publicate în săptămânalul CUVÂNTUL, pe site-urile: www.inseco.gov.md, www.consiliu.rezina.md, www.cuvintul.md, www.nufarul.org.md,  www.tvelita.md