Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina

  • 23 Ianuarie 2016, 10:25
  • Vizualizări: 1369
Atâta timp cât nu  încetezi  să urci, treptele nu se vor   termina

La 25 de ani a dovedit deja să sape o fântână, să samene ogorul, să educe sute de copii. Se

întreabă ce lasă el în urma sa. Şi-a formulat un crez. Şi-a definit condiţiile succesului. Are un

îndemn pentru tineri. Şi o deviză care-l caracterizează ca personalitate. Deviza a împrumutat-o de

laMuhamed Ali: "Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai

adânc sădit în ei: o dorinţă, un vis, o chemare". Iar el se numeşte Oleg Roşca, a absolvit

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău, specialitatea antrenor manager

(fotbal) şi este profesor de educaţie fizică la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" şi antrenor-

profesor de fotbal la Şcoala Sportivă pentru Copii şi Juniori" din oraşul său natal Rezina.

Cum se defineşte pe sine

Printre competenţe şi aptitudini Oleg Roşca menţionează uşurinţa în comunicare, disponibilitatea pentru munca în

echipă, sociabilitatea, jovialitatea, sinceritatea, implicarea devotată în activităţi la nivel de comunitate, atitudinea

filantropică şi de caritate, dar şi dinamismul, responsabilitatea, o bună memorie vizuală şi auditivă, spiritul de

observaţie.

Crezul său l-a formulat astfel:

"Orice om îşi pune întrebarea: ce lasă el în urma sa? Am săpat o fântână să potolesc setea celor însetaţi. Am

sădit un pom să îndulcesc gura celor amărâţi. Am semănat ogorul, ca să potolesc foamea celor flămânzi. Cultiv

dragostea faţă de sport ca să pot lăsa urmaşilor amprente vizibile...

Necesitatea de a-mi îndeplini menirea socială m-a condus la începerea în anul 2013 a activităţii profesionale

ca pedagog şi sunt mândru, că pot să iau parte la formarea tinerei generaţii şi la dezvoltarea modului sănătos de

viaţă, iar primele rezultate obţinute îmi insuflă încredere în forţele proprii.

Din 2013 până în prezent activez la LT "Alexandru cel Bun" Rezina, unde tind să le dezvolt elevilor dragostea

faţă de sport prin intermediul exerciţiului fizic. Vreau să formez o generaţie sănătoasă şi dornică de a practica şi a

îndrăgi sportul. Consider că am o misiune dublă pe tărâmul pedagogic: de a instrui copii şi de a-i educa. În

pedagogie apar noi tendinţe, noi orientări, care au ca scop asigurarea unui învăţământ de calitate, realizarea unei

evaluări obiective, asigurând astfel ralierea sistemului educaţional la standardele europene, modernizarea curriculei

disciplinare naţionale. Toate sunt necesare şi binevenite, dar nu există mişcare fără schimbare. Profesorul este

făclia nr. 1 a vieţii, deaceea consider o primă necesitate autoperfecţionarea permanentă în domeniul pe care l-am

ales în viaţă.

Îndemnul meu: poporul, neamul tău, părinţii care te-au născut au încredere în tine, tinere, te aşteaptă şi te susţin să

fii Om în adevăratul sens al cuvântului, pregătit multilateral nu numai în sport, ci şi în celelalte domenii sociale.

Condiţii ale succesului

Tânărul profesor şi-a definit şapte condiţii ale succesului, asemeni unor principii profesionale şi de viaţă:

1. Să fiu bine pregătit.

2. Să-mi cunosc posibilităţile şi adversarii.

3. Să fiu ambiţios.

4. Să mă autoperfecţionez pentru a rezista.

5. Să renunţ la ceea ce mă poate împiedica.

6. Să trec peste dezamăgiri, insuccese de moment sau înfrângeri.

7. Să fiu sigur în eforturile mele.

Aprecieri din partea colegilor

Ludmila Romanov-Ceban, directoarea LT "Alexandru cel Bun" Rezina: Profesorul Oleg Roşca este fostul

nostru elev. Dânsul s-a remarcat încă de pe băncile şcolii ca un tânăr educat, silitor la toate obiectele de studiu. Acum

depune un efort esenţial în asimilarea de noi cunoştinţe la disciplina pe care o predă, studiază literatură de

specialitate, este foarte activ în comunicări tematice în cadrul şedinţelor comisiei metodice "Tehnologii, arte, sport". Se

isprăveşte de minune cu dirigenţia clasei a IX-a "A", câştigându-şi un respect deosebit din partea părinţilor. A ţinut mai

multe discursuri în faţa membrilor Consiliului Local al Elevilor. Se străduie să le ofere discipolilor oportunitatea de a-şi

asuma unele responsabilităţi în soluţionarea problemelor care-i vizează.

Graţie respectului de care se bucură printre discipoli, a crescut simţitor numărul elevilor în secţiile de baschet şi

fotbal conduse de dumnealui. Atitudinea personală este un exemplu forte pentru tinerii sportivi de la liceu şi în ultimii

trei ani ne bucurăm de locuri premiante la competiţiile locale, raionale, zonale, naţionale şi internaţionale.

Tânărul profesor este foarte activ şi destul de vizibil şi la nivel de comunitate, membru al echipei de fotbal "Rezina-

Vest", organizează întâlniri pentru elevi cu personalităţi sportive remarcabile.

Echipa managerială a liceului consideră că profesorul Oleg Roşca este omul potrivit la locul potrivit.

Lilia Creciun, profesoară de limba engleză: Acum e foarte greu să urneşti un copil din faţa calculatorului

pentru a face mişcare. Dânsul educă elevul în spiritul competiţiei şi al întrecerii, dar şi în spiritul fair-play-ului şi al

ajutorului reciproc, al implicării în atingerea unui scop comun. Este profesorul care poate pune cu răbdare, dedicaţie

şi perseverenţă în lumină calităţile fizice extraordinare (şi nu numai) ale unui elev, care nu străluceşte la celelalte

obiecte, dar paşii căruia pot fi îndrumaţi spre performanţa sportivă.

Olesea Silivestru, profesoară de informatică: Sunt mândră că am aşa un coleg şi prieten cum e Oleg Roşca -

o fire bună, manierată, cu un gust rafinat, o mândrie a familie sale şi a colectivului liceului nostru. E cel ce se ridică

prin forţele proprii şi serveşte drept exemplu pentru învăţăcei.

Nadejda Renchez, profesoară de limba franceză: Îmi inspiră respect încrederea de sine şi competenţa

tânărului profesor Oleg Roşca, dragostea lui pentru baştină, puterea de a oferi propriul model fiecărui copil pe care îl

ghidează, ambiţia şi dragostea de muncă.

Cornelia Ceban, profesoară de limba şi literatura română: Sunt mândră că fostul meu discipol astăzi îmi este

coleg. E activ, cu verticalitate şi încărcat de energie pozitivă, un profesor foarte bun şi competent, merituos, care

găseşte răgazul, motivaţia şi energia necesară pentru efortul de a deţine performanţe.

Ina Lazar, profesoară de limba engleză: Oleg Roşca este o persoană foarte conştiincioasă, sociabilă,

îndemnatică, dinamică, creativă, cu dorinţă constantă de autodepăşire, nu şi-a neglijat niciodată atribuţiile sau

activităţile în care s-a încadrat întotdeauna plenar.

Frânturi din aprecierile discipolilor

"Îi sunt recunoscătoare personal dlui Oleg Roşca pentru aportul său conside-rabil în instruirea echipei de fete la

fotbal, care, într-un an de antrenamente, ne-a pus baza de jucătoare şi astfel am reuşit să devenim campioane la

Jocurile Speciale Olimpice desfăşurate în 2015 la Los Angeles, SUA. Este persoana care contribuie la creşterea

Moldovei, se gândeşte nu numai la sine, ci şi la generaţiile care vin din urmă" (Elena Gobjilă).

"Cu ajutorul dlui profesor am început să duc un mod sănătos de viaţă şi să practic sportul" (Marin Ceban).

"Prin faptul cum ne predă orele de educaţie fizică, exerciţiile şi toate elementele ni se par uşor de realizat. Îl

respectăm mai întâi ca profesor talentat, apoi şi ca un bun prieten" (Mihaela-Naomi Graur).

"Este o fire plină de bărbăţie, nu oboseşte niciodată, o persoană inventivă, creativă, vesel şi optimist, un prieten mai

mare, dar în acelaşi timp foarte exigent. La lecţiile dumnealui toate metodele de predare ne sunt interesante şi

captează atenţia tuturor elevilor" (Daniela Pazurati).

Atât de tânăr şi atât de bun profesor!

"Datorită dirigintelui Oleg Roşca în clasa noastră, a IX-a "A", s-a instituit un climat favorabil, dumnealui cooperează

cu clasa, îi sprijină pe copii atunci când manifestă iniţiativă, îi încurajează când şovăiesc, îi ocroteşte şi îi susţine la

nevoie, este cel mai bun prieten al copiilor noştri. Atât de tânăr şi atât de bun profesor!" (Aliona Buimistru, preşedinta

comitetului părintesc al clasei a IX-a "A").

Tatiana Golub, specialistă în probleme tineret şi sport la Primăria Rezina,

Elena Roman