Acţiuni de salubrizare în mai multe localităţi din raionul Teleneşti

  • 23 Aprilie 2015, 21:44
  • Vizualizări: 1097

În luna aprilie, în cea mai mare parte a localităţilor din raionul Teleneşti se desfăşoară lucrări de amenajare şi salubrizare. Potrivit dispoziţiei preşedintelui raionului, scopul acestor lucrări este lichidarea gunoiştilor neautorizate, plantarea cu pomi şi arbuşti a unor noi suprafeţe de terenuri accidentate, amenajarea parcurilor, salubrizarea spaţiilor adiacente resurselor de apă, etc. Deosebit de activ s-a lucrat în aceste domenii în localităţile despre care vom relata mai jos.

Sărătenii Vechi

În marţea dinaintea Paştilor, la acţiunile de salubrizare în localitatea de reşedinţă a comunei au participat circa 50 de persoane, care au avut la dispoziţie mai multe mijloace tehnice, inclusiv tractoare cu remorcă şi încărcătoare mecanice.

După cum ne-a relatat Iurie Tulgara, primarul comunei, au fost curăţate canalele de scurgere, gunoiul fiind transportat şi depozitat în locuri speciale. De asemenea a fost adus în ordine parcul de lângă Liceul Teoretic, s-au văruit pomii de pe aleile din sat.

”Dacă timpul va ţine cu noi, peste două zile vom aduce în ordine tot satul. De regulă, la noi lumea păstrează curăţenia, totuşi anul trecut a fost unul mai deosebit, cu lucrări mai vaste de amenajare, am construit apeductul, alte obiective de menire socială. La toate aceste lucrări participă atât agenţii economici, cât şi populaţia”, ne-a informat primarul.

 

Ratuş

După cum ne-a relatat Tudor Ţurcanu, primarul comunei, în cadrul acţiunilor de salubrizare s-au efectuat curăţiri sanitare şi tăieri de pomi pe aleile de pe marginile drumurilor din comună, au fost plantaţi pomi şi arbuşti în zona castelelor de apă de la Ratuş şi Mândra.

”Am procurat pentru plantare câteva sute de puieţi de salcâmi, castani, nucari. Preconizăm să văruim toţi pomii ce cresc de-a lungul drumurilor, să depozităm într-un loc special toate deşeurile”, a mai adăugat primarul.

 

Chiştelniţa

În cea dea doua localitate ca mărime după centrul raional înainte de sărbătorile pascale au avut loc acţiuni de salubrizare masive, la care au luat parte circa 200 de persoane. După cum ne-a informat Constantin Ciobanu, primarul satului, au fost sădiţi circa 150 de puieţi de pomi în zona şcolii vechi, au fost aduse în ordine străzile, aleile de pomi, dar şi scuarurile din sat. S-a lucrat mult în cimitir şi în zona verde a satului, unde se află căminul de cultură, primăria, câteva blocuri locative, unde au fost colectate şi transportate la gunoişte resturile de vegetaţie, s-a efectuat tăierea sanitară şi văruirea pomilor. Dl Ciobanu a remarcat că la aceste lucrări participă în mod voluntar consăteni de diferite vârste, dar au fost angajate şi câteva persoane din rândul şomerilor.

 

Mândreşti

La Mândreşti în lucrările de salubrizare şi amenajare a localităţii au fost antrenate circa 100 de persoane din rândul funcţionarilor publici, pedagogilor, elevilor din clasele superioare, dar şi tineretului. S-a făcut curăţenie în zona Casei de cultură, primăriei, liceului, dar şi de-a lungul străzilor principale. După cum ne-a relatat Tudor Şuiu, primarul comunei, acţiunile de salubrizare vor continua – urmează să fie adusă în ordine intrarea în Mândreşti dinspre Teleneşti, unde în primăvara anului trecut a fost instalată o stelă de hotar.

 

Scorţeni

În vinerea Paştelui la Scorţeni au participat la activităţi de salubrizare şi înverzire peste 120 de persoane - elevi, pedagogi, funcţionari, alte categorii de săteni. Cea mai mare parte a lucrărilor au fost efectuate pe teritoriul gimnaziului, primăriei, în cimitir, pe străzile principale.

”Vom continua acţiunile de salubrizare şi înverzire a localităţii după sărbători”, ne-a relatat Ion Ţurcanu, primarul localităţii.

 

Ineşti

La Ineşti circa 40 de săteni de diferite vârste au părticipat la acţiuni de salubrizare care au avut loc pe 4 şi 5 aprilie. S-a făcut ordine în jurul fântânilor şi izvoarelor, pe alei şi străzi, în cimitir, în spaţiile verzi. Ludmila Manoli, primara de Ineşti ne-a relatat că acţiunile de salubrizare vor continua pe parcursul lunilor aprilie-mai, urmând să se efectueze lucrări de tăiere sanitară şi sădire a pomilor, curăţire de gunoaie a râpilor şi spaţiilor publice.

Acţiuni similare s-au desfăşurat şi în primăriile Chiţcani, Pistruieni, Negu-reni, Codrul Nou, Coropceni, Nucăreni. La Ciulucani, Brânzeni, Chiţcani, Zgărdeşti, Budăi, din cauza timpului nefavorabil, aceste lucrări au fost lăsate pentru zilele de după sărbătorile pascale, ne-au spus primarii satelor respective.

Ion Cernei