Austria – ţară a energiei regenerabile

  • 30 Ianuarie 2014, 20:15
  • Vizualizări: 1390
Austria – ţară a energiei regenerabile

În imagine: Panouri pentru regenerarea energiei solare la o instituţie austriacă

În cadrul Proiectului “Energie şi Biomasă în Moldova” un grup de jurnalişti şi comunicatori din Republica Moldova, inclusiv subsemnatul, a efectuat recent o vizită de studiu în Austria pentru a lua cunoştinţă de experienţa localnicilor de producere şi utilizare a energiei din biomasă şi altor surse de energie regenerabilă. Am vizitat Camera de Agricultură şi Silvicultură UNIDO, Agenţia pentru Energie şi Asociaţia de Biomasă din Austria, asociaţia AGRAR-PLUS responsabilă de elaborarea proiectelor bioenergetice în zonele rurale pentru persoanele care doresc să investească în energia din biomasă, întreprinderi care produc biocombustibil, companii unde se produc şi se testează cazane de ardere a combustibilului din biomasă, localităţi ce utilizează masiv energia produsă din surse regenerabile, ne-am întâlnit cu reprezentanţi ai sectorului energetic al Cuvernului Austriei de Jos etc.

De ce Austria?

Austria se situiază pe locul trei în Europa la capitolul utilizarea energiei regenerabile. Potrivit unor date oficiale, cantitatea de energie produsă din surse regenerabile (energia de la hidrocentrale, cea eoliană, solară şi din biomasă) ajunge la aproape 63% din toată energia utilizată în ţară, restul fiind produsă prin termocentrale cu gaze şi petrol. 32% din energia consumată în Austria este din surse regenerabile.

În 1972, în baza unei hotărâri votate unanim de parlament, guvernul a demarat construcţia unei centrale termonucleare la Zwentendorf pe Dunăre. Dar când centrala urma să fie pusă în funcţiune (a. 1978) a urmat un refe-rendum, în cadrul căruia 50,5% din cetăţeni au votat împotriva energiei nucleare şi parlamentul a adoptat, tot în unanimitate, o lege prin care se interzice utilizarea energiei nucleare pentru producerea de electricitate.

Între timp, după cum au remarcat mai mulţi dintre interlocutorii noştri de la instituţiile vizitate, în Austria au fost create mai multe orăşele ecologice, care utilizează numai ener-gie regenerabilă. Este vorba de energia solară, geotermală, energia apei, a vântului şi energia din biomasă.

În Austria pădurile ocupă circa 50 la sută din teritoriu. Majoritatea absolută a fondului forestier este în proprietate privată. Anume pădurile, dar şi agricultura sunt principala sursă de materie primă pentru pelete, brichete, surcele din care şi se produce energie electrică şi termică. Austriecii se conduc de principiul că resursele financiare din domeniul energetic trebuie să circule maximal în interiorul ţării, adică tind să reducă în permanenţă cantitatea de resurse energetice de peste hotare, consolidând astfel independenţa energetică a ţării.

 

Moldova este la început de cale

Spre deosebire de Austria, la capitolul utilizarea resurselor regenerabile, R.Moldova abea face primii paşi. Tara noastră importă circa 90 % din resursele energetice necesare. Agenţia de Eficienţă Energetică, o parte din programele căreia sunt susţinute de proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” co-finanţat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) şi de Fondul Global de Mediu (GEF), are misiunea de a reduce dependenţa energetică a R.Moldova de resursele străine. Pentru următorii şase ani autorităţile moldoveneşti şi-au fixat sarcina să reducă dependenţa energetică a ţării cu 20 la sută, un obiectiv similar cu cel al Uniunii Europene.

Apropo, conform datelor echipei Proiectului “Energie şi Biomasă", în Moldova, în ultimii trei ani, numărul producătorilor de brichete şi pelete a crescut de 5 ori, ajungând la 75. La moment aceştea produc anual circa 120 de mii de tone de biocombustibil, o cantitate care acoperă necesităţile centralelor termice instalate în instituţiile publice cu sprijinul financiar al proiectului. Numai în anul trecut staţii termice pe bază de biomasă au fost instalate în 100 de instituţii publice rurale, investiţiile fiind asigurate din fonduri europene.

Proiectul "Energie şi Biomasă în Moldova" este prevăzut pentru 4 ani (2011-2014). Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

O Hotărâre adoptată de Guvern în decembrie 2013 tot în concordanţă cu prevederile Proiectului “Energie şi Biomasă” obligă producătorii de brichete şi pelete să certifice calitatea biocombustibilului produs şi să indice pe etichetele produselor comercializate originea şi sursa de obţinere, inclusiv caracteristicile ce vizează aditivii, azotul, sulful, clorul, substanţele cenuşii rămase după ardere. Aceasta s-a făcut cu scopul ca utilizatorii să cunoască ce capacitate calorică are un anumit tip de biocombustibil. Costul brichetelor şi peletelor va varia în funcţie de calitatea şi valoarea calorică a acestora.

Text şi foto Tudor Iaşcenco

Va urma